Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος του Office 2010

Για να προσδιορίσετε ποιοι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για εσάς, ελέγξτε την περιγραφή άδειας χρήσης που βρίσκεται εκτυπωμένη είτε στον αριθμό-κλειδί προϊόντος, κοντά στο όνομα προϊόντος στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας, είτε στη σελίδα λήψης, αν αποκτήσατε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος ηλεκτρονικά.
  • Αν η περιγραφή του προϊόντος σας είναι FPP, τότε θα ισχύουν για εσάς οι όροι άδειας χρήσης για λιανική πώληση οι οποίοι περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.
  • Αν η περιγραφή του προϊόντος σας είναι OEM, τότε θα ισχύουν για εσάς οι όροι άδειας χρήσης OEM που περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.
  • Αν αγοράσατε μια κάρτα με αριθμό-κλειδί προϊόντος, τότε θα ισχύουν για εσάς οι όροι της κάρτας με αριθμό-κλειδί προϊόντος οι οποίοι περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.
Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε την περιγραφή άδειας χρήσης. Οι περιγραφές άδειας χρήσης που περιλαμβάνονται στα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης.

Συσκευασμένο προϊόν

Εντοπισμός αριθμού-κλειδιού προϊόντος στη θήκη του DVD
Καθιερωμένος δίσκος: Αν έχετε αγοράσει μια πλήρως συσκευασμένη έκδοση από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, έναν μεταπωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής και ο δίσκος λογισμικού παραδόθηκε σε συσκευασία τυλιγμένη σε μεμβράνη, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, σε μια ετικέτα της κάρτας απέναντι από τη θήκη του δίσκου στην αριστερή πλευρά της θήκης του DVD.
Καθιερωμένος δίσκος: Αν έχετε αγοράσει μια πλήρως συσκευασμένη έκδοση από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, έναν μεταπωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής και ο δίσκος λογισμικού παραδόθηκε σε συσκευασία τυλιγμένη σε μεμβράνη, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, σε μια ετικέτα της κάρτας απέναντι από τη θήκη του δίσκου στην αριστερή πλευρά της θήκης του DVD.
Εντοπισμός αριθμού-κλειδιού προϊόντος στη θήκη του DVD
Κάρτα με αριθμό-κλειδί προϊόντος: Αν έχετε προμηθευτεί μια κάρτα με αριθμό-κλειδί προϊόντος από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, έναν μεταπωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία σε μια ετικέτα στην αριστερή πλευρά της θήκης.
Κάρτα με αριθμό-κλειδί προϊόντος: Αν έχετε προμηθευτεί μια κάρτα με αριθμό-κλειδί προϊόντος από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, έναν μεταπωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία σε μια ετικέτα στην αριστερή πλευρά της θήκης.
Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα των σημείων όπου μπορείτε να βρείτε την περιγραφή άδειας χρήσης για τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ιαπωνικά, όπως υποδεικνύεται από το βέλος. Η περιγραφή της άδειας χρήσης θα πρέπει είναι παρόμοια για άλλες γλώσσες επίσης.
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της αγγλικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της αγγλικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της γαλλικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της γαλλικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της ιαπωνικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της ιαπωνικής έκδοσης

Λογισμικό που έχει ληφθεί

Αν έχετε αγοράσει το λογισμικό μέσω Internet από τη Microsoft και αν έχετε κάνει λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας (σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνετε δίσκο με το λογισμικό), η περιγραφή άδειας χρήσης που αποτελείται από τρία γράμματα θα πρέπει να βρίσκεται μαζί με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων στη σελίδα επιβεβαίωσης της παραγγελίας λήψης. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα του σημείου όπου μπορείτε να βρείτε την περιγραφή άδειας χρήσης για την αγγλική έκδοση. Η θέση της περιγραφής άδειας χρήσης θα πρέπει να είναι παρόμοια για άλλες γλώσσες επίσης.
Λογισμικό που έχει ληφθεί
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της αγγλικής έκδοσης

Προφορτωμένος υπολογιστής

Αν έχετε αγοράσει προσωπικό υπολογιστή με το λογισμικό να περιλαμβάνεται στην τιμή του, η περιγραφή άδειας χρήσης θα πρέπει να βρίσκεται μαζί με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων. Η θέση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος εξαρτάται από το είδος της άδειας χρήσης. Βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και την περιγραφή άδειας χρήσης σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες.
OEM: Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή της άδειας χρήσης:
1. Στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (λογισμικό OEM)
Πιστοποιητικό αυθεντικότητας (λογισμικό OEM)
2. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αρχείο και μετά στην επιλογή Βοήθεια από το ίδιο το λογισμικό και θα δείτε μια περιγραφή OEM στο αναγνωριστικό προϊόντος.
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της αγγλικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της αγγλικής έκδοσης
PIPC: Αν βρίσκεστε στην Ιαπωνία και το λογισμικό παραδόθηκε σε δίσκο εντός της συσκευασίας του υπολογιστή σας, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος και η περιγραφή άδειας χρήσης θα πρέπει να βρίσκονται μαζί με την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό, εντός της συσκευασίας.
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της ιαπωνικής έκδοσης
Αριθμός-κλειδί προϊόντος της ιαπωνικής έκδοσης
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}