Tři lidé na schůzce sedící u stolu a používající Office 365 Nonprofit na tabletech a telefonech
Tři lidé na schůzce sedící u stolu a používající Office 365 Nonprofit na tabletech a telefonech
Dva tablety, přenosný počítač a telefon, na kterých se používá Office 365

Získejte nástroje, které vaše nezisková organizace potřebuje, aby mohla být úspěšná

Dejte zaměstnancům a dobrovolníkům dynamickou sadu nástrojů obsaženou v našich plánech Office 365 Nonprofit, která jim umožní efektivně pracovat. Zajistěte pro členy týmů bezplatný e-mail a možnost bezplatného ukládání a úprav dokumentů online. Navíc získáte funkce pro videokonference, rychlé zprávy a také svůj vlastní web Yammeru, abyste mohli propojit týmy z celého světa.
Detail na ruce uživatele, který používá Office 365 na mobilním telefonu

Větší možnosti díky využívání cloudu

Získejte pro zaměstnance a dobrovolníky prvotřídní cloudové služby, které jim umožní dosahovat vyšší produktivity a spolupracovat novými, zajímavými způsoby. Díky online úložišti a možnosti vzdáleného sdílení souborů budete mít vždy a všude přístup ke všem důležitým dokumentům, například ke zprávám pro členy správní rady a žádostem o grant. Office 365 vám umožní pracovat v online verzích známých aplikací Office a je také možné zakoupit si plán s nejnovějšími verzemi aplikací, které si pak můžete nainstalovat na počítače PC/Mac a mobilní zařízení.
Detail na ruce uživatele, který používá Office 365 na mobilním telefonu
Dva muži, kteří stojí u stolu v kanceláři a používají tablet ke spolupráci

Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů

Office 365 je první významnější cloudová služba určená ke zvyšování produktivity se zavedenými rámci zabezpečení, které jsou certifikované normou ISO 27001 s ověřením nezávislými auditory. Office 365 se smluvně zavazuje zajišťovat pro všechny zákazníky uzavření robustní smlouvy o zpracování dat, vzorové doložky EU a smlouvy HIPAA BAA (Business Associate Agreement). Již není třeba dělat si starosti se zabezpečením na mobilních zařízeních. Přístup k datům můžete spravovat pomocí integrovaných nástrojů (v angličtině) na telefonech a tabletech.
ZobrazitSkrýt
Co je Office 365 Nonprofit?
Tato globální nabídka je vytvořená tak, aby neziskovým a nevládním organizacím pomáhala v dobré věci. Oprávněným zákazníkům poskytuje přístup k nejlepším cloudovým nástrojům pro produktivitu a spolupráci ve své třídě – k Office 365 od Microsoftu. Na webu www.microsoft.com/office365nonprofits (v angličtině) můžou neziskové organizace získat další informace, ověřit svou oprávněnost a požádat o udělení daru.
ZobrazitSkrýt
Je součástí Office 365 Nonprofit i Yammer?
Yammer je součástí nabídek Nonprofit E1 a E3 a také nabídek Nonprofit Business Essentials a Business Premium. Všechny funkce a softwarové služby, které jsou součástí nabídek Enterprise a Business, jsou také součástí nabídek Nonprofit (s výjimkou práv pro současný vícenásobný přístup).
ZobrazitSkrýt
Jak získám nabídku na Office 365 Nonprofit?
 • 1. Přejděte nastránku Plány a ceny Office 365 Nonprofit.
 • 2. Klikněte na zelené tlačítko BEZPLATNÁ zkušební verze Office 365 Nonprofit E3 nebo na zelené tlačítko BEZPLATNÁ zkušební verze Office 365 Nonprofit Business Premium.
 • 3. Nastavte svůj účet a ověřte spojení se svou neziskovou organizací.
 • 4. Při registraci zkušební verze se shromáždí informace potřebné k zahájení ověření vaší organizace jako oprávněné neziskové organizace. Přečtěte si část Podmínky a ověření na stránce Časté otázky k Office 365 Nonprofit.
 • 5. Během zkušebního období přejděte na portálu správce na kartu Správa licencí a přiřaďte až 25 uživatelů.
 • 6. Dostanete e-mail s potvrzením nebo odepřením vaší oprávněnosti kvalifikovat se jako nezisková organizace. Pokud se blíží konec 30denního zkušebního období a z Office 365 jste nedostali oznámení o ověření oprávněnosti, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
 • 7. Pokud se potvrdí oprávněnost vaší žádosti, budou na portálu správce Office 365 dostupné nabídky Office 365 Nonprofit.
 • 8. Na portálu správce přejděte na kartu Správa licencí a znova přiřaďte uživatele zkušební verze k libovolné nabídce Office 365 Nonprofit, včetně nabídek E1 a Business Essentials věnovaných darem. K nabídkám Nonprofit můžete přiřadit i další uživatele.
ZobrazitSkrýt
Musíme si zaregistrovat zkušební verzi Enterprise E3 nebo Business Premium?
Nabídky Office 365 Nonprofit Business Essentials a Office 365 Nonprofit Business Premium jsou navržené tak, aby organizacím s maximálně 300 uživateli přinášely větší užitek, protože jim umožňují jednodušší správu a používání. Pokud vaše organizace nemá více než 300 uživatelů a nepotřebuje pokročilé funkce, které jsou v nabídkách Enterprise, zaregistrujte si zkušební verzi Office 365 Nonprofit Business Premium. Pokud se v budoucnu vaše potřeby rozšíří, můžete přejít na nabídky Enterprise.
Plány Office 365 Nonprofit E1 a Office 365 Nonprofit E3 jsou dostupné pro neomezený počet uživatelů a zahrnují další výhody, jako třeba integraci se službou Active Directory a Compliance, které využijí hlavně středně velké až velké organizace. Pokud máte více než 300 uživatelů nebo chcete využívat tyto pokročilé funkce, zaregistrujte si zkušební verzi Office 365 Nonprofit E3. Z nabídek pro velké podniky (Enterprise) není možné přejít na nabídky pro malé a střední firmy (Business).
ZobrazitSkrýt
Co když chceme Nonprofit E1 nebo Nonprofit Business Essentials? Musíme i tak nejdřív začít zkušební verzí Nonprofit E3 nebo Nonprofit Business Premium?
Ano. Zákazníci, kteří mají zájem o jakoukoli dostupnou nabídku pro neziskové organizace, musí nejdřív registrací zkušební verze Nonprofit E3 nebo Business Premium na stránce Plány a ceny Office 365 Nonprofit spustit proces ověření. Pokud bude ověřený zákazník chtít, má možnost převést zkušební verzi Nonprofit E3 na nabídku Nonprofit E1 nebo zkušební verzi Nonprofit Business Premium na nabídku Nonprofit Business Essentials.
ZobrazitSkrýt
Kde najdeme podporu?
Zákazníci z řad neziskových organizací by měli používat standardní kanál podpory pro Office 365. Podrobné informace o možnostech podpory Office 365 jsou dostupné tady.
ZobrazitSkrýt
Jaké typy neziskových a nevládních organizací mohou dar získat?
Oprávněné organizace: Aby mohly být neziskové a nevládní organizace způsobilé k účasti v programech Microsoftu pro neziskové organizace, musí být ve svých zemích uznané za charitativní organizace. Oprávněné organizace musí také pracovat na neziskové bázi a jejich cílem musí být přínos pro místní komunitu, což může znamenat mimo jiné:
 • Poskytování pomoci chudým
 • Rozšiřování možností vzdělávání
 • Zlepšování sociální prosperity
 • Péče o kulturu
 • Ochrana nebo obnova životního prostředí
 • Podpora lidských práv
 • Vytváření občanské společnosti
Podrobné vysvětlení kritérií pro způsobilost a odkazy na jejich podobu v konkrétních zemích najdete na stránce o oprávněnosti neziskových organizací (v angličtině).
ZobrazitSkrýt
Jak dlouho trvá zjistit, jestli se naše žádost o darování Office 365 Nonprofit schválila?
Při určování toho, jestli nezisková organizace splňuje široce stanovené požadavky na způsobilost, spolupracuje Microsoft s partnerem pro darování softwaru, společností TechSoup Globals. V řadě případů je reakce po tom, co nezisková organizace požádá o dar, okamžitá. V ostatních případech, kdy je statut neziskové organizace nutné ověřit, by to většinou nemělo trvat déle než tři až sedm dní za předpokladu, že nezisková organizace odpovídá na případné žádosti o poskytnutí informací. Může to ale být i 20 dní. Mezi požadované doklady může patřit například certifikace nebo registrace, podle toho, co vystavuje nadřízený orgán neziskové organizace. Ve Spojených státech například vyžadujeme kopii určovacího dopisu IRS 501(c)(3).

• Pokud se blíží konec 30denního zkušebního období a z Office 365 jste nedostali oznámení o ověření oprávněnosti, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

ZobrazitSkrýt
Které osoby spojené s neziskovou organizací mohou získat uživatelské licence Office 365 Nonprofit?
Office 365 Nonprofit je primárně určený pro zaměstnance neziskových organizací s oprávněným nárokem na tyto služby. Členové neziskových organizací nebo jejich beneficienti NEJSOU oprávnění získat licence Office 365 pro neziskové organizace. Neziskové organizace můžou licence poskytnout dobrovolníkům, kterým důvěřují nebo kteří mají dostatečnou manažerskou zodpovědnost, třeba členům správní rady. Dobrovolník oprávněné neziskové organizace může dostat licenci Office 365 JENOM v případě, že splní VŠECHNA TŘI následující kritéria:
 • 1. Dobrovolník je zodpovědný za konkrétní činnosti a výsledky v rámci neziskové organizace, které jsou písemně stanovené v jeho popisu práce;
 • 2. Role dobrovolníka v neziskové organizaci trvá buď celoročně, nebo pokud jde o sezónní roli nebo místo na částečný úvazek, vytváří se opakovaně každý rok; A
 • 3. Dobrovolník nepoužívá Office 365 pro osobní účely, které přinášejí příjem osobě plnící roli dobrovolníka.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#6afa37a8-2507-b115-63f6-f29f97f2e912|pmg-float-right|680"}]}