Επιλέξτε χώρα/περιοχή χρέωσης:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Επιλέξτε πρόγραμμα

Διευθύνετε την επιχείρησή σας ευκολότερα με το Office 365. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για την εκτέλεση των εργασιών σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.
Αναζητάτε προγράμματα για μεγάλες επιχειρήσεις;

Επιλέξτε πρόγραμμα

Office 365

Essentials για Επιχειρήσεις

Office 365

για Επιχειρήσεις

Office 365

Premium για Επιχειρήσεις

Διευθύνετε την επιχείρησή σας ευκολότερα με το Office 365. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για την εκτέλεση των εργασιών σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Αναζητάτε προγράμματα για μεγάλες επιχειρήσεις;
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizEssMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizEssMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
 • {O365BizPremAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizPremMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizPremMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Online εκδόσεις του Office με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα διάσκεψης με βίντεο
Exchange OnlineOneDrive για επιχειρήσειςSkype για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γραμματοκιβώτιο 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διάσκεψη με βίντεο HD
 • Office Online
Πλήρεις εφαρμογές του Office σε PC/Mac με εφαρμογές για tablet και τηλέφωνα
OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive για επιχειρήσεις
 • (Δεν περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
Όλες οι δυνατότητες της έκδοσης Essentials για Επιχειρήσεις και της έκδοσης για Επιχειρήσεις σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα
Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive για επιχειρήσειςSkype για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γραμματοκιβώτιο 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διάσκεψη με βίντεο HD
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac ανά χρήστη
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Office σε tablet και τηλέφωνα για την εμπειρία των πλήρων, εγκατεστημένων εφαρμογών του Office σε έως 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel και PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές με φάκελο εισερχομένων 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες ηλεκτρονικές συσκέψεις, Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και HD διάσκεψη με βίντεο. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο που βοηθά τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά ψηφιακά εργαλεία αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
300
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

Essentials για Επιχειρήσεις

 • {O365BizEssAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizEssMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizEssMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Online εκδόσεις του Office με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα διάσκεψης με βίντεο
Exchange OnlineOneDrive για επιχειρήσειςSkype για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γραμματοκιβώτιο 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διάσκεψη με βίντεο HD
 • Office Online
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac ανά χρήστη
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Office σε tablet και τηλέφωνα για την εμπειρία των πλήρων, εγκατεστημένων εφαρμογών του Office σε έως 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel και PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές με φάκελο εισερχομένων 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες ηλεκτρονικές συσκέψεις, Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και HD διάσκεψη με βίντεο. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο που βοηθά τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά ψηφιακά εργαλεία αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

για Επιχειρήσεις

 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Πλήρεις εφαρμογές του Office σε PC/Mac με εφαρμογές για tablet και τηλέφωνα
OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive για επιχειρήσεις
 • (Δεν περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac ανά χρήστη
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Office σε tablet και τηλέφωνα για την εμπειρία των πλήρων, εγκατεστημένων εφαρμογών του Office σε έως 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel και PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές με φάκελο εισερχομένων 50 GB ανά χρήστη
Απεριόριστες ηλεκτρονικές συσκέψεις, Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και HD διάσκεψη με βίντεο. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο που βοηθά τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Επαγγελματικά ψηφιακά εργαλεία αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

Premium για Επιχειρήσεις

 • {O365BizPremAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizPremMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizPremMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Όλες οι δυνατότητες της έκδοσης Essentials για Επιχειρήσεις και της έκδοσης για Επιχειρήσεις σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα
Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive για επιχειρήσειςSkype για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γραμματοκιβώτιο 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διάσκεψη με βίντεο HD
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac ανά χρήστη
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Office σε tablet και τηλέφωνα για την εμπειρία των πλήρων, εγκατεστημένων εφαρμογών του Office σε έως 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel και PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές με φάκελο εισερχομένων 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες ηλεκτρονικές συσκέψεις, Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και HD διάσκεψη με βίντεο. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο που βοηθά τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά ψηφιακά εργαλεία αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου. Ένα θαυμαστικό σε κύκλο, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300

Όλα τα παραπάνω προγράμματα του Office 365 περιλαμβάνουν:

Ενημερώσεις
Εγγυημένο χρόνο λειτουργίας 99,9%, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με οικονομική υποστήριξη
Υποστήριξη IT
Υποστήριξη Web επιπέδου ΙΤ και τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για κρίσιμα ζητήματα
Ενοποίηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εύκολη διαχείριση διαπιστευτηρίων και δικαιωμάτων χρήστη
Ασφάλεια
Ασφάλεια δεδομένων κορυφαίας ποιότητας

Όλα τα παραπάνω προγράμματα του Office 365 περιλαμβάνουν:

Ενημερώσεις
Υποστήριξη IT
Ενοποίηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Ασφάλεια
Εγγυημένο χρόνο λειτουργίας 99,9%, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με οικονομική υποστήριξη
Υποστήριξη Web επιπέδου ΙΤ και τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για κρίσιμα ζητήματα
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εύκολη διαχείριση διαπιστευτηρίων και δικαιωμάτων χρήστη
Ασφάλεια δεδομένων κορυφαίας ποιότητας
Κλείσιμο
Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Office 365 για Επιχειρήσεις
Ποιος είναι ο τύπος του οργανισμού σας;
-Επιλέξτε-
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για οικιακή ή προσωπική χρήση, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Οικιακή Χρήση.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για ακαδημαϊκά ιδρύματα, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για σπουδαστές, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για δημόσιους οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
Κλείσιμο
Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Office 365 Premium για Επιχειρήσεις
Ποιος είναι ο τύπος του οργανισμού σας;
-Επιλέξτε-
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για οικιακή ή προσωπική χρήση, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Οικιακή Χρήση.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για ακαδημαϊκά ιδρύματα, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για σπουδαστές, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για δημόσιους οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε είναι για επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoHeight","params":".pmgJS-subhead"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}, {"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn|.pmgJS-popupCnt|.pmgJS-popupCloseBtn|"}, {"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn2|.pmgJS-popupCnt2|.pmgJS-popupCloseBtn2|"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdownCntOption7|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent|.contentSelection"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdownCntOption8|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent2|.contentSelection2"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink1|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink2|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink3|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"}, {"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink4|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}]}