Υποστήριξη του Office 365

Γρήγορη βοήθεια από ειδικούς που παρέχεται όταν και όπως τη χρειάζεστε

Αξιοποιήστε πλήρως το Office 365 με βοήθεια από τους ειδικούς

Η Microsoft έχει το εύρος και το βάθος για να υποστηρίξει τους πελάτες και να τους βοηθήσει να εκμεταλλευτούν πλήρως το Office 365 και τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία. Παρόλο που με τη συνδρομή σας στο Office 365 εξασφαλίζετε την υποστήριξη ενός παγκόσμιου δικτύου ειδικών με δεκαετίες γνώσης σχετικά με τα εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας της Microsoft, για τους επιχειρηματικούς πελάτες μας συνιστούμε υπηρεσίες βελτιωμένης υποστήριξης μέσω της Υποστήριξης Premier για το Office 365 (στα Αγγλικά) και των Υπηρεσιών της Microsoft (στα Αγγλικά). Επιπλέον, όλοι οι οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε επιλογές βοήθειας και υποστήριξης με βοήθεια επιπέδου IT, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Δυνατότητες υποστήριξης του Office 365

Αναζητάτε βοήθεια για το πρόγραμμα Office 365 που έχετε; Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Ηλεκτρονική πύλη της Microsoft και κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποστήριξη".

Σύγκριση των επιλογών προληπτικής υποστήριξης για τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και για μεγάλες επιχειρήσεις

Προληπτική υποστήριξη δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις(Οι πελάτες των προγραμμάτων του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς έχουν τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις)δυνατότητες

Δυνατότητα Εγγυημένη λειτουργία 99,9%:
Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες σας έχουν εγγυημένο χρόνο λειτουργίας 99,9% και σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) με οικονομική υποστήριξη.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται
Δυνατότητα Πίνακας εργαλείων εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών:
Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών του Office 365 και δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τρέχοντα και παρελθόντα ζητήματα.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται
Δυνατότητα Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένης συντήρησης:
Μείνετε ενημερωμένοι για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες συντήρησης των υπηρεσιών του Office 365.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται

{r1:c1:p}

{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
Σύγκριση των επιλογών βοήθειας για τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και για μεγάλες επιχειρήσεις

Βοήθεια δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις(Οι πελάτες των προγραμμάτων του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς έχουν τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις)δυνατότητες

Δυνατότητα Υποστήριξη από την κοινότητα:
Η κοινότητα του Office 365 διαθέτει χρήσιμα ιστολόγια (στα Αγγλικά)και περιεχόμενο, καθώς και καταρτισμένους ειδικούς στα φόρουμ της κοινότηταςγια να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται
Δυνατότητα Προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων για βοήθεια:
Αναλάβετε εσείς την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να επιλύσετε γρήγορα συνήθη προβλήματα.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
Σύγκριση των επιλογών υποστήριξης με βοήθεια για τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και για μεγάλες επιχειρήσεις

Υποστήριξη με βοήθεια δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις(Οι πελάτες των προγραμμάτων του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς έχουν τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις)δυνατότητες

Δυνατότητα Υποστήριξη μέσω web/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Βελτιστοποιήστε την επίλυση προβλημάτων υποβάλλοντας τα τεχνικά ζητήματα μέσω web, ώστε το πρόβλημα να δρομολογείται γρήγορα στον καταλληλότερο συνεργάτη υποστήριξης.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται
Δυνατότητα Υποστήριξη πριν από την πώληση:
Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να σας βοηθήσουν με τις αποφάσεις αγοράς για τις υπηρεσίες του Office 365.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται
Δυνατότητα Υποστήριξη λογαριασμών και χρεώσεων:
Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να σας βοηθήσουν με τις ερωτήσεις και τα ζητήματα σχετικά με το λογαριασμό σας και τις άδειες χρήσης του Office 365.
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεταιΑυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
Σύγκριση των επιλογών τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης για τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις και για μεγάλες επιχειρήσεις

Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη δυνατότητες

Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η συνδρομή σας στο Office 365 περιλαμβάνει επίσης τεχνική υποστήριξη από ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις

Διαθεσιμότητα μέσω τηλεφώνου και χρόνος απόκρισης (βάσει σοβαρότητας περιστατικού):

Προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις δυνατότητες

Προγράμματα του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις(Οι πελάτες των προγραμμάτων του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς έχουν τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις)δυνατότητες

Δυνατότητα Κρίσιμη:
Περιστατικά που αποτρέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση υπηρεσιών ή δεδομένων, επηρεάζουν σημαντικά τις προθεσμίες ή την κερδοφορία ή επηρεάζουν πολλούς χρήστες ή υπηρεσίες.
Διαθεσιμότητα: 24/7
Χρόνος απόκρισης: μία ώρα
Διαθεσιμότητα: 24/7
Χρόνος απόκρισης: μία ώρα
Δυνατότητα Υψηλή:
Περιστατικά που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των χρηστών, αλλά έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στην επιχειρηματική λειτουργία, μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τις εργάσιμες ώρες ή επηρεάζουν έναν μόνο χρήστη, πελάτη ή υπηρεσία.
Διαθεσιμότητα: εργάσιμες ώρες
Χρόνος απόκρισης: χωρίς δέσμευση
Διαθεσιμότητα: 24/7
Χρόνος απόκρισης: την επόμενη ημέρα
Δυνατότητα Μη κρίσιμη:
Περιστατικά που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στη λειτουργία ή την παραγωγικότητα της επιχείρησης, όπως μερική διακοπή λειτουργίας για έναν μόνο χρήστη, για τα οποία όμως υπάρχει αποδεκτή λύση.
Διαθεσιμότητα: εργάσιμες ώρες
Χρόνος απόκρισης: χωρίς δέσμευση
Διαθεσιμότητα: 24/7
Χρόνος απόκρισης: χωρίς δέσμευση

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
*Οι πελάτες των προγραμμάτων του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς έχουν τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Αναβαθμισμένη υποστήριξη

Πρόσθετη, αναβαθμισμένη υποστήριξη που είναι διαθέσιμη για αγορά από οργανισμούς Office 365 οι οποίοι απαιτούν πιο εξατομικευμένη υποστήριξη

Υπηρεσίες της Microsoft (στα Αγγλικά)

Για οργανισμούς που αξιολογούν φόρτους εργασίας στο cloud

Παρέχουν τεχνογνωσία όσον αφορά τη σωστή διαχείριση της μετάβασης και της συνέχισης των λειτουργιών με την τεχνολογία της Microsoft. Στις προσφορές περιλαμβάνονται στρατηγική και σχεδιασμός, ανάπτυξη του Office 365, άλλοι φόρτοι εργασίας στο cloud και υιοθέτηση από τους χρήστες, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη της κερδοφορίας.

Παρέχει αναβαθμισμένη υποστήριξη για το Office 365, στην οποία περιλαμβάνεται υποστήριξη από έναν ειδικό σε θέματα cloud με διαχείριση από τη Microsoft, αποκλειστικές υπηρεσίες πρόληψης για το περιβάλλον του Office 365 και ενεργητική υποστήριξη εξαιρετικά υψηλής προτεραιότητας.

Διαθεσιμότητα γλωσσών υποστήριξης

 • Η υποστήριξη κοινότητας του Office 365 είναι διαθέσιμη στα Πορτογαλικά Βραζιλίας, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά), Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά και Τουρκικά.
 • Η ζωντανή τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη του Office 365 είναι διαθέσιμη στα Αραβικά, Μπαχάσα, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Κινεζικά (Καντονεζικά, Μανδαρινικά), Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Ταϊλανδικά και Τουρκικά.

Λήψη περισσότερης υποστήριξης με έναν πιστοποιημένο συνεργάτη για το Office 365

Το Office 365 έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στην αγορά και τη χρήση και για να παρέχει μια γνώριμη εμπειρία που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε αμέσως τη χρήση του. Ένας συνεργάτης της Microsoft μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως την επένδυσή σας.

Εύρεση συνεργάτη

Είτε ενσωματώσετε το Office 365 στις υπάρχουσες επενδύσεις ΙΤ είτε αναθέσετε τη διαχείριση του προγράμματός σας εξωτερικά, μπορείτε να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει.

Πώς ένας συνεργάτης μπορεί να σας βοηθήσει στη μετάβαση στο Office 365

Προτού αποκτήσετε τη συνδρομή σας στο Office 365, ένας συνεργάτης μπορεί να σας βοηθήσει:
 • Να προσδιορίσετε τις επιχειρησιακές ανάγκες σας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους με το Office 365 και άλλες λύσεις.
 • Να αποτιμήσετε την τρέχουσα υποδομή IT που έχετε, πώς να τη βελτιώσετε και πώς να προετοιμαστείτε για το Office 365.
 • Να επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασμό υπηρεσιών του Office 365, προκειμένου να αποκτήσετε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς στόχους σας.
 • Να αναπτύξετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη μελλοντική εξέλιξη των επενδύσεων IT σας.
 • Να αναπτύξετε ένα περιβάλλον επαλήθευσης ιδέας, προκειμένου να δοκιμάσετε το Office 365 προτού προχωρήσετε σε μεγαλύτερη δέσμευση.

Πώς ένας συνεργάτης μπορεί να σας βοηθήσει στην υποστήριξη της ανάπτυξής σας

Όταν θα έχετε ένα σχέδιο για τη μετάβαση στο Office 365, ένας συνεργάτης μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας με τους εξής τρόπους:
 • Παρέχοντας ολοκληρωμένη βοήθεια για την ανάπτυξη και τη μετεγκατάσταση, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.
 • Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και προσαρμόζοντας το SharePoint Online στις συγκεκριμένες ανάγκες και στον συγκεκριμένο κλάδο σας.
 • Παρέχοντας διαχείριση υπηρεσιών όπως οι ηλεκτρονικές διασκέψεις του Skype για επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδεύοντας τους χρήστες και τους διαχειριστές IT στο πώς να εκμεταλλευτούν πλήρως το Office 365.
 • Εκτελώντας διαχειριστικές εργασίες, όπως η επαναφορά κωδικών πρόσβασης και η δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών.
 • Υποστηρίζοντας τους χρήστες ως υπηρεσία βοήθειας IT.
 • Παρέχοντας λύσεις με πρόσθετα για το Office 365, όπως: προσωπική αρχειοθήκη του Exchange Online / SharePoint Online, ροές εργασιών του SharePoint Online, λύσεις διαχείρισης εγγράφων και άλλα.

Office 365 FastTrack

Το FastTrack είναι μια υπηρεσία προσθήκης λογαριασμών η οποία περιλαμβάνεται για πελάτες του Office 365 που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ειδικοί στην προσθήκη λογαριασμών της Microsoft παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια διασφαλίζοντας ότι η υπηρεσία είναι έτοιμη για χρήση σε ολόκληρη την εταιρεία. Μάθετε περισσότερα

Προσφορά υιοθέτησης περιορισμένου χρόνου: Εκτός από το FastTrack, για περιορισμένο χρονικό διάστημα οι πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και υιοθετούν το Office 365 μπορούν να λάβουν πρόσθετη υποστήριξη υιοθέτησης ή να επιλέξουν την αποζημίωση του συνεργάτη IT που χρησιμοποιούν για την υποστήριξη της υιοθέτησης. Μάθετε περισσότερα