Ofte stillede spørgsmål om licensering for Exchange

I disse ofte stillede spørgsmål finder du svar på almindelige spørgsmål om Exchange-licensering.
Overgang fra en Exchange Server-version til en anden
Nej, Outlook-klientlicensen har ikke været en del af nogen Exchange-klientadgangslicens efter Exchange Server 2003, og den skal købes separat til Exchange Server 2013. Exchange Server 2013 Standard CAL omfatter rettigheder til adgang til mail, kalender, kontakter og opgaver enten via Outlook Web App (OWA) eller på en mobilenhed via Exchange ActiveSync.
Disse funktioner er blevet til "opbevaringspolitikker" i Exchange Server 2013 og omfatter nu yderligere fleksibilitet, så du også kan anvende politikker på individuelle mails og ikke kun på mapper. En beskrivelse af, hvordan disse funktioner har udviklet sig version for version:
 • Exchange Server 2003: Standard CAL inkluderede Mailbox Manager.
 • Exchange Server 2007: Standard CAL inkluderede administrerede standardmapper, og Enterprise CAL inkluderede administrerede brugerdefinerede mapper.
 • Exchange Server 2010: Standard CAL inkluderede forbedrede funktioner for administrerede standardmapper, og Enterprise CAL inkluderede forbedrede funktioner for administrerede brugerdefinerede mapper.
 • Exchange Server 2013: Både Standard CAL og Enterprise CAL omfatter nu opbevaringspolitikker.
 • Exchange Online: Standard CAL omfatter standardopbevaringspolitikker, og Enterprise CAL omfatter brugerdefinerede opbevaringspolitikker.
Exchange Server 2013 benytter fortsat databasetilgængelighedsgrupper – en samling af postkasseservere, der anvender fortløbende replikering til at opdatere databasekopier, kommunikere for at administrere fejl, og som kan yde automatisk failover for at gendanne fra en række forskellige problemer, som kan påvirke enkelte komponenter, databaser, servere og datacentre. Exchange Server 2013 tilbyder også administreret tilgængelighed – intern overvågning og gendannelsesorienterede funktioner, som er tæt integrerede for at forhindre fejl, som proaktivt gendanner tjenester, påbegynder serverfailovers automatisk og giver administratorer besked, så de kan skride til handling. Der er fokus på overvågning og administration af slutbrugeroplevelsen og ikke blot på oppetid for server og komponenter, for at tjenesten hele tiden skal være tilgængelig. Du kan få flere oplysninger under Forudsætninger for Exchange Server 2013.
Priser og licenser til Server
Nej. Både Standard CAL og Enterprise CAL kan bruges sammen med begge serverversioner.
Der kræves én serverlicens for hver forekomst af Exchange Server 2013 – uanset om det er installeret oprindeligt på en fysisk maskine eller en virtuel maskine. Få mere at vide om understøttelse af virtualisering.
Nej. Eksterne brugere skal ikke bruge klientadgangslicenser for at få adgang til Exchange Server 2013. Adgangsrettigheder til almindelige Exchange-funktioner er nu omfattet af selve Exchange Server 2013-licensen.
Kunder kan stadig licensere Exchange Server 2013 enten med klientadgangslicenser for hver bruger eller for hver enhed. Hvis flere brugere deler en computer og ikke individuelt opretter forbindelse til Exchange-serveren fra andre placeringer som f.eks. deres computer i hjemmet, kan de licenseres med én enhedsbaseret CAL.
Kunderne kan få funktionerne Lokalt arkiv og Lokal venteposition gennem Exchange Online-arkivering til Exchange Server, og de kan få avanceret beskyttelse med Exchange Online Protection. Alle andre premiumfunktioner fås kun med Enterprise CAL- eller E-CAL-pakken.
Ja – kunderne faktureres årligt for abonnementer på Exchange Online Protection, som beskytter deres brugere mod virus og spam og giver beskyttelse mod datatab (DLP – Data Loss Prevention), i Exchange Online (tilsammen "Services" eller "tjenester"). Kunder kan også vælge at købe Exchange Enterprise CAL uden Services, hvis de ikke har brug for DLP eller antivirus- og antispambeskyttelse.
Hvis den er købt som Open, fås Exchange Enterprise CAL enten med eller uden Services. Hvis den er købt som Select, har kunderne to valgmuligheder. De kan købe licensen (L-only) og få klientadgangslicensen (CAL) uden Software Assurance eller Services. Eller hvis de ønsker Software Assurance (L&SA), skal de også købe Services.
Priser og licenser for Exchange Online
Exchange Online licenseres via en abonnementsmodel, hvor hver enkelt bruger skal have en brugerabonnementslicens (USL – User Subscription License). Der findes tre typer abonnementer: Exchange Online-kiosk, Exchange Online plan 1 og Exchange Online plan 2. Disse abonnementer kan købes separat eller som en del af et Office 365-abonnement, som omfatter SharePoint Online, Lync Online og Office ProPlus.
Hvis du vil sammenligne de forskellige abonnementer, skal du se Sammenligning af Exchange Online-planer. Eller, hvis du vil have mere detaljerede oplysninger, skal du se Beskrivelse af Exchange Online-tjenesten.
Nej. Ressourcepostkasser, herunder lokalepostkasser og udstyrspostkasser, er særlige postkassetyper, som stilles gratis til rådighed som en del af Exchange Online. Der er ingen begrænsninger for antallet af mødelokaleabonnementer.
Nej. Der findes ingen logonoplysninger til delte postkasser, så de er kun tilgængelige for brugere med licens, som har fået tildelt stedfortræderadgang (fuld postkassetilladelse, send som eller send på vegne af). Bemærk, at brugere af Exchange Online-kiosk ikke har stedfortræderadgang, så de har ikke adgang til delte postkasser.

Delte postkasser er mindre end almindelige postkasser (10 GB), og de omfatter ikke et personligt arkiv eller muligheder for retslig tilbageholdelse. Hvis du har brug for disse funktioner, kan du købe enten Exchange Online plan 1 eller plan 2 og tildele det den delte postkasse.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delte postkasser.
Du skal enten tildele den delte postkasse til et abonnement af typen Exchange Online Plan 1 samt Exchange Online-arkivering eller til et abonnement af typen Exchange Online Plan 2 for at aktivere Direkte arkiv. En delt postkasse kan ikke bruges til at arkivere mail for en organisation med undtagelse af de meddelelser, der sendes fra eller modtages i den delte postkasse.

Et lokalt arkiv kan kun bruges til at arkivere mail for en enkelt bruger eller enhed, som licensen er anvendt til. Brug af et lokalt arkiv som et middel til at gemme mails fra flere brugere eller enheder er ikke tilladt. F.eks. kan it-administratorer ikke oprette fælles postkasser og få brugerne til at sende kopier til (via Cc eller en transportregel) til en fælles postkasse med det eksplicitte formål at arkivere.
Du skal tildele den delte postkasse et Exchange Online plan 2-abonnement for at kunne sætte den i lokal venteposition.
Ja, disse postkasser kræver et abonnement. Abonnementstypen kan være Exchange Online-kiosk eller Exchange Online plan 1 eller plan 2.
Postkasser i offentlige mapper er tilgængelige i Exchange Online plan 1 og plan 2. De er ikke tilgængelige for brugere af Exchange Online-kiosk.
Nej. Det er ikke tilladt at bruge regler for journalisering, transport eller automatisk videresendelse til at kopiere meddelelser til en Exchange Online-postkasse for at få levering flere steder. For at bevare meddelelser skal du anbringe brugerindhold i lokal venteposition eller journalisere meddelelserne på en ekstern journaldestination.
Der er ingen begrænsninger for varigheden i en opbevaringspolitik, og du kan angive opbevaringsperioden ud fra virksomhedens behov.
Funktionen Lokalt arkiv i Exchange Online plan 2 giver ubegrænset lagring af maildata for én bruger. Det lokale arkiv har en standardgrænse, som er høj nok til ethvert almindeligt behov, selv ved import af én brugers gamle mails. Hvis det mod forventning skulle ske, at en bruger når denne grænse, skal vedkommende ringe til Office 365-support. Hvis du vil have mere at vide om arkivering, skal du se Beskrivelse af Exchange Online-tjenesten.
Microsoft tilbyder PST-hentning til manuel indlæsning af portioner af historiske data i det lokale arkiv. Slutbrugere eller administratorer kan også bruge Outlook til at importere elementer fra PST'er til det lokale arkiv. Desuden kan du, hvis du stadig har planer om at skifte Office 365, importere PST-indholdet til postkasser i det lokale miljø, før du flytter postkasserne til Exchange Online. Der er ingen gebyrer i forbindelse med anvendelsen af disse metoder til indlæsning af historiske data.
Du har flere valgmuligheder:
 • Du kan eksportere den pågældende brugers data til en PST-fil og gemme den lokalt. Få mere at vide.
 • Du kan bevare data i den pågældende brugers postkasse ved at placere brugeren i lokal venteposition og markere postkassen som inaktiv, som beskrevet her. Det er ikke nødvendigt at bevare en brugerabonnementslicens for den inaktive postkasse.
 • Hvis du har en hybridinstallation af Exchange Server og Exchange Online, kan du flytte postkassen tilbage i det lokale miljø. Du kan få mere at vide om hybride installationer under her.
Exchange Online-kiosk er udviklet til brugere med et mindre antal meddelelsesfunktioner, fordi de ikke har deres egne faste computere. Abonnementet giver 2 GB postkasseplads pr. bruger samt webbaseret adgang via Outlook Web App. Visse funktioner er deaktiveret for brugere med dette abonnement, herunder indbakkeregler, postkasser i offentlige mapper, webstedspostkasser, delte postkasser og stedfortræderadgang til andre postkasser. Du kan få mere at vide på Beskrivelse af Exchange Online-tjenesten.
Ja, alle Exchange Online-abonnementer, herunder Exchange Online-kiosk, giver funktioner som lokalt eDiscovery, journalisering, brugerdefinerede opbevaringspolitikker, og førsteklasses antispam- og antimalwarefiltrering i hele organisationen via Exchange Online Protection.
Brugere med Kiosk-postkasser beskyttes af den samme serviceaftale for oppetid og uafhængighed af geografisk placering som andre Exchange Online-postkasser.
Hvis du vil sætte en Kiosk-postkasse i lokal venteposition, skal du opgradere den til Exchange Online plan 2 eller købe tilføjelsesprogrammet Exchange Online-arkivering til Exchange Online.
Nej. Når et Kiosk-abonnement tildeles til en bruger, deaktiveres integrering af chat og tilstedeværelse i Outlook Web App, også selvom brugeren har et Lync Online-abonnement. Desuden, fordi Exchange Web Services-adgang til Kiosk-postkasser er blokeret, vises kalenderbaserede opdateringer om tilstedeværelse i Lync ikke for Kiosk-brugere, og Fraværende-meddelelser for mails vises ikke. Brugere, som skal bruge disse funktioner bør tildeles et Exchange Online plan 1-abonnement.
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i den enkelte licensaftale.
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at fjerne eventuelle elementer i lokal venteposition fra brugerens postkasse, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:
 • Postkassedata: Alle data i brugerens postkasse og arkiv bevares. Hvis brugeren samlet har mere end 50 GB data i den primære postkasse samt arkivet, lykkes overgangen, men postkassen vil ikke overholde bestemmelserne i licensen, før brugeren sletter data for at komme under maksimumgrænsen.
 • Originalarkiv: Hvis postkassen er i Originalarkivet, forbliver den i venteposition. Postkassen overholder ikke de licensmæssige bestemmelser, før den lokale venteposition ryddes. Hvis du bruger katalogsynkronisering, kan du rydde originalarkivet ved at opdatere brugerens Active Directory-objekt. Er dette ikke tilfældet, skal du kontakte support for at få det ryddet.
 • Hostet voicemail: Denne funktion deaktiveres automatisk for brugeren som en del af overgangen.
Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i den enkelte licensaftale.
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at slette brugerens indbakkeregler og sms-beskeder, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:
 • Postkassens størrelse: Hvis størrelsen overstiger 2 GB, mislykkes handlingen.
 • Regler for indbakke: Eksisterende regler for indbakken er stadig gældende, men det er ikke muligt at redigere dem. Du kan kontakte support til Office 365 og få dem til at slette brugerens regler for dig for at få postkassen til at være i overensstemmelse med licensbetingelserne.
 • SMS-beskeder: Eksisterende SMS-beskeder slettes ikke, men det er ikke muligt at oprette nye. Du kan ringe til Office 365-support og få dem til at slette brugerens eksisterende sms-beskeder for at få postkassen til at overholde licensbetingelserne.
Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i den enkelte licensaftale.
Hvis du installerer en Exchange 2010-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2003/2007 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en "hybridudgave" af servernøglen for at licensere serveren.
Ja. Du kan bruge din hybridudgave af servernøglen til at licensere flere servere, så længe hybridudgaven af serveren anvendes inden for de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor.
Nej. Exchange Server 2013 omfatter hybridegenskaber fra starten, så du kan forbinde din Exchange Server 2013-organisation med Exchange Online uden en server i hybridudgaven. Hybridudgaven er kun for organisationer, der kører Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan også fortsætte med at oprette forbindelse direkte til Exchange Online uden en ekstra server i hybridudgave, hvis de har opdateret med den seneste Service Pack, eller de kan vælge at installere en Exchange Server 2013-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsætte med at bruge hybridudgaver af Exchange 2010-servere til at oprette forbindelse til Exchange Online med den seneste Service Pack.
Du kan pege din MX-post mod Exchange Online i en hybridinstallation. I dette scenarie sørger Exchange Online Protection (EOP) for antispam- og antimalwarefiltrering i indgående mail til brugerne i det lokale miljø, så disse lokale brugere skal have EOP-abonnementer.
Din Exchange Online-lejer (og postkasser til Exchange Online-arkivering, hvis relevant) skal først opdateres fuldstændig til den nye udgave af Exchange Online, baseret på Exchange Server 2013, før du installerer Exchange Server 2013-servere i det lokale miljø. Exchange Server 2013-konfigurationen omfatter en kontrol, der skal forhindre, at organisationen ender i en tilstand, der ikke understøttes. Når din Exchange Online-lejer er blevet opdateret, eller hvis du opretter forbindelse til et nyt Exchange Online-miljø for første gang, kan du installere Exchange Server 2013, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt.
Hvis du installerer en Exchange 2010-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2003/2007 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en "hybridudgave" af servernøglen for at licensere serveren. Hvis du installerer en Exchange 2013-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2007/2010 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en "hybridudgave" af servernøglen for at licensere serveren.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}