VisioVisio

Visio Pro for Office 365

Předplatné Visia vám umožní ve spolupráci s týmem vytvářet pokročilé a všestranné diagramy.

{VP365Buy|price}

měsíčně za uživatele

s ročním předplatným

{VP365MMBuy|price}

měsíčně za uživatele

Teď si ho můžete taky zdarma vyzkoušet.

Cena je bez DPH.

Microsoft Visio Pro for Office 365 dostupné formou předplatného prostřednictvím Microsoft Office 365 má stejné funkce jako Visio Professional 2016. Kromě toho umožňuje každému uživateli, aby si Visio nainstaloval až na pěti počítačích se systémem Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7. Po dobu platnosti předplatného se budou automaticky instalovat nejnovější aktualizace (funkcí i zabezpečení).

Snímek obrazovky s předpřipraveným diagramem Visia se zobrazenými tipy

Snadné vytváření diagramů

Pusťte se do vytváření diagramů s využitím sady předpřipravených diagramů a kontextových tipů a triků.

Snímek obrazovky s organizační šablonou Visia, která vám usnadní vytváření diagramů

Rychlé vytváření profesionálních diagramů

Máte k dispozici 70 předdefinovaných šablon a tisíce obrazců, které splňují oborové standardy, včetně těchto:

 • Obchodní diagramy, jako je třeba vývojový diagram, časová osa, kontingenční diagram nebo organizační diagram
 • Procesní diagramy, jako jsou třeba vývojové diagramy křížového procesu, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.0 nebo pracovní postupy Microsoft SharePointu
 • IT diagramy, jako je třeba diagram ITIL (Information Technology Infrastructure Library), diagram služby Active Directory, podrobný síťový diagram nebo diagram montážní skříně
 • Softwarové a databázové diagramy, třeba diagram s notací pro modelování databáze, diagram s mapou webu nebo diagram UML (Unified Modeling Language) 2.4
 • Diagramy operací, jako je třeba Six Sigma, plány domovních instalací a potrubí a mapy hodnotového toku
 • Technologické diagramy, jako je třeba elektrický diagram, diagram obvodů nebo diagram systémů. Aktualizované šablony zahrnují dodržování předpisů IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 • Mapy a plány prostorového uspořádání, třeba plán topení, ventilace a klimatizace (TVK), uspořádání kanceláře, situační plán nebo prostorový plán. Aktualizované šablony obsahují přes 600 obrazců, které vyhovují modernímu vkusu, a 400 inteligentních obrazců, které pomáhají zvýšit produktivitu.

Pomocí jednoduchého průvodce můžete automaticky vytvářet diagramy z dat počínaje organizačními diagramy.

Detail diagramu Visia s pásem karet a nástroji k přizpůsobení vašeho návrhu

Rychlé přizpůsobení a dokončení diagramů

Upravujte profesionálně vypadající diagramy pomocí bohaté sady efektů a motivů a dejte vašemu návrhu úplně jiný vzhled – stačí jenom párkrát kliknout.

Provádějte běžné činnosti vytváření diagramů (změny obrazců, automatické zarovnání a umístění, duplikování stránek a změny jejich pořadí) v intuitivním prostředí při zachování metadat a připojení obrazců.

Detail diagramu Visia propojeného s daty s tabulkami dat a Daty obrazce

Oživení diagramů propojením dat

 • Vizualizujte data v reálném čase v kontextu organizační struktury, sítě IT, výrobního podniku nebo složitých obchodních procesů a získejte úplný přehled o všem. Obrazce Visia můžete připojit k více zdrojům dat, včetně Microsoft Excelu, Microsoft Excel Services, služby Active Directory, Microsoft SQL Serveru, Microsoft SQL Azure, Seznamů Microsoft SharePointu a Podnikového připojení.
 • Odhalte v datech vzory a významy pomocí datových symbolů, jako jsou nápadné ikony, symboly, barvy nebo pruhové grafy.
 • Získejte neustále aktuální zobrazení dat tím, že diagram propojíte se zdrojem dat, takže formátování obrazců se bude automaticky aktualizovat, aby odráželo změny podkladových dat.
 • Využijte výhod nové funkce připojení k excelové tabulce, které vytvoříte jediným krokem, a zaměňujte podle potřeby jediným kliknutím datové symboly.
Snímek obrazovky procesního diagramu BPMN ve Visiu

Efektivní definování, vylepšení a zrovnoprávnění procesů

Dokumentujte procesy pomocí standardní notace, kterou si sami vyberete. S víc než 20 šablonami procesů nabízí Visio univerzální řešení typů procesu – BPMN 2.0, pracovní postup SharePointu, mapa hodnotového procesu a EPC.

Využijte výhod intuitivního prostředí vytváření podprocesů a řiďte spolupráci členů celého týmu.

Kontrolujte diagramy pomocí předdefinovaných nebo přizpůsobitelných ověřovacích pravidel, abyste měli jistotu, že jsou diagramy vytvořené v souladu s obecnými doporučenými postupy vytváření diagramů, oborovými standardy a potřebami dodržování předpisů.

Přes Visio Services v Office 365 sdílejte a vizuálně prezentujte procesy v celém podniku nebo sledujte aktivity procesů díky připojení k dynamickým datům.

Snímek obrazovky diagramu Visia s pásem karet a dvěma lidmi, kteří ho komentují

Snadná týmová spolupráce na diagramech

 • Umožněte ostatním, aby k diagramům nebo obrazcům přidávali komentáře prakticky z libovolného zařízení, ať už přes Visio nebo z prohlížeče přes Visio Services (vyžaduje SharePoint nebo Office 365). Získejte vizuální ukazatele toho, na jakých obrazcích ostatní lidé pracují nebo které komentují, a jednoduše synchronizujte diagramy při ukládání.
 • Zjednodušte týmovou spolupráci a snižte riziko chyb tím, že dvěma nebo víc lidem umožníte současně pracovat na stejném diagramu v jednom souboru.
 • Okamžitě můžete začít řešit zpětnou vazbu přes rychlé zprávy nebo hovor/videohovor s recenzenty přímo z Visia. (Vyžaduje kompatibilní aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, jako je Microsoft Skype pro firmy nebo Microsoft Lync.)
Přenosný počítač a tablet zobrazující dva různé diagramy Visia

Předávejte si jedinou verzi toho správného diagramu – prostřednictvím prohlížeče

 • Sdílejte diagramy prostřednictvím prohlížeče, aby měly širší dosah a dostaly se i k lidem, kteří nemají nainstalované Visio – prostřednictvím Visio Services v Office 365.
 • Když se aktualizují podkladová data, aktualizují se diagramy v prohlížeči.
Tablet zobrazující stránku Visia s informacemi o souboru s vybranou možností Nastavit ochranu diagramu

Zabezpečení diagramů pomocí technologií Microsoftu na ochranu souborů

Před únikem informací vás pomůže ochránit nástroj IRM (Správa přístupových práv k informacím), který zajišťuje trvalou ochranu e-mailových zpráv a příloh, dokumentů a diagramů.

Snímek obrazovky galerie diagramů Visia v Delvu v Office 365

Využití prostředí připomínajícího Office

Využijte výhod inovací prostředí Office, jako je tmavý motiv, Delve, funkce Řekněte mi nebo podpora vysokých hodnot DPI, které uspokojí nejrůznější potřeby vytváření diagramů a spolupráce.

Snímek obrazovky diagramu Visia s ověřovacími pravidly BPMN 2.0

Získání výhod Office 365

 • Umožněte uživatelům začít rychle pracovat díky technologii streamování aplikace.
 • Zjednodušte nasazení povolením automatické instalace nejnovějších oprav a aktualizací. Můžete se taky rozhodnout pro odložení instalací pomocí centralizovaných zásad – v nutných případech tak bude možné testovat kompatibilitu.
 • Umožněte uživatelům pracovat na počítači podle jejich volby. Můžou si Visio nainstalovat na víc počítačů nebo i dočasně na veřejné počítače při cestování.
 • Využívejte výhody integrace s dalšími službami Office 365, třeba integrace s informacemi o stavu a zasíláním rychlých zpráv prostřednictvím Microsoft Skypu pro firmy nebo Microsoft Lyncu a Online Skypu pro firmy.
Najít informace pro: