Analytické zprávy

Zjistěte, co o naší službě říkají odborníci.

Magic Quadrant for Unified Communications

4. srpna 2014Gartner, Inc.

Analytická společnost Gartner ve své analýze oboru sjednocené komunikace Magic Quadrant umístila Microsoft do kvadrantu lídrů. Ve své studii píše: „Sjednocená komunikace umožňuje významně zlepšit interakci i výkon jednotlivců, týmů i celých společností.“ Studie určila pět vlastností sjednocené komunikace, které ovlivňují úspěšnost produktu a spokojenost uživatelů. Patří k nim uživatelské prostředí, mobilita, interoperabilita, cloudové a hybridní funkce a celková přitažlivost řešení.

Magic Quadrant for Corporate Telephony

21. října 2014Gartner, Inc.

Vůbec poprvé zařadila společnost Gartner Microsoft do kvadrantu lídrů ve svém hodnocení Magic Quadrant pro obor korporátní telefonie. Ve studii píše: „Platformy pro telefonii se posouvají směrem k softwarovým řešením, jež jsou těsně integrována se sadou pro sjednocenou komunikaci.“ Dále upozorňuje, že „podniky, které zvažují upgrade starších systémů, mohou tento výzkum využít při rozhodování, zda zůstat u svého současného dodavatele, nebo přejít k alternativnímu poskytovateli.“

Impact of Microsoft Lync on the Enterprise Voice Market – 2014

17. června 2014InfoTrack (T3i)

Studie vycházející z průzkumu mezi podnikovými zákazníky USA (s 500 a více zaměstnanci) zjistila, že 95 % dotazovaných vyzkoušelo Lync, případně jej právě zkouší nebo plánuje vyzkoušet. 89 % z těchto respondentů do testování zahrnulo nebo hodlá zahrnout také funkce Enterprise Voice. Kromě toho 79 % dotazovaných uvedlo, že v současnosti nasazují nebo plánují nasadit Lync s řešením Enterprise Voice nad rámec zkoušek. Hlavním důvodem pro nasazení Lyncu s Enterprise Voice byly podle respondentů nižší celkové náklady na vlastnictví (včetně hardwaru, softwaru, služeb a podpory) než u starších řešení založených na pobočkových ústřednách.

Další zprávy analytiků najdete na webu Microsoft News Center.

Poznámka: Zprávy analytiků jsou dostupné jenom v angličtině.


Průvodce licencováním

Klientské licencejsou vyžadovány pro přístup ke všem funkcím Online Skypu pro firmy a Serveru Skypu pro firmy.

  • Standardní licence CAL umožňují uživatelům a zařízením připojit se k Serveru Skypu pro firmy a používat informace o stavu, rychlé zprávy, hovory VoIP a videohovory ve vysokém rozlišení mezi dvěma účastníky a spojení přes Skype.
  • Klientské licence na Server Skypu pro firmy jsou dostupné prostřednictvím samostatného klienta, s Office Pro Plus nebo stažením bezplatného klienta Skype pro firmy basic.

Licence uživatelského předplatného (USL)jsou vyžadovány pro používání Online Skypu pro firmy.

  • Online (Plán 1) umožňuje používat informace o stavu, rychlé zprávy, hovory VoIP a videohovory ve vysokém rozlišení mezi dvěma účastníky a spojení přes Skype.
  • Online (Plán 2) umožňuje totéž jako Plán 1 a navíc plánované a neohlášené schůzky s hlasovými hovory a videohovory a sdílení plochy a aplikace na mobilních telefonech, tabletech, počítačích PC a Mac.

Licence CALjsou vyžadovány pro používání Serveru Skypu pro firmy.

  • Standardní licence CAL umožňují uživatelům a zařízením připojit se k Serveru Skypu pro firmy a používat informace o stavu, rychlé zprávy, hovory VoIP a videohovory ve vysokém rozlišení mezi dvěma účastníky a spojení přes Skype.
  • Podnikové licence CAL umožňují plánované a neohlášené schůzky s hlasovými hovory a videohovory, sdílení plochy a aplikace a vytáčené konference na mobilních telefonech, tabletech, počítačích PC a Mac. Nutným předpokladem podnikové licence CAL je standardní licence CAL.
  • Licence CAL Plus kromě toho umožňují uskutečňovat příchozí a odchozí hovory přes veřejnou telefonní síť, tísňová volání a další telefonní funkce na podnikové úrovni. Nutným předpokladem licence CAL Plus je standardní licence CAL.

Kromě licencí CALje nutná serverová licencepro každý front-end server.

Další informace najdete v našem kompletním průvodci licencemi.