Logo Visia

Visio Pro for Office 365

Předplatné Visia vám umožní ve spolupráci s týmem vytvářet pokročilé a všestranné diagramy.

{VP365Buy|price}

měsíčně za uživatele

s ročním předplatným

{VP365MMBuy|price}

měsíčně za uživatele

Teď si ho můžete taky zdarma vyzkoušet.

Cena je bez DPH.
Obrázek notebooku, který zobrazuje diagram pracovního postupu procesu ve Visiu Pro for Office 365 Notebook, který zobrazuje diagram pracovního postupu procesu ve Visiu Pro for Office 365

Microsoft Visio Pro for Office 365 dostupné formou předplatného prostřednictvím Microsoft Office 365 má stejné funkce jako Visio Professional 2016. Kromě toho umožňuje každému uživateli, aby si Visio nainstaloval až na pěti počítačích se systémem Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7. Po dobu platnosti předplatného se budou automaticky instalovat nejnovější aktualizace (funkcí i zabezpečení).

Diagram s obrazci a efekty, které můžete vybrat ve Visiu

Nechte si pomoct s vytvářením diagramů

Pusťte se do vytváření diagramů s využitím sady předpřipravených diagramů a kontextových tipů a triků.

Organizační diagram ve Visiu zobrazující oddělení a skupiny ve společnosti

Vytvářejte snadno a rychle profesionální diagramy

Máte k dispozici 70 předdefinovaných šablon a tisíce obrazců, které splňují oborové standardy, včetně těchto:

 • Obchodní diagramy, jako je třeba vývojový diagram, časová osa, kontingenční diagram nebo organizační diagram
 • Procesní diagramy, jako jsou třeba vývojové diagramy křížového procesu, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.0 nebo pracovní postupy Microsoft SharePointu
 • IT diagramy, jako je třeba diagram ITIL (Information Technology Infrastructure Library), diagram služba Active Directory, podrobný síťový diagram nebo diagram montážní skříně
 • Softwarové a databázové diagramy, třeba diagram s notací pro modelování databáze, diagram s mapou webu nebo diagram UML (Unified Modeling Language) 2.4
 • Diagramy operací, jako je třeba Six Sigma, plány domovních instalací a potrubí a mapy hodnotového toku
 • Technologické diagramy, jako je třeba elektrický diagram, diagram obvodů nebo diagram systémů. Aktualizované šablony zahrnují dodržování předpisů IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 • Mapy a plány prostorového uspořádání, třeba plán topení, ventilace a klimatizace (TVK), uspořádání kanceláře, situační plán nebo prostorový plán. Aktualizované šablony obsahují přes 600 obrazců, které vyhovují modernímu vkusu, a 400 inteligentních obrazců, které pomáhají zvýšit produktivitu.

Pomocí jednoduchého průvodce můžete automaticky vytvářet diagramy z dat počínaje organizačními diagramy.

Diagram Visia se zobrazením možností pro přizpůsobení jeho vzhledu

Snadno a rychle diagramy si přizpůsobte

Upravujte profesionálně vypadající diagramy pomocí bohaté sady efektů a motivů a dejte vašemu návrhu úplně jiný vzhled – stačí jenom párkrát kliknout.

Provádějte činnosti běžné při vytváření diagramů (změny obrazců, automatické zarovnání a umístění, duplikování stránek a změny jejich pořadí) v intuitivním prostředí při zachování metadat a připojení obrazců.

Diagram Visia s obrazci dynamicky propojenými se zdroji dat

Oživte diagramy propojením dat

 • Vizualizujte data v reálném čase v kontextu organizační struktury, sítě IT, výrobního podniku nebo složitých obchodních procesů a získejte úplný přehled o všem. Obrazce Visia můžete připojit k více zdrojům dat, včetně Microsoft Excelu, Microsoft Excel Services, služba Active Directory, Microsoft SQL Serveru, Microsoft SQL Azure, Seznamů Microsoft SharePointu a Podnikového připojení.
 • Odhalte v datech vzory a významy pomocí datových symbolů, jako jsou nápadné ikony, symboly, barvy nebo pruhové grafy.
 • Získejte neustále aktuální zobrazení dat tím, že diagram propojíte se zdrojem dat, takže formátování obrazců se bude automaticky aktualizovat, aby odráželo změny podkladových dat.
 • Využijte výhod nové funkce připojení k excelové tabulce, které vytvoříte jediným krokem, a jediným kliknutím zaměňujte podle potřeby datové symboly.
Model pracovního postupu procesu ve Visiu

Efektivně definujte, vylepšujte a zrovnoprávňujte procesy

Dokumentujte procesy pomocí standardní notace, kterou si sami vyberete. S víc než 20 šablonami procesů nabízí Visio univerzální řešení typů procesu – BPMN 2.0, pracovní postup SharePointu, mapa hodnotového procesu a EPC.

Využijte výhod intuitivního prostředí vytváření podprocesů a řiďte spolupráci členů celého týmu.

Kontrolujte diagramy pomocí předdefinovaných nebo přizpůsobitelných ověřovacích pravidel, abyste měli jistotu, že jsou diagramy vytvořené v souladu s obecnými doporučenými postupy vytváření diagramů, oborovými standardy a potřebami dodržování předpisů.

Přes Visio Services v Office 365 sdílejte a vizuálně prezentujte procesy v celém podniku nebo sledujte aktivity procesů díky připojení k dynamickým datům.

Diagram Visia, na kterém zároveň pracuje několik členů týmu

Spolupracujte na diagramech snadno v týmu

 • Umožněte ostatním, aby k diagramům nebo obrazcům přidávali komentáře prakticky z libovolného zařízení, ať už přes Visio nebo z prohlížeče přes Visio Services (vyžaduje SharePoint nebo Office 365). Získejte vizuální ukazatele toho, na jakých obrazcích ostatní lidé pracují nebo které komentují, a jednoduše synchronizujte diagramy při ukládání.
 • Zjednodušte týmovou spolupráci a snižte riziko chyb tím, že dvěma nebo víc lidem umožníte současně pracovat na stejném diagramu v jednom souboru.
 • Okamžitě můžete přes rychlé zprávy nebo hovor/videohovor přímo z Visia začít řešit názory ostatních na diagram a zpracovávat jejich revize. (Vyžaduje kompatibilní aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, jako je Microsoft Skype pro firmy nebo Microsoft Lync.)
Notebook a tablet zobrazující diagramy ve Visiu

Předávejte si jedinou verzi toho správného diagramu – prostřednictvím prohlížeče

 • Sdílejte diagramy prostřednictvím prohlížeče, aby měly širší dosah a dostaly se i k lidem, kteří nemají nainstalované Visio – prostřednictvím Visio Services v Office 365.
 • Když se aktualizují podkladová data, aktualizují se diagramy v prohlížeči.
Tablet zobrazující obrazovku Visia během nastavování omezených oprávnění pro diagram Visia

Zabezpečte si diagramy pomocí technologií Microsoftu na ochranu souborů

Před únikem informací vás pomůže ochránit technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím), která zajišťuje trvalou ochranu e-mailových zpráv a příloh, dokumentů a diagramů.

Obrazovka v Office 365 zobrazující relevantní osoby a diagramy Visia v Delvu

Získejte výhodu v podobě prostředí podobného prostředí aplikací Office

Využijte výhod inovací prostředí Office, jako je tmavý motiv, Delve, funkce Řekněte mi nebo podpora vysokých hodnot DPI, které vyhoví nejrůznějším potřebám při vytváření diagramů a spolupráci.

Obrazovka Visia s naposledy otevřenými soubory a vybranými šablonami Visia

Získejte výhody Office 365

 • Umožněte uživatelům začít rychle pracovat díky technologii streamování aplikace.
 • Zjednodušte nasazení povolením automatické instalace nejnovějších oprav a aktualizací. Můžete se taky rozhodnout pro odložení instalací pomocí centralizovaných zásad – v nutných případech tak bude možné testovat kompatibilitu.
 • Umožněte uživatelům pracovat na počítači podle jejich volby. Můžou si Visio nainstalovat na víc počítačů nebo i dočasně na veřejné počítače při cestování.
 • Využívejte výhody integrace s dalšími službami Office 365, třeba integrace s informacemi o stavu a zasíláním rychlých zpráv prostřednictvím Microsoft Skype pro firmy nebo Microsoft Lyncu a Online Skype pro firmy.

Najít informace pro: