Office 2010 tootenumbri otsimine

Et kindlaks teha, millised litsentsitingimused teile kehtivad, kontrollige litsentsi tähistust, mis on prinditud kas tootenumbri kohale, autentsusserdi tootenime lähedale või mis asub allalaadimislehel, kui saite tootenumbri veebist.
  • Kui tähistus on FPP, siis kehtivad teile tarkvaraga kaasas olevad jaemüügitoote litsentsitingimused.
  • Kui tähistus on OEM, siis kehtivad teile tarkvaraga kaasas olevad tarkvaratootja (OEM-i) litsentsitingimused.
  • Kui ostsite tootenumbrikaardi, kehtivad teile tarkvaraga kaasas olevad tootenumbrikaardi litsentsitingimused.
Allpool leiate näited ja teabe, mis aitavad litsentsitähistuse leida. Näidetes esitatud litsentsitähistused on illustratiivse tähendusega.

Pakendatud toode

Tootenumbri asukoht DVD-karbis
Tavaline ketas: kui ostsite pakendis oleva toote Microsoftilt, jaemüügikauplusest, edasimüüjalt või veebipoest ja tarkvaraketta karp oli kiletatud pakendis, peaks tootenumber asuma DVD-karbi vasakul siseküljel oleval sildil, mis paikneb kettahoidiku vastas.
Tavaline ketas: kui ostsite pakendis oleva toote Microsoftilt, jaemüügikauplusest, edasimüüjalt või veebipoest ja tarkvaraketta karp oli kiletatud pakendis, peaks tootenumber asuma DVD-karbi vasakul siseküljel oleval sildil, mis paikneb kettahoidiku vastas.
Tootenumbri asukoht DVD-karbis
Tootenumbrikaart: kui ostsite tootenumbrikaardi Microsoftilt, jaemüügikauplusest, edasimüüjalt või veebipoest, peaks tootenumber asuma pakendis karbi vasakul siseküljel asuval sildil.
Tootenumbrikaart: kui ostsite tootenumbrikaardi Microsoftilt, jaemüügikauplusest, edasimüüjalt või veebipoest, peaks tootenumber asuma pakendis karbi vasakul siseküljel asuval sildil.
Allpool on noolega märgitud inglis-, prantsus- ja jaapanikeelsete versioonide litsentsitähiste asukoha näited. Litsentsitähistus peaks sama olema ka teiste keelte puhul.
Ingliskeelse versiooni tootenumber
Ingliskeelse versiooni tootenumber
Prantsuskeelse versiooni tootenumber
Prantsuskeelse versiooni tootenumber
Jaapanikeelse versiooni tootenumber
Jaapanikeelse versiooni tootenumber

Allalaaditud tarkvara

Kui ostsite tarkvara Microsofti veebisaidilt ja laadisite tarkvara alla oma arvutisse (te ei saa tarkvaraketast), peaks kolmetäheline litsentsitähistus olema 25-kohalise tootenumbri juures allalaadimistellimuse kinnituse lehel. All on näide litsentsitähistuse paiknemise kohta ingliskeelsel saidil. Litsentsitähistuse asukoht peaks olema sarnane ka teiste keelte puhul.
Allalaaditud tarkvara
Ingliskeelse versiooni tootenumber

Arvutisse eellaaditud tarkvara

Kui ostsite arvuti, mille hinnas sisaldus ka tarkvara, peaks litsentsitähistus paiknema 25-kohalise tootenumbri juures. Tootenumbri asukoht sõltub litsentsitüübist. Tootenumbri ja litsentsitähistuse leidmisel on teile abiks järgmised joonised.
OEM: litsentsitähis võib olla järgmistes kohtades.
1. Autentsusserdil (OEM-i tarkvara)
Autentsussert (OEM-i tarkvara)
2. Valides tarkvaras Fail ja seejärel Spikker. Seal leiate toote ID-s OEM-tähise.
Ingliskeelse versiooni tootenumber
Ingliskeelse versiooni tootenumber
PIPC: kui olete Jaapanis ja saite tarkvara koos arvutiga pakendis asuval kettal, leiate tootenumbri ja litsentsitähistuse tarkvaraga kaasas olevast dokumentatsioonist.
Jaapanikeelse versiooni tootenumber
Jaapanikeelse versiooni tootenumber
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}