Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Office 365

Chraňte svůj e-mail v reálném čase před neznámými a sofistikovanými útoky.

Zákazníci, kteří mají předplatné na výběr plánů Exchange nebo Office 365, můžou přidat Rozšířenou ochranu před internetovými útoky v ceně {EOAdvThreatProtection|price} za uživatele.

Cena je bez DPH.

Zjistit jak

Diagram, který ukazuje, jak Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Office 365 chrání e-mail.

Zabezpečení poštovních schránek před pokročilými hrozbami

Nové malwarové kampaně se spouštějí každý den a Office 365 má řešení, které před nimi pomůže chránit váš e-mail. Díky Rozšířené ochraně před internetovými útoky pro Office 365 můžete zabezpečit svoje poštovní schránky před novými sofistikovanými útoky v reálném čase. Chrání před nebezpečnými přílohami a rozšiřuje ochranu před škodlivými odkazy a doplňuje tak bezpečnostní funkce Exchange Online Protection s cílem poskytnout lepší zajištění proti útokům nultého dne.

E-mail oznámení správci a okno zásad bezpečných příloh

Ochrana před nebezpečnými přílohami

Funkce Bezpečné přílohy zabrání škodlivým přílohám v narušování vašeho prostředí pro zasílání zpráv, a to i v případě, že nejsou známé jejich podpisy. Veškerý podezřelý obsah prochází analýzou malwarového chování v reálném čase, která pomocí výukových algoritmů vyhodnocuje obsah a zjišťuje podezřelé činnosti. Nebezpečné přílohy se před odesláním příjemcům izolují v detonační komoře. Výsledkem je složka doručené pošty vyčištěná od malwaru a s lepší ochranou před útoky nultého dne.

Okno zásad bezpečných odkazů a upozornění bezpečných odkazů pro uživatele

Ochrana vašeho prostředí při kliknutí uživatelů na škodlivé odkazy

Exchange Online Protection zajišťuje ochranu před škodlivými odkazy tak, že prohledává jejich obsah. Funkce Bezpečné odkazy rozšiřuje tuto ochranu na celé vaše prostředí v případech, kdy uživatelé kliknou na nějaký odkaz. Adresa URL obsahu odkazu se při jeho prohledávání přepíše tak, aby procházela přes Office 365. Adresy URL se prověřují v reálném čase, když na ně uživatel klikne. Pokud odkaz není bezpečný, zobrazí se uživateli varování, aby stránku nenavštěvoval, nebo informace, že je stránka zablokovaná. K dispozici je vytváření sestav, takže správci můžou sledovat, kdo a kdy na určitý odkaz kliknul.

Výsledky sledování adresy URL, které nabízí Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Office 365

Bohaté možnosti vytváření sestav a sledování odkazů ve zprávách

Získejte velmi důležitý přehled o tom, kdo je ve vaší organizaci cílem útoků a jakému typu útoků čelíte. Vytváření sestav a sledování zpráv vám umožňuje prozkoumávat zprávy, které se zablokovaly kvůli neznámým virům nebo malwaru. Možnosti sledování adres URL zase dovolují sledovat jednotlivé škodlivé odkazy, na které ve zprávách někdo kliknul.

Jak zakoupit Rozšířenou ochranu před internetovými útoky pro Office 365

Rozšířenou ochranu před internetovými útoky můžete přidat k následujícím plánům předplatného pro Exchange a Office 365: Exchange Online (Plán 1), Exchange Online (Plán 2), Exchange Online Kiosk, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2, Office 365 Education. Pokud chcete ke svému předplatnému přidat Rozšířenou ochranu před internetovými útoky, kontaktujte svého prodejce multilicenčních programů.

Zdroje informací

Příběhy zákazníků

Zjistěte, jak jiné organizace používají Exchange.

Zobrazit případové studie