Visio

Verze Visia – všechny funkce

Vytvářejte profesionální a poutavé diagramy snadněji než dosud.
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové

2007

2010

2013

Nové a vylepšené vzorníky a obrazce
Zahrnuté
Vylepšené
Vylepšené
Kontextové nabídky
Zahrnuté
Vylepšené
Vylepšené
Zdokonalené hledání usnadňující nalezení šablon a obrazců
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšené
Snadno použitelné motivy umožňující rychlé vytváření moderních diagramů
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšené
Možnost importovat soubory DWG do Visia
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšení řešení s organizačními diagramy – nové styly a možnost importovat obrázky
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšené
Automatické zarovnání a mezery
Zahrnuté
Zahrnuté
Možnost vkládat a odstraňovat obrazce s opravou připojení
Zahrnuté
Zahrnuté
Automatické nastavení velikosti kreslicího plátna
Zahrnuté
Zahrnuté
Oblast Rychlé obrazce umožňující snadný přístup k nejčastěji používaným obrazcům
Zahrnuté
Zahrnuté
Uživatelské rozhraní Fluent systému Microsoft Office – pás karet
Zahrnuté
Vylepšené
Vylepšení kontejnerů a nové styly kontejnerů
Zahrnuté
Vylepšené
Nové úvodní rozhraní usnadňující nalezení obrazců
Nové
Možnost změnit obrazec a zachovat rozložení diagramu a metadata obrazce
Nové
Dynamický náhled nových změn předkonfigurovaných stylů motivů prostřednictvím variant
Nové
Možnosti efektů obrazců – stín, zkosení, záře a další
Nové
Zjednodušený náhled před tiskem ukazující konce stránek s funkcí posunu a lupy
Nové
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové

Spolupráce na diagramu s kolegy

2007

2010

2013

Přidávání komentářů
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšené
Snadné sdílení diagramů prostřednictvím webového prohlížeče a uložení na SharePoint
Zahrnuté
Vylepšené
Přidávání komentářů prostřednictvím služeb Visio Services
Nové
Spoluvytváření – současná práce dvou nebo víc lidí na jednom diagramu
Nové
Využití sledování stavu a viditelnosti k zasílání rychlých zpráv nebo volání ostatním lidem
Nové
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové

Propojení diagramů s daty pomocí průvodce bez psaní kódu

2007

2010

2013

Propojení obrazců diagramu s daty
Zahrnuté
Zahrnuté
Vylepšené
Možnost automaticky aktualizovat data podle definovaného plánu nebo ručně
Zahrnuté
Zahrnuté
Automatické vytvoření legendy dat poskytující nápovědu k použitým datovým symbolům
Zahrnuté
Zahrnuté
Řídicí panely bez použití kódu
Zahrnuté
Zahrnuté
Rozšířená sada zdrojů dat, včetně Excelu, služeb Excel Services, Seznamů SharePointu, Podnikového připojení SharePointu a SQL Serveru
Zahrnuté
Vylepšené
Možnost vizualizovat data pomocí bohaté sady datových symbolů a barev
Zahrnuté
Vylepšené
Možnost ukládat diagramy na SharePoint a zobrazovat je ve službách Visio Services s aktualizací dat
Zahrnuté
Vylepšené
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové

Modelování obchodních pravidel se standardní notací procesů

2007

2010

2013

Možnost ověřovat diagramy pomocí předdefinovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel
Zahrnuté
Zahrnuté
Podpora diagramů BPMN (Business Process Modeling and Notation) 1.2 a 2.0 (diagramy BPMN 2.0 podporuje jenom Visio 2013)
Zahrnuté
Vylepšené
Podprocesy umožňující rozdělit složité procesy na zvládnutelné části
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové

Využití vylepšení, díky kterým je Visio výkonnější a dokonalejší nástroj pro vytváření diagramů

2007

2010

2013

Dostupnost prostřednictvím časově neomezené licence
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2010
Zahrnuté
Zahrnuté
Snadné vlastní nastavení obrazců
Zahrnuté
Zahrnuté
Zpětná kompatibilita umožňující otvírání souborů Visia 2000, Visia 2003, Visia 2007 a Visia 2010
Zahrnuté
Vylepšené
Integrace s Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) a Microsoft System Center
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Podpora dotykového ovládání na počítačích s Windows 7 a Windows 8
Zahrnuté
Vylepšené
Nový formát souborů založený na XML
Nové
Podpora dotykového ovládání
na prakticky každém zařízení prostřednictvím služeb Visio
Services
Nové
Dostupnost prostřednictvím Office 365 ve formě předplatného
Nové
Roamingová aplikace – možnost nainstalovat Visio dočasně na počítač s Windows 7 nebo Windows 8
Nové
Podpora řízení požadavků v Project Serveru a Projectu Online
Nové
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2013
Nové
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové
ZobrazitSkrýt
2007
Nové a vylepšené vzorníky a obrazce
Zahrnuté
Kontextové nabídky
Zahrnuté
Zdokonalené hledání usnadňující nalezení šablon a obrazců
Zahrnuté
Snadno použitelné motivy umožňující rychlé vytváření moderních diagramů
Zahrnuté
Možnost importovat soubory DWG do Visia
Zahrnuté
Vylepšení řešení s organizačními diagramy – nové styly a možnost importovat obrázky
Zahrnuté
Automatické zarovnání a mezery
Možnost vkládat a odstraňovat obrazce s opravou připojení
Automatické nastavení velikosti kreslicího plátna
Oblast Rychlé obrazce umožňující snadný přístup k nejčastěji používaným obrazcům
Uživatelské rozhraní Fluent systému Microsoft Office – pás karet
Vylepšení kontejnerů a nové styly kontejnerů
Nové úvodní rozhraní usnadňující nalezení obrazců
Možnost změnit obrazec a zachovat rozložení diagramu a metadata obrazce
Dynamický náhled nových změn předkonfigurovaných stylů motivů prostřednictvím variant
Možnosti efektů obrazců – stín, zkosení, záře a další
Zjednodušený náhled před tiskem ukazující konce stránek s funkcí posunu a lupy

Spolupráce na diagramu s kolegy

Přidávání komentářů
Zahrnuté
Snadné sdílení diagramů prostřednictvím webového prohlížeče a uložení na SharePoint
Přidávání komentářů prostřednictvím služeb Visio Services
Spoluvytváření – současná práce dvou nebo víc lidí na jednom diagramu
Využití sledování stavu a viditelnosti k zasílání rychlých zpráv nebo volání ostatním
lidem

Propojení diagramů s daty pomocí průvodce bez psaní kódu

Propojení obrazců diagramu s daty
Zahrnuté
Možnost automaticky aktualizovat data podle definovaného plánu nebo ručně
Automatické vytvoření legendy dat poskytující nápovědu k použitým datovým symbolům
Řídicí panely bez použití kódu
Rozšířená sada zdrojů dat, včetně Excelu, služeb Excel Services, Seznamů SharePointu, Podnikového připojení SharePointu a SQL Serveru
Možnost vizualizovat data pomocí bohaté sady datových symbolů a barev
Možnost ukládat diagramy na SharePoint a zobrazovat je ve službách Visio Services s aktualizací dat

Modelování obchodních pravidel se standardní notací procesů

Možnost ověřovat diagramy pomocí předdefinovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel
Podpora diagramů BPMN (Business Process Modeling and Notation) 1.2 a 2.0 (diagramy BPMN 2.0 podporuje jenom Visio 2013)
Podprocesy umožňující rozdělit složité procesy na zvládnutelné části

Využití vylepšení, díky kterým je Visio výkonnější a dokonalejší nástroj pro vytváření diagramů

Dostupnost prostřednictvím časově neomezené licence
Zahrnuté
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2010
Snadné vlastní nastavení obrazců
Zpětná kompatibilita umožňující otvírání souborů Visia 2000, Visia 2003, Visia 2007 a Visia 2010
Integrace s Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) a Microsoft System Center
Zahrnuté
Podpora dotykového ovládání na počítačích s Windows 7 a Windows 8
Nový formát souborů založený na XML
Podpora dotykového ovládání na prakticky každém zařízení prostřednictvím služeb Visio Services
Dostupnost prostřednictvím Office 365 ve formě předplatného
Roamingová aplikace – možnost nainstalovat Visio dočasně na počítač s Windows 7 nebo Windows 8
Podpora řízení požadavků v Project Serveru a Projectu
Online
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2013
ZobrazitSkrýt
2010
Nové a vylepšené vzorníky a obrazce
Vylepšené
Kontextové nabídky
Vylepšené
Zdokonalené hledání usnadňující nalezení šablon a obrazců
Zahrnuté
Snadno použitelné motivy umožňující rychlé vytváření moderních diagramů
Zahrnuté
Možnost importovat soubory DWG do Visia
Zahrnuté
Vylepšení řešení s organizačními diagramy – nové styly a možnost importovat obrázky
Zahrnuté
Automatické zarovnání a mezery
Zahrnuté
Možnost vkládat a odstraňovat obrazce s opravou připojení
Zahrnuté
Automatické nastavení velikosti kreslicího plátna
Zahrnuté
Oblast Rychlé obrazce umožňující snadný přístup k nejčastěji používaným obrazcům
Zahrnuté
Uživatelské rozhraní Fluent systému Microsoft Office – pás karet
Zahrnuté
Vylepšení kontejnerů a nové styly kontejnerů
Zahrnuté
Nové úvodní rozhraní usnadňující nalezení obrazců
Možnost změnit obrazec a zachovat rozložení diagramu a metadata obrazce
Dynamický náhled nových změn předkonfigurovaných stylů motivů prostřednictvím variant
Možnosti efektů obrazců – stín, zkosení, záře a další
Zjednodušený náhled před tiskem ukazující konce stránek s funkcí posunu a lupy

Spolupráce na diagramu s kolegy

Přidávání komentářů
Zahrnuté
Snadné sdílení diagramů prostřednictvím webového prohlížeče a uložení na SharePoint
Zahrnuté
Přidávání komentářů prostřednictvím služeb Visio Services
Spoluvytváření – současná práce dvou nebo víc lidí na jednom diagramu
Využití sledování stavu a viditelnosti k zasílání rychlých zpráv nebo volání ostatním lidem

Propojení diagramů s daty pomocí průvodce bez psaní kódu

Propojení obrazců diagramu s daty
Zahrnuté
Možnost automaticky aktualizovat data podle definovaného plánu nebo ručně
Zahrnuté
Automatické vytvoření legendy dat poskytující nápovědu k použitým datovým symbolům
Zahrnuté
Řídicí panely bez použití kódu
Zahrnuté
Rozšířená sada zdrojů dat, včetně Excelu, služeb Excel Services, Seznamů SharePointu, Podnikového připojení SharePointu a SQL Serveru
Zahrnuté
Možnost vizualizovat data pomocí bohaté sady datových symbolů a barev
Zahrnuté
Možnost ukládat diagramy na SharePoint a zobrazovat je ve službách Visio Services s aktualizací dat
Zahrnuté

Modelování obchodních pravidel se standardní notací procesů

Možnost ověřovat diagramy pomocí předdefinovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel
Zahrnuté
Podpora diagramů BPMN (Business Process Modeling and Notation) 1.2 a 2.0 (diagramy BPMN 2.0 podporuje jenom Visio 2013)
Zahrnuté
Podprocesy umožňující rozdělit složité procesy na zvládnutelné části
Zahrnuté

Využití vylepšení, díky kterým je Visio výkonnější a dokonalejší nástroj pro vytváření diagramů

Dostupnost prostřednictvím časově neomezené licence
Zahrnuté
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2010
Zahrnuté
Snadné vlastní nastavení obrazců
Zahrnuté
Zpětná kompatibilita umožňující otvírání souborů Visia 2000, Visia 2003, Visia 2007 a Visia 2010
Zahrnuté
Integrace s Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) a Microsoft System Center
Zahrnuté
Podpora dotykového ovládání na počítačích s Windows 7 a Windows 8
Zahrnuté
Nový formát souborů založený na XML
Podpora dotykového ovládání
na prakticky každém zařízení prostřednictvím služeb Visio
Services
Dostupnost prostřednictvím Office 365 ve formě předplatného
Roamingová aplikace – možnost nainstalovat Visio dočasně na počítač s Windows 7 nebo Windows 8
Podpora řízení požadavků v Project Serveru a Projectu Online
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2013
ZobrazitSkrýt
2013
Nové a vylepšené vzorníky a obrazce
Vylepšené
Kontextové nabídky
Vylepšené
Zdokonalené hledání usnadňující nalezení šablon a obrazců
Vylepšené
Snadno použitelné motivy umožňující rychlé vytváření moderních diagramů
Vylepšené
Možnost importovat soubory DWG do Visia
Zahrnuté
Vylepšení řešení s organizačními diagramy – nové styly a možnost importovat obrázky
Vylepšené
Automatické zarovnání a mezery
Zahrnuté
Možnost vkládat a odstraňovat obrazce s opravou připojení
Zahrnuté
Automatické nastavení velikosti kreslicího plátna
Zahrnuté
Oblast Rychlé obrazce umožňující snadný přístup k nejčastěji používaným obrazcům
Zahrnuté
Uživatelské rozhraní Fluent systému Microsoft Office – pás karet
Vylepšené
Vylepšení kontejnerů a nové styly kontejnerů
Vylepšené
Nové úvodní rozhraní usnadňující nalezení obrazců
Nové
Možnost změnit obrazec a zachovat rozložení diagramu a metadata obrazce
Nové
Dynamický náhled nových změn předkonfigurovaných stylů motivů prostřednictvím variant
Nové
Možnosti efektů obrazců – stín, zkosení, záře a další
Nové
Zjednodušený náhled před tiskem ukazující konce stránek s funkcí posunu a lupy
Nové

Spolupráce na diagramu s kolegy

Přidávání komentářů
Vylepšené
Snadné sdílení diagramů prostřednictvím webového prohlížeče a uložení na SharePoint
Vylepšené
Přidávání komentářů prostřednictvím služeb Visio Services
Nové
Spoluvytváření – současná práce dvou nebo víc lidí na jednom diagramu
Nové
Využití sledování stavu a viditelnosti k zasílání rychlých zpráv nebo volání ostatním lidem
Nové

Propojení diagramů s daty pomocí průvodce bez psaní kódu

Propojení obrazců diagramu s daty
Vylepšené
Možnost automaticky aktualizovat data podle definovaného plánu nebo ručně
Zahrnuté
Automatické vytvoření legendy dat poskytující nápovědu k použitým datovým symbolům
Zahrnuté
Řídicí panely bez použití kódu
Zahrnuté
Rozšířená sada zdrojů dat, včetně Excelu, služeb Excel Services, Seznamů SharePointu, Podnikového připojení SharePointu a SQL Serveru
Vylepšené
Možnost vizualizovat data pomocí bohaté sady datových symbolů a barev
Vylepšené
Možnost ukládat diagramy na SharePoint a zobrazovat je ve službách Visio Services s aktualizací dat
Vylepšené

Modelování obchodních pravidel se standardní notací procesů

Možnost ověřovat diagramy pomocí předdefinovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel
Zahrnuté
Podpora diagramů BPMN (Business Process Modeling and Notation) 1.2 a 2.0 (diagramy BPMN 2.0 podporuje jenom Visio 2013)
Vylepšené
Podprocesy umožňující rozdělit složité procesy na zvládnutelné části
Zahrnuté

Využití vylepšení, díky kterým je Visio výkonnější a dokonalejší nástroj pro vytváření diagramů

Dostupnost prostřednictvím časově neomezené licence
Zahrnuté
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2010
Zahrnuté
Snadné vlastní nastavení obrazců
Zahrnuté
Zpětná kompatibilita umožňující otvírání souborů Visia 2000, Visia 2003, Visia 2007 a Visia 2010
Vylepšené
Integrace s Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) a Microsoft System Center
Zahrnuté
Podpora dotykového ovládání na počítačích s Windows 7 a Windows 8
Vylepšené
Nový formát souborů založený na XML
Nové
Podpora dotykového ovládání
na prakticky každém zařízení prostřednictvím služeb Visio
Services
Nové
Dostupnost prostřednictvím Office 365 ve formě předplatného
Nové
Roamingová aplikace – možnost nainstalovat Visio dočasně na počítač s Windows 7 nebo Windows 8
Nové
Podpora řízení požadavků v Project Serveru a Projectu Online
Nové
Podpora pracovních postupů SharePoint Serveru 2013
Nové
Zahrnuté:
Zahrnuté
Vylepšené:
Vylepšené
Nové:
Nové
Najít informace pro:

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}