Visio

Verze Visia – všechny funkce

Vytvářejte profesionální a poutavé diagramy snadněji než dosud.

Vyzkoušet nebo koupit

Rychlé vytváření profesionálních diagramů

2010

2013

2016

Univerzální šablony a tisíce obrazců

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Plynule navazující prvky výkresu – rozevírací nabídka obrazců, vkládání a odstraňování obrazců s opravou spojení a změna obrazců při zachování rozložení diagramu a metadat obrazce

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Aktualizované šablony pro mapy a plán prostorového uspořádání

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené

Automatické nastavení velikosti kreslicího plátna, automatické zarovnání a prostor obrazců

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Možnost importovat soubory DWG do Visia

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Snadné vlastní nastavení obrazců

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Vylepšený kontejner ke klasifikaci obrazců

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podprocesy umožňující rozdělit složité procesy na zvládnutelné části

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Možnost ověřovat diagramy pomocí předdefinovaných a rozšiřitelných obchodních pravidel

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora různých standardů procesů včetně standardu BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.0

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora sharepointového workflowu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Možnosti efektů obrazců – stín, zkosené hrany, záře a další

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Zjednodušený náhled před tiskem ukazující konce stránek s funkcí posunu a lupy

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Nové elektrické řešení odpovídající předpisům IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Nové

Nový předpřipravený diagram a kontextové tipy a triky

Nové

Integrace funkce Řekněte mi pro vyhledávání příkazů

Nové

Zapnutí nebo vypnutí automatického nastavení velikosti stránky pro soubory z Visia 2007 nebo starší verze

Nové

Klíč k zapnutí nebo vypnutí importu obrázku s vysokým rozlišením

Nové

Komprimace je povolená, pokud je velikost obrázku větší než 30 megapixelů. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit maximální povolenou velikost, můžete tuto hodnotu změnit.

Nové

Zahrnuté:Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatnéhoVylepšené:VylepšenéNové:Nové

Lepší práce v týmu

2010

2013

2016

Formátované komentáře

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Snadné sdílení diagramu přes webový prohlížeč a přidávání komentářů přes Visio Services Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Využití sledování stavu a viditelnosti k zasílání rychlých zpráv nebo volání dalším lidem Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Spoluvytváření – na jednom diagramu může současně pracovat více lidí Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora Delvu pro zjišťování týmových dokumentů Ikona popisu

Nové

Zabezpečení diagramů pomocí technologií Microsoftu na ochranu souborů

Nové

Zahrnuté:Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatnéhoVylepšené:VylepšenéNové:Nové

Oživení diagramů propojením dat

2010

2013

2016

Propojení obrazců v diagramu s daty z více zdrojů, včetně Excelu, Excel Services, Seznamů SharePointu, Podnikového připojení SharePointu a SQL Serveru

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Možnost automaticky aktualizovat data podle definovaného plánu nebo ručně

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Automatické vytvoření legendy dat poskytující nápovědu k použitým datovým symbolům

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Možnost vizualizovat data pomocí bohaté sady datových symbolů a barev

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Možnost ukládat diagramy do SharePointu a zobrazovat je ve Visio Services s aktualizací dat Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Automatické generování organizačního diagramu ze zdrojů dat, jako je třeba Excel, Exchange nebo Adresář

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Rychlé připojení dat k tabulkám Excelu a možnost zaměnit jediným kliknutím datové symboly

Nové

Nová sada datových symbolů

Nové

Zahrnuté:Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatnéhoVylepšené:VylepšenéNové:Nové

Balení

2010

2013

2016

Dostupnost prostřednictvím časově neomezené licence

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Zpětná kompatibilita umožňující otevírání souborů Visia 2013, Visia 2010, Visia 2007, Visia 2003 a Visia 2000

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora dotykového ovládání na počítačích s Windows 10, Windows 8 a Windows 7

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Vylepšené
Vylepšené

Nový formát souborů založený na XML

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora dotykového ovládání na prakticky každém zařízení prostřednictvím Visio Services Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Dostupnost prostřednictvím Office 365 ve formě předplatného

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Roamingová aplikace – možnost nainstalovat Visio dočasně na počítači s Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7 Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Podpora řízení požadavků v Project Serveru a Projectu Online Ikona popisu

Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.
Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatného.

Kompatibilita s Windows 10

Nové
Nové

Využití prostředí připomínajícího Office, včetně vysokých hodnot DPI a podpory tmavého motivu

Nové

Zahrnuté:Zaškrtnutí ukazuje, co je součástí předplatnéhoVylepšené:VylepšenéNové:Nové

{r2:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c2}
{r26:c1}
{r26:c2}
{r27:c1}
{r27:c2}
{r28:c1}
{r28:c2}
{r29:c1}
{r29:c2}
{r30:c1}
{r30:c2}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c2}
{r35:c1}
{r35:c2}
{r36:c1}
{r36:c2}
{r37:c1}
{r37:c2}
{r38:c1}
{r38:c2}
{r39:c1}
{r39:c2}
{r40:c1}
{r40:c2}
{r41:c1}
{r41:c2}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c2}
{r46:c1}
{r46:c2}
{r47:c1}
{r47:c2}
{r48:c1}
{r48:c2}
{r49:c1}
{r49:c2}
{r50:c1}
{r50:c2}
{r51:c1}
{r51:c2}
{r52:c1}
{r52:c2}
{r53:c1}
{r53:c2}
{r54:c1}
{r54:c2}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c3}
{r26:c1}
{r26:c3}
{r27:c1}
{r27:c3}
{r28:c1}
{r28:c3}
{r29:c1}
{r29:c3}
{r30:c1}
{r30:c3}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c3}
{r35:c1}
{r35:c3}
{r36:c1}
{r36:c3}
{r37:c1}
{r37:c3}
{r38:c1}
{r38:c3}
{r39:c1}
{r39:c3}
{r40:c1}
{r40:c3}
{r41:c1}
{r41:c3}
{r43:c1}
{r44:c1}
{r44:c3}
{r45:c1}
{r45:c3}
{r46:c1}
{r46:c3}
{r47:c1}
{r47:c3}
{r48:c1}
{r48:c3}
{r49:c1}
{r49:c3}
{r50:c1}
{r50:c3}
{r51:c1}
{r51:c3}
{r52:c1}
{r52:c3}
{r53:c1}
{r53:c3}
{r54:c1}
{r54:c3}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c4}
{r26:c1}
{r26:c4}
{r27:c1}
{r27:c4}
{r28:c1}
{r28:c4}
{r29:c1}
{r29:c4}
{r30:c1}
{r30:c4}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c4}
{r35:c1}
{r35:c4}
{r36:c1}
{r36:c4}
{r37:c1}
{r37:c4}
{r38:c1}
{r38:c4}
{r39:c1}
{r39:c4}
{r40:c1}
{r40:c4}
{r41:c1}
{r41:c4}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c4}
{r46:c1}
{r46:c4}
{r47:c1}
{r47:c4}
{r48:c1}
{r48:c4}
{r49:c1}
{r49:c4}
{r50:c1}
{r50:c4}
{r51:c1}
{r51:c4}
{r52:c1}
{r52:c4}
{r53:c1}
{r53:c4}
{r54:c1}
{r54:c4}
{r55:c1}
Najít informace pro: