Exchange

Ofte stillede spørgsmål om licensering for Exchange

I disse ofte stillede spørgsmål finder du svar på almindelige spørgsmål om Exchange-licensering.

Overgang fra en Exchange Server-version til en anden

VisSkjul
Får jeg rettigheder til Outlook-klienten, når jeg køber Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-licenser?
Nej. Outlook-klientlicensen har ikke været en del af nogen Exchange CAL efter Exchange Server 2003, og den skal købes separat til Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. Exchange Server 2013 Standard CAL omfatter rettigheder til adgang til mail, kalender, kontakter og opgaver enten via Outlook Web App (OWA) eller på en mobilenhed via Exchange ActiveSync.
VisSkjul
Jeg bruger Mailbox Manager i Exchange Server 2003 eller Administrerede mapper i Exchange Server 2007. Hvordan licenserer jeg lignende funktioner i Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Disse funktioner er blevet til "Opbevaringspolitikker" i Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 og omfatter nu yderligere fleksibilitet, så du også kan anvende politikker på individuelle mails og ikke kun på mapper. En beskrivelse af, hvordan disse funktioner har udviklet sig version for version:
 • Exchange Server 2003: Standard CAL inkluderer Mailbox Manager.
 • Exchange Server 2007: Standard CAL inkluderer standardmapper, og Enterprise CAL inkluderer administrerede, brugerdefinerede mapper.
 • Exchange Server 2010: Standard CAL inkludere udvidede funktioner for administrerede standardmapper, og Enterprise CAL inkluderer udvidede funktioner for administrerede, brugerdefinerede mapper.
 • Exchange Server 2013: Både Standard CAL og Enterprise CAL inkluderer nu opbevaringspolitikker.
 • Exchange Server 2016: Både Standard CAL og Enterprise CAL inkluderer nu opbevaringspolitikker.
 • Exchange Online: Standard CAL inkluderer standardopbevaringspolitikker, og Enterprise CAL inkluderer brugerdefinerede opbevaringspolitikker.
VisSkjul
Jeg brugte grupper for databasetilgængelig i Exchange Server 2010 for høj tilgængelighed af postkasseserver. Hvilke muligheder har jeg for høj tilgængelighed i Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013?
Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 benytter fortsat grupper for databasetilgængelighed – en samling af postkasseservere, der anvender fortløbende replikering til at opdatere databasekopier, kommunikere for at administrere fejl, og som kan yde automatisk failover for at gendanne fra en række forskellige problemer, som kan påvirke enkelte komponenter, databaser, servere og datacentre. Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 tilbyder også administreret tilgængelighed – intern overvågning og gendannelsesorienterede funktioner, som er tæt integrerede for at forhindre fejl, som proaktivt gendanner tjenester, påbegynder serverfailovers automatisk og giver administratorer besked, så de kan skride til handling. Der er fokus på overvågning og administration af slutbrugeroplevelsen og ikke blot på oppetid for server og komponenter, for at tjenesten hele tiden skal være tilgængelig. Du kan få flere oplysninger under Forudsætninger for Exchange Server 2013.

Serverpriser og -licenser

VisSkjul
Kræver Enterprise CAL Enterprise Server eller omvendt?
Nej. Både Standard CAL og Enterprise CAL kan bruges sammen med begge serverversioner.
VisSkjul
Hvad er de licensmæssige konsekvenser, hvis jeg vælger at køre Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 på en virtuel maskine frem for direkte på en fysisk server?
Der kræves én serverlicens for hver forekomst af Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 – uanset om det er installeret oprindeligt på en fysisk maskine eller en virtuel maskine. Få mere at vide om understøttelse af virtualisering.
VisSkjul
Er der en ekstern forbindelseslicens til Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 for virksomheder, der vil tilbyde mail til andre end deres medarbejdere, f.eks. tidligere eller pensionerede medarbejdere (dvs. "eksterne brugere")?
Nej. Eksterne brugere skal ikke bruge klientadgangslicenser for at få adgang til Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. Adgangsrettigheder til almindelige Exchange-funktioner er nu omfattet af selve Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-licensen.
VisSkjul
Hvis flere brugere deles om den samme computer, skal de så bruge en Exchange Enterprise CAL?
Kunder kan stadig licensere Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 enten med klientadgangslicenser for hver bruger eller for hver enhed. Hvis flere brugere deler en computer og ikke individuelt opretter forbindelse til Exchange-serveren fra andre placeringer som f.eks. deres computer i hjemmet, kan de licenseres med én enhedsbaseret CAL.
VisSkjul
Er der nogen licensmæssige forudsætninger for Exchange 2016- eller Exchange Server 2013-servere eller klientadgangslicenser?
VisSkjul
Kan en kunde købe bestemte funktioner som f.eks. Direkte arkiv eller Unified Messaging separat fra Enterprise CAL?
Kunderne kan få funktionerne Direkte arkiv og Originalarkiv via Exchange Online-arkivering til Exchange Server, og de kan få avanceret beskyttelse med Exchange Online Protection. Alle andre premium-funktioner fås kun med Enterprise CAL- eller E-CAL-pakken.
VisSkjul
Er tjenesterne stadig omfattet af Enterprise CAL?
Ja. Kunderne faktureres årligt for abonnementer på Exchange Online Protection, som beskytter deres brugere mod virus og spam, og forebyggelse af datatab (DLP – Data Loss Prevention) i Exchange Online (tilsammen "Services" eller "tjenester"). Kunder kan også vælge at købe Exchange Enterprise CAL uden tjenester, hvis de ikke har brug for DLP eller antivirus- og antispambeskyttelse.
VisSkjul
Kan jeg købe Enterprise CAL uden tjenester?
Hvis den er købt som Open, fås Exchange Enterprise CAL enten med eller uden tjenester. Hvis den er købt som Select, har kunderne to valgmuligheder. De kan købe licensen (L-only) og få klientadgangslicensen (CAL) uden Software Assurance eller tjenester. Eller hvis de ønsker Software Assurance (L&SA), skal de også købe tjenesterne.

Priser og licenser for Exchange Online

VisSkjul
Hvordan licenseres Exchange Online?
Exchange Online licenseres via en abonnementsmodel, hvor hver enkelt bruger skal have en brugerabonnementslicens (USL – User Subscription License). Der findes tre typer abonnementer: Exchange Online-kiosk, Exchange Online Plan 1 og Exchange Online Plan 2. Disse abonnementer kan købes separat eller som en del af et Office 365-abonnement, som omfatter SharePoint Online, Skype for Business Online og Office ProPlus.
VisSkjul
Hvor finder jeg detaljerede oplysninger om de forskellige abonnementstyper i Exchange Online?
Hvis du vil sammenligne de forskellige planer, skal du se Sammenlign Exchange Online-planer. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger, skal du se Tjenestebeskrivelsen for Exchange Online.
VisSkjul
Kræves der abonnement til mødelokaler? Er der begrænsninger for antallet af dem?
Nej. Ressourcepostkasser, herunder lokalepostkasser og udstyrspostkasser, er særlige postkassetyper, som stilles gratis til rådighed som en del af Exchange Online. Der er ingen begrænsninger for antallet af mødelokaleabonnementer.
VisSkjul
Kræves der abonnementer til delte postkasser?
Nej. Der findes ingen logonoplysninger til delte postkasser, så de er kun tilgængelige for brugere med licens, som har fået tildelt stedfortræderadgang (fuld postkassetilladelse, send som eller send på vegne af). Bemærk, at brugere af Exchange Online-kiosk ikke har stedfortræderadgang, så de har ikke adgang til delte postkasser.

Delte postkasser er mindre end almindelige postkasser (10 GB), og de omfatter ikke et personligt arkiv eller muligheder for retslig tilbageholdelse. Hvis du har brug for disse funktioner, kan du købe enten Exchange Online Plan 1 eller Plan 2 og tildele den til den delte postkasse.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delte postkasser.
VisSkjul
Kan jeg aktivere Direkte arkiv for en delt postkasse?
Du skal enten tildele den delte postkasse til et abonnement af typen Exchange Online Plan 1 samt Exchange Online-arkivering eller til et abonnement af typen Exchange Online Plan 2 for at aktivere Direkte arkiv. En delt postkasse kan ikke bruges til at arkivere mail for en organisation med undtagelse af de meddelelser, der sendes fra eller modtages i den delte postkasse.

Et direkte arkiv kan kun bruges til at arkivere mail for en enkelt bruger eller enhed, som licensen er anvendt til. Brug af et direkte arkiv som et middel til at gemme mails fra flere brugere eller enheder er ikke tilladt. F.eks. kan it-administratorer ikke oprette fælles postkasser og få brugerne til at sende kopier til (via Cc eller en transportregel) til en fælles postkasse med det eksplicitte formål at arkivere.
VisSkjul
Kan jeg anbringe en delt postkasse i originalarkivet?
Du skal tildele den delte postkasse et Exchange Online plan 2-abonnement for at kunne anbringe den i originalarkivet.
VisSkjul
Kræves der abonnement til postkasser, der bruges til at sende mail via SMTP (f.eks. dem, som anvendes af forretningsområdeapplikationer og lokalt udstyr)?
Ja, disse postkasser kræver et abonnement. Abonnementstypen kan være Exchange Online-kiosk eller Exchange Online Plan 1 eller Plan 2.
VisSkjul
Kræves der abonnement til søgeresultatspostkasser (som bruges til at lagre søgeresultater for søgning i flere postkasser)?
Nej. Hvis du vil have mere at vide om søgeresultatspostkasser, skal du se Oprette en søgeresultatspostkasse til at lagre søgeresultater.
VisSkjul
Hvilke licenskrav er der for offentlige postkassemapper i Exchange Online?
Offentlige postkassemapper er tilgængelige i Exchange Online Plan 1 og Plan 2. De er ikke tilgængelige for brugere af Exchange Online-kiosk.
VisSkjul
Kan jeg bruge regler for journalisering eller transport til at kopiere meddelelser til en Exchange Online-postkasse for at arkivere?
Nej. Det er ikke tilladt at bruge regler for journalisering, transport eller automatisk videresendelse til at kopiere meddelelser til en Exchange Online-postkasse for at få levering flere steder. For at bevare meddelelser skal du anbringe brugerindhold i originalarkivet eller journalisere meddelelserne på en ekstern journaldestination.
VisSkjul
Er der begrænsninger for, hvor længe meddelelser kan gemmes i den primære postkasse eller i arkivet?
Der er ingen begrænsninger for varigheden af opbevaringspolitikken. Du kan indstille varigheden for opbevaring alt efter dine forretningsbehov.
VisSkjul
Hvad betyder "ubegrænset lagerplads" i Exchange Online Plan 2?
Funktionen Direkte arkiv i Exchange Online Plan 2 giver ubegrænset lagring af maildata for én bruger. Det direkte arkiv har en standardgrænse, som er høj nok til ethvert almindeligt behov, selv ved import af én brugers gamle mails. Hvis det mod forventning skulle ske, at en bruger når denne grænse, skal vedkommende ringe til Office 365-support. Hvis du vil have mere at vide om arkivering, skal du se Tjenestebeskrivelsen for Exchange Online for flere oplysninger.
VisSkjul
Er der et gebyr for lagerplads til HDL (Historical Data Load) i det direkte arkiv?
Microsoft tilbyder PST-hentning til manuel indlæsning af portioner af historiske data i det direkte arkiv. Slutbrugere eller administratorer kan også bruge Outlook til at importere elementer fra PST'er til det direkte arkiv. Desuden kan du, hvis du stadig har planer om at skifte til Office 365, importere PST-indholdet til postkasser i det lokale miljø, før du flytter postkasserne til Exchange Online. Der er ingen gebyrer i forbindelse med anvendelsen af disse metoder til indlæsning af historiske data.
VisSkjul
Hvis en bruger forlader min virksomhed, og jeg har brug for at hente en kopi af data i vedkommendes postkasse og direkte arkiv, hvilke muligheder har jeg så?
Du har flere valgmuligheder:
 • Du kan eksportere den pågældende brugers data til en PST-fil og gemme den lokalt.
 • Du kan bevare data i den pågældende brugers postkasse ved at placere brugeren i originalarkivet og markere postkassen som inaktiv, som beskrevet her. Det er ikke nødvendigt at opretholde en brugerabonnementslicens for den inaktive postkasse.
 • Hvis du har en hybridinstallation af Exchange Server og Exchange Online, kan du flytte postkassen tilbage i det lokale miljø. Du kan få mere at vide om hybridinstallationer her.
VisSkjul
Hvilke funktioner er ikke tilgængelige for brugere af Exchange Online-kiosk?
Exchange Online-kiosk er udviklet til brugere, der har brug for færre meddelelsesfunktioner, fordi de ikke har deres egne, faste computere. Abonnementet giver 2 GB postkasseplads pr. bruger samt webbaseret adgang via Outlook Web App. Visse funktioner er deaktiverede for brugere med dette abonnement, herunder indbakkeregler, offentlige postkassemapper, webstedspostkasser, delte postkasser og stedfortræderadgang til andre postkasser. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Tjenestebeskrivelsen for Exchange Online.
VisSkjul
Omfatter Kiosk-brugerabonnementer funktioner som lokal eDiscovery og brugerdefinerede opbevaringspolitikker?
Ja. Alle Exchange Online-abonnementer, herunder Exchange Online-kiosk, giver funktioner som lokal eDiscovery, journalisering, brugerdefinerede opbevaringspolitikker og premium-antispam- og antimalwarefiltrering i hele organisationen via Exchange Online Protection.
VisSkjul
Har Kiosk-brugere andre serviceaftaler for oppetid og uafhængighed af geografisk placering end andre abonnementstyper?
Brugere med Kiosk-postkasser beskyttes af den samme serviceaftale for oppetid og uafhængighed af geografisk placering som andre Exchange Online-postkasser.
VisSkjul
Kan jeg anbringe en Kiosk-postkasse i originalarkivet?
Hvis du vil anbringe en Kiosk-postkasse i originalarkivet, skal du opgradere den til Exchange Online Plan 2 eller købe tilføjelsesprogrammet Exchange Online-arkivering til Exchange Online.
VisSkjul
Kan kunder købe Skype for Business Online-brugerabonnementer for at få chat og tilstedeværelse i Outlook Web App for Kiosk-brugere?
Nej. Når et Kiosk-abonnement tildeles til en bruger, deaktiveres integrering af chat og tilstedeværelse i Outlook Web App, også selvom brugeren har et Skype for Business Online-abonnement. Desuden vises kalenderbaserede opdateringer om tilstedeværelse i Skype for Business ikke for Kiosk-brugere, og Fraværende-meddelelser for mails vises ikke, fordi Exchange Web Services-adgang til Kiosk-postkasser er blokeret. Brugere, som skal bruge disse funktioner, bør tildeles et Exchange Online Plan 1-abonnement.
VisSkjul
Kan jeg opgradere en bruger fra Exchange Online Plan 1 til Exchange Online Plan 2?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i de enkelte licensaftaler.
VisSkjul
Kan jeg "nedgradere" en bruger fra Exchange Online Plan 2 til Exchange Online Plan 1?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at fjerne eventuelle elementer i originalarkiver fra brugerens postkasse, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:
 • Postkassedata: Alle data i brugerens postkasse og arkiv bevares. Hvis brugeren samlet har mere end 50 GB data i den primære postkasse samt arkivet, lykkes overgangen, men postkassen vil ikke overholde bestemmelserne i licensen, før brugeren sletter data for at komme under maksimumgrænsen.
 • Originalarkiv: Hvis postkassen er i originalarkiv, forbliver den i venteposition. Postkassen overholder ikke de licensmæssige bestemmelser, før originalarkivet ryddes. Hvis du bruger katalogsynkronisering, kan du rydde originalarkivet ved at opdatere brugerens Active Directory-objekt, ellers skal du ringe til support for at få det ryddet.
 • Hostet telefonsvarer: Denne funktion deaktiveres automatisk for brugeren som et led i overgangen.
Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i de enkelte licensaftaler.
VisSkjul
Kan jeg "nedgradere" en bruger fra Exchange Online Plan 1 til Exchange Online-kiosk?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tildele brugeren et nyt abonnement og fjerne det gamle. Dette opdaterer automatisk brugerens muligheder i Exchange Online. Du får den nemmeste overgang ved at slette brugerens indbakkeregler og sms-beskeder, før brugeren tildeles et nyt abonnement. Der sker følgende ved en nedgradering:
 • Postkassestørrelse: Hvis størrelsen overskrider 2 GB, mislykkes handlingen.
 • Indbakkeregler: Eksisterende indbakkeregler bevares, men de kan ikke redigeres. Du kan ringe til Office 365-support og få dem til at slette brugerens regler på dine vegne for at få postkassen til at overholde licensbetingelserne.
 • Sms-beskeder: Eksisterende sms-beskeder bevares, men der kan ikke oprettes nye. Du kan ringe til Office 365-support og få dem til at slette brugerens eksisterende sms-beskeder for at få postkassen til at overholde licensbetingelserne.
Fremgangsmåden for køb af nye abonnementer og annullering af gamle abonnementer varierer. Du kan finde detaljerede oplysninger i de enkelte licensaftaler.
VisSkjul
Hvis jeg kører Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 i et lokalt miljø, og jeg installerer en Exchange 2010-server for at opnå hybridegenskaber med Exchange Online, hvilke licenskrav gælder så?
Hvis du installerer en Exchange 2010-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2003/2007 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en hybridudgave af servernøglen for at licensere serveren.
VisSkjul
Hvis jeg har installeret flere hybridudgaver af servere for at få dobbeltforekomster, kan jeg så få flere servernøgler i hybridudgave?
Ja. Du kan bruge din hybridudgave af servernøglen til at licensere flere servere, så længe hybridudgaven af serveren anvendes inden for de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor.
VisSkjul
Hvis min organisation kører Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013, skal jeg så bruge en nøgle i hybridudgave?
Nej. Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013 indeholder hybridegenskaber fra starten, så du kan forbinde din Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-organisation med Exchange Online uden en server i hybridudgaven. Hybridudgaven er kun for organisationer, der kører Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan også fortsætte med at oprette forbindelse direkte til Exchange Online uden en ekstra server i hybridudgave, hvis de har opdateret med den seneste Service Pack, eller de kan vælge at installere en Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsætte med at bruge hybridudgaver af Exchange 2010-servere til at oprette forbindelse til Exchange Online med den seneste Service Pack.
VisSkjul
Hvis jeg allerede har licenseret en server ved hjælp af en nøgle i hybridudgave, og jeg vil tildele licens igen med en nøgle i standardudgave eller Enterprise-udgave, hvordan gør jeg så det?
Du kan bruge PowerShell til at angive den nye produktnøgle.
VisSkjul
Hvis jeg har nogle brugere, som hostes i Exchange Online, og andre brugere i det lokale miljø, kan jeg så pege min MX-post mod Office 365 i stedet for serverne i det lokale miljø? Og skal jeg i så fald bruge Exchange Online Protection-abonnementer til brugerne i det lokale miljø?
Du kan pege din MX-post mod Exchange Online i en hybridinstallation. I dette scenarie sørger Exchange Online Protection (EOP) for antispam- og antimalwarefiltrering i indgående mails til brugerne i det lokale miljø, så disse lokale brugere skal have EOP-abonnementer.
VisSkjul
Hvis min organisation kører Exchange Server 2010 eller med hybridudgaver af Exchange 2010-servere til at oprette forbindelse til et Exchange Online-miljø, kan jeg så opgradere mine servere i det lokale miljø til Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Din Exchange Online-lejer (og dine postkasser til Exchange Online-arkivering, hvis relevant) skal først opdateres fuldstændig til den nye udgave af Exchange Online, baseret på Exchange Server 2013, før du installerer Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-servere i det lokale miljø. Exchange Server 2016- og Exchange Server 2013-konfigurationen omfatter en kontrol, der skal forhindre, at organisationen ender i en tilstand, der ikke understøttes. Når din Exchange Online-lejer er blevet opdateret, eller hvis du opretter forbindelse til et nyt Exchange Online-miljø for første gang, kan du installere Exchange Server 2016 og Exchange Server 2013, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt.
VisSkjul
Hvis jeg kører Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 i et lokalt miljø, og jeg installerer en Exchange 2010-server for at opnå hybridegenskaber med Exchange Online, hvilke licenskrav gælder så?
Hvis du installerer en Exchange 2010-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem det gamle Exchange Server 2003/2007 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en hybridudgave af servernøglen for at licensere serveren. Hvis du installerer en Exchange 2013-server med det ene formål, at den skal fungere som en bro mellem den gamle Exchange Server 2007/2010 i det lokale miljø og Exchange Online, kan du anmode om en hybridudgave af servernøglen for at licensere serveren.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#653bd7df-98ab-ad2c-daf6-3ea14bfa0616|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#497531a8-4829-01d4-5785-f4ca3fe2c2ab|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#0efad239-ef96-54e3-8292-4059389ff6c1|pmg-float-right|680"}]}