Office 365 Enterprise E5 uusimad nõuetele vastavuse ja turbefunktsioonid aitavad teie ettevõttel edu saavutada. Lisateave

Office 365

Office 365 pidev nõuetele vastavus

Tere tulemast! Siin jagame teavet selle kohta, mida teeme turvalisuse, privaatsuse ja nõuetele vastavuse tagamiseks.

Kõik turbeteemalised videod otse pilvest

Kamal Janardhan räägib, kuidas tagavad ettevõtted nõuetele vastavuse teenusekomplekti Office 365 abil.
Käivitage lehel olev video, kus kirjeldatakse Office 365 nutikat nõuetele vastavust

Sisu ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes

Office 365 vastavuslahendused

Office 365 arhiivimis-, e-juurdlus-, täiustatud e-juurdlus- ja auditeerimisfunktsioonide jaoks mõeldud vastavuslahenduste abil saate tõhusalt hallata oma ettevõtte andmeid ning võite olla kindel, et tagatud on vastavus õigusaktide nõuetele.

  • Office 365 kohapeal kasutatavate e-juurdluse funktsioonide abil saate e-juurdlust lihtsustada ning olulised andmed kiiremini üles leida, vähendades samas sellega kaasnevaid kulusid ja riske.
  • Saate ühes kohas talletada, arhiivida, säilitada ja üles otsida nii Exchange Online’i, SharePoint Online’i, OneDrive for Businessi kui ka Skype’i ärirakenduse andmeid.
  • Saate jälgida ja uurida andmetega tehtud toiminguid, nutikalt riske tuvastada, ohte talitseda ja neile reageerida ning väärtuslikku intellektuaalomandit kaitsta.

Lisateave lahenduste kohta

Microsofti turbeserdid

Sõltumatu kontroll

  • Teenus vastab ISO 27001 standardis, Euroopa Liidu tüüptingimustes, tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seaduse äripartneri lepingus (HIPAA BAA) ning föderaalses teabe turvalisuse juhtimise seaduses (FISMA) sätestatud nõuetele.
  • Meie andmetöötluslepingus on üksikasjalik teave kliendiandmete privaatsuse, turvalisuse ja haldamise kohta, mis hõlbustab teil kohalike seadusandlike nõuete täitmist.

Ennetav lähenemine seaduslike nõuete täitmisele

  • Oleme Office 365 nõuetele vastavuse raamistikus loonud üle 900 funktsiooni, mis aitavad meil kursis püsida pidevalt arenevate valdkonnastandarditega.
  • Spetsialistidest koosnev nõuetele vastavuse meeskond jälgib pidevalt kehtivaid standardeid ja määrusi ning töötab välja asjakohaseid funktsioonikomplekte, mille tootmismeeskond lisab seejärel teenustesse.

Lisateave sertide kohta

WIPRO kasutab Exchange Online’i e-juurdluse ja õigusliku hoide funktsioone

Meil on väga hea meel e-juurdluse ja õigusliku hoide funktsioonide üle ... mida Microsoft Exchange Online meile pakub. Nende kasutamine aitab meil lihtsustada ... nõuete järgimist.Arup Sanyal

Lugege täisteksti
Dokumendi „Vastavusraamistik valdkonna standardite ja eeskirjade täitmiseks“ pealkiri. Dokumendi lugemiseks laadige fail alla.

Office 365 vastavusraamistik valdkonna standardite ja eeskirjade täitmiseks

Selle nõuetele vastavuse raamistiku eesmärk on anda kasutajatele ülevaade sellest, kuidas järgib Office 365 ülemaailmseid, piirkondlikke ja valdkondlikke standardeid.

Lugege dokumenti

 Kümne põhiküsimuse loendite leht Office’i usalduskeskuse. Avage Office 365 kümne olulisema vastavusvaldkonna loend

Office 365 kümme olulisemat vastavusstandardit

Oleme tuvastanud peamised privaatsus- ja turbekaalutlused, mille abil saate hinnata pilvepõhiste kontoritööteenuste turvalisust ja usaldusväärsust.

Vaadake funktsioonid üle

Ajaveebiartikkel, mis sisaldab teavet Office 365 täiustatud e-juurdluse kohta. Lugege seda artiklit Office’i ajaveebist

E-juurdlusega kaasnevate kulude ja probleemide vähendamine

Office 365 täiustatud e-juurdlus on lõimitud Equivio masinõppe-, ennustava kodeerimise ja tekstianalüüsifunktsioonidega, mis muudavad e-juurdluse jaoks suure andmehulga töötlemise hõlpsamaks ja vähem kulukaks.

Lugege artiklit

Krüptimise sissejuhatus Office 365 tehnilises ülevaates

Selles tehnilises ülevaates tutvustatakse krüptimist teenusekomplektis Office 365. Selgitatakse krüptimise olemust, selle tähtsust andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamisel ning kirjeldatakse Office 365 krüptimisvõimalusi.

Lugege dokument

Microsoft toetab iseteeninduslikke auditeid (teabeülevaade)

Uurige, kuidas aitavad Microsofti iseteeninduslikud auditeerimisvahendid finantsteenuseid pakkuvatel ettevõtetel hinnata ja tagada nõuetele vastavus.

Vaadake teabeülevaadet

Kuidas saavad finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted tõhustada oma andmekorraldust

Uurige, kuidas aitab Microsoft 365 vähendada finantsasutuste vastavusriske, säilitades kliendi väärtuslikke andmeid õige aja jooksul ning tagades vastavuse määrustele SEC 17a-4 ja MiFID II.

Laadi alla PDF

sWbn9p3X0zA
Märkus. Video on inglise keeles.