Απαιτούνται άδειες χρήσης προγράμματος-πελάτη για την πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του Skype για επιχειρήσεις Online και Server.

  • Οι άδειες Standard CAL επιτρέπουν στους χρήστες ή τις συσκευές τη σύνδεση στον Skype για επιχειρήσεις Server για πληροφορίες παρουσίας, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ομότιμες συνδέσεις VoIP και βίντεο HD, καθώς και συνδεσιμότητα Skype.
  • Για τον Skype για επιχειρήσεις Server, οι άδειες χρήσης προγράμματος-πελάτη διατίθενται μέσω του μεμονωμένου προγράμματος-πελάτη, με το Office Pro Plus ή με λήψη του δωρεάν προγράμματος-πελάτη Skype για επιχειρήσεις basic.

Απαιτούνται άδειες συνδρομής χρήστη (USL) για τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις Online.

  • Το Online Πρόγραμμα 1 παρέχει πληροφορίες παρουσίας, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM), ομότιμες συνδέσεις VoIP και βίντεο HD, καθώς και συνδεσιμότητα Skype.
  • Το Online Πρόγραμμα 2 παρέχει όλα τα παραπάνω και, επιπλέον, προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες συσκέψεις με κλήσεις ήχου και βίντεο, καθώς και κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, tablet, PC και Mac.

Απαιτούνται άδειες πρόσβασης πελάτη (CAL) για τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις Server.

  • Οι άδειες Standard CAL επιτρέπουν στους χρήστες ή τις συσκευές τη σύνδεση στον Skype για επιχειρήσεις Server για πληροφορίες παρουσίας, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ομότιμες συνδέσεις VoIP και βίντεο HD, καθώς και συνδεσιμότητα Skype.
  • Οι άδειες Enterprise CAL παρέχουν τη δυνατότητα για προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες συσκέψεις με κλήσεις ήχου και βίντεο, κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών, καθώς και διασκέψεις με κλήση σύνδεσης σε κινητά τηλέφωνα, tablet, PC και Mac. Οι άδειες Standard CAL αποτελούν προαπαιτούμενο για τις άδειες Enterprise CAL.
  • Επιπλέον, οι άδειες CAL παρέχουν τη δυνατότητα εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων PSTN, κλήσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλες δυνατότητες τηλεφωνίας εταιρικού επιπέδου. Οι άδειες Standard CAL αποτελούν προαπαιτούμενο για τις άδειες Plus CAL.1

Εκτός από τις άδειες CAL, απαιτούνται άδειες χρήσης διακομιστή για κάθε διακομιστή προσκηνίου.

 


1 Η διαθεσιμότητα της Διάσκεψης ήχου και των Προγραμμάτων κλήσεων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Δείτε τις χώρες και τις περιοχές που υποστηρίζονται για περισσότερες πληροφορίες.