Dva tablety, přenosný počítač a telefon se spuštěnými nástroji Office 365.

Získejte nástroje, které vaše nezisková organizace potřebuje, aby mohla být úspěšná

Dejte zaměstnancům a dobrovolníkům dynamickou sadu nástrojů obsaženou v našich plánech Office 365 Nonprofit, která jim umožní efektivně pracovat. Zajistěte pro členy týmů bezplatný e-mail a možnost bezplatného ukládání a úprav dokumentů online. Navíc získáte funkce pro videokonference, rychlé zprávy a také svůj vlastní web Yammeru, abyste mohli propojit týmy z celého světa.

Ruce uživatele, který používá Office 365 na mobilním telefonu

V cloudu toho zvládnete více

Získejte pro zaměstnance a dobrovolníky prvotřídní cloudové služby, které jim umožní dosahovat vyšší produktivity a spolupracovat novými, zajímavými způsoby. Díky online úložišti a možnosti vzdáleného sdílení souborů budete mít vždy a všude přístup ke všem důležitým dokumentům, například ke zprávám pro členy správní rady a žádostem o grant. Office 365 vám umožní pracovat v online verzích známých aplikací Office a je také možné zakoupit si plán s nejnovějšími verzemi aplikací, které si pak můžete nainstalovat na počítače PC nebo Mac a mobilní zařízení.

Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů

Office 365 je první významnější cloudová služba určená ke zvyšování produktivity se zavedenými rámci zabezpečení, které jsou certifikované normou ISO 27001 s ověřením nezávislými auditory. Office 365 se smluvně zavazuje zajišťovat pro všechny zákazníky uzavření robustní smlouvy o zpracování dat, smluvních doložek EU a smlouvy HIPAA BAA (Business Associate Agreement). Starosti si nemusíte dělat ani se zabezpečením na mobilních zařízeních. Přístup k datům můžete spravovat pomocí integrovaných nástrojů (v angličtině) na telefonech a tabletech.

Časté otázky

Zobrazit vše

Tato globální nabídka je vytvořená tak, aby neziskovým a nevládním organizacím pomáhala v dobré věci. Oprávněným zákazníkům poskytuje přístup k nejlepším cloudovým nástrojům pro produktivitu a spolupráci ve své třídě – k Office 365 od Microsoftu. Na webu www.microsoft.com/office365nonprofits (v angličtině) můžou neziskové organizace získat další informace, ověřit svoji oprávněnost a požádat o udělení daru.

  1. Zaregistrujte se do programu společnosti Microsoft pro neziskové organizace (v angličtině).
  2. Pokud se potvrdí oprávněnost vaší žádosti, budou na portálu pro správu Office 365 dostupné nabídky Office 365 Nonprofit.
  3. Na portálu pro správu přejděte na kartu Správa licencí a přiřaďte uživatele k libovolné nabídce Office 365 Nonprofit, včetně nabídek E1 a Business Essentials, které vám byly věnovány darem.

Ano. Zákazník, který byl schválen jako způsobilý pro nabídky Office 365 Nonprofit, může zakoupit komerční i neziskové nabídky a jejich následné verze.

Zákazníci z řad neziskových organizací by měli používat standardní kanál podpory pro Office 365. Podrobné informace o možnostech podpory Office 365 jsou dostupné tady.

Oprávněné organizace: Aby mohly být neziskové a nevládní organizace způsobilé k účasti v programech Microsoftu pro neziskové organizace, musí být ve svých zemích uznané za charitativní organizace. Oprávněné organizace musí také pracovat na neziskové bázi a jejich cílem musí být přínos pro místní komunitu, což může znamenat mimo jiné:

  • Poskytování pomoci chudým
  • Rozšiřování možností vzdělávání
  • Zlepšování sociální prosperity
  • Péče o kulturu
  • Ochrana nebo obnova životního prostředí
  • Podpora lidských práv
  • Vytváření občanské společnosti

Podrobné vysvětlení kritérií oprávněnosti a odkazy na jejich podobu v konkrétních zemích najdete na stránce o oprávněnosti (v angličtině).

Při posuzování, jestli konkrétní nezisková organizace splňuje nejrůznější podmínky pro získání daru, spolupracuje Microsoft s partnerskou společností TechSoup Global, která je dárcem softwaru. Oprávněnost jednotlivých subjektů se snažíme posoudit co nejdříve, ale tento proces může trvat až 20 pracovních dní. Tento časový rámec se může lišit v závislosti na tom, jak rychle daná nezisková organizace reaguje na požadavky na předložení dalších dokumentů. Mezi požadované doklady může patřit certifikát o registraci odeslaný řídicím orgánem dané neziskové organizace. Ve Spojených státech například vyžadujeme kopii dopisu o zřízení organizace od finančního úřadu (podle předpisu IRS 501(c)(3)).

Licence a předplatná Nonprofit jsou určené jenom pro zaměstnance oprávněných neziskových organizací. Jedinou výjimku tvoří důležití dobrovolníci, kteří mají v organizaci významnou manažerskou zodpovědnost a licenci nepoužijí pro osobní účely přinášející příjem. Můžou to být třeba členové správní rady organizace. Na licence a předplatná Nonprofit NEMAJÍ nárok členové ani beneficienti neziskových organizací.

Ano, u nabídky darování Office 365 Nonprofit E1 se uplatňuje omezení počtu přiřazených licencí. Pokud chcete přiřadit další licence nad tento limit, musíte odstranit neaktivní uživatele nebo se obrátit na oddělení podpory a vyžádat si další licence pro oprávněné zaměstnance a personál na plný úvazek.