Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Exchange Online

Chraňte svůj e-mail v reálném čase před neznámými a rafinovanými útoky.

Zákazníci, kteří mají předplatné na výběr plánů Exchange nebo Office 365, můžou přidat Rozšířenou ochranu před internetovými útoky za cenu {EOAdvThreatProtection|price} za uživatele. Zjistěte, jak na to

Cena je bez DPH.
Diagram, který ukazuje, jak Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Exchange Online chrání e-mail.

Zabezpečení poštovních schránek před pokročilými hrozbami

Nové malwarové kampaně se spouštějí každý den a Office 365 má řešení, které před nimi pomůže chránit váš e-mail. Díky Rozšířené ochraně před internetovými útoky pro Exchange Online můžete zabezpečit svoje poštovní schránky před novými, sofistikovanými útoky v reálném čase. Chrání před nebezpečnými přílohami a rozšiřuje ochranu před škodlivými odkazy, takže doplňuje bezpečnostní funkce Exchange Online Protection s cílem poskytnout lepší zajištění proti útokům nultého dne.

Snímek obrazovky s e-mailem oznámení správci a oknem zásady bezpečných příloh.

Ochrana před nebezpečnými přílohami

Funkce Bezpečné přílohy zabrání škodlivým přílohám v narušování vašeho prostředí zasílání zpráv, a to i pokud nejsou jejich podpisy známé. Veškerý podezřelý obsah prochází analýzou malwarového chování v reálném čase, která pomocí výukových algoritmů vyhodnocuje obsah a zjišťuje podezřelé činnosti. Nebezpečné přílohy se před odesláním příjemcům izolují v detonační komoře. Výsledkem je složka doručené pošty vyčištěná od malwaru a s lepší ochranou před útoky nultého dne.

Snímek obrazovky s oknem zásady bezpečných odkazů a jeho upozorněním pro uživatele.

Ochrana vašeho prostředí při kliknutí uživatelů na škodlivé odkazy

Exchange Online Protection zajišťuje ochranu před škodlivými odkazy tak, že prohledává jejich obsah. Funkce Bezpečné odkazy rozšiřuje tuto ochranu na celé vaše prostředí v případech, kdy uživatelé kliknou na nějaký odkaz. Při prohledávání obsahu odkazu se jeho adresa URL přepíše tak, aby procházela přes Office 365. Adresy URL se prověřují v reálném čase potom, co na ně uživatel klikne. Pokud odkaz není bezpečný, zobrazí se uživateli varování, aby stránku nenavštěvoval, nebo informace, že je stránka zablokovaná. K dispozici je vytváření sestav, takže správci můžou sledovat, kdo a kdy na odkaz kliknul.

Snímek obrazovky s výsledky sledování adresy URL, které nabízí Rozšířená ochrana před internetovými útoky pro Exchange Online.

Bohaté možnosti vytváření sestav a sledování odkazů ve zprávách

Získejte velmi důležitý přehled o tom, kdo je ve vaší organizaci cílem útoků a jakému typu útoků čelíte. Vytváření sestav a sledování zpráv vám umožňuje prozkoumávat zprávy, které se zablokovaly kvůli neznámým virům nebo malwaru. Možnosti sledování adres URL zase dovolují sledovat jednotlivé škodlivé odkazy, na které ve zprávách někdo kliknul.

Jak koupit Rozšířenou ochranu před internetovými útoky pro Exchange Online

Rozšířenou ochranu před internetovými útoky pro Exchange Online můžete přidat k následujícím plánům předplatného pro Exchange a Office 365: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Exchange Online Kiosk, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2, Office 365 Education. Pokud chcete ke svému předplatnému přidat Rozšířenou ochranu před internetovými útoky, kontaktujte svého prodejce multilicenčních programů.

Zdroje informací

Příběhy zákazníků

Zjistěte, jak jiné organizace používají Exchange.

Zobrazit případové studie

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×