Piiride eemaldamine – tööriistad parema suhtluse ja koostöö jaoks


Nüüdisaegne personal on geograafilises mõttes hajutatum kui eales varem: 37 % töötajaid tegi 2015. aastal mingis vormis kaugtööd. Ettevõtetel on mitu tegevuskohta ning äripartnerlussuhted on piiriülesed. Kuid lisaks geograafilisele vahemaale lahutavad ettevõtte töömeeskondi ka projektide ja osakondade piirid. Kahjuks on need piirid soodne pinnas infosulgude tekkeks, mis süvendavad kapseldumist ning piiravad meeskonna- ja koostööd.

Infosulud võivad teie ettevõtte tulemusi märkimisväärselt halvendada. Tegu on eri meeskondade vaheliste mõtteliste seinadega, mis häirivad suhtlust terves asutuses. Kuid see pole veel kõik. Infosulgudel võib teie ettevõttele olla ka laiaulatuslikum mõju.

  • Infosulud piiravad suhtlust ja halvendavad ettevõtte sisekliimat. Kapseldunud meeskonnad mõjuvad varem või hiljem halvasti ettevõtte sisekliimale. Töötajad hindavad suhtlust, koostööd ja sujuvalt toimivat töökeskkonda. Igaüks soovib end vabalt väljendada ja tunda, et kuulub meeskonda. Kas teadsite, et 47% töötajate arvates on innustav vestelda kolleegidega tööalastest õnnestumistest?
  • Infosulud põhjustavad tööülesannete dubleerimist. Infosulguderohkes töökohas võite oma meelepahaks sageli märgata, et keegi teine (tõenäoliselt mõnest muust meeskonnast või osakonnast) täidab teiega paralleelselt sama ülesannet või on otsimas sama teavet. Kui meeskonnal puudub teave teiste meeskondade projektide kohta, võib ettevõtte tööviljakus märkimisväärselt halveneda.
  • Infosulu tõttu ei jõua teave õige inimeseni. Keskmine töötaja, kelle tööülesanded seostuvad suhtlusega, kulutab nädalas oma tööajast peaaegu 20% siseteabe või kindlate tööülesannete täitmiseks vajalike kolleegide otsimisele.

Kuidas suhtlustööriistade abil infosulud lammutada ja töötajate ideedevahetus enneolematult sujuvaks muuta?

Failihalduse ja -talletuse sujuvamaks muutmine

Meeskonna-, tööriista-, seadme- ja osakonnaülene failide ühiskasutus peaks toimuma sujuvalt. Inimesed, sisu ja ärirakendused saavad sujuvalt lõimuda, kui võtate kasutusele tõhusalt integreeritud tööriistade paketi või platvormi. Sellise paketi raames loodud meeskonnatöö saidid võimaldavad töötajatel dokumentide kallal koostööd teha, teavet talletada ja projekte hallata. Lisaks saab dokumente reaalajas meeskonnaüleselt ühiskasutada ja redigeerida, mis loob eelduseks mitmetasemelise koostöö jaoks, olles samaaegselt kohaks, kust saab otsida kõike vajalikku.

Tööviljakuse parandamiseks ning ka suure vahemaa tagant ja mobiilsideseadmes koostöö võimaldamiseks peaksid meeskonnatöö saidid olema juurdepääsetavad peaaegu kõikjalt ja tagama, et teave oleks alati turvaliste kanalite kaudu saadaval.

none

Üheksa müüti pilvkeskkonda kolimise kohta

Eraldage faktid väljamõeldistest ja saage teada kogu tõde ettevõtte andmete pilvkeskkonda kolimise kohta.

Hankige tasuta e-raamat (inglise keeles)

Meeskonna- või projektipõhiste suhtlustööriistade kasutusala laiendamine

Kui meeskonnad ei suhtle üksteisega regulaarselt, puudub neil teave teiste tegevuse kohta. Ettevõtteülese suhtluse jaoks ette nähtud ettevõtte suhtlusvõrgustikud aitavad lammutada infosulge ja ületada piire. Nende abil saavad töötajad luua ettevõtte- ja osakonnaüleseid rühmi ühiste huvide, õnnestumiste või õppetundide alusel, et otsida ühiselt lahendusi probleemidele või uusi ideid. Asutuse hierarhiast, sisesuhtluse tavadest ja ettevõtte sisekultuurist tingituna on asutuses sageli tekkinud infosulg ka juhatuse ja ülejäänud ettevõtte vahel. Hierarhiast tulenevate barjääride lammutamiseks saab meeskonnapõhiste suhtlustööriista abil luua rühmi, mis innustavad mõlemasuunalist dialoogi juhatuse ja ülejäänud ettevõtte vahel.

Isiklike suhete parandamine

Kui töötaja kasutuses on hõlpsasti juurdepääsetavad suhtlustööriistad, nagu kiirsõnumside, helikõned ja videokonverentsid, on tal kolleegidega ühenduse võtmiseks mitu mugavat viisi. Töötajad, kes saavad asukohast olenemata valida just neile meelepärase suhtluskanali, suhtlevad suurema tõenäosusega oma kolleegidega, mis soodustab tugevamate isiklike suhtete tekkimist.

Õigete koostöötööriistade abil on võimalik ületada suhtlusbarjääre, pääseda hõlpsamini juurde ressurssidele ning aidata meeskondadel tööviljakust suurendada.

Surface'i sülearvuti, kus on Word

Office 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe