Zdravotnictví

Microsoft Project & Portfolio Management může zdravotnickým institucím pomáhat plnit jejich cíl Číslo 1 – zajištění prvotřídní péče o pacienty, a to pomocí nástrojů pro implementaci procesů, zajištění souladu s předpisy a dalších funkcí.

Microsoft Project & Portfolio Management pro zdravotnictví

Obrazovka tabletu Microsoft Surface, na které se zobrazuje soubor Projectu s časovou osou projektu a Ganttovým diagramem v Projectu Professional

Implementace a údržba elektronických zdravotnických záznamů

Vyberte si nejlepší dodavatele systému elektronických a zdravotnických záznamů na základě kritérií podložených daty. Microsoft Project & Portfolio Management vám může pomáhat s řízením celého procesu od sestavení týmů až po vytvoření klinických pracovních postupů pro nový systém.

Dodržování předpisů ve zdravotnictví

Koordinujte všechny projekty dodržování předpisů do jednoho řešení a přidělte jim příslušné zdroje. Ke kontrole nákladů na dodržování předpisů a vývoji vizuálních sestav využívejte integrované finanční nástroje.

Zjišťování a vývoj produktů

Pomocí nástrojů pro optimalizaci vybírejte produkty, které jsou pro vaše pacienty a organizaci nejprospěšnější. Vytvářejte plány, dohlížejte na úkoly a umožněte týmům spolupracovat.

Koordinace grantů a klinických studií

Sledujte a spravujte aktivity nezbytné ke splnění konečných termínů grantů. V klinických studiích sledujte protokoly, vytvářejte optimální týmy pro studie a určete, které klinické studie dál financovat.

Příběhy zákazníků ze zdravotnictví

Příběhy zákazníků jsou k dispozici jenom v angličtině

Logo E-plus Cancer Care – obrázek

Zdraví

e+CancerCare

Onkologická klinika adaptovala cloudové řešení

Podívejte se, jak klinika e+CancerCare využívá Project Online k vylepšování přesnosti odhadů svých projektů a zkracování doby, kterou stráví manažeři IT na administrativních úkolech.

Další informace
Žena a dítě se registrují na recepci v lékařské ordinaci

Zdraví

Dětská nemocnice Filadelfie

Dětská nemocnice vylepšuje procesy a zásady správného řízení

Dětská nemocnice ve Filadelfii používá řešení pro řízení portfolia projektů (PPM), jehož základ tvoří Project Server a UMT Project Essentials. Díky němu získává lepší, spolehlivější data, zvyšuje produktivitu a přináší vysokou hodnotu.

Graf ve studii celkového ekonomického dopadu – obrázek

Technologické produkty a služby

Studie celkového ekonomického dopadu

Celkový ekonomický dopad řešení Microsoft Project & Portfolio Management

Podívejte se, jak společnosti používají Microsoft Project & Portfolio Management k vývoji konzistentnějších postupů pro řízení projektů a k získání lepšího přehledu o výkonnosti svých projektových portfolií.

Další informace
Tablet Microsoft Surface s otevřeným oknem Nový projekt v Projectu Online Professional

Partneři řešení Microsoft Project & Portfolio Management

Partneři řešení Microsoft Project & Portfolio Management prokázali odborné znalosti potřebné pro implementaci a rozšiřování Projectu. Spojte se s partnerem, který se podílí na tomto programu a pomůže vám stanovit požadavky a implementovat řešení vyhovující potřebám vaší firmy.

Vyzkoušet s partnerem