Ofte stillede spørgsmål om licensering for Exchange

I disse ofte stillede spørgsmål finder du svar på almindelige spørgsmål om Exchange-licensering.

Overgang fra en Exchange Server-version til en anden

Vis alle

Nej, Outlook-klientlicensen har ikke været en del af nogen Exchange-klientadgangslicens efter Exchange Server 2003, og den skal købes separat til Exchange Server 2016. Exchange Server 2016 Standard CAL omfatter rettigheder til adgang til mail, kalender, kontakter og opgaver enten via Outlook på internettet eller på en mobilenhed via Exchange ActiveSync.

Serverpriser og -licenser

Vis alle

Nej. Både Standard CAL og Enterprise CAL kan bruges sammen med begge serverversioner.

Der kræves én serverlicens for hver forekomst af Exchange Server 2016 – uanset om det er installeret oprindeligt på en fysisk maskine eller en virtuel maskine. Få mere at vide om understøttelse af virtualisering.

Nej. Eksterne brugere skal ikke bruge klientadgangslicenser for at få adgang til Exchange Server 2016. Adgangsrettigheder til almindelige Exchange-funktioner er omfattet af selve Exchange Server 2016-licensen.

Kunder kan stadig licensere Exchange Server 2016 enten med klientadgangslicenser for hver bruger eller for hver enhed. Hvis flere brugere deler en computer og ikke individuelt opretter forbindelse til Exchange-serveren fra andre placeringer, som f.eks. deres computer i hjemmet, kan de licenseres med én enhedsbaseret CAL.

Ja. Se Forudsætninger for Exchange Server 2016 for at få mere at vide.

Kunderne kan få funktionerne Direkte arkiv og Originalarkiv gennem Exchange Online-arkivering til Exchange Server, og de kan få avanceret beskyttelse med Exchange Online Protection. Alle andre premiumfunktioner fås kun med Enterprise CAL- eller E-CAL-pakken.

Ja. Kunderne faktureres årligt for abonnementer på Exchange Online Protection, som beskytter deres brugere mod virus og spam og forebygger datatab (DLP – Data Loss Prevention) i Exchange Online (tilsammen "Services" eller "tjenester"). Kunder kan også vælge at købe Exchange Enterprise CAL uden Services (tjenester), hvis de ikke har brug for DLP eller antivirus- og antispambeskyttelse.

Hvis den er købt som Open, fås Exchange Enterprise CAL enten med eller uden Services (tjenester). Hvis den er købt som Select, har kunderne to valgmuligheder. De kan købe licensen (L-only) og få klientadgangslicensen (CAL) uden Software Assurance eller Services. Eller hvis de ønsker Software Assurance (L&SA), skal de også købe Services.

Priser og licenser for Exchange Online

Vis alle

Exchange Online licenseres via en abonnementsmodel, hvor hver enkelt bruger skal have en brugerabonnementslicens (USL – User Subscription License). Der findes tre typer abonnementer: Exchange Online-kiosk, Exchange Online plan 1 og Exchange Online plan 2. Disse abonnementer kan købes separat eller som en del af et Office 365-abonnement, som omfatter SharePoint Online, Skype for Business Online og Office ProPlus.

Hvis du vil sammenligne de forskellige planer, skal du gå til Sammenlign Exchange Online-planer. Eller du kan finde flere oplysninger under Tjenestebeskrivelse for Exchange Online.

Nej. Ressourcepostkasser, herunder lokalepostkasser og udstyrspostkasser, er særlige postkassetyper, som stilles gratis til rådighed som en del af Exchange Online. Der er ingen begrænsninger for antallet af mødelokaleabonnementer.

Nej. Der skal ikke angives logonoplysninger til delte postkasser, så de er kun tilgængelige for brugere med licens, som har fået tildelt stedfortræderadgang (fuld postkassetilladelse, send som eller send på vegne af).

Delte postkasser omfatter ikke et personligt arkiv eller muligheder for retslig tilbageholdelse. Hvis du har brug for disse funktioner, kan du købe enten Exchange Online-plan 1 eller -plan 2 og tildele denne den delte postkasse.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delte postkasser.

Du skal tildele den delte postkasse et abonnement enten af typen Exchange Online plan 1 plus Exchange Online-arkivering eller Exchange Online plan 2 for at aktivere Lokalt arkiv. En delt postkasse kan ikke bruges til at arkivere mail for en organisation med undtagelse af de meddelelser, der sendes fra eller modtages i den delte postkasse.

Et lokalt arkiv kan kun bruges til at arkivere mail for en enkelt bruger eller enhed, som licensen er anvendt til. Brug af et lokalt arkiv som et middel til at gemme mails fra flere brugere eller enheder er ikke tilladt. F.eks. kan it-administratorer ikke oprette fælles postkasser og få brugerne til at sende kopier (via Cc eller en transportregel) til en fælles postkasse med det eksplicitte formål at arkivere.

Du skal tildele den delte postkasse et Exchange Online plan 2-abonnement for at kunne anbringe den i originalarkiv.

Ja, disse postkasser kræver et abonnement. Abonnementstypen kan være Exchange Online-kiosk eller Exchange Online plan 1 eller plan 2.

Nej. Du kan finde flere oplysninger om søgeresultatspostkasser i Opret en søgepostkasse til at lagre søgeresultater.

Postkasser i offentlige mapper er tilgængelige for brugere med Exchange Online plan 1- og plan 2-abonnementer. De er ikke tilgængelige for brugere af Exchange Online-kiosk.

Nej. Det er ikke tilladt at bruge regler for journalisering, transport eller automatisk videresendelse til at kopiere meddelelser til en Exchange Online-postkasse for at få levering flere steder. For at bevare meddelelser skal du anbringe brugerindhold i et originalarkiv eller journalisere meddelelserne på en ekstern journaldestination.

Der er ingen begrænsninger for varigheden i en opbevaringspolitik, og du kan angive opbevaringsperioden ud fra virksomhedens behov.

Funktionen Direkte arkiv i Exchange Online plan 2 giver ubegrænset lagring af maildata for én bruger. Det direkte arkiv har en standardgrænse, som er høj nok til ethvert almindeligt behov, selv ved import af én brugers gamle mails. Hvis det mod forventning skulle ske, at en bruger når denne grænse, skal vedkommende ringe til Office 365-support. Hvis du vil have mere at vide om arkivering, skal du gå til Tjenestebeskrivelsen for Exchange Online.

Du har flere valgmuligheder:

  • Du kan eksportere den pågældende brugers data til en PST-fil og gemme den lokalt.
  • Du kan bevare data i den pågældende brugers postkasse ved at placere brugeren i originalarkiv og markere postkassen som inaktiv, som beskrevet her. Det er ikke nødvendigt at opretholde en brugerabonnementslicens for den inaktive postkasse.
  • Hvis du har en hybrid installation af Exchange Server og Exchange Online, kan du flytte postkassen tilbage i det lokale miljø. Du kan få mere at vide om hybride installationer her.

Exchange Online-kiosk er udviklet til brugere med et mindre antal meddelelsesfunktioner, fordi de ikke har deres egne faste computere. Abonnementet giver 2 GB postkasseplads pr. bruger samt webbaseret adgang via Outlook på internettet. Visse funktioner er deaktiveret for brugere med dette abonnement, herunder indbakkeregler, postkasser i offentlige mapper, webstedspostkasser, delte postkasser og stedfortræderadgang til andre postkasser. Du kan få mere at vide i Tjenestebeskrivelsen for Exchange Online.

Ja. Alle Exchange Online-abonnementer, herunder Exchange Online-kiosk, giver funktioner som direkte eDiscovery, journalisering, brugerdefinerede opbevaringspolitikker og premiumantispam- og antimalwarefiltrering i hele organisationen via Exchange Online Protection.

Brugere med Kiosk-postkasser beskyttes af den samme serviceaftale for oppetid og uafhængighed af geografisk placering som andre Exchange Online-postkasser.

Hvis du vil anbringe en Kiosk-postkasse i originalarkiv, skal du opgradere den til Exchange Online Plan 2 eller købe tilføjelsesprogrammet Exchange Online-arkivering til Exchange Online.

Nej. Når et Kiosk-abonnement tildeles til en bruger, deaktiveres integrering af chat og tilstedeværelse i Outlook på internettet, også selv om brugeren har et Skype for Business Online-abonnement. Desuden, fordi Exchange Webtjenester-adgang til Kiosk-postkasser er blokeret, vises kalenderbaserede opdateringer om tilstedeværelse i Skype for Business ikke for Kiosk-brugere, og Fraværende-meddelelser for mails vises ikke. Brugere, som skal bruge disse funktioner, bør tildeles et Exchange Online plan 1-abonnement.

Ja. På Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i den enkelte licensaftale.

Ja. På Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at fjerne eventuelle elementer i originalarkiv fra brugerens postkasse, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:

  • Postkassedata: Alle data i brugerens postkasse og arkiv bevares. Hvis brugeren samlet har mere end 50 GB data i den primære postkasse samt arkivet, lykkes overgangen, men postkassen vil ikke overholde bestemmelserne i licensen, før brugeren sletter data for at komme under maksimumgrænsen.
  • Originalarkiv: Hvis postkassen er i originalarkiv, forbliver den i venteposition. Postkassen overholder ikke de licensmæssige bestemmelser, før originalarkiv ryddes. Hvis du bruger katalogsynkronisering, kan du rydde originalarkiv ved at opdatere brugerens Active Directory-objekt, ellers skal du ringe til support for at få det ryddet.
  • Hostet telefonsvarer: Denne funktion deaktiveres automatisk for brugeren som et led i overgangen.

Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i de enkelte licensaftaler.

Ja. På Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at slette brugerens indbakkeregler og sms-beskeder, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:

  • Postkassestørrelse: Hvis størrelsen overskrider 2 GB, mislykkes handlingen.
  • Indbakkeregler: Eksisterende indbakkeregler bevares, men de kan ikke redigeres. Du kan ringe til Office 365-support og få dem til at slette brugerens regler på dine vegne for at få postkassen til at overholde licensbetingelserne.
  • Sms-beskeder: Eksisterende sms-beskeder bevares, men der kan ikke oprettes nye. Du kan ringe til Office 365-support og få dem til at slette brugerens eksisterende sms-beskeder for at få postkassen til at overholde licensbetingelserner.

Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i de enkelte licensaftaler.

Hvis du installerer en Exchange 2010-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2003/2007 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en hybridudgave af servernøglen for at licensere serveren.

Ja. Du kan bruge din hybridudgave af servernøglen til at licensere flere servere, så længe hybridudgaven af serveren anvendes inden for de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor.

Nej. Exchange Server 2016 omfatter hybridegenskaber fra starten, så du kan forbinde din Exchange Server 2016-organisation med Exchange Online uden en server i hybridudgaven. Hybridudgaven er kun for organisationer, der kører Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan også fortsætte med at oprette forbindelse direkte til Exchange Online uden en ekstra server i hybridudgave, hvis de har opdateret til den seneste servicepakke, eller de kan vælge at installere en Exchange Server 2016-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsætte med at bruge hybridudgaver af Exchange 2010-servere til at oprette forbindelse til Exchange Online med den seneste servicepakke.

Du kan bruge PowerShell til at angive den nye produktnøgle.

Du kan pege din MX-post mod Exchange Online i en hybridinstallation. I dette scenarie sørger Exchange Online Protection (EOP) for antispam- og antimalwarefiltrering i indgående mail til brugerne i det lokale miljø, så disse lokale brugere skal have EOP-abonnementer.

Din Exchange Online-lejer (og postkasser til Exchange Online-arkivering, hvis de er tilgængelige) skal først opdateres fuldstændig til den nye udgave af Exchange Online, baseret på Exchange Server 2016, før du installerer Exchange Server 2016-servere i det lokale miljø. Exchange Server 2016-konfigurationen omfatter en kontrol, der skal forhindre, at organisationen ender i en tilstand, der ikke understøttes. Når din Exchange Online-lejer er blevet opdateret, eller hvis du opretter forbindelse til et nyt Exchange Online-miljø for første gang, kan du installere Exchange Server 2016, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt.