Visio Professional 2016

Pracujte v týmu a snadno vytvářejte a sdílejte diagramy propojené s daty, které zjednodušují složité informace.

{VP2016Buy|price}
Momentálně není dostupné ve vaší zemi nebo oblasti. {VP2016Buy|available}
Obrázek stolu s tabletem, na kterém je zobrazený procesní diagram ve Visiu Professional 2016Stůl s tabletem, na kterém je zobrazený procesní diagram ve Visiu Professional 2016
Notebook zobrazující ve Visiu vývojový diagram k uvedení nového produktu na trh

Snadná vizualizace libovolného obsahu

Pomocí předdefinovaných šablon a tisíců obrazců, které odpovídají oborovým standardům, můžete snadno vytvářet libovolné profesionální diagramy. Další informace o šablonách ve Visiu

Jednoduchý začátek

Známé prostředí Office vám usnadní běžné činnosti při vytváření diagramů.

Oživte diagramy propojením s reálnými daty

Diagramy sítí IT, výrobních závodů nebo obchodních procesů můžete rychle propojit s reálnými daty. Když se podkladová data změní, diagramy a vizualizace dat se automaticky aktualizují.

Spolupráce při vytváření diagramů

Na diagramech můžete snadno spolupracovat mnoha způsoby. Můžete pracovat na stejném diagramu současně nebo chatovat přes Skype pro firmy.

Sdílení jednotných informací v rámci organizace

Diagramy propojené s daty můžete téměř odkudkoli snadno sdílet s kýmkoli v rámci organizace, aby všichni získali přehled o provozních datech.

Zjednodušte správu IT

Všichni ve vaší organizaci budou moct produktivně pracovat a zároveň se uvolní IT zdroje pro práci na strategičtějších zadáních.

Funkce

Univerzální šablony a tisíce obrazců

Můžete použít některou z mnoha předdefinovaných šablon Visia a díky připraveným obrazcům pracovat produktivněji. Zobrazit šablony ve Visiu

Podpora oborových standardů

Využijte šablony, které splňují oborové standardy, včetně standardů BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Inteligentní obrazce

Pomocí vizuálních upozornění můžete přesně znázornit metadata začleněná do obrazců Visia. Když se metadata, například rozměry, změní, vizualizace se automaticky aktualizuje.

Možnost importu souborů DWG

K návrhům importovaným z AutoCADu (podpora až do verze DWG 2010) můžete přidat data nebo inteligentní obrazce a můžete tak snadno zjednodušit nebo vylepšit složité vizualizace.

Rychlý začátek práce

Pomocí předpřipravených diagramů a kontextových tipů a triků, které vás provedou základními funkcemi, se s aplikací naučíte rychle pracovat.

Jednoduché prostředí pro vytváření vývojových diagramů

V intuitivním prostředí můžete snadno provádět postupy běžné při vytváření diagramů (změny obrazců, automatické zarovnání a umístění nebo duplikování stránek a změny jejich pořadí). Metadata a připojení obrazců se při tom zachovají.

Intuitivní vyhledávání

Pomocí vyhledávacího pole Řekněte mi ve Visiu rychle najdete užitečné funkce.

Předdefinované motivy a efekty

Diagramy můžete upravovat pomocí výkonné sady efektů a motivů. Svému návrhu tak můžete několika kliknutími dodat úplně jiný vzhled.

Vizualizace dynamických dat v diagramech

V kontextu diagramů organizační struktury, sítě IT, výrobního podniku nebo složitého obchodního procesu můžete vizualizovat dynamická data a získat tak snadno představu o fungování celé struktury.

Průvodce vytvořením diagramu z dat

Pomocí jednoduchého průvodce můžete automaticky vytvářet diagramy z dat počínaje organizačními diagramy.

Datové symboly

Pomocí datových symbolů, jako jsou nápadné ikony, symboly, barvy a pruhové grafy, můžete odhalit význam dat a znázornit jejich smysl.

Propojení dat v jednom kroku

Využijte výhod nové funkce připojení k excelovým tabulkám, které vytvoříte v jediném kroku, a jediným kliknutím zaměňujte datové symboly.

Aktualizace dat

Popisek s informacemi o zdrojích dat podporovaných ve Visiu

Získejte zobrazení dat, které je pořád aktuální. Zachovejte připojení diagramu ke zdroji dat a aktualizujte data ručně nebo podle definovaného plánu.

Přidávání komentářů v rámci aplikace

Pomocí této funkce se dá snadno okomentovat diagram nebo obrazec. Můžete tak poskytnout zpětnou vazbu nebo ji od někoho získat.

Spoluvytváření

Popisek s požadavky pro spoluvytváření ve Visiu

Diagramy můžete vytvářet rychleji – více lidí může současně pracovat na stejném diagramu.

Integrace se Skypem pro firmy

Popisek s informacemi o licencování Skypu pro firmy

Můžete snadno spolupracovat prostřednictvím integrovaných komunikačních nástrojů, jako je například Skype pro firmy. Používejte hlasové služby, video nebo chat přímo ve Visiu a nebudete muset přepínat mezi aplikacemi.

Zabezpečení diagramů

Chraňte citlivé informace pomocí technologií Microsoftu na ochranu souborů.

Snadné sdílení diagramů

Diagramy můžete snadno sdílet v prohlížeči s kýmkoli ve vaší organizaci, aby všichni měli přístup k aktuálním informacím a měli přehled o doporučených postupech, zásadách nebo budoucích plánech. Zajistíte tak lepší dodržování předpisů a vyšší efektivitu práce.

Přístup odkudkoli

Prostřednictvím prohlížeče nebo aplikace pro iPad® můžete mít přístup k diagramům a procesům téměř odkudkoli.

Věrné zobrazení

V nové webové aplikaci a aplikaci pro iPad získáte věrné zobrazení diagramů s intuitivním posouváním a lupou.

Vizualizace provozních dat v reálném kontextu

Pomocí nové webové aplikace můžete zajistit, aby všichni ve vaší organizaci měli přehled o provozních datech vizualizovaných v kontextu reálných procesů a plánů.

Vyzkoušejte Visio Professional 2016

Podívejte se na novinky a materiály k Visiu

Stále nevíte všechno?

Získejte odpovědi na svoje otázky.

Zobrazit nápovědu pro Visio

Blog k Visiu

Přečtěte si, co je nového.

Navštivte blog (v angličtině)

Visio TestDrive

Podívejte se na prohlídku s průvodcem, kde se dozvíte, co Visio Online – plán 2 umožňuje.

Visio TestDrive (v angličtině)– prohlédněte si Visio Online – plán 2 s průvodcem

Získat Visio

Vizualizace práce. Zjednodušení diagramů.

Zobrazit plány a ceny
Diagramy Visia Online – plánu 2 zobrazené na přenosném počítači a iPadu
Diagramy Visia Online – plánu 2 zobrazené na tabletu a iPadu

Najít informace o Visiu pro:

iTunes, iPhone a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.