Nejčastější dotazy k licencím pro Exchange

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se licencování Exchange.
Přechod mezi verzemi Exchange Serveru
Ne, licence pro klienta Outlooku už není po Exchange Serveru 2003 součástí žádné licence pro klientský přístup a pro Exchange Server 2013 se musí koupit samostatně. Licence Exchange Server 2013 Standard CAL poskytuje práva pro přístup k e-mailu, kalendáři, kontaktům a úkolům v Outlook Web Appu nebo na mobilním zařízení s protokolem Exchange ActiveSync.
U Exchange Serveru 2013 tyto funkce fungují jako zásady uchovávání informací. Ty umožňují uplatnit zásady ještě flexibilněji, vedle složek i na jednotlivé e-maily. Vysvětlení, jak se tyto funkce vyvíjely v jednotlivých verzích:
 • Exchange Server 2003: Licence Standard CAL zahrnovala Správce poštovní schránky.
 • Exchange Server 2007: Licence Standard CAL zahrnovala správu výchozích složek a licence Enterprise CAL správu vlastních složek.
 • Exchange Server 2010: Licence Standard CAL zahrnovala rozšířené funkce pro správu výchozích složek a licence Enterprise CAL rozšířené funkce pro správu vlastních složek.
 • Exchange Server 2013: Licence Standard CAL i Enterprise CAL nyní zahrnují zásady uchovávání informací.
 • Exchange Online: Licence Standard CAL zahrnuje výchozí zásady uchovávání informací a licence Enterprise CAL zahrnuje nastavení vlastních zásad uchovávání informací.
Exchange Server 2013 bude i dál využívat skupiny dostupnosti databáze – soubor poštovních serverů, které používají kontinuální replikaci k aktualizaci kopií databází a komunikaci při neúspěšných aktivitách správy a které můžou zajistit automatické převzetí služeb při selhání a obnovení v případě různých problémů, které můžou mít vliv na jednotlivé komponenty, databáze, servery a datová centra. Exchange Server 2013 taky umožňuje správu dostupnosti – funkce zaměřené na interní monitorování a zotavení, které jsou pevně začleněné a pomáhají zabraňovat selhání, proaktivně obnovovat služby, iniciovat automatické převzetí služeb při selhání nebo posílat výstrahy správcům. V centru pozornosti je monitorování a správa práce koncového uživatele, nikoliv jenom doba provozu serveru a jednotlivých součástí k zajištění nepřetržité dostupnosti služby. Další informace najdete v tématu Požadavky na Exchange Server 2013 .
Ceny a licence pro Server
Ne. Licenci Standard CAL i Enterprise CAL můžete použít s oběma edicemi serveru.
Pro každou spuštěnou instanci Exchange Serveru 2013 se vyžaduje jedna serverová licence – ať už je nativně nainstalovaný na fyzickém nebo virtuálním počítači. Přečtěte si další informace o podpoře virtualizace .
Ne. Externí uživatelé nepotřebují pro přístup k Exchange Serveru 2013 licence CAL. Přístupová práva ke standardním funkcím Exchange pro externí uživatele jsou už součástí licence k Exchange Serveru 2013.
Zákazníci si pořád můžou kupovat licence CAL pro Exchange Server 2013 pro určitý počet uživatelů nebo určitý počet zařízení. Pokud několik uživatelů sdílí jeden počítač a nepřistupují k Exchange Serveru z jiných umístění, například z počítače doma, můžou používat jednu licenci CAL pro zařízení.
Zákazníci můžou získat funkce Místní archiv a Místní blokování pro archivaci prostřednictvím služby Exchange Online - archiv pro Exchange Server. Se službou Exchange Online Protection můžou získat rozšířené možnosti zabezpečení. Všechny ostatní prémiové funkce jsou dostupné jenom v rámci licence Enterprise CAL nebo sady E-CAL Suite.
Ano. Zákazníci si v rámci Exchange Online platí roční předplatné služby Exchange Online Protection, která chrání jejich uživatele před viry a spamy, a předplatné služby Ochrana před únikem informací (DLP) (souhrnně jim říkáme „služby“). Pokud zákazníci nepotřebují DLP ani ochranu proti virům a spamu, můžou si licenci Exchange Enterprise CAL koupit i bez služeb.
Pokud licenci Exchange Enterprise CAL koupíte v rámci licenčního programu Open, je dispozici se službami nebo bez nich. Pokud ji koupíte v rámci programu Select, máte na výběr ze dvou možností. Můžete si koupit jen licenci („L-Only“) a v tom případě získáte licenci CAL bez služeb a členství v programu Software Assurance. Když ale chcete i program Software Assurance („L&SA“), musíte si společně s ním koupit i služby.
Ceny a licence Exchange Online
Exchange Online se licencuje na základě modelu předplatného, ve kterém každý uživatel potřebuje licenci User Subscription Licence (USL). K dispozici jsou tři typy předplatného: Exchange Online Kiosk, Exchange Online Plán 1 a Exchange Online Plán 2. Tato předplatná můžete koupit samostatně nebo jako součást plánu Office 365, který zahrnuje SharePoint Online, Lync Online a Office ProPlus.
Porovnání různých plánů najdete v tématu Porovnání plánů Exchange Online . Nebo si přečtěte další podrobnosti v tématu Popis služby Exchange Online .
Ne. Poštovní schránky prostředků, včetně poštovních schránek místností a poštovních schránek zařízení, jsou speciální typy poštovních schránek, které jsou k dispozici v rámci Exchange Online zdarma. Na počet předplatných konferenční místnosti neexistuje žádný limit.
Ne. Sdílené poštovní schránky nemají přihlašovací údaje, takže jsou přístupné jenom pro uživatele s licencí, kteří mají přidělený přístup delegáta (úplné oprávnění k poštovní schránce, odeslání jako nebo odeslání za uživatele). Poznámka: Uživatelé plánu Exchange Online Kiosk nemají přístup delegáta, takže nemají přístup ke sdíleným poštovním schránkám.

Sdílené poštovní schránky mají menší kapacitu než běžné schránky (10 GB) a neobsahují osobní archiv ani funkce blokování z právních důvodů. Pokud tyto funkce potřebujete, můžete si koupit Exchange Online Plán 1 nebo Plán 2 a přiřadit ho ke sdílené poštovní schránce.

Na počet sdílených poštovních schránek neexistuje žádný limit.
Abyste mohli povolit místní archiv, musíte přiřadit sdílené poštovní schránky buď k předplatnému Exchange Online Plán 1 se službou Exchange Online – archiv nebo k předplatnému Exchange Online Plán 2. Sdílená poštovní schránka se nedá použít k archivaci e-mailů pro organizaci, s výjimkou zpráv odesílaných ze sdílené poštovní schránky nebo do této schránky přijatých.

Místní archiv můžete použít jedině k archivaci pošty pro jednoho uživatele nebo jeden subjekt, u kterého jste použili licenci. Použití místního archivu jako prostředku k ukládání pošty od víc uživatelů nebo subjektů je zakázané. Správci IT třeba nemůžou vytvářet sdílené poštovní schránky a nechat uživatele kopírovat sdílenou poštovní schránku (přes kopii nebo pravidlo přenosu) výslovně pro účely archivace.
Pokud chcete použít u sdílené poštovní schránky místní blokování pro archivaci, musíte jí přiřadit předplatné Exchange Online Plán 2.
Ano, tyto poštovní schránky vyžadují předplatné. Může to být předplatné Exchange Online Kiosk nebo Exchange Online Plán 1 nebo Plán 2.
Poštovní schránky s veřejnými složkami jsou k dispozici v Exchange Online Plánu 1 a Plánu 2. Nejsou k dispozici pro uživatele předplatného Exchange Online Kiosk.
Ne. Použití ukládání do deníku, pravidla přenosu nebo pravidel pro automatické předávání není pro kopírování zpráv do poštovní schránky Exchange Online pro účely dvojího doručení povolené. Pokud chcete zprávy uchovat, musíte použít u uživatelského obsahu místní blokování pro archivaci nebo zprávy zaznamenat do externího cíle deníku.
Platnost zásady uchovávání informací není omezená žádným limitem. Dobu uchovávání informací můžete nastavit podle potřeb podniku.
Funkce Místní archiv v Exchange Online Plánu 2 umožňuje neomezené ukládání e-mailových dat pro jednoho uživatele. Místní archiv má výchozí kvótu, která je dostatečně velká na to, aby při rozumném využití stačila jednomu uživateli, a to včetně importu jeho historických e-mailů. V případě, že uživatel dosáhne této kvóty, což je nepravděpodobné, je potřeba zavolat podporu Office 365. Další informace o archivaci najdete v tématu Popis služby Exchange Online , kde jsou uvedené podrobnosti.
Společnost Microsoft poskytuje pro samoobslužné hromadné načtení historických dat do místního archivu nástroj PST Capture. Koncoví uživatelé nebo správci můžou taky importovat položky PST do místního archivu v aplikaci Outlook. Pokud plánujete přechod na Office 365, můžete navíc importovat obsah PST do místních poštovních schránek, ještě než poštovní schránky přesunete na Exchange Online. Za žádný z těchto způsobů načtení historických dat se neplatí žádné poplatky.
Máte několik možností:
 • Data uživatele můžete exportovat do souboru PST, který uložíte jako místní. Další informace .
 • Data můžete uchovat v poštovní schránce příslušného uživatele tak, že u uživatele použijete místní blokování pro archivaci a poštovní schránku označíte jako neaktivní. Popis najdete tady . U neaktivní poštovní schránky není nutné udržovat licenci pro předplatné uživatele.
 • Pokud máte hybridní nasazení Exchange Serveru a Exchange Online, můžete poštovní schránky migrovat zpět na místní. Další informace o hybridních nasazeních najdete tady .
Exchange Online Kiosk je určený pro uživatele, kteří vyžadují méně funkcí zasílání zpráv, protože nemají vyhrazené počítače. V rámci předplatného jsou dostupné 2 GB prostoru pro schránky jednotlivých uživatelů a webový přístup přes Outlook Web App. Některé funkce jsou pro uživatele Kiosku zakázané. Patří mezi ně pravidla složky Doručená pošta, poštovních schránek s veřejnými složkami, poštovních schránek webu, sdílených poštovních schránek a delegování přístupu k jiným poštovním schránkám. Další informace najdete v tématu Popis služby Exchange Online .
Ano, všechna předplatná Exchange Online, včetně Exchange Online Kiosku, poskytují organizacím širokou škálu funkcí, například místní eDiscovery, zaznamenávání deníku, vlastní zásady uchovávání informací a špičkovou ochranu proti spamu a malwaru v rámci služby Exchange Online Protection.
Uživatelům poštovních schránek v rámci Kiosku zajišťuje smlouva SLA stejnou ochranu, co se týče geografické redundance a doby provozu, jako mají jiné poštovní schránky Exchange Online.
Pokud chcete použít u poštovní schránky Kiosku místní blokování pro archivaci, musíte ji upgradovat na Exchange Online Plán 2 nebo si koupit doplněk Exchange Online – archiv pro Exchange Online.
Ne. Když má uživatel přiřazené předplatné Kiosku, nejsou zasílání rychlých zpráv a informace o stavu v Outlook Web Appu aktivní, a to i v případě, že má uživatel předplatné Lync Online. Protože je navíc blokovaný přístup k poštovním schránkám Kiosku přes Webové služby Exchange, nebudou se v Lyncu u pracovníků používajících Kiosk aktualizovat informace o stavu podle kalendáře a nebudou se zobrazovat e-maily s informacemi o nepřítomnosti v kanceláři. Uživatelům, kteří vyžadují tyto funkce, byste měli přiřadit předplatné Exchange Online Plán 1.
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete přiřadit uživateli nové předplatné a staré odstranit. Automaticky tak budete aktualizovat možnosti uživatele v Exchangi Online. Postup při nákupu nových předplatných a rušení starých se liší. Podrobnosti najdete ve své konkrétní licenční smlouvě.
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete přiřadit uživateli nové předplatné a staré odstranit. Automaticky tak budete aktualizovat možnosti uživatele v Exchangi Online. Aby byl přechod co nejhladší, měli byste před přiřazením nového předplatného odstranit u uživatele veškerá místní blokování pro archivaci. Snížení úrovně předplatného se projeví takto:
 • Data poštovní schránky: Všechna data v uživatelské poštovní schránce a v archivu se zachovají. Pokud má uživatel v primární poštovní schránce a v archivu celkem víc než 50 GB dat, proběhne přechod úspěšně, ale poštovní schránka nebude z hlediska licencování vyhovovat podmínkám, dokud uživatel neodstraní nadbytečná data.
 • Místní blokování pro archivaci: Pokud se u poštovní schránky používá místní blokování pro archivaci, bude blokování dál aktivní. Poštovní schránka nebude z hlediska licencování vyhovovat podmínkám, dokud se místní blokování pro archivaci nezruší. Pokud používáte synchronizaci adresáře, můžete místní blokování pro archivaci zrušit aktualizací objektu služby Active Directory uživatele, jinak musíte zavolat podporu, aby blokování zrušila.
 • Hostovaná hlasová pošta: Tato funkce je u uživatele při přechodu automaticky zakázaná.
Postup při nákupu nových předplatných a rušení starých se liší. Podrobnosti najdete ve své konkrétní licenční smlouvě.
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete přiřadit uživateli nové předplatné a staré odstranit. Automaticky tak budete aktualizovat možnosti uživatele v Exchangi Online. Aby byl přechod co nejhladší, měli byste před přiřazením nového předplatného odstranit pravidla složky Doručená pošta uživatele a SMS upozornění. Snížení úrovně předplatného se projeví takto:
 • Velikost poštovní schránky: Pokud bude větší než 2 GB, akce se nepodaří.
 • Pravidla složky doručená pošta: Stávající pravidla složky Doručená pošta budou dál platit, ale nebude možné je upravit. Aby se zajistil soulad poštovní schránky s licenčními podmínkami, můžete zavolat podporu Office 365 a nechat odstranit pravidla uživatele vaším jménem.
 • Nastavení SMS oznámení: Existující SMS oznámení se zachovají, ale nebude možné vytvořit nová. Aby se zajistil soulad poštovní schránky s licenčními podmínkami, můžete zavolat podporu Office 365 a nechat odstranit existující SMS upozornění uživatele.
Postup při nákupu nových předplatných a rušení starých se liší. Podrobnosti najdete ve své konkrétní licenční smlouvě.
Pokud Exchange Server 2010 instalujete výhradně jako most mezi starší verzí Exchange Server 2003/2007 v místním prostředím a Exchangem Online, můžete k získání licence na server požádat o kód serveru Hybrid Edition.
Ano. Kód serveru Hybrid Edition slouží k licencování víc serverů, za předpokladu, že se server Hybrid Edition používá v souladu s pokyny uvedenými nahoře.
Ne. Exchange Server 2013 má nativní hybridní schopnosti, takže svoji organizaci používající Exchange Server 2013 můžete připojit k Exchangi Online bez serveru Hybrid Edition. Verze Hybrid Edition je určena jenom pro organizace, které používají Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2010. Zákazníci, kteří používají Exchange Server 2010, můžou taky své organizace připojovat přímo k Exchange Online bez dalšího serveru Hybrid Edition, pokud použili nejnovější aktualizaci Service Pack, nebo si můžou zvolit instalaci hybridního serveru Exchange Server 2013. Zákazníci, kteří používají Exchange 2003, můžou dál používat servery Exchange 2010 Hybrid Edition k připojení k Exchangi Online s nejnovější aktualizací Service Pack.
Záznam MX může odkazovat na Exchange Online v hybridním nasazení. V tomto scénáři poskytuje Exchange Online Protection (EOP) filtrování spamu a malwaru u příchozí pošty u místních uživatelů, takže se u těchto místních uživatelů vyžaduje předplatné EOP.
Vašeho klienta Exchange Online (a poštovní schránky služby Exchange Online – archiv, pokud existují) je nejdřív potřeba plně aktualizovat na novou verzi Exchange Online založenou na Exchange Serveru 2013. Teprve potom byste měli nainstalovat místní Exchange Servery 2013. Instalace Exchange Serveru 2013 zahrnuje kontrolu, která vaší organizaci pomůže, aby se nedostala do nepodporovaného stavu. Po aktualizaci klienta Exchange Online nebo při prvním připojení k novému prostředí Exchange Online můžete po splnění nezbytných předpokladů nainstalovat Exchange Server 2013.
Pokud Exchange Server 2010 instalujete výhradně jako most mezi starší verzí Exchange Server 2003/2007 v místním prostředí a Exchangem Online, můžete k získání licence na server požádat o kód serveru Hybrid Edition. Pokud Exchange Server 2013 instalujete výhradně jako most mezi starší verzí Exchange Server 2003/2007 v místním prostředí a Exchangem Online, můžete k získání licence na server požádat taky o kód serveru Hybrid Edition.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}