Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Το Office 365 σάς βοηθά να βελτιώσετε το κοινωφελές έργο σας και να έχετε μεγαλύτερη επίδραση.

Δείτε αν ο οργανισμός σας πληροί τις προϋποθέσεις (στα Αγγλικά)
Δύο tablet, ένας φορητός υπολογιστής και ένα τηλέφωνο που εμφανίζουν το Office 365 σε χρήση.

Αποκτήστε τα εργαλεία που χρειάζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός σας για να πετύχει

Ενισχύστε το προσωπικό και τους εθελοντές σας για να επιτύχουν, με το δυναμικό σύνολο εργαλείων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Δώστε στα μέλη της ομάδας σας μια δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και επεξεργασία και χώρο αποθήκευσης εγγράφων online. Επίσης, με τις διασκέψεις με βίντεο, την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και τη δική σας τοποθεσία Yammer, μπορείτε να συγκεντρώσετε ομάδες από όλο τον κόσμο.

Τα χέρια ενός ατόμου που χρησιμοποιεί το Office 365 σε κινητό τηλέφωνο.

Επιτύχετε περισσότερα στο cloud

Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή εμπειρία παραγωγικότητας στο cloud που υπάρχει στον τομέα, για να βοηθήσετε το προσωπικό και τους εθελοντές να συνεργάζονται με συναρπαστικούς νέους τρόπους. Αποκτήστε πρόσβαση στις αναφορές του συμβουλίου σας και εκχωρήστε εφαρμογές οπουδήποτε, οποτεδήποτε, χάρη στο χώρο αποθήκευσης online και την απομακρυσμένη κοινή χρήση αρχείων. Το Office 365 σάς δίνει την ευελιξία να εργάζεστε σε online εκδόσεις των γνώριμων εφαρμογών του Office ή να αγοράσετε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις για εγκατάσταση σε PC, Mac και κινητές συσκευές.

Ασφάλεια, συμμόρφωση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Office 365 είναι η πρώτη μεγάλη υπηρεσία παραγωγικότητας που βασίζεται στο cloud η οποία χρησιμοποιεί πλαίσια ασφάλειας βάσει προτύπων ISO 27001 που έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο επόπτη. Το Office 365 δεσμεύεται συμβατικά προς όλους τους πελάτες να τηρεί μια ισχυρή Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, τις πρότυπες ρήτρες της ΕΕ και μια Σύμβαση επαγγελματικού εταίρου HIPAA. Δεν χρειάζεται επίσης να ανησυχείτε για θέματα ασφάλειας σε κινητές συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ενσωματωμένα εργαλεία για τη διαχείριση της πρόσβασης σε δεδομένα (στα Αγγλικά) σε τηλέφωνα και tablet.

Συνήθεις ερωτήσεις

Εμφάνιση όλων

Σχεδιασμένη για να βοηθά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις ΜΚΟ στο κοινωφελές έργο τους, αυτή η παγκόσμια προσφορά παρέχει στους πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο Office 365, τα καλύτερα εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας με βάση το cloud στην κατηγορία τους από τη Microsoft. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να μάθουν περισσότερα, να ελέγξουν την καταλληλότητά τους και να υποβάλουν αίτηση για δωρεά μεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.microsoft.com/office365nonprofits (στα Αγγλικά).

  1. Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της Microsoft (στα Αγγλικά).
  2. Αν επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα, οι προσφορές του Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς θα γίνουν διαθέσιμες στην πύλη διαχείρισης του Office 365.
  3. Μεταβείτε στην καρτέλα "Διαχείριση αδειών χρήσης" στην πύλη διαχείρισης για να αντιστοιχίσετε τους χρήστες σας σε κάποια από τις προσφορές του Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών E1 και Business Essentials σε δωρεά.

Ναι. Οι πελάτες που έχουν γίνει κατάλληλοι για προσφορές του Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς μπορούν να αγοράζουν στο εξής τόσο εμπορικές προσφορές όσο και προσφορές για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Οι πελάτες των προγραμμάτων για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς πρέπει να χρησιμοποιούν το τυπικό κανάλι υποστήριξης για το Office 365. Λεπτομέρειες για τις επιλογές υποστήριξης του Office 365 διατίθενται εδώ.

Κατάλληλοι οργανισμοί: Οι μη κερδοσκοπικοί και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως φιλανθρωπικοί οργανισμοί στις αντίστοιχες χώρες τους, για να είναι κατάλληλοι για τα προγράμματα της Microsoft για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Οι κατάλληλοι οργανισμοί πρέπει επίσης να λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση και να έχουν ως αποστολή την παροχή βοήθειας στην τοπική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

  • Παροχή βοήθειας στους φτωχούς.
  • Προώθηση της εκπαίδευσης.
  • Βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας.
  • Διατήρηση του πολιτισμού.
  • Προστασία ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
  • Προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
  • Δημιουργία κοινωνίας των πολιτών.

Για μια λεπτομερή επεξήγηση των κριτηρίων καταλληλότητας και συνδέσεις προς συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας ανά χώρα, επισκεφθείτε τη σελίδα "Καταλληλότητα" (στα Αγγλικά).

Η Microsoft συνεργάζεται με το συνεργάτη δωρεών λογισμικού TechSoup Global για να καθορίσει αν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πληροί τις ευρύτερες απαιτήσεις καταλληλότητας. Προσπαθούμε να διενεργούμε τον προσδιορισμό καταλληλότητας το συντομότερο δυνατό και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 20 εργάσιμες ημέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την ταχύτητα απόκρισης του μη κερδοσκοπικού οργανισμού σε αιτήματα για πρόσθετη τεκμηρίωση. Η απαραίτητη τεκμηρίωση μπορεί να περιλαμβάνει την πιστοποίηση ή την εγγραφή που παρέχεται από το φορέα ελέγχου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ απαιτείται ένα αντίγραφο της επιστολής προσδιορισμού IRS 501(c)(3).

Οι προσφορές για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς απευθύνονται μόνο σε αμειβόμενους υπαλλήλους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και μη αμειβόμενο προσωπικό ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης που έχει σημαντικές καθημερινές διαχειριστικές ή λειτουργικές αρμοδιότητες, καθώς και αρμοδιότητες θεματοφύλακα και που δεν θα χρησιμοποιήσει την άδεια χρήσης για προσωπικό του κέρδος. Οι εθελοντές, τα μέλη και οι δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών οργανισμών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εκχώρηση αδειών χρήσης και συνδρομών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Η δωρεά του Office 365 για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς E1 θέτει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των χρηστών που μπορείτε να εκχωρήσετε. Για να εκχωρήσετε πρόσθετες άδειες πέραν του ανώτατου ορίου, πρέπει να διαγράψετε τυχόν ανενεργούς χρήστες ή να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη για να ζητήσετε πρόσθετες άδειες χρήσης για τους υπαλλήλους και τα μέλη FTE.