Visio

Visio – nejlepší funkce

Zjednodušte složité informace pomocí profesionálních diagramů, které se dají vytvořit jenom několika kliknutími. Visio zjednodušuje vytváření diagramů – ať už chcete rychle zachytit vývojový diagram, nad kterým jste debatovali na tabuli, vytvořit mapu sítě IT, navrhnout organizační diagram, zdokumentovat obchodní proces nebo nakreslit plán prostorového uspořádání.
Diagram ve Visiu s aktualizovanými obrazci a snadným přístupem k nástrojům
Diagram ve Visiu s aktualizovanými obrazci a snadným přístupem k nástrojům

Rychlé vytváření profesionálních diagramů

  • Rychlejší přístup k často používaným nástrojům, nové a aktualizované obrazce a vzorníky a zdokonalené a rozšířené motivy a efekty – to všechno usnadňuje vytváření profesionálních diagramů.
  • Podporované jsou aktuální standardy vytváření diagramů – jako UML (Unified Modeling Language) 2.4 nebo BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0. Teď můžete publikovat pracovní postupy SharePointu 2010 i SharePointu 2013.
  • Díky lepší podpoře dotykového ovládání můžete pracovat, jak vám to vyhovuje. Zahrnutá je podpora Windows 8 a služeb Visio Services v novém Microsoft SharePointu, a to jak u Microsoft Office 365, tak na serverech vaší společnosti.
Diagram Visia s obrazci propojenými s dynamickými daty
Diagram Visia s obrazci propojenými s dynamickými daty

Propojení diagramů s dynamickými daty

  • Složitá data můžou být srozumitelná na první pohled. Vytvářejte dynamičtější diagramy propojováním obrazců s daty v reálném čase a využívejte k tomu rozšířenou sadu podporovaných zdrojů.
Diagram Visia s obrazci propojenými s dynamickými daty
Diagram Visia sdílený prostřednictvím prohlížeče kvůli snadné týmové spolupráci na diagramu
Diagram Visia sdílený prostřednictvím prohlížeče kvůli snadné týmové spolupráci na diagramu

Snadná týmová spolupráce na diagramech

  • Nové nástroje zjednodušují týmovou práci. Umožňují společně pracovat na diagramu ve stejnou dobu a jednoduše zobrazit komentáře recenzentů – ve Visiu i ve Visio Services.
  • Sdílejte svoje diagramy s ostatními prostřednictvím prohlížeče, i když nemají nainstalované Visio – přes Office 365 nebo SharePoint.

Zdroje informací

Seznamte se s novinkami ve Visiu v rychlém videu.
Absolvujte rychlý kurz o rychlém zahájení práce ve Visiu.
Zjistěte, jak můžete diagramy spoluvytvářet a spolupracovat na nich.
Vytvořte organizační diagram ze zdroje dat – třeba z excelového sešitu nebo ze služby Active Directory.
Najít informace pro: