Επιλέξτε χώρα/περιοχή χρέωσης:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Επιλέξτε πρόγραμμα

Διευθύνετε την επιχείρησή σας πιο εύκολα με το Office 365. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε την εργασία σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε βρίσκεστε.
Αναζητάτε προγράμματα για μεγάλες επιχειρήσεις;

Περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές του Office για υπολογιστή!

Περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές του Office για υπολογιστή, μαζί με e-mail!

Επιλέξτε πρόγραμμα

Office 365

Essentials για Επιχειρήσεις

Office 365

για Επιχειρήσεις

Office 365

Premium για Επιχειρήσεις

Διευθύνετε την επιχείρησή σας πιο εύκολα με το Office 365. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε την εργασία σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε βρίσκεστε.

Αναζητάτε προγράμματα για μεγάλες επιχειρήσεις;
Online εκδόσεις του Office με e-mail και διασκέψεις βίντεο
 • E-mail με mailbox 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διασκέψεις βίντεο HD
 • Office Online
Πλήρεις εφαρμογές του Office σε PC/Mac με εφαρμογές για tablet και τηλέφωνα
 • (Δεν περιλαμβάνεται e-mail)
 • Χώρος αποθήκευσης 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
Όλες οι δυνατότητες της έκδοσης Essentials για Επιχειρήσεις και της έκδοσης για Επιχειρήσεις σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα
 • E-mail με mailbox 50 GB
 • Χώρος αποθήκευσης 1 TB και κοινή χρήση αρχείων
 • Διασκέψεις βίντεο HD
 • Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office σε PC/Mac
 • Εφαρμογές του Office σε tablet και τηλέφωνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizEssMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizEssMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizPremMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}

χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizPremMonth|price}

χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremMonth|price}

χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac 
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Το Office σε tablet και τηλέφωνα για ολοκληρωμένη εμπειρία εγκατάστασης του Office σε έως και 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη 
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένου του Word, του Excel και του PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
E-mail επαγγελματικής κατηγορίας, ημερολόγιο και επαφές με εισερχόμενα 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες Online Συσκέψεις, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και διασκέψεις βίντεο HD. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο για να βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
300
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

Essentials για Επιχειρήσεις

 • {O365BizEssAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizEssAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizEssMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizEssAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizEssMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac 
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Το Office σε tablet και τηλέφωνα για ολοκληρωμένη εμπειρία εγκατάστασης του Office σε έως και 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη 
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένου του Word, του Excel και του PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
E-mail επαγγελματικής κατηγορίας, ημερολόγιο και επαφές με εισερχόμενα 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες Online Συσκέψεις, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και διασκέψεις βίντεο HD. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο για να βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

για Επιχειρήσεις

 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac 
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Το Office σε tablet και τηλέφωνα για ολοκληρωμένη εμπειρία εγκατάστασης του Office σε έως και 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη 
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένου του Word, του Excel και του PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
E-mail επαγγελματικής κατηγορίας, ημερολόγιο και επαφές με εισερχόμενα 50 GB ανά χρήστη
Απεριόριστες Online Συσκέψεις, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και διασκέψεις βίντεο HD. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο για να βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Επαγγελματικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300
ΕμφάνισηΑπόκρυψη

Office 365

Premium για Επιχειρήσεις

 • {O365BizPremAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 έτος {O365BizPremAnn|price} χρήστης/μήνα
1 μήνας {O365BizPremMonth|price} χρήστης/μήνα
 • {O365BizPremAnn|price}
 • χρήστης/μήνα
ετήσια δέσμευση
 • {O365BizPremMonth|price}
 • χρήστης/μήνα
μηνιαία δέσμευση
Πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote σε έως 5 PC ή Mac 
Διατίθεται πλέον με τις νέες εφαρμογές του Office 2016 για PC και Mac.
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Το Office σε tablet και τηλέφωνα για ολοκληρωμένη εμπειρία εγκατάστασης του Office σε έως και 5 tablet και 5 τηλέφωνα ανά χρήστη 
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Online εκδόσεις του Office, συμπεριλαμβανομένου του Word, του Excel και του PowerPoint
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με χώρο αποθήκευσης 1 TB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
E-mail επαγγελματικής κατηγορίας, ημερολόγιο και επαφές με εισερχόμενα 50 GB ανά χρήστη
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Απεριόριστες Online Συσκέψεις, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και διασκέψεις βίντεο HD. Περιλαμβάνει την εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο για να βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται από κάθε τμήμα, τοποθεσία και επαγγελματική εφαρμογή
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Επαγγελματικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών, παρουσιάσεων και πολλών άλλων στοιχείων
Εικονίδιο συμβουλής εργαλείου: ένα θαυμαστικό σε κύκλο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες.
Μέγιστος αριθμός χρηστών
300

Όλα τα παραπάνω προγράμματα του Office 365 περιλαμβάνουν:

Ενημέρωση
Εγγυημένο χρόνο λειτουργίας 99,9%, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με οικονομική υποστήριξη
Υποστήριξη IT
Υποστήριξη Web επιπέδου ΙΤ και τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για κρίσιμα ζητήματα
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εύκολη διαχείριση διαπιστευτηρίων και δικαιωμάτων χρήστη
Ασφάλεια
Ασφάλεια δεδομένων κορυφαίας ποιότητας

Όλα τα παραπάνω προγράμματα του Office 365 περιλαμβάνουν:

Ενημέρωση
Υποστήριξη IT
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Ασφάλεια
Εγγυημένο χρόνο λειτουργίας 99,9%, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με οικονομική υποστήριξη
Υποστήριξη Web επιπέδου ΙΤ και τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για κρίσιμα ζητήματα
Ενοποίηση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εύκολη διαχείριση διαπιστευτηρίων και δικαιωμάτων χρήστη
Ασφάλεια δεδομένων κορυφαίας ποιότητας
Κλείσιμο
Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Office 365 για Επιχειρήσεις
Ποιος είναι ο τύπος του οργανισμού σας;
-Επιλέξτε-
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για οικιακή ή προσωπική χρήση, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Οικιακή Χρήση.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για ακαδημαϊκά ιδρύματα, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για σπουδαστές, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για δημόσιους οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις.
Κλείσιμο
Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Office 365 Premium για Επιχειρήσεις
Ποιος είναι ο τύπος του οργανισμού σας;
-Επιλέξτε-
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για οικιακή ή προσωπική χρήση, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Οικιακή Χρήση.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για ακαδημαϊκά ιδρύματα, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για σπουδαστές, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για δημόσιους οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς.
Η δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που επιλέξατε αφορά επιχειρήσεις.
Για δοκιμαστικές εκδόσεις για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"},{"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn|.pmgJS-popupCnt|.pmgJS-popupCloseBtn|"},{"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn2|.pmgJS-popupCnt2|.pmgJS-popupCloseBtn2|"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdownCntOption7|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent|.contentSelection"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdownCntOption8|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent2|.contentSelection2"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink1|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink2|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink3|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink4|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}]}