Podpora zdravotnických specialistů díky Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Zdravotničtí odborníci se v dnešním náročném prostředí snaží svým klientům zajistit tu nejlepší možnou péči. Microsoft Teams jim umožňuje jednoduchou a bezpečnou spolupráci a komunikaci s nástroji pro chat, video, hlasové hovory a pro zdravotní péči v jednotném centru.


Buďte okamžitě ve spojení na zabezpečeném chatu

Odesílejte zprávy, zachycujte a sdílejte obrázky a předávejte si naléhavé informace s jistotou, že Teams vyhovuje zvýšeným bezpečnostním nárokům a požadavkům předpisů pro zdravotnické organizace.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Koordinujte péči o pacienty v jediném centru

Předávejte si aktuální informace o pacientech v reálném čase díky připojení k elektronickým záznamům o zdravotním stavu, specializovaným aplikacím i aplikacím Office. Sdílejte informace, abyste mohli uspořádat a koordinovat péči v jednom centru a stanovit v ní priority.

Spolupracujte na inteligentních schůzkách

Pořádejte schůzky s využitím hlasových funkcí nebo videa a setkejte se s kýmkoli ve vaší organizaci i mimo ni. Zapojte se do schůzek mezi lékaři a dalším personálem i mezi odděleními nebo v celé síti zdravotní péče.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Zjednodušte si administrativní postupy

Zefektivněte pracovní postupy a plánování směny pro lékaře i další personál. Sdílejte oznámení v rámci organizace, aby každý věděl o všem, co je důležité.

Pracujte s jistotou

Řešení Teams je vytvořeno na bezpečné a předpisům odpovídající platformě cloudu Microsoft 365. Zajišťuje tak soulad se standardem HIPAA a odpovídá standardům, jako jsou mimo jiné HITRUST, SOC 1, SOC 2 nebo GDPR.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Díky tomu, že našemu personálu poskytujeme nástroje pro lepší spolupráci a koordinaci péče, si od nás pacienti odnášejí lepší zkušenosti a zároveň snižujeme náklady na péči."

-dr. Divyang Joshi, lékařský ředitel a lékař internista, Advocate Aurora Health

Přečíst si celý příběh

Získejte Microsoft Teams ještě dnes

Získejte Teams a aplikace Office, úložiště souborů, místo pro sdílení, e-mail a další možnosti.