Licensvilkår for Microsoft-software for Office Consumer Subscriptions

TILLÆG TIL MICROSOFT SERVICES-AFTALE

MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION SERVICE AND SOFTWARE:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Tak, fordi De har valgt en Microsoft Office 365 Consumer Subscription. Deres brug af Office 365 Consumer Subscription-tjenesten og –softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i Microsoft Services-aftalen, som De accepterede, da De tilmeldte Dem til en Microsoft-konto (tidligere kendt som Windows Live ID) samt vilkårene og betingelserne i nærværende tillæg, som sammen med andre vilkår er indeholdt i weblinks, der er angivet i nærværende, er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, en af dets associerede virksomheder). En separat licens præsenteres muligvis, når softwaren installeres eller bruges på en licenseret enhed, og denne separate licens er gældende i tilfælde af en eventuel konflikt med nærværende tillæg. Af praktiske hensyn er tillægget opdelt i to dele. Den første del indeholder indledende betingelser. Derefter følger en mere detaljeret gengivelse af de yderligere vilkår. De bør gennemse hele tillægget, herunder tilknyttede vilkår, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør nærværende kontrakt, som er gældende for Dem. De kan gennemse tilknyttede vilkår ved at indsætte linket i browservinduet. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem Microsoft Services-aftalen og nærværende tillæg gælder nærværende tillæg for Deres brug af Office 365 Consumer Subscription.
VED AT ACCEPTERE NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER BRUGE SOFTWAREN/TJENESTEN ACCEPTERER DE ALLE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG INDVILLIGER I OVERFØRSEL AF VISSE OPLYSNINGER UNDER AKTIVERING OG TIL INTERNETBASEREDE FUNKTIONER I SOFTWAREN/TJENESTEN. HVIS DE IKKE ACCEPTERER OG OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VILKÅR, MÅ DE IKKE BRUGE TJENESTEN ELLER SOFTWAREN.
Hvordan kan jeg bruge softwaren, der leveres som en del af tjenesten? Vi sælger ikke vores software eller en kopi til Dem – vi giver kun licens dertil. Under vores licens tildeler vi Dem retten til at installere og køre denne ene kopi af softwaren på én licenseret enhed (den første licenserde enhed) til brug af én person ad gangen, men udelukkende hvis De overholder alle vilkårene i nærværende tillæg. Den bruger, hvis Microsoft-konto knyttes til softwarelicensen for den første licenserede enhed, er "licenseret abonnent". Såfremt De overholder alle vilkår og betingelser i nærværende tillæg, må De installere og køre yderligere kopier af softwaren på licenserede enheder (herunder den første licenserede enhed) som følger:
Office 365 Home: På fem pc'er/Macs og fem tabletter, der udelukkende bruges af medlemmer af samme husstand som den licenserede abonnent. 1
Office 365 University: På én pc/Mac eller tablet og én yderligere pc/Mac eller tablet, der kun bruges af den licenserede abonnent. 2
Office 365 Personal: På én pc/Mac og én tablet, der kun bruges af den licenserede abonnent. 1
1 De henvises til Yderligere vilkår for kvalifikationer og krav, der gælder for abonnementerne "Military" og "Canadian Forces".
2 De henvises til Yderligere vilkår for kvalifikationer og krav, der gælder for "Godkendte Uddannelsesbrugere".
Softwaren må kun bruges af én person ad gangen på hver licenserede enhed. Tjenesten/softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter. Komponenterne i softwaren gives i licens som en samlet helhed, og De må ikke adskille eller virtualisere komponenterne og installere dem på forskellige enheder. Med undtagelse af den tilladte brug beskrevet under "Fjernadgang" nedenfor er denne licens kun til direkte brug af softwaren via den licenserede enheds inputmekanismer såsom tastatur, mus eller berøringsfølsom skærm. Den giver ikke tilladelse til at installere softwaren på en server eller til brug af eller via andre enheder, der er tilsluttet til serveren via et internt eller eksternt netværk. Softwaren gives heller ikke i licens til kommerciel hosting. De kan finde flere oplysninger om anvendelse af flere brugere og virtualisering under de yderligere vilkår.
Hvor længe kan jeg bruge softwaren? Deres rettighed til at bruge tjenesten/softwaren er begrænset til abonnementsperioden. De kan forlænge Deres abonnement. Hvis De forlænger Deres abonnement, kan De fortsætte med at bruge tjenesten/softwaren indtil udløbet af Deres forlængede abonnementsperiode. Se softwareaktiveringsskærmene eller andet medfølgende materiale for oplysninger om abonnement. Efter udløbet af Deres abonnement vil de fleste af softwarens og tjenestens funktioner ophøre med at køre.
Kan jeg tildele eller overføre softwaren til en anden enhed eller bruger? Overførsler af licenser er ikke tilladt. De kan tildele softwarelicensen til en anden enhed i overensstemmelse med ovenstående installations- og brugervilkår. Når De tildeler softwarelicensen til en ny enhed, kører softwaren ikke længere på den forrige enhed.
Hvordan fungerer internetaktivering? Aktivering knytter brugen af tjenesten/softwaren til en specifik enhed. Aktivering er påkrævet for hver licenseret enhed, som der er tildelt en softwarelicens til. Under aktiveringen kontakter softwaren direkte Microsoft eller en af dets associerede virksomheder for at bekræfte, at licensen er tilknyttet den licenserede enhed. Da aktivering har til formål at identificere uautoriserede ændringer i licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren og på anden vis at forhindre ikke-licenseret brug af softwaren, har De ikke ret til at bruge tjenesten og softwaren efter det tidspunktet, der er tilladt til aktivering, og De må ikke omgå aktivering. Hvis De ikke har indtastet en produktnøgle i den tid, der er tilladt til aktivering, vil de fleste af softwarens og tjenestens funktioner ophøre med at køre.
Indsamler softwaren mine personlige oplysninger? Hvis De slutter Deres enhed til internettet, kan visse funktioner i tjenesten eller softwaren oprette forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderes computersystemer for at sende eller modtage oplysninger. De bliver ikke altid underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Hvis De vælger at bruge en af disse funktioner, accepterer De at sende eller modtage oplysninger ved brug af funktionen. Mange af disse funktioner kan slås fra, eller De kan vælge ikke at bruge dem.
Hvordan bruger vi Deres oplysninger? Microsoft bruger de oplysninger, der indsamles via tjenestens og softwarens funktioner, til at opgradere eller rette tjenesten og softwaren eller på anden måde gøre brugeroplevelsen personlig eller forbedre produkter og tjenester. Vi kan bruge disse oplysninger, som vi indsamler, til at identificere og kontakte Dem. Under visse forhold deler vi dem også med andre for at forbedre vores produkter og tjenester. Vi deler f.eks. fejlrapporter med relevante hardware- og softwareleverandører, så de kan bruge oplysningerne til at forbedre den måde, deres produkter kører sammen med Microsoft-produkter på. De accepterer, at vi må bruge og offentliggøre oplysningerne som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030.
YDERLIGERE VILKÅR
 • 1. LICENSRETTIGHEDER OG SCENARIER MED FLERE BRUGERE
  • 1. Enhed. I nærværende aftale betyder "enhed" et computerhardwaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagerenhed eller en mobilenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en enhed.
  • 2. Flere eller grupperede forbindelser. De må ikke anvende hardware eller software til at multiplekse eller gruppere forbindelser eller på anden vis tillade flere brugere eller flere enheder at få adgang til eller anvende softwaren indirekte via den licenserede enhed.
  • 3. Brug i et virtuelt miljø. Hvis De bruger virtualiseringssoftware, herunder client hyper-v, til at oprette én eller flere virtuelle enheder på ét computerhardwaresystem, betragtes hver enkelt virtuel enhed og den fysiske enhed som værende separate enheder under nærværende aftale. Nærværende licens giver Dem ret til kun at installere én kopi af softwaren til brug på hver licenseret enhed, der er tilladt i henhold til ovenstående installations- og brugsvilkår, uanset om enheden er fysisk eller virtuel. Hvis De vil virtualisere softwaren, skal De have separate kopier af softwaren og en separat licens til hver enkelt kopi. Indhold, der er beskyttet af teknologi til administration af digitale rettigheder eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen, kan være mindres sikre i et virtuelt miljø.
  • 4. Fjernadgang. Den licenserede abonnent er berettiget til at opnå fjernadgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra en anden enhed, såfremt softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, ikke bruges lokalt af en anden bruger samtidigt. Som en undtagelse er De berettiget til at give andre adgang til softwaren samtidigt udelukkende for at yde Dem teknisk support.
 • 2. AKTIVERING
  • 1. Mere om aktivering. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger om softwaren og Deres enhed til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger om aktivering. Hvis der er oprettet forbindelse til internettet fra den licenserede enhed, opretter softwaren automatisk forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. Internetservicegebyrer kan forekomme.
  • 2. Genaktivering. Visse ændringer af Deres enheds komponenter eller softwaren kan kræve, at De genaktiverer softwaren.
  • 3. Aktiveringsfejl. Under onlineaktivering vil aktiveringen mislykkes, hvis licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren findes at være forfalskede eller ukorrekt licenserede. Softwaren giver Dem besked, hvis den installerede kopi af softwaren er ukorrekt licenseret. Derudover vil De modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren.
  • 4. Opdateringer og opgraderinger. De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Visse opgraderinger, support og andre tjenester, tilbydes kun til brugere af ægte Microsoft-software. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com.
 • 3. INTERNETBASEREDE FUNKTIONER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
  • Følgende softwarefunktioner bruger internetprotokoller, der sender Microsoft (eller leverandører eller tjenesteudbydere) enhedsoplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede funktioner tilgængelige for Dem i henhold til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030. Visse internetbaserede funktioner leveres muligvis på en senere dato via Microsofts Windows Update-tjeneste.
  • 1. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem.
  • 2. Office Personalization Experience Program (OPEP). De har mulighed for at deltage i OPEP. Hvis De deltager, sender OPEP automatisk oplysninger til Microsoft om Deres hardware, og hvordan De bruger denne software og vores tjenester. Vi indsamler disse oplysninger for at identificere tendenser og brugsmønstre, så vi kan gøre Deres oplevelse personlig og forbedre Office-software og -tjenester. Vi kan bruge de indsamlede oplysninger til at identificere og kontakte Dem. OPEP vil også med jævne mellemrum overføre en lille fil til Deres enhed. Denne fil hjælper os med at indsamle oplysninger om problemer, som De har under brug af softwaren og tjenesten. Nye hjælpeoplysninger om softwarefejl kan også automatisk blive overført, hvis de er tilgængelige. Hvis De vælger anbefalede indstillinger, når De kører softwaren for første gang, aktiveres OPEP. De kan få yderligere oplysninger om OPEP ved at se o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1030.
  • 3. Onlinefunktioner og -indhold. Der findes funktioner i tjenesten og softwaren, som kan hente onlineindhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Visse funktioner gør det også muligt at søge efter og få adgang til oplysninger online. Som eksempel på disse funktioner kan nævnes multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og -hjælp og Outlook Weather på kalenderen. Hvis De gemmer en skabelon, der stilles til rådighed af fra Office.com, sendes der oplysninger online til Microsoft, såsom oplysninger, der identificerer skabelonen, men der sendes intet dokument, som De opretter med skabelonen. Disse oplysninger anvendes til at levere indhold, De anmoder om, og forbedre vores tjenester og software. De kan vælge ikke at bruge disse onlinefunktioner og indhold. De finder yderligere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 4. Cookies. Hvis De vælger at benytte onlinefunktioner i tjenesten/softwaren, som f.eks. online-support og -hjælp samt skabeloner, kan der blive installeret cookies. For at få mere at vide om, hvordan De blokerer, kontrollerer og sletter cookies, skal De læse afsnittet om cookies i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 5. Roamingtjeneste i Office. Hvis De vælger at logge på softwaren/tjenesten med Deres Microsoft-konto, kan De aktivere Roamingtjenesten i Office. Aktivering af Roamingtjenesten i Office sender visse indstillinger (herunder Deres liste over Senest Anvendte Dokumenter, Deres brugertilpassede ordbog og Deres visuelle temaer) online til Microsofts servees, hvor de opbevares og overføres til Deres enhed, næste gang De logger på tjenesten med Deres Microsoft-konto. De finder yderligere oplysninger om Roamingtjenesten i Office i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 6. Office 2013 on Windows 8. Hvis De kører softwaren på en Windows 8-enhed, og De har aktiveret softwarens onlinefunktioner og -indhold, og hvis De tilmelder Dem Windows 8 med en Microsoft-konto, logges De automatisk på softwaren med samme Microsoft-konto. På den måde kan De gemme og få adgang til onlinefiler i OneDrive og anvende roamingtjenesten i Office uden at blive bedt om at skulle indtaste brugernavn og adgangskode til Deres Microsoft-konto igen. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale, for yderligere oplysninger om at tilmelde sig tjenesten/softwaren med en Microsoft-konto og roamingtjenesten i Office.
  • 7. Digitale Certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt.
  • 8. Automatisk opdatering. Software med ”Click-to-Run”-teknologi kan med jævne mellemrum kontrollere, om Microsoft har opdateringer og tillæg til softwaren. Hvis der findes opdateringer og tillæg, kan de hentes og installeres automatisk på Deres licenserede enhed.
  • 9. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.
  • 10. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
  • 11. Information Rights Management. Softwaren indeholder en funktion, der giver Dem mulighed for at oprette indhold, som ikke kan udskrives, kopieres eller sendes til andre uden Deres tilladelse. De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft for at anvende denne funktion første gang, og De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft igen med jævne mellemrum for at opdatere denne funktion. De kan finde flere oplysninger på o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1030. De kan vælge ikke at bruge denne funktion.
 • 4. YDERLIGERE LICENSBEGRÆNSNINGER, KRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR
  • 1. Office 365 Military Subscription. De skal være en "godkendt militær burger" for at abonnere på og anvende tjenesten/softwaren benævnt som "Military"-abonnement. For at være en godkendt militær bruger skal De i USA være en autoriseret beskytter af ”Armed Services Exchanges” i overenstemmelse med gældende amerikanske forbundsvedtægter og love.
  • 2. Canadian Forces-abonnement. De skal være en "CANEX Authorized Patron" (godkendt beskytter af CANEX) for at abonnere på og anvende tjenesten/softwaren benævnt som "Canadian Forces"-abonnement. For at være ”CANEX Authorized Patron” (godkendt beskytter af CANEX) skal de være:
   • Tjenende medlem af Canadian Forces (CF) (den canadiske hær) eller ægtefælle/partner til et tjenende medlem,
   • Medlem af Canadian Forces Reserve Force (den canadiske hærs reservestyrke),
   • Pensioneret medlem af Canadian Forces eller civil medarbejder i Department of National Defense (DND) (forsvarsministeriet), som modtager DND-pension,
   • Permanent fuldtidsansat i ikke-offentlig fond eller Department of National Defense (forsvarsministeriet) eller ægtefælle/partner til en sådan,
   • CANEX-koncessionshaver (kun ledere),
   • Kvalificerende udenlandsk militærmandskab,
   • Pensioneret medarbejder i ikke-offentlig fond, som modtager pension fra den ikke-offentlige fond,
   • Fuldtidsmedarbejder hos entreprenører for alternative tjenester,
   • Enke efter CF-personale, som modtager bistand under ”Child Family Services Act”, ”Defence Services Pension Contribution Act”, ”Pension Act” eller ”War Veterans Allowance Act”,
   • Medlem af ”Canadian Corps of Commissionaires”, som bor på eller er ansat på en Base/i et regiment eller
   • Medlem af ”Royal Canadian Mounted Police” (det kgl. beredne canadiske politi).
  • 3. University-abonnement. De skal være en Godkendt Uddannelsesbruger for at abonnere på og anvende tjenesten og softwaren "University". Hvis De ønsker flere oplysninger om University-abonnement, eller hvis De vil vide, om De er en godkendt uddannelsesbruger, skal De gå til microsoft.com/education eller kontakte en Microsoft associeret virksomhed i Deres land/område.
  • 4. Abonnement, der ikke må videresælges. Abonnementskort, der ikke er til videresalg, distribueres til begrænsede formål. De må ikke sælge abonnementskort, "NFR" eller "Not for Resale."
  • 5. Programmer fra Tredjemand. Denne software kan indeholde programmer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, giver i licens til Dem i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjemand er kun til Deres orientering.
  • 6. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De kan midlertidigt hente skrifttyperne til en printer eller anden outputenhed for at udskrive indhold, og De må kun integrere skrifttyper i indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til begrænsningerne i skrifttyperne.
  • 7. Medieelementer. Microsoft giver Dem en licens til at kopiere, distribuere, udføre og afspille medieelementerne (billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold), der følger med tjenesten/softwaren i projekter og dokumenter, bortset fra at De ikke må: (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af nogen af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele Deres kunder rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Andre medieelementer, der er tilgængelige på andre websteder gennem Office-funktioner, er underlagt disse websteders vilkår.
  • 8. Prøve og konvertering. En del af eller hele tjenesten/softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge prøvetjenesten/-softwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvetjenesten/-softwaren og prøveabonnementets længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til abonnementsrettigheder eller permanente rettigheder. Konverteringsmulighederne oplyses ved prøveperiodens udløb. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering ophører de fleste af prøvetjenestens/-softwarens funktioner med at køre.
 • 5. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER OG EKSPORTRESTRIKTIONER
  • De må kun aktivere tjenesten/softwaren i det område, hvor den er anskaffet. Microsofts software og tjenester er underlagt den amerikanske og andre jurisdiktioners eksport- og teknologilovgivninger, og De accepterer at overholde alle gældende love og forordninger, der gælder for softwaren og/eller tjenesterne. Der kræves den amerikanske regerings tilladelse til at overdrage denne software og disse tjenester til regeringer i lande/områder, der er omfattet af embargo eller visse forbudte parter. (De finder yderligere oplysninger på treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf). Desuden er betalingstjenester underlagt den amerikanske eksportlovgivning, som De skal overholde. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug. Yderligere oplysninger finder du under www.microsoft.com/exporting.
 • 6. SUPPORT
 • 7. FULDSTÆNDIG AFTALE
  • Nærværende tillæg (sammen med vilkår og andre betingelser i eventuelle softwaretillæg, opdateringer og tjenester, der leveres af Microsoft, og som De bruger, og enhver separat licens, der muligvis præsenteres, når softwaren installeres og anvendes på en licenseret enhed) og betingelserne i weblinks, der er angivet i nærværende tillæg, udgør den fuldstændige aftale til tjenesten og softwaren og eventuelle tillæg, opdateringer og tjenester (medmindre Microsoft angiver andre betingelser med sådanne tillæg, opdateringer eller tjenester). De kan gennemse nærværende tillæg, når softwaren kører, ved at gå til skærmbilledet Hjælp i softwaren og klikke på linket til Licensvilkår for Microsoft-software. De kan også gennemse betingelserne via et af linkene i nærværende aftale ved at indtaste URL-adresserne på adresselinjen i Deres browser, og De accepterer at gøre dette. De accepterer, at De ved at bruge tjenesten accepterer nærværende tillæg og de tilknyttede betingelser. Nærværende aftale indeholder desuden informationelle links. Følgende links indeholder termer, der binder Dem og os: