Project

Realizujte úspěšné projekty

Usnadněte řízení projektů a spolupracujte prakticky kdekoli pomocí správných nástrojů pro vedoucí projektů, projektové týmy a pracovníky s rozhodovací pravomocí.
Project

Realizujte úspěšné projekty

Usnadněte řízení projektů a spolupracujte prakticky kdekoli pomocí správných nástrojů pro vedoucí projektů, projektové týmy a pracovníky s rozhodovací pravomocí.
Project

Realizujte úspěšné projekty

Usnadněte řízení projektů a spolupracujte prakticky kdekoli pomocí správných nástrojů pro vedoucí projektů, projektové týmy a pracovníky s rozhodovací pravomocí.
Project

Realizujte úspěšné projekty

Usnadněte řízení projektů a spolupracujte prakticky kdekoli pomocí správných nástrojů pro vedoucí projektů, projektové týmy a pracovníky s rozhodovací pravomocí.
Realizujte úspěšné projekty
Realizujte úspěšné projekty

Pro členy týmu

Náš software pro řízení projektů umožňuje členům projektového týmu spravovat úkoly, spolupracovat, odesílat časové rozvrhy a označovat problémy a rizika.

Pro vedoucí projektů

Usnadněte a zpřístupněte vedoucím projektů jejich práci. Umožněte jim analyzovat zdroje, rozpočty a časové osy. Vedoucí projektů můžou taky snadno sledovat průběh a předvídat požadavky na zdroje – díky podrobným a snadno přizpůsobitelným předdefinovaným sestavám.

Pro vedení a projektovou kancelář

Umožněte vedoucím pracovníkům definovat obchodní faktory, měřit strategický dopad protichůdných nápadů, dělat správná finanční rozhodnutí a sledovat stav projektu a zdrojů v celé organizaci.
Microsoft Project 2016 je nejnovější verzí Projectu. Mezi předchozí verze patří Project 2013, Project 2010, Project 2007 a Project 2003. Project 2016 je kompatibilní s Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7.
169d3d1d78384f90a8cc6aea44e4f847
Poznámka: Video je v angličtině a má přeložené titulky. Titulky zobrazíte kliknutím na tlačítko CC.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}