SharePoint understøtter intranet-, ekstranet- og internetprogrammer fra én enkelt, integreret platform. Hvilke licenser, du skal bruge, afhænger af tre faktorer: hvilke funktioner, der anvendes, hvordan SharePoint er installeret, og hvor systemet hostes. Vilkårene og betingelserne for, hvordan du må bruge softwaren, er angivet i dokumentet med produktvilkår.
 
   • SharePoint Online gives i licens for den enkelte bruger. Du kan købe SharePoint Online som en enkeltstående plan eller som en del af Office 365-planer. Få mere at vide. Du finder oplysninger om licens her.
   • Ved installation i det lokale miljø licenseres intranetsteder vha. server-/CAL-modellen (klientadgangslicens). Der kræves SharePoint Server 2019 for hver kørende forekomst af softwaren, og der kræves CAL'er for hver enkelt person eller enhed med adgang til en SharePoint-server. 
      • SharePoint Standard CAL: Standard-CAL'en giver grundlæggende SharePoint-funktionalitet
         • Websteder: Én enkelt infrastruktur for alle virksomhedens websteder
         • Communities: En integreret samarbejdsplatform
         • Indhold: Enterprise Content Management (ECM) for alle
         • Søgning: Søgning efter personer og ekspertise, visuelle eksempler, visuelle guldkorn
      • SharePoint Enterprise CAL: Enterprise-CAL'en giver fuld SharePoint-funktionalitet
         • Websteder: Én enkelt infrastruktur for alle virksomhedens websteder
         • Communities: En integreret samarbejdsplatform
         • Indhold: ECM for alle
         • Søgning: Standardsøgefunktioner samt enhedsudtræk, videosøgning, anbefalede emner
         • Virksomhedsløsninger (inkluderer Access-tjenester og InfoPath Services)
         • Business Intelligence til alle (omfatter Power-visning, PerformancePoint Services, Excel-tjenester og Visio-tjenester)
Ressourcer
Bemærkninger
 • SharePoint Enterprise CAL er en tilføjelse: For at få adgang til funktionerne i Enterprise-udgaven af SharePoint skal den pågældende person eller enhed både have SharePoint Standard CAL og SharePoint Enterprise CAL.
 • I scenarier med ekstranet- og internetwebsteder i SharePoint 2019 kræves der ingen CAL'er til eksterne brugere
   • Eksterne brugere vil sige brugere, som ikke er dine eller en associeret virksomheds medarbejdere, underleverandører eller aktører på din eller en associeret arbejdsplads.
   • SharePoint 2013-kunder med Software Assurance (SA) kan benytte rettigheder til nedgradering af volumenlicens til at køre dele af SharePoint 2013 med SharePoint 2019-brugsrettigheder.