Porovnání řešení pro řízení projektů

Cloudová řešení Místní řešení
Tabulka s porovnáním
  Project – plán 1 Project – plán 3 Project – plán 5

Hledáte další možnosti?

€8.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€25.30 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€46.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.

  

  

  

S řízením projektů můžete rychle začít prostřednictvím webového prohlížeče.

Známé plánovací nástroje vám pomohou se snadnou realizací projektů, přičemž si můžete vybrat mezi webovým prohlížečem a desktopovým klientem.

Optimalizace portfolia projektů vám pomůže určit priority činností a dosáhnout požadovaných výsledků. Na výběr máte webový prohlížeč a desktopového klienta.

Funkce produktu      

Domovská stránka Projectu

Začněte práci v centrálním zobrazení, které vám nabízí rychlý a snadný přístup k důležitým projektům, na kterých jste nedávno pracovali.

Zahrnuto
Zahrnuto

Zahrnuto

Mřížkové zobrazení

Projekty můžete plánovat a řídit pomocí seřazeného seznamu úkolů.

Zahrnuto
Zahrnuto
Zahrnuto

Panelové zobrazení

Dodávané a vlastní panely úkolů umožňují názorně sledovat pracovní postup a stav projektových úkolů.

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Zobrazení časové osy (Ganttův diagram)

Vizuální časová osa vám pomůže sledovat kalendářní data, přiřazení a vztahy mezi projektovými úkoly.

Zahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Spolupráce a komunikace

Služba Microsoft Teams vám umožňuje spolupracovat na projektech.

Zahrnuto

Zahrnuto
Zahrnuto

Spoluvytváření

Společně s účastníky a členy týmu můžete současně upravovat a aktualizovat seznamy úkolů, projektové plány a spoustu dalšího.

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Plánování a rozvrhování projektů

Můžete využít známé nástroje pro plánování, jako jsou Ganttovy diagramy a předdefinované přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou začít.

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Vykazování

Předdefinované sestavy vám umožní sledovat průběh projektů, zdrojů, programů a portfolií.

Zahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Odesílání pracovních výkazů

Pro účely zpracování mezd, fakturace a další firemní potřeby můžete evidovat projektový a neprojektový čas.

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Řízení projektových zdrojů

K projektovým úkolům můžete přiřazovat zdroje a pomocí rezervací zdrojů si zdroje vyžádat a zamluvit.

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Harmonogram

Agregováním různých typů projektů v organizaci můžete sestavit názorné a interaktivní harmonogramy.

Nezahrnuto

Zahrnuto

Zahrnuto

Desktopový klient

Můžete používat plně nainstalovanou aktuální verzi desktopové aplikace Project. Jedna licence platí až pro 5 počítačů PC na osobu.

Nezahrnuto

Included

Až na 5 počítačích PC

Included

Až na 5 počítačích PC

Výběr a optimalizace portfolia

Modelováním různých scénářů portfolia, kdy se projektové návrhy posuzují vůči strategickým obchodním faktorům, určíte nejlepší strategickou cestu.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Řízení poptávky

Standardizovaný proces vám pomůže zjistit a vyhodnotit nápady k projektům od všech pracovníků organizace.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Plánování a řízení podnikových zdrojů

Zobrazením a porovnáním využití zdrojů na projektech můžete optimalizovat přiřazení.

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

€8.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€25.30 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.
€46.40 za uživatele měsíčně
(roční závazek)
Cena je bez DPH.

  

  

  

Hledáte další možnosti?

Sledujte Project

Sledujte Project na LinkedInu

Sledujte Project na Twitteru

Sledujte Project na Facebooku

Blog k Projectu