Řešení pro různá oddělení

Visio poskytuje řešení pro specializované firemní role a oddělení. Nabízí mnoho funkcí, které využijí pracovníci z různých oddělení – manažeři zodpovědní za řízení firmy, pracovníci z technických a provozních oddělení, personalisté i IT specialisté – od dokumentace procesů a dodržování předpisů po vytváření schémat a další.

Zobrazit plány a ceny
 

Snadné znázorňování technických procesů a plánů

Pomocí předdefinovaných šablon a obrazců můžete vytvářet síťové a vývojové diagramy znázorňující strukturu programů. Prostřednictvím diagramů propojených s daty můžete vizualizovat potřebné informace a získat tak rychlý přehled o provozu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívejte se, jak Visio funguje v praxi

Řešení pro vytváření diagramů umožňuje výrobci připravit dokumentaci procesů o 60 procent rychleji.

 

Snadnější spolupráce na procesech a dodržování předpisů

Pomocí předdefinovaných šablon, které vyhovují oborovým standardům, včetně standardů BPM (Business Process Modeling) a EPC (Event-driven Process Chain), můžete efektivně definovat jednotlivé procesy. Při modelování diagramů můžete pracovat společně s kolegy ve známých nástrojích pro spolupráci. Získáte tak o procesech lepší přehled, lépe je sladíte a zajistíte dodržování předpisů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívejte se, jak Visio funguje v praxi

Hamburská přístavní správa (Hamburg Port Authority) vytváří prostředí pro spolupráci pomocí vizualizovaného řízení procesů.

 

Jednodušší navrhování technických schémat a diagramů

Pomocí předdefinovaných obrazců a šablon můžete jednoduše zpracovávat reálné návrhy plánů prostorového uspořádání, konstrukčních schémat a výrobních procesů. Můžete snadno spolupracovat na importovaných výkresech AutoCADu a z diagramů propojených s reálnými daty získat přehled o provozních datech.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívejte se, jak Visio funguje v praxi

Řešení založené na diagramech propojených s reálnými daty umožňuje energetické společnosti rychleji restartovat jaderné reaktory.

 

Slaďování spolupráce a procesů

Pomocí integrované šablony vývojového diagramu křížového procesu a průvodce vytvářením organizačního diagramu můžete snadno graficky znázornit organizační strukturu a procesy související s vedením lidí. Budete tak moct sdílet jednotné zobrazení celé struktury, čímž zvýšíte transparentnost a podpoříte firemní kulturu orientovanou na zaměstnance.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívejte se, jak Visio funguje v praxi

Přejít na příslušnou stránku a přehrát video o tom, jak firmy používají Visio

Získat Visio

Vizualizace práce. Zjednodušení diagramů.

Zobrazit plány a ceny
Diagramy Visia Online – plánu 2 zobrazené na přenosném počítači a iPadu
Diagramy Visia Online – plánu 2 zobrazené na tabletu a iPadu

Najít informace o Visiu pro:

iTunes, iPhone a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
93a2218e-1111-4058-b488-509c0af4cfba
Poznámka: Video je v angličtině.