Ιστορίες πελατών του SharePoint

Οι υπάλληλοι της παγκόσμιας εταιρείας λιανικής Marks & Spencer (M&S) χρησιμοποιούν το Office 365 για να προωθήσουν μια νέα ψηφιακή νοοτροπία και ένα περιβάλλον εργασίας με κινητές συσκευές με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Σημείωση: Τα άρθρα και τα βίντεο με τις ιστορίες πελατών μπορεί να είναι στα Αγγλικά.

Μέγεθος επιχείρησης

Κλάδος

Περιπτωσιολογικές μελέτες της Microsoft

Το SharePoint βοηθά τις επιχειρήσεις να δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους.