Office 365 Enterprise E5 uusimad nõuetele vastavuse ja turbefunktsioonid aitavad teie ettevõttel edu saavutada. Lisateave

Office 365 pidev nõuetele vastavus

Tere tulemast! Siin tõestame oma võetud kohustusi ja jagame teavet turvalisuse, privaatsuse ja nõuetele vastavuse kohta.

Turbeteemalised videod otse pilvest

Kamal Janardhan räägib, kuidas ettevõtted saavad teenusekomplektiga Office 365 nutikalt nõuetele vastata.
Käivitage lehel olev video, kus kirjeldatakse Office 365 nutikat nõuetele vastavust

Sisu ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes

Office 365 vastavusla­hendused

Office 365 arhiivimis-, e-juurdlus-, täiustatud e-juurdlus- ja auditeerimisfunktsioonide jaoks mõeldud vastavuslahenduste abil saate tõhusalt hallata oma ettevõtte andmeid ning võite olla kindel, et tagatud on vastavus õigusaktide nõuetele.

  • Office 365 kohapeal kasutatavate e-juurdluse funktsioonide abil saate e-juurdlust lihtsustada ning olulised andmed kiiremini üles leida, vähendades samas sellega kaasnevaid kulusid ja riske.
  • Saate ühes kohas talletada, arhiivida, säilitada ja üles otsida nii Exchange Online’i, SharePoint Online’i, OneDrive for Businessi kui ka Skype’i ärirakenduse andmeid.
  • Saate jälgida ja uurida andmetega tehtud toiminguid, nutikalt riske tuvastada, ohte talitseda ja neile reageerida ning väärtuslikku IP-d kaitsta.

Lisateave lahenduste kohta

Microsofti turbeserdid

Sõltumatu kontroll

  • Teenus vastab ISO 27001 standardis, Euroopa Liidu tüüptingimustes, tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seaduse äripartneri lepingus (HIPAA BAA) ning föderaalses teabe turvalisuse juhtimise seaduses (FISMA) sätestatud nõuetele.
  • Meie andmetöötluslepingus on üksikasjalik teave kliendiandmete privaatsuse, turvalisuse ja haldamise kohta, mis hõlbustab teil kohalike seadusandlike nõuete täitmist.

Ennetav lähenemine seaduslike nõuete täitmisele

  • Oleme Office 365 nõuetele vastavuse raamistikus loonud üle 900 funktsiooni, mis aitavad meil kursis püsida pidevalt arenevate valdkonnastandarditega.
  • Spetsialistidest koosnev nõuetele vastavuse meeskond jälgib pidevalt kehtivaid standardeid ja määrusi ning töötab välja asjakohaseid funktsioonikomplekte, mille tootmismeeskond lisab seejärel teenustesse.

Lisateave sertide kohta

Office 365 vastavuse raamistik valdkonna standardite ja eeskirjade täitmiseks

See nõuetele vastavuse raamistik on mõeldud kasutajatele ülevaate andmiseks selle kohta, kuidas Office 365 vastab ülemaailmsetele, piirkondlikele ja valdkonna standarditele.

Lugege dokumenti

Office 365 kümme olulisemat vastavusstandardit

Oleme tuvastanud peamised privaatsus- ja turbekaalutlused, mille abil saate hinnata pilvepõhiste kontoritööteenuste turvalisust ja usaldusväärsust.

Vaadake üle funktsioonid

E-juurdlusega kaasnevate kulude ja probleemide vähendamine

Office 365 täiustatud e-juurdluse funktsioon on integreeritud Equivio masinõppe-, ennustava kodeerimise ja tekstianalüüsifunktsioonidega, mis muudavad e-juurdluse jaoks suure andmehulga töötlemise hõlpsamaks ja vähem kulukaks.

Lugege artiklit

Meil on väga hea meel e-juurdluse ja juriidilise säilitamise funktsioonide üle ... mis me saame Microsoft Exchange Online’iga. Nende kasutamine aitab meil lihtsustada ... seaduste täitmist.Arup Sanyal

Lugege täisteksti

Office’i ajaveebid

Office 365 kuva, avage ajaveebipostitus selle kohta, kuidas Office 365 pakub suuremat privaatsust, turvalisust ja vastavust õigusaktidele

Office 365 pakub suuremat privaatsust, turvalisust ja vastavust õigusaktidele

Usaldus muutub aina olulisemaks, sest üha rohkem asutusi ja inimesi kasutab pilvteenuseid, et töötada asukohast ja seadmest olenemata.

Office 365 logo, avage ajaveebipostitus avalike kaustade vastavustööriistade kohta

Nõuetele vastavuse tööriistad avalikele kaustadele

Office 365 arhiivimise ja e-juurdluse tööriistakomplekti on laiendatud, kaasates avalikud kaustad. Kliendid saavad nüüd säilitada avalike kaustade sisu.

Office 365 pilvkeskkonna pilt, avage ajaveebipostitus turbe ja nõuetele vastavuse seireks loodud uue Office 365 Management Activity API kohta

Uus Office 365 Management Activity API turbe ja nõuetele vastavuse seireks

Management Activity API pakub ainulaadset ülevaadet kõigist Office 365 kasutaja- ja administraatoritoimingutest, sisaldades rohkem toimingutüüpe ja logisid.

sWbn9p3X0zA
Märkus. Video on inglise keeles.