Logo Visia

Visio Standard 2016

Snadno můžete vytvářet všestranné diagramy pomocí bohaté sady nových a aktualizovaných obrazců a vzorníků.

{VS2016Buy|price}
Obrazovka tabletu zobrazující ve Visiu diagram uvedení nového produktu na trh

Rychlé vytváření profesionálních diagramů

Vytvářejte síťové a vývojové diagramy, mapy a plány prostorového uspořádání pomocí nově navržených obrazců a šablon.

Jednoduchý začátek

Známé prostředí Office vám usnadní běžné činnosti při vytváření diagramů.

Spolupráce při vytváření diagramů

Na diagramech můžete snadno spolupracovat mnoha způsoby. Můžete k diagramům nebo obrazcům přidávat komentáře nebo přímo z Visia chatovat přes Skype pro firmy.

Snadné sdílení informací v rámci organizace

Diagramy můžete téměř odkudkoli snadno sdílet s kýmkoli v rámci vaší organizace.

Funkce

Univerzální šablony a tisíce obrazců

Můžete použít některou z mnoha předdefinovaných šablon Visia a díky předdefinovaným obrazcům pracovat produktivněji.Zobrazit šablony ve Visiu (v angličtině)

Inteligentní obrazce

Pomocí vizuálních upozornění můžete přesně znázornit metadata začleněná do obrazců Visia. Když se metadata, například rozměry, změní, vizualizace se automaticky aktualizuje.

Možnost importu souborů DWG

K návrhům importovaným z AutoCADu (podpora až do verze DWG 2010) můžete přidat obrazce a můžete tak snadno zjednodušit nebo vylepšit složité vizualizace.

Rychlý začátek práce

Pomocí předpřipravených diagramů a kontextových tipů a triků, které vás provedou základními funkcemi, se s aplikací naučíte rychle pracovat.

Jednoduché prostředí pro vytváření vývojových diagramů

V intuitivním prostředí můžete snadno provádět postupy běžné při vytváření diagramů (změny obrazců, automatické zarovnání a umístění nebo duplikování stránek a změny jejich pořadí). Připojení obrazců se při tom zachovají.

Intuitivní vyhledávání

Pomocí vyhledávacího pole Řekněte mi ve Visiu rychle najdete užitečné funkce.

Předdefinované motivy a efekty

Diagramy můžete upravovat pomocí výkonné sady efektů a motivů. Svému návrhu tak můžete několika kliknutími dodat úplně jiný vzhled.

Přidávání komentářů v rámci aplikace

Pomocí této funkce se dá snadno okomentovat diagram nebo obrazec. Můžete tak poskytnout zpětnou vazbu nebo ji od někoho získat.

Integrace se Skypem pro firmy

Popisek s informacemi o licencování Skypu pro firmy

Můžete snadno spolupracovat prostřednictvím integrovaných komunikačních nástrojů, jako je například Skype pro firmy. Používejte hlasové služby, video nebo chat přímo ve Visiu a nebudete muset přepínat mezi aplikacemi.

Snadné sdílení diagramů

Diagramy můžete snadno sdílet v prohlížeči s kýmkoli ve vaší organizaci, aby všichni měli přístup k aktuálním informacím a měli přehled o doporučených postupech, zásadách nebo budoucích plánech. Zajistíte tak lepší dodržování předpisů a vyšší efektivitu práce.

Přístup odkudkoli

Prostřednictvím prohlížeče nebo aplikace pro iPad® můžete mít přístup k diagramům a procesům prakticky odkudkoli.

Věrné zobrazení

V nové webové aplikaci a aplikaci pro iPad získáte věrné zobrazení diagramů s intuitivním posouváním a lupou.

Podívejte se na novinky a materiály pro Visio

Žena stojící v okně, přečtěte si časté otázky k Visiu

Máte další otázky?

Získejte odpovědi na svoje otázky.

Zobrazit časté otázky
Logo Visia, navštivte blog s novinkami a informacemi o Visiu

Blog k Visiu

Přečtěte si, co je nového.

Navštivte blog (v angličtině)
Stránka Visio TestDrive, prohlédněte si Visio Pro for Office 365 s průvodcem

Visio TestDrive

Podívejte se na prohlídku s průvodcem, kde se dozvíte, jaké funkce můžete ve Visiu Pro for Office 365 používat.

TestDrive Visio (v angličtině)

Získejte Visio Pro for Office 365

Zjednodušte komplexní informace a prezentujte je pomocí diagramů propojených s daty.

Zobrazit plány a ceny
Diagramy Visia Pro for Office 365 zobrazené na notebooku a iPadu

Najít informace pro:

iTunes, iPhone a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.