Porovnání řešení pro řízení projektů

Cloudová řešení Místní řešení
Tabulka s porovnáním
  Project – plán 1 Project – plán 3 Project – plán 5

Hledáte další možnosti?

€8.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€25.30 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€46.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.

  

  

  

Projekty rychle zahájíte a budete je moct snadno spravovat prostřednictvím webového prohlížeče.

Snadno realizujte projekty s použitím nástrojů pro plánování prostřednictvím webového prohlížeče nebo desktopového klienta – volba bude na vás.

Optimalizujte portfolio projektů, abyste dokázali určit prioritu činností a dosáhnout požadovaných výsledků, a to prostřednictvím webového prohlížeče nebo desktopového klienta – volba bude na vás.

Funkce produktu      

Domovská stránka Projectu

Zahrnuto
Zahrnuto

Zahrnuto

Zobrazení mřížky

Plánování a správa projektů pomocí uspořádaného seznamu úkolů

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Zobrazení panelu

Vizuální sledování projektových úkolů pro větší plynulost a hladší průběh na předdefinovaných a vlastních panelech

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Zobrazení časové osy (Ganttův diagram)

Přehledné sledování kalendářních dat, zadání a vztahů mezi projektovými úkoly ve vizuálním zobrazení časové osy

Zahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Spolupráce a komunikace

Spolupráce na projektech pomocí Microsoft Teams

Zahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Spoluvytváření dokumentů

Spolupráce s účastníky a členy týmu na úpravách a aktualizacích seznamů úkolů a projektových plánů, a to simultánněji

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Plánování projektů

Zahrnuje známé nástroje pro plánování, jako jsou Ganttovy diagramy a předdefinované přizpůsobitelné šablony, které vám pomůžou začít.

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Vykazování

Sledování průběhu projektů a stavu zdrojů, programů a portfolií pomocí předdefinovaných sestav

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Odesílání časových rozvrhů

Zaznamenávání projektového a neprojektového času stráveného zpracováním výplat a fakturace a pro jiné podnikové účely

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Správa zdrojů projektu

Přiřazování zdrojů k projektovým úkolům. Pomocí rezervace zdrojů si je můžete také vyžádat a zablokovat.

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Roadmapa

Vytváření vizuálních interaktivních roadmap, které vizuálně shrnují různé typy projektů v organizaci

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Desktopový klient

Možnost využívat plně nainstalovanou aktuální verzi desktopové aplikace Project. Jednu licenci lze využívat až na 5 počítačích PC na osobu.

Nezahrnuto

Included

Až na 5 osobních počítačích

Included

Až na 5 osobních počítačích

Výběr a optimalizace portfolia

Modelováním různých scénářů portfolií můžete určovat nejlepší strategické cesty, a to tak, že budete posuzovat návrhy projektů a strategické obchodní faktory.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Řízení požadavků

Nápady k projektu z libovolného místa v organizaci můžete zaznamenávat a posuzovat pomocí standardizovaného procesu.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Plánování a správa zdrojů organizace

Můžete si zobrazit a porovnat využívání zdrojů napříč projekty, abyste dokázali optimalizovat přiřazení.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

€8.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€25.30 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€46.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.

  

  

  

Hledáte další možnosti?

Sledujte Project

Sledujte Project na LinkedInu

Sledujte Project na Twitteru

Sledujte Project na Facebooku

Blog k Projectu