Vyberte svoji fakturační zemi nebo oblast:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Vyberte si plán

Vedoucí projektů
Vedoucí projektů
Členové týmu
Členové týmu
Projektová kancelář a vedení
Projektová kancelář a vedení

Project Pro for Office 365

Project Pro for Office 365

Project 
Professional

Project 
Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Desktopový klient s předplatným cloudu
Desktopový klient
Desktopový klient
Doplňkový modul
Předplatné cloudu
Místní server
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
měsíčně za uživatele
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
měsíčně za uživatele
Koupit
{POBuy|price}
{POBuy|price}
měsíčně za uživatele
Koupit
Úplná instalace aplikace Project

Zahrnuté
Až na 5 PC

Zahrnuté
Jenom na 1 PC

Zahrnuté
Jenom na 1 PC

Plánování projektů a stanovení nákladů
Plánování projektů a stanovení nákladů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Správa úkolů
Správa úkolů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Sdílení dokumentů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Správa zdrojů
Správa zdrojů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Synchronizace sharepointových úkolů
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Zahrnuté
Zahrnuté
Nasazení Klikni a spusť
Nasazení Klikni a spusť
Zahrnuté
Upgrady verzí
Upgrady verzí
Zahrnuté
Zahrnuté
Odesílání časových rozvrhů
Odesílání časových rozvrhů
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Řízení požadavků
Řízení požadavků
Zahrnuté
Zahrnuté
Výběr a optimalizace portfolia
Výběr a optimalizace portfolia
Zahrnuté
Zahrnuté
ZobrazitSkrýt
Project Pro for Office 365
Desktopový klient s předplatným cloudu
{PP365Buy|price}
měsíčně za uživatele
Koupit

Úplná instalace aplikace Project

Zahrnuté
Až na 5 PC

Plánování projektů a stanovení nákladů
Zahrnuté
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Správa zdrojů
Zahrnuté
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Zahrnuté
Nasazení Klikni a spusť
Zahrnuté
Upgrady verzí
Zahrnuté
Odesílání časových rozvrhů
Řízení požadavků
Výběr a optimalizace portfolia
ZobrazitSkrýt
Project Professional
Desktopový klient
{PP2016Buy|price}
Koupit
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Úplná instalace aplikace Project

Zahrnuté
Jenom na 1 PC

Plánování projektů a stanovení nákladů
Zahrnuté
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Správa zdrojů
Zahrnuté
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Zahrnuté
Nasazení Klikni a spusť
Upgrady verzí
Odesílání časových rozvrhů
Řízení požadavků
Výběr a optimalizace portfolia
ZobrazitSkrýt
Project Standard
Desktopový klient
{PS2016Buy|price}
Koupit
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Úplná instalace aplikace Project

Zahrnuté
Jenom na 1 PC

Plánování projektů a stanovení nákladů
Zahrnuté
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Správa zdrojů
Synchronizace sharepointových úkolů
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Nasazení Klikni a spusť
Upgrady verzí
Odesílání časových rozvrhů
Řízení požadavků
Výběr a optimalizace portfolia
ZobrazitSkrýt
Project Lite
Doplňkový modul
{ProLiteMonthSubAnn|price}
měsíčně za uživatele
Koupit

Úplná instalace aplikace Project

Plánování projektů a stanovení nákladů
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Sdílení dokumentů
Zahrnuté
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Správa zdrojů
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Nasazení Klikni a spusť
Upgrady verzí
Odesílání časových rozvrhů
Zahrnuté
Řízení požadavků
Výběr a optimalizace portfolia
ZobrazitSkrýt
Project Online
Předplatné cloudu
{POBuy|price}

měsíčně za uživatele

Koupit

Úplná instalace aplikace Project

Plánování projektů a stanovení nákladů
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Zahrnuté
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Správa zdrojů
Zahrnuté
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Nasazení Klikni a spusť
Upgrady verzí
Zahrnuté
Odesílání časových rozvrhů
Zahrnuté
Řízení požadavků
Zahrnuté
Výběr a optimalizace portfolia
Zahrnuté
ZobrazitSkrýt
Project Server

Úplná instalace aplikace Project

Plánování projektů a stanovení nákladů
Správa úkolů
Zahrnuté
Generování sestav a business intelligence
Zahrnuté
Sdílení dokumentů
Zahrnuté
Spolupráce s informacemi o stavu Skypu pro firmy
Zahrnuté
Správa zdrojů
Zahrnuté
Synchronizace sharepointových úkolů
Zahrnuté
Synchronizace Projectu Online a Project Serveru
Nasazení Klikni a spusť
Upgrady verzí
Odesílání časových rozvrhů
Zahrnuté
Řízení požadavků
Zahrnuté
Výběr a optimalizace portfolia
Zahrnuté
Zahrnuté:
Zahrnuté
Zahrnuté:
Zahrnuté
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}