Σύγκριση λύσεων διαχείρισης έργων

Αναζητάτε περισσότερα;
Τα μέλη της ομάδας μπορούν να ενημερώνουν την κατάσταση των εργασιών, να κάνουν κοινή χρήση εγγράφων και να επικοινωνούν για έργα
Υποβάλετε φύλλα κατανομής χρόνου για να καταγράψετε τον χρόνο έργου και τον χρόνο εκτός έργου που καταναλώνεται για τη μισθοδοσία, την τιμολόγηση και άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς
Πλήρως εγκατεστημένη, ενημερωμένη εφαρμογή Project για υπολογιστή. Μία άδεια χρήσης καλύπτει έως 5 PC ανά χρήστη
Σχεδιάστε έργα με γνώριμα εργαλεία προγραμματισμού, όπως γραφήματα Gantt και ενσωματωμένα πρότυπα με δυνατότητα προσαρμογής, για να ξεκινήσετε
Εντοπίστε και παρακολουθήστε την εύρυθμη εξέλιξη των έργων από κάθε άποψη, από γραφήματα προόδου μέχρι οικονομικά στοιχεία
Αποθηκεύστε τα έργα σας στο cloud για εύκολη πρόσβαση και απρόσκοπτη συνεργασία με την ομάδα σας
Εκχωρήστε πόρους σε εργασίες έργων και ζητήστε και δεσμεύστε πόρους
Διαχειριστείτε τη ζήτηση καταγράφοντας και αξιολογώντας ιδέες για έργα από οπουδήποτε στον οργανισμό μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας
Χρησιμοποιήστε προηγμένη ανάλυση για να επιλέξετε τις προτάσεις για έργα που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους στρατηγικούς στόχους και να τηρήσετε τους περιορισμούς
Εξασφαλίστε τη βέλτιστη εκχώρηση πόρων σε όλα τα έργα
Χρησιμοποιήστε τις έτοιμες αναφορές χαρτοφυλακίου για να αντλήσετε συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις του χαρτοφυλακίου
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Συνεργασία μελών ομάδας έργου στο cloud, μέσω προγράμματος περιήγησης web ή κινητής συσκευής.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Online Essentials
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Online Essentials

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Διαχείριση έργων στο cloud μέσω προγράμματος-πελάτη υπολογιστή και προγράμματος περιήγησης web.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Online Professional
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Online Professional


Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης έργων και χαρτοφυλακίου που βασίζεται στο cloud.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Online Premium
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Online Premium

Αναζητάτε περισσότερα;
Πλήρως εγκατεστημένη, ενημερωμένη εφαρμογή Project για υπολογιστή
Μία άδεια χρήσης καλύπτει 1 PC ανά χρήστη Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και κόστους έργων
Διαχείριση εργασιών, αναφορών και επιχειρηματικής ευφυΐας
Συνεργασία με παρουσία στο Skype για επιχειρήσεις (πωλείται ξεχωριστά)
Διαχείριση πόρων
Συγχρονισμός με το Project Online και τον Project Server
Υποβάλετε φύλλα κατανομής χρόνου για να καταγράψετε τον χρόνο έργου και τον χρόνο εκτός έργου που καταναλώνεται για τη μισθοδοσία, την τιμολόγηση και άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς
Διαχειριστείτε τη ζήτηση καταγράφοντας και αξιολογώντας ιδέες για έργα από οπουδήποτε στον οργανισμό μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας
Χρησιμοποιήστε προηγμένη ανάλυση για να επιλέξετε τις προτάσεις για έργα που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους στρατηγικούς στόχους και να τηρήσετε τους περιορισμούς

Διαχείριση έργων στην εσωτερική εγκατάσταση για όσους δεν χρειάζονται εργαλεία συνεργασίας και άλλες προηγμένες δυνατότητες.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Standard
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Standard


Μια πλήρης λύση διαχείρισης έργων εσωτερικής εγκατάστασης.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Professional
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Professional


Μια ευέλικτη λύση εσωτερικής εγκατάστασης με δυνατότητα κλιμάκωσης για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων, για τα καθημερινά έργα και για τη διαχείριση των εργασιών.

Δυνατότητες προγράμματος
Project Server
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο προϊόν κάτω από το οποίο βρίσκεται

Project Server