Microsofti tarkvara litsentsileping

MICROSOFT OFFICE 2013 TÖÖLAUARAKENDUSTARKVARA

Määramaks, milline kahest allolevast eraldi litsentsitingimuste komplektist kehtib teile, vaadake litsentsimääratlust. See on trükitud tootenumbrile või näidatud autentsusserdil (Certificate of Authenticity) või allalaadimislehel, kui hankisite tarkvara võrgu kaudu. Kui määratlus on "FPP," "Retail" või "PIPC,", siis kehtivad teile allolevad jaemüügitoote litsentsitingimused. Kui määratlus on OEM, kehtivad teile allolevad OEM-i litsentsitingimused. Litsentsi kindlaks määramisel külastage abi saamiseks veebilehte microsoft.com/office/eula .

JAEMÜÜGITOOTE LITSENTSITINGIMUSED

Täname, et valisite Microsoft Office 2013. See on teie ja Microsoft Corporationi (või teie elukohast sõltuvalt Microsoft Corporationi sidusettevõtte) vahel sõlmitud litsentsileping, mis kirjeldab teie õigusi Office 2013 tarkvara kasutamisel. Teie mugavuse huvides jaotasime lepingu kaheks osaks. Esimene osa hõlmab tutvustavaid tingimusi; sellele järgnevad täiendavad tingimused ja piiratud garantii, mis kirjeldavad üksikasju. Lugege läbi kogu leping, sealhulgas seotud tingimused, kuna kõik tingimused on olulised ja moodustavad teie jaoks kehtiva lepingu. Lingitud tingimused saate üle vaadata, kui kleebite edasilingi brauseriaknasse. TÄIENDAVAD TINGIMUSED HÕLMAVAD SIDUVAT VAHEKOHTU KLAUSLIT JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMISE AVALDUST. KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SIIS MÕJUTAVAD NEED TEIE ÕIGUSI MICROSOFTIGA TEKKINUD VAIDLUSE LAHENDAMISEL, MISTÕTTU LUGEGE NEED HOOLIKALT LÄBI.
LEPINGUGA NÕUSTUMISEL VÕI TARKVARA KASUTAMISEL NÕUSTUTE KÕIKIDE TINGIMUSTEGA JA SOOSTUTE EDASTAMA TEATUD TEAVET TARKVARA AKTIVEERIMISEL VÕI INTERNETI-PÕHISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEL. KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA EGA SOOVI NEID JÄRGIDA, EI TOHI TE TARKVARA EGA FUNKTSIOONE KASUTADA. Tagastage tarkvara jaemüüjale või tarkvaralitsentsi müüjale ja küsige raha tagasi.
Kuidas tarkvara kasutada? Me ei müü oma tarkvara (sh teie koopiat), vaid litsentsime seda. Anname teile litsentsi alusel õiguse installida ja käitada ühte eksemplari ühes arvutis (litsentsitud arvuti) ja seda võib korraga kasutada üks inimene, kuid vaid juhul, kui järgite lepingu kõiki tingimusi. Meie tarkvara litsents on püsivalt litsentsitud arvutile määratud. Vaadake täiendavatest tingimustest lisateavet litsentside ja tingimuste kohta, mis kehtivad konkreetselt teatud riikidele, piiratud õigustega versioonidele ja tarkvara eriversioonidele. Tarkvara komponendid litsentsitakse terviküksusena. Te ei tohi komponente eraldada või virtualiseerida ega teistesse arvutitesse installida. Tarkvara võib sisaldada rohkem kui üht versiooni, nagu 32-bitine ja 64-bitine versioon, ning te tohite installida ja kasutada korraga ainult üht versiooni. Kui välja arvata allolevas jaotises "Kaugpöördus" kirjeldatud lubatud kasutamine, on see litsents mõeldud ainult tarkvara otseseks kasutamiseks litsentsitud arvuti sisestusmehhanismide kaudu, nagu klaviatuur, hiir või puuteekraan. See ei anna luba installida tarkvara serverisse ega kasutada seda muude sise- või välisvõrgu kaudu serveriga ühendatud arvutite või seadmetega. Samuti ei ole tarkvara litsentsitud äriotstarbeliseks majutusteenuseks. Vaadake täiendavatest tingimustest lisateavet mitme kasutaja ja virtualiseerimise kohta.
Kuidas hankida varukoopiat? Tarkvara varukoopia võite tellida või alla laadida aadressilt microsoft.com/office/backup . Te ei tohi levitada tarkvara varukoopiat. Seda võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks litsentsitud arvutis.
Kas saan tarkvara teisele kasutajale või muusse arvutisse edastada või ümber määrata? Tarkvara ei tohi edastada teisele kasutajale. Tarkvara võite edasi anda otse kolmandatele isikutele ainult litsentsitud arvutisse installituna koos autentsusserdi (Certificate of Authenticity) märgise ja käesoleva lepinguga. Enne edasiandmist peab teine osapool nõustuma käesoleva lepingu kohaldamisega tarkvara edasiandmisele ja kasutamisele. Te ei tohi ühtegi eksemplari endale jätta. Tarkvaralitsentsi võite ükskõik mitmel korral mõnele teisele arvutile ümber määrata, kuid te ei tohi seda teha sagedamini kui kord 90 päeva jooksul. Litsentsi ümbermääramisel saab litsentsitud arvutiks asjassepuutuv uus arvuti. Kui loobute litsentsitud arvuti kasutamisest riistvararikke tõttu, võite litsentsi varem ümber määrata.
KUI ELATE SAKSAMAAL, SIIS ÜLALTOODUD SÄTE (Kas saan tarkvara teisele kasutajale või muusse arvutisse edastada või ümber määrata?) TEILE EI KEHTI. See on asendatud järgmisega. Tarkvara ja selle kasutusõiguse mis tahes edastamine muule osapoolele peab toimuma kooskõlas kohustuslike seadusesätetega.
Kuidas toimub Interneti kaudu aktiveerimine? Aktiveerimine seob tarkvara kasutamise kindla arvuti või seadmega. Aktiveerimise käigus võtab tarkvara automaatselt ühendust Microsofti või selle sidusettevõttega kinnitamaks, et litsents on seotud litsentsitud arvutiga. Seda protsessi nimetatakse aktiveerimiseks. Kuna aktiveerimine on mõeldud volitamata muudatuste tuvastamiseks tarkvara litsentsides ja aktiveerimisfunktsioonides ning litsentsita tarkvara muu kasutuse vältimiseks, siis ei ole teil lubatud tarkvara kasutada pärast aktiveerimiseks antud aja lõppemist ja te ei tohi aktiveerimisest kõrvale hiilida ega seda vältida. Kui te pole sisestanud tootenumbrit aktiveerimiseks antud aja jooksul, lakkavad enamik tarkvara funktsioone töötamast.
Kas tarkvara kogub minu isiklikke andmeid? Arvuti ühendamisel Internetiga võivad osad tarkvarafunktsioonid teabe saatmiseks või vastuvõtmiseks luua ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Ühenduse loomisel ei pruugita selle kohta alati eraldi teadet kuvada. Kui otsustate mõnda neist funktsioonidest kasutada, nõustute funktsiooni kasutades seda teavet saatma või vastu võtma. Paljud neist funktsioonidest saab välja lülitada või te ei pea neid kasutama.
Kuidas me teie andmeid kasutame? Microsoft kasutab tarkvarafunktsioonide kaudu kogutud andmeid tarkvara uuendamiseks või parandamiseks ja muul viisil meie toodete ja teenuste parandamiseks. Teatud olukordades jagame neid ka teistega. Jagame näiteks tõrketeatisi vastavate riistvara- ja tarkvaratarnijatega, et nad saaksid nende andmete abil parandada oma toodete toimimist Microsofti toodetes. Nõustute, et võime teavet kasutada ja avaldada vastavalt meie privaatsusavalduses kirjeldatule .
Mille suhtes see leping kehtib? See leping kehtib tarkvarale, selle andmekandjale ja ka Microsofti versiooniuuendustele, täiendustele ja tarkvarateenustele, kui nendega ei ole kaasas muid tingimusi.
Kas on asju, mida tarkvaraga teha ei tohi? Jah. Kuna tarkvara ei müüda, vaid litsentsitakse, jäävad Microsoftile kõik õigused (näiteks õigused intellektuaalomandiseaduste alusel), mida selles lepingus selgesõnaliselt edasi ei anta. Täpsemalt ei anna see litsents teile järgmisi õigusi ja te ei tohi teha järgmist: kasutada ega virtualiseerida tarkvarafunktsioone eraldi, tarkvara avaldada, kopeerida (v.a lubatud varukoopia), rentida, liisida ega laenutada; tarkvara üle kanda (v.a vastavalt selle lepinguga lubatud viisil), üritada vältida tarkvara tehnilisi kaitsemeetmeid, tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, v.a juhul, kui teie elukohariigi seadused seda lubavad, kuigi meie leping seda ei luba. Sellisel juhul võite teha vaid seda, mida teie elukohariigi seadused lubavad. Kui kasutate Interneti-põhiseid funktsioone, ei tohi te neid funktsioone kasutada viisil, mis võivad häirida teistel nende kasutamist, ega üritada ilma volituseta juurde pääseda mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule.
Tarkvara versiooni uuendamine või teisendamine? Kui installite selles lepingus kirjeldatud tarkvara olemasoleva tarkvara versiooniuuenduse või -täiendusena, siis asendab versiooniuuendus või -täiendus algse uuendatud või teisendatud tarkvara. Te ei säilita algsele tarkvarale mitte mingeid õigusi, kui olete selle versiooni uuendanud, ja te ei tohi selle kasutamist jätkata ega seda mingil moel edasi anda. Käesolev leping reguleerib teie õigusi uuendatud tarkvara kasutamisel ja asendab uuendatava tarkvara lepingu.

TÄIENDAVAD TINGIMUSED

 • 1. LITSENTSIÕIGUSED JA STSENAARIUMID MITME KASUTAJA PUHUL
  • 1. Arvuti. Selles lepingus tähendab "arvuti" tarkvara käitamist võimaldavat mäluseadmega riistvarasüsteemi (füüsiline või virtuaalne). Riistvarasektsiooni või laba loetakse arvutiks.
  • 2. Mitu ühendust või ühendatud ühendused. Te ei tohi kasutada riist- või tarkvara mitme ühenduse loomiseks või ühendamiseks ega lubada muul viisil mitmel kasutajal, arvutil või seadmel saada juurdepääsu või kasutada tarkvara kaudselt litsentsitud arvuti kaudu.
  • 3. Kasutamine virtuaalkeskkonnas. Kui kasutate ühes arvuti riistvarasüsteemis ühe või mitme virtuaalarvuti loomiseks virtualiseerimistarkvara, sealhulgas Client Hyper-V-d, loetakse iga virtuaalarvutit ja füüsilist arvutit selles lepingus eraldi arvutiks. See litsents lubab teil installida ainult ühe tarkvara koopia kasutamiseks ühes arvutis, olgu see füüsiline või virtuaalne arvuti. Kui soovite tarkvara kasutada rohkem kui ühes arvutis, peate tarkvarast hankima eraldi koopiad ja litsentsid igale koopiale. Digitaalõiguste halduse tehnoloogiaga või muu kettaajami täismahulise krüptimistehnoloogiaga kaitstud sisu võib virtuaalkeskkonnas olla vähem turvaline.
  • 4. Kaugpöördus. Kasutaja, kes põhiliselt litsentsitud arvutit kasutab, on "põhikasutaja". Põhikasutaja võib kaugühenduse abil mis tahes teise arvuti või seadme kaudu avada ja kasutada litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara, kui litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara ei kasuta samaaegselt mõni teine kasutaja mittekaugühendusega. Erandina saate lubada teistele samaaegset juurdepääsu tarkvarale ainult tehnilise toe pakkumiseks.
 • 2. SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE
  • 1. Kohaldumine. See jaotis B kehtib kõigi vaidluste puhul, KUID SEE EI HÕLMA VAIDLUSI, MIS ON SEOTUD TEIE, MICROSOFTI VÕI MÕNE MEIE LITSENTSIAARI INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE JÕUSTAMISE VÕI KEHTIVUSEGA. Vaidlus tähendab mis tahes vaidlust, toimingut või mõnda muud dispuuti teie ja Microsofti vahel, mis puudutab tarkvara (sh selle hinda) või seda lepingut, olgu see vaidlus seotud lepingu, garantii, kahjude, põhikirja, eeskirjade, määruste või mõne muu juriidilisust või õiglust puudutava küsimusega. Sõnal "vaidlus" on kõige laiem seadusega lubatud tähendus.
  • 2. Teatis vaidluse kohta. Vaidluse korral peate teie või peab Microsoft vastaspoolele esitama teatise vaidluse kohta, mis on kirjalik avaldus seda esitava osapoole nime, aadressi ja kontaktandmetega, vaidluse põhjustanud faktidega ja soovitud lahendusega. Teatise vaidluse kohta peate saatma USA postiteenuse kaudu aadressile Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA, USA 98052-6399. Vorm on saadaval aadressil go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Microsoft saadab teatise vaidluse kohta USA postiteenuse kaudu teie aadressile, kui meil see olemas on, või teisel juhul teie meiliaadressile. Teie ja Microsoft üritate vaidluse lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel 60 päeva jooksul alates vaidluse teatise saatmise kuupäevast. Pärast 60 päeva möödumist võite teie või võib Microsoft paluda vahekohtu sekkumist.
  • 3. Kohus väiksemate vaidluste lahendamiseks. Võite vaidlused lahendada ka oma elukohariigis või King Countys, Washingtonis asuvas väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtus, kui vaidlus vastab nõuetele, mis kehtivad väiksemate vaidluste lahendamise puhul. Võite väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtusse pöörduda sõltumata sellest, kas üritasite lahendust leida esmalt mitteametlikult või mitte.
  • 4. SIDUV VAHEKOHUS. KUI TEIE JA MICROSOFT VAIDLUST MITTEAMETLIKE LÄBIRÄÄKIMISTE KÄIGUS VÕI VÄIKSEMATE VAIDLUSTE KOHTUS LAHENDADA EI SUUDA, TEGELEB VAIDLUSE LAHENDAMISEGA EDASPIDI AINULT SIDUV VAHEKOHUS. LOOBUTE ÕIGUSEST ESITADA SÜÜDISTUS (VÕI OSALEDA OSAPOOLE VÕI KOLLEKTIIVI LIIKMENA) MIS TAHES VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS KOHTUNIKU VÕI VANDEKOHTU EES. Selle asemel lahendatakse kõik vaidlused neutraalse vahekohtu ees, kelle otsus on lõplik, v.a piiratud õigus edasikaebamiseks Föderaalse Vahekohtu seaduse alusel. Mis tahes kohus, millel on osapooltest kõrgem kohtupädevus, võib vahekohtu otsuse jõustada.
  • 5. KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE. MIS TAHES KOHTUMENETLUSED MIS TAHES VAIDLUSTE (KOHTUS) LAHENDAMISEKS MIS TAHES FOORUMIS VIIAKSE LÄBI AINULT ÜKSIKJUHTUMIT ARVESSE VÕTTES. EI TEIE EGA KA MICROSOFT ÜRITA VAIDLUST ISTUNGIL LAHENDADA KOLLEKTIIVSE TOIMINGUNA, ISIKLIKU ADVOKAADI ÜLDTOIMINGUNA VÕI MIS TAHES MUUS MENETLUSES, KUS ÜKS OSAPOOLTEST TEGUTSEB VÕI SOOVIB TEGUTSEDA ENDA ESINDAJANA. ÜHTEGI VAHEKOHUST VÕI MENETLUST EI ÜHENDATA TEISEGA, KUI KÕIK KÕNEALUSE VAHEKOHTU VÕI MENETLUSEGA SEOTUD OSAPOOLED POLE SELLES KIRJALIKULT KOKKU LEPPINUD.
  • 6. Vahekohtuprotseduur, kulud, tasud ja lisatasud. Mis tahes vahekohus viiakse läbi Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni (AVA) poolt selle ärilisi vaidlusi puudutavate vahekohtu reeglite ja paljudel juhtudel tarbijaga seotud vaidluste täiendavate protseduuride abil. Lisateavet saate aadressilt adr.org või helistades numbril 1 800 778 7879. Kui vaidlus puudutab summat kuni 75 000 dollarit, hüvitab Microsoft kohe teie kohtutasud ja maksab AVA ja vahekohtu tasud. Teie ja Microsoft nõustute protseduuridele, tasudele ja hüvitistele kehtivate tingimustega, mis on toodud aadressil go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 . Vahekohtu sekkumiseks esitage AVA-le vorm, mis on saadaval aadressil go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Nõustute vahekohtu sekkumisega ainult oma elukohapiirkonnas või King Countys, Washingtonis. Microsoft nõustub vahekohtu sekkumisega ainult teie elukohapiirkonnas.
  • 7. Nõuded tuleb esitada või vaidlused algatada ühe aasta jooksul. Selle lepingu alusel tekkinud mis tahes nõue või vaidlus, millele kehtib jaotis B, tuleb seadusega lubatud piires esitada ühe aasta jooksul väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtule (jaotis B.3) või vahekohtule (jaotis B.4). See aastane periood algab päevast, mil nõuet või vaidlust on esmakordselt võimalik esitada. Kui sellist nõuet või vaidlust ühe aasta jooksul ei esitata, on see lõplikult välistatud.
  • 8. Lepingu osade lahutamine. Kui jaotises B.5 olev kollektiivsest hagist loobumine on ebaseaduslik või jõustamatu kogu vaidluse või mingi selle osa suhtes, siis nendele osadele jaotis B (vahekohus) ei kehti. Selle asemel lahutatakse lepingu need osad lepingust ja neile kehtivad kohtu poolt määratud seadused; ülejäänud osadele kehtivad vahekohtu otsused. Kui mõni muu jaotise B säte on ebaseaduslik või jõustamatu, lahutatakse see säte lepingust ja ülejäänud jaotis B jääb täies ulatuses jõusse ja kehtima.
 • 3. KOHALDATAV SEADUS
  • Kõigile selle lepinguga seotud nõuetele ja vaidlustele kehtivad selle osariigi või riigi seadused, kus elate, sh lepingu nõuete rikkumise, riikliku tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi seaduse, kaudsete garantiiseaduste, ebaõiglase rikastumise ja kahjude valdkonda kuuluvad pretensioonid. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Samuti võib teil olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.
 • 4. AKTIVEERIMINE
  • 1. Lisateave selle kohta, kuidas aktiveerimine toimib. Aktiveerimise ajal saadab tarkvara Microsoftile tarkvara ja arvuti andmed. See teave hõlmab tarkvara versiooni, litsentsi versiooni, keelt ja tootenumbrit, arvuti Interneti-protokolli aadressi ning arvuti riistvarakonfiguratsioonist saadud teavet. Aktiveerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebilehte microsoft.com/piracy/activation.mspx . Kui litsentsitud arvutil on Interneti-ühendus, loob tarkvara aktiveerimiseks automaatselt ühenduse Microsoftiga. Saate tarkvara Interneti või telefoni teel ka käsitsi aktiveerida. Mõlemal juhul võidakse rakendada Interneti- ja telefoniteenuste hindu.
  • 2. Taasaktiveerimine. Arvutikomponentides või tarkvaras muudatuste tegemine võib nõuda teilt tarkvara taasaktiveerimist.
  • 3. Aktiveerimise nurjumine. Kui võrgu teel aktiveerimise ajal tuvastatakse tarkvara litsentsimis- või aktiveerimisfunktsioonide võltsimine või valesti litsentsimine, aktiveerimine nurjub. Tarkvara teavitab teid, kui tarkvara installitud koopia on valesti litsentsitud. Lisaks saate meeldetuletusi õigesti litsentsitud tarkvarakoopia hankimise kohta.
  • 4. Värskendused ja uuendused. Tarkvara värskendusi või uuendusi saate hankida ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Teatud värskendused, tugi ja muud teenused võivad olla pakutavad ainult ehtsa Microsofti tarkvara kasutajatele. Teavet ehtsa Microsofti tarkvara äratundmise kohta leiate aadressilt howtotell.com .
 • 5. INTERNETI-PÕHISED FUNKTSIOONID; PRIVAATSUS
  • Järgmised tarkvarafunktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad Microsoftile (või selle tarnijatele või teenusepakkujatele) arvutiteavet, näiteks teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle arvuti, kuhu olete tarkvara installinud, keelekoodi. Microsoft võimaldab teil selle teabe alusel kasutada Interneti-põhiseid funktsioone Office 2013 privaatsusavalduse järgi , mille leiate aadressilt. Mõned Interneti-põhised funktsioonid võidakse Microsoft Update’i teenuse kaudu hiljem edastada.
  • 1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Allpool ja Office 2013 privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Mõnel juhul ei saa te ühenduse loomisel selle kohta eraldi teadet. Mõnel juhul võite need funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Nende funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake Office 2013 privaatsusavaldust aadressilt . NENDE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEGA ANNATE OMA NÕUSOLEKU SELLE TEABE EDASTAMISEKS. Microsoft ei kasuta andmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.
  • 2. Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP). See tarkvara kasutab CEIP-i. CEIP saadab Microsoftile automaatselt teavet teie riistvara ja selle kohta, kuidas te tarkvara kasutate. Me ei kasuta seda teavet teie tuvastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks. Lisaks laadib CEIP korrapäraselt teie arvutisse alla väikese faili. See aitab meil koguda teavet probleemide kohta, mis teil tarkvara kasutades tekivad. Lisaks võidakse alla laadida ka uut abiteavet tõrgete kohta, kui see on saadaval. CEIP-i kohta leiate lisateavet aadressilt microsoft.com/products/ceip/ET-EE/privacypolicy.mspx .
  • 3. Võrgupõhised funktsioonid ja sisu. Tarkvara funktsioonid võivad Microsofti serveritest laadida võrgusisu ja seda teile anda. Teatud funktsioonid võimaldavad teil ka võrgust teavet otsida ja sellele juurde pääseda. Sellised funktsioonid on näiteks lõikepildid, mallid, võrgukoolitus, võrguabi ja spikker ning Outlooki funktsioon Ilm kalendris. Saidi Office.com pakutava malli salvestamisel saadetakse teave võrgu kaudu Microsofti, näiteks teave, mis näitab malli, kuid ühtki konkreetset malli abil loodud dokumenti ei saadeta. Seda teavet kasutatakse soovitud sisu võimaldamiseks ning meie teenuste täiustamiseks. Võite valida nende võrgupõhiste funktsioonide ja sisu mittekasutamise. Lisateabe saamiseks vaadake selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldust.
  • 4. Küpsised. Kui otsustate kasutada tarkvara võrgupõhiseid funktsioone, nagu võrguabi ja –spikker ning mallid, võidakse arvutisse lisada küpsised. Lisateavet küpsiste blokeerimise, kontrollimise ja kustutamise kohta saate lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavalduse küpsiste kohta käivast jaotisest.
  • 5. Office 2013 operatsioonisüsteemis Windows 8. Kui käitate tarkvara Windows 8-ga arvutis ning olete lubanud tarkvara võrgufunktsioonid ja sisu, logib Microsofti kontoga Windows 8-sse sisselogimine teid automaatselt tarkvarasse sisse, kasutades sama Microsofti kontot. See võimaldab teil teenuses OneDrive võrgufaile salvestada ja neile juurde pääseda ning nautida Office’i rändlusteenust, ilma et peaksite uuesti Microsofti konto kasutajanime ja parooli sisestama. Microsofti konto ja Office’i rändlusteenusega tarkvarasse sisselogimise kohta lisateabe saamiseks lugege selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldust.
  • 6. Digitaalserdid. Tarkvara kasutab digitaalserte. Digitaalserdid kinnitavad standardile X.509 vastavat krüptitud teavet edastavate Interneti-kasutajate isikud. Samuti võib neid kasutada failide ja makrode digitaalseks allkirjastamiseks, kinnitamaks faili sisu terviklust ja päritolu. Tarkvara laadib sertifikaadid alla ja värskendab sertifikaatide tühistusloendid Interneti kaudu, kui see on võimalik.
  • 7. Automaatvärskendused. Tarkvara värskenduste ja täienduste küsimiseks võib klõpsake-käivitamiseks-tehnoloogiaga tarkvara Microsoftiga korrapäraselt ühendust võtta. Värskenduste ja täienduste leidmisel võidakse need automaatselt teie litsentsitud arvutisse alla laadida ja installida.
  • 8. Teabe kasutamine. Microsoft võib teie arvuti andmeid, tõrkearuandeid ja ründevara-aruandeid kasutada meie pakutava tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nad võivad seda teavet kasutada oma toodete ja Microsofti tarkvara koostöö täiustamiseks.
  • 9. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine. Te ei tohi neid teenuseid kasutada ühelgi neid kahjustaval viisil või takistada kellelgi teisel nende teenuste kasutamist. Te ei tohi teenuseid ühelgi viisil kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule volitamata juurdepääsu saamise katseks.
  • 10. Teabeõiguste haldus. Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis lubab teil luua sisu, mida ei saa ilma teie loata printida, kopeerida ega teistele saata. Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel peate võib-olla Microsoftiga ühenduse looma ja funktsiooni uuendamiseks peate perioodiliselt Microsoftiga taasühenduma. Lisateabe saamiseks minge lehele o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1061 . Kui te ei soovi, ei pea te seda funktsiooni kasutama.
  • 11. Office’i rändlusteenus. Kui logite tarkvarasse sisse oma Microsofti kontoga, lülitate sisse Office’i rändlusteenuse. Office’i rändlusteenuse sisselülitamine saadab teatud sätted (sh teie enimkasutatavate dokumentide loend, kohandatud sõnastik ja visuaalne teema) võrku Microsofti serveritesse, kus need salvestatakse ja laaditakse teie arvutisse järgmisel korral, kui Microsofti kontoga teenusesse sisse logite. Lisateavet Office’i rändlusteenuse kohta saate selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldusest.
 • 6. LITSENTSITÕEND
  • 1. Ehtne litsentsitõend. Kui omandasite tarkvara füüsilises pakendis, on teie litsentsitõendiks ehtsa Microsofti autentsusserdi (COA) märgis koos kaasasoleva ehtsa tootenumbriga ning ostutõend. Kui hankisite ja laadisite tarkvara alla võrgus, on teie litsentsitõendiks ostutehinguga saadud tarkvara ehtne Microsofti tootenumber või PIN-kood ja ostutõend ehtsa Microsofti tarkvara volitatud elektrooniliselt tarnijalt. Ostutõendi puhul võidakse selle ehtsust kontrollida ka teie toote müüjalt.
  • 2. Versiooniuuenduse või teisenduse litsents. Tarkvara uuendamisel või teisendamisel on teie litsentsitõend
   • ehtne litsentsitõend tarkvara varasemale versioonile, millest versiooni uuendasite või teisendasite ja
   • ehtne litsentsitõend tarkvarale, millele versiooni uuendasite või teisendasite.
  • Teavet ehtsa Microsofti tarkvara äratundmise kohta leiate aadressilt howtotell.com .
 • 7. PIIRATUD ÕIGUSTEGA VERSIOONID
  • Mõnda tarkvaraversiooni, näiteks tarkvara tähisega "Not for Resale" (edasimüügiõigusteta) ja "Academic or University Edition" (akadeemiline või ülikooli versioon), levitatakse piirangutega eesmärkidel. Te ei tohi müüa tarkvara, mis on tähistatud edasimüügiõigusteta tarkvarana ("NFR" või "Not for Resale," ). Kui tarkvara on tähistatud akadeemilise versioonina ("University," "Academic Edition" või "AE"), peate selle kasutamiseks olema kvalifitseeritud koolituskasutaja. Kui soovite lisateavet akadeemilise tarkvara kohta või tahate teada, kas olete kvalifitseeritud koolituskasutaja, minge aadressile microsoft.com/education või võtke ühendust kohaliku Microsofti sidusettevõttega. Akadeemilist või ülikooli tarkvaraversiooni ei tohi kasutada äri-, mittetulundus- või tulundustegevuseks.
 • 8. ‬KODUKASUTAJA JA ÕPPURI TARKVARA‭
  • Kodukasutaja ja õppuri tarkvaraversiooni ei tohi kasutada äri-, mittetulundus- või tulundustegevuseks.
 • 9. JAAPAN
  • Kui elate Jaapanis või hankisite tarkvara Jaapanis elades, anname teile meie litsentside alusel järgmised õigused.
   • 1. "PIPC." Tähisega "PIPC," märgistatud tarkvara puhul võite installida ja käitada ühe tarkvara koopia ühes litsentsitud arvutis, kuid vaid juhul, kui järgite kõiki selle lepingu tingimusi. Meie tarkvara litsents on püsivalt litsentsitud arvutile määratud.
   • 2. Mitte-PIPC versioonid. Võite installida ja käitada ühe tarkvara koopia ühes litsentsitud arvutis (esimene litsentsitud arvuti), kuid vaid juhul, kui järgite kõiki selle lepingu tingimusi. Kui järgite kõiki selle lepingu tingimusi, siis võite teise tarkvarakoopia esimese litsentsitud arvuti põhikasutajale kasutamiseks teise litsentsitud arvutisse installida. Võite tarkvarast ühe varukoopia teha ja kasutada seda allkirjeldatud moel. Võite tarkvara üle kanda teise arvutisse, mis kuulub teile. Võite tarkvara (koos selle litsentsiga) üle kanda ka teise arvutisse, mis kuulub kellelegi teisele, kui a) olete tarkvara esimene litsentsitud kasutaja ja b) uus kasutaja nõustub selle lepingu tingimustega. Tarkvara ülekandmiseks teisele isikule peate talle üle andma algse kandja, autentsusserdi (Certificate of Authenticity), tootenumbri ja ostutõendi. Te ei tohi endale jätta tarkvarast mitte ühtegi koopiat. Lubatud varukoopiat või kandjat, millel tarkvara saite, võite kasutada tarkvara ülekandmiseks. Alati kui tarkvara uude arvutisse üle kannate, peate selle eelmisest arvutist eemaldama. Te ei tohi tarkvara üle kanda selleks, et litsentse ühiskasutusse anda mitme arvutiga. Akadeemilise, ülikooli ja õppuri versiooni mittekaubandusliku kasutamise piirangud ei kehti teile, kui elate Jaapanis või kui soetasite tarkvara Jaapanis elades.
 • 10. SÕJAVÄELASTELE MÕELDUD TARKVARA
  • Kui tarkvara on tähistatud sõjaväelastele mõeldud väljaandena ("Military Appreciation"), peate selle litsentsimiseks olema "kvalifitseeritud sõjaväelasest kasutaja". Et olla kvalifitseeritud sõjaväelasest kasutaja, peate kehtivate USA föderaalseaduste ja -määruste alusel olema Ameerika Ühendriikides programmi. Armed Services Exchanges volitatud patroon. Sõjaväelastele mõeldud tarkvaraversiooni ei litsentsita kasutamiseks üheski äri-, mittetulundus- või tulundusettevõttes.
 • 11. KANADA RELVAJÕUDUDE TARKVARA
  • Kanada relvajõudude ("Canadian Forces") tähistust kandva väljaande litsentsimiseks peate olema CANEX-i volitatud patroon ("CANEX Authorized Patron"). CANEX-i volitatud patroon olemiseks peate olema
  • Kanada relvajõudude (CF) tegevteenistuses liige või sellise liikme abikaasa,
  • Kanada relvajõudude reservväe liige,
  • Kanada relvajõudude erus olev liige või Kaitseministeeriumi (DND) tsiviilteenistuja, kes saab DND pensioni,
  • alaline täis- või osalise tööajaga Mitteriikliku fondi (NPF) või DND töötaja ja/või sellise töötaja abikaasa,
  • CANEX-i kontsessionäär (ainult juhatajad),
  • kvalifitseeruv välisriigi sõjaväepersonal,
  • erus NPF-i töötaja, kes saab NPF-i pensioni,
  • täisajaga töötav alternatiivteenistuse hankija,
  • Kanada relvajõudude teenistuja lesk, kes saab toetust mõne järgmise määruse alusel: Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act või War Veterans Allowance Act,
  • turvaettevõtte Canadian Corps of Commissionaires liige, kui ta elab või töötab baasis/tiival, või
  • Kanada ratsapolitsei liige.
  • Kanada relvajõudude tarkvaraversiooni ei litsentsita kasutamiseks üheski äri-, mittetulundus- või tulundusettevõttes.
 • 12. ‬KODUKASUTUSPROGRAMMI TARKVARA‭
  • Kui tarkvara on tähistatud kodukasutusprogrammi versioonina ("Home Use Program User"), peate selle kasutamiseks olema kodukasutusprogrammi kasutaja ("Home Use Program User"). Kodukasutusprogrammi kasutajaks saamiseks peate olema:
  • sellise asutuse töötaja, millel on olemas tarkvaratagatisega (Software Assurance) Microsofti hulgilitsentsileping, kui ka
  • tarkvara litsentsitud eksemplari või tarkvara sisaldava toote litsentsitud eksemplari (koos aktiivse tarkvaratagatisega) kasutaja.
  • 13. TÄIENDAVAD LITSENTSIMISNÕUDED JA/VÕI KASUTUSÕIGUSED
   • Kolmanda osapoole programmid. Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole programme, mida Microsoft (mitte kolmas osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Teated muude tootjate programmide kohta (kui neid on) on lisatud ainult teie teavitamiseks.
   • Fondikomponendid. Tarkvara käitamise ajal võite kasutada selle fonte sisu kuvamiseks ja printimiseks. Võite fondid sisu printimiseks ajutiselt printerisse või muusse väljundseadmesse alla laadida, ja võite fonte sisus manustada ainult viisil, mis on fontide piirangutega lubatud.
   • Meediumielemendid. Microsoft annab teile litsentsi kopeerida, levitada, esitada ja kuvada tarkvaras sisalduvaid meediumielemente (pildid, lõikepildid, animatsioonid, helid, muusika, videoklipid, mallid ja sisu muud vormid) projektides ja dokumentides, kuid te ei tohi teha järgmist: (i) mis tahes meediumielementide koopiaid eraldiseisvalt või tootena müüa, litsentsida või nende koopiaid jagada, kui toote peamine väärtus on meediumielemendid; (ii) anda oma klientidele õigust meediumielemente edasi litsentsida või levitada; (iii) kommertseesmärgil litsentsida või levitada meediumielemente, mis sisaldavad äratuntavate inimeste, valitsuste, logode, kaubamärkide või embleemide kujutisi või kasutada seda tüüpi kujutisi viisil, mis võib viidata teie toote, isiku või tegevuse toetamisele või sellega seotusele või (iv) kasutada meediumielemente siivutute või skandaalsete tööde loomiseks. Muudele meediumielementidele, millele on juurdepääs veebisaidilt Office.com või tarkvara funktsioonide kaudu muudelt veebisaitidelt, kehtivad nende veebisaitide tingimused.
   • Keelepaketid ja õigekeelsuse kontrollimise tööriistad. Kui soetate keelepaketi, keeleliidese paketi või õigekeelsuse kontrollimise tööriista, mis pakub täiendavat tarkvara keeleversiooni tuge, võite kasutada selle paketi või tööriistaga kaasasolevaid lisakeeli. Keelepaketid, keeleliidese paketid ja õigekeelsuse kontrollimise tööriistad moodustavad osa tarkvarast ning neid ei tohi eraldi kasutada.
   • Katseperiood ja teisendus. Osa tarkvarast või kogu tarkvara võidakse litsentsida katsetamiseks. Teie õigus katsetarkvara kasutada piirneb katseperioodiga. Katsetarkvara ja katseperioodi pikkus määratletakse aktiveerimisprotsessi käigus. Teil võib olla võimalus teisendada katseperioodi õigused abonendi- või püsiõigusteks. Teisendusvalikud esitatakse teile katseperioodi lõppemisel. Pärast mis tahes katseperioodi lõppemist, kui teisendamist ei toimu, lõpetab enamik katsetarkvara funktsioone töötamise. PROOVITARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL. SELLE KASUTAMISE RISKID JÄÄVAD TEIE KANDA. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI MUUD OTSEST GARANTIID EGA TINGIMUST. TEIL VÕIB VASTAVALT KOHALIKELE SEADUSTELE OLLA MUID TARBIJALE KEHTIVAID ÕIGUSI, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SAA MUUTA. SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID .
   • Tellitav tarkvara. Kui litsentsisite tarkvara abonemendi alusel, piirduvad teie õigused tarkvara kasutada tellimisperioodiga. Teil võib olla võimalus tellimust pikendada või teisendada see püsilitsentsiks. Tellimuse pikendamisel võite tarkvara kasutamist jätkata pikendatud tellimisperioodi lõpuni. Üksikasjalikku teavet tellimuse kohta saate tarkvara aktiveerimiskuvadelt või muudest kaasnevatest materjalidest. Pärast tellimuse aegumist lõpetab enamik tarkvara funktsioone töötamise.
  • 14. GEOGRAAFILISED JA EKSPORDIPIIRANGUD
   • Kui tarkvara pakendil on tähistatud geograafiline piirkond, tohite selle tarkvara aktiveerida ainult selles piirkonnas. Peale selle peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse kohta. Lisateavet geograafiliste ja ekspordipiirangute kohta vaadake aadressidelt go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 ja microsoft.com/exporting .
  • 15. TUGI- JA TAGASTAMISPROTSEDUURID
  • 16. KOGU LEPING
   • Käesolev leping (kaasa arvatud tarkvara täienduste värskenduste ja teenustega kaasasolevad tingimused, mille on andnud Microsoft ja mida te kasutate) ja selles lepingus loetletud veebilinkides olevad tingimused moodustavad tarkvara ja nende täienduste, värskenduste ja teenuste terviklepingu (v.a juhul, kui Microsoft annab niisuguste täienduste, värskenduste või teenustega kaasa muid tingimusi). Lepingut saate vaadata pärast tarkvara käitamist, minnes tarkvara spikrikuvale ja klõpsates Microsofti tarkvara litsentsitingimuste linki või minnes lehele microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Tingimused saate üle vaadata ka lepingus olevate linkide abil, tippides URL-id brauseri aadressiribale, olles sellega nõustunud. Nõustute, et iga teenuse puhul, millele kehtib käesolev leping ja spetsiifilised selles lepingus lingitud tingimused, loete enne teenuse kasutamist selle tingimusi. Mõistate, et teenust kasutades nõustute käesoleva lepingu ja lingitud tingimustega. Sellesse lepingusse on lisatud ka teavet sisaldavad lingid. Teid ja meid siduvaid tingimusi sisaldavad lingid on järgmised:

  JAEMÜÜGITOOTE PIIRATUD GARANTII

  Kas Microsoft annab tarkvarale PIIRATUD GARANTII? Jah, välja arvatud proovitarkvara, mis litsentsitakse pakutaval kujul ja ilma otseste garantiide ja tingimusteta. Microsoft garanteerib, et õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Käesolev piiratud garantii ei hõlma teie põhjustatud probleeme või mis tekivad sellest, et te ei järgi juhiseid või mis on tingitud sündmustest, mis ei allu Microsofti mõistlikule kontrollile. Piiratud garantii algab, kui teie tarkvara koopia esimene kasutaja tarkvara ostab ja kestab üks aasta. Kui saate selle aasta jooksul Microsoftilt täiendusi, värskendusi või asendustarkvara, kehtib garantii neile algse piiratud garantii ülejäänud perioodi või 30 päeva jooksul, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Tarkvara edasiandmisel ei pikene piiratud garantii tingimused. Microsoft ei anna muid selgelt väljendatud garantiisid ega tingimusi. MICROSOFT VÄLISTAB KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTE-RIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID. KUI TEIE KOHALIKUD SEADUSED EI LUBA MICROSOFTIL VÄLISTADA KAUDSEID GARANTIISID, SIIS KEHTIVAD KAUDSED GARANTIID, TAGATISED JA TINGIMUSED AINULT PIIRATUD GARANTII JOOKSUL JA ON PIIRATUD KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL. KUI KOHALIK SEADUS NÕUAB PIKEMAT PIIRATUD GARANTIIPERIOODI KÄESOLEVAST LEPINGUST SÕLTUMATA, RAKENDUB SEE PIKEM PERIOOD, KUID SAATE HÜVITADA AINULT KÄESOLEVAS LEPINGUS KIRJELDATUD HÜVITISI. Käesoleva lepingu lõpus olevas jaotises kirjeldatakse, kuidas piiratud garantii raames nõuet esitada.
  Ainult Austraalia jaoks. Meie kaupadele kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguse alusel välistada. Teil on õigus olulise rikke puhul kaup välja vahetada või raha tagasi saada ja saada kompensatsiooni muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole aktsepteeritava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast olulist riket.
  Mis siis, kui Microsoft rikub oma garantiid? Kui Microsoft rikub oma piiratud garantiid, on teie ainus abivahend tarkvara parandamine või asendamine. Lisaks on võimalus, et anname teile tagasi tarkvara eest makstud raha selle parandamise või asendamise asemel. Enne raha tagastamist peate tarkvara desinstallima ja selle Microsoftile tagastama koos ostutõendiga.
  Mis siis, kui Microsoft rikub käesoleva lepingu mis tahes osa? KUI TEIL ON ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE MICROSOFTILT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI TARKVARA EEST TASUTUD SUMMA ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE, SEALHULGAS JÄRELDUSLIKE KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE HÜVITAMIST. Käesoleva lepingu kahjude välistamised ja piirangud kehtivad ka juhul, kui teile kahjusid täies ulatuses ei hüvitata või kui Microsoft teadis või oleks pidanud teadma võimalikest kahjudest. KUNA MÕNI OSARIIK JA RIIK EI LUBA KAUDSETE, ETTENÄGEMATUTE VÕI MUUDE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, NII ET NEED PIIRANGUD VÕI VÄLISTAMISED EI PRUUGI TEIE PUHUL KEHTIDA. KUI TEIE KOHALIK SEADUS LUBAB SAADA HÜVITIST MICROSOFTILT MUUDE KAHJUDE EEST, KUIGI MEIE NEID EI HÜVITA, EI OLE VÕIMALIK SAADA HÜVITIST SUUREMAS SUMMAS, KUI MAKSITE TARKVARA EEST .

  GARANTIITOIMINGUD

  Piiratud garantii teeninduse jaoks vajate ostutõendit.
  • 1. Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Piiratud garantiiga kaetud teenuse või Ameerika-Ühendriikides või Kanadas ostetud tarkvara eest hüvitise nõudmise kohta küsige teavet Microsoftist telefonil (800) MICROSOFT, kirja teel aadressil Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 või minge veebilehele microsoft.com/info/nareturns.htm .
  • 2. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika. Kui omandasite tarkvara Euroopas, Lähis-Idas või Aafrikas, annab teile selle piiratud garantii Microsoft Ireland Operations Limited. Piiratud garantii raames kaebuse esitamiseks võtke ühendust ettevõttega Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, või kohaliku Microsofti sidusettevõttega (vt microsoft.com/worldwide ).
  • 3. Austraalia. Kui ostsite tarkvara Austraalias, võtke kaebuse esitamiseks ühendust Microsoftiga aadressil 13 20 58; või ettevõttega Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
  • 4. Muud riigid. Kui omandasite selle tarkvara mõnest teisest riigist, võtke ühendust Microsofti kohaliku sidusettevõttega (vt microsoft.com/worldwide ).

  OEM-I LITSENTSITINGIMUSED

  Täname teid, et valisite eelinstallitud Microsoft Office 2013 tarkvaraga arvuti. See on litsentsileping teie ja arvutitootja või tarkvarainstallija vahel, kes tarkvaraga Microsoft Office 2013 arvutit levitab. See leping kirjeldab teie õigusi Office 2013 tarkvara kasutamisel. Teie mugavuse huvides jaotasime lepingu kaheks osaks. Esimene osa hõlmab tutvustavaid tingimusi; sellele järgnevad täiendavad tingimused ja piiratud garantii, mis kirjeldavad üksikasju. Lugege läbi kogu leping, sealhulgas seotud tingimused, kuna kõik tingimused on olulised ja moodustavad teie jaoks kehtiva lepingu. Lingitud tingimused saate üle vaadata, kui kleebite edasilingi brauseriaknasse. TÄIENDAVAD TINGIMUSED HÕLMAVAD SIDUVAT VAHEKOHTU KLAUSLIT JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMISE AVALDUST. KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, MÕJUTAVAD NEED TEIE ÕIGUSI TOOTJA VÕI INSTALLIJA VÕI MICROSOFTIGA TEKKINUD VAIDLUSE LAHENDAMISEL, MISTÕTTU LUGEGE NEED HOOLIKALT LÄBI.
  LEPINGUGA NÕUSTUMISEL VÕI TARKVARA KASUTAMISEL NÕUSTUTE KÕIKIDE TINGIMUSTEGA JA SOOSTUTE EDASTAMA TEATUD TEAVET TARKVARA AKTIVEERIMISEL VÕI INTERNETI-PÕHISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEL. KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA EGA SOOVI NEID JÄRGIDA, EI TOHI TE TARKVARA EGA FUNKTSIOONE KASUTADA. Sel juhul võite pöörduda tootja või installija poole, et teha kindlaks, milline on nende tagastuspoliitika, ning tagastada tarkvara või arvuti ostusumma hüvitamiseks või krediidi saamiseks vastava poliitika alusel. Peate järgima seda poliitikat, mille puhul võib ostusumma tagastamiseks olla nõutav tarkvara tagastamine koos kogu arvutiga, kuhu tarkvara on installitud.
  Kuidas tarkvara kasutada? Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Anname teile selle lepingu alusel õiguse käitada ühte koopiat arvutis, millega koos tarkvara soetasite (litsentsitud arvuti); seda võib korraga kasutada üks inimene, kuid vaid juhul, kui järgite lepingu kõiki tingimusi. Meie tarkvara litsents on püsivalt litsentsitud arvutile määratud. Vaadake täiendavatest tingimustest lisateavet litsentside ja tingimuste kohta, mis kehtivad konkreetselt teatud riikidele, piiratud õigustega versioonidele ja tarkvara eriversioonidele. Tarkvara komponendid litsentsitakse terviküksusena. Te ei tohi komponente eraldada või virtualiseerida ega teistesse arvutitesse installida. Tarkvara võib sisaldada rohkem kui üht versiooni, nagu 32-bitine ja 64-bitine versioon, ning te tohite kasutada korraga ainult üht versiooni. Kui välja arvata allolevas jaotises "Kaugpöördus" kirjeldatud lubatud kasutamine, on see litsents mõeldud ainult tarkvara otseseks kasutamiseks litsentsitud arvuti sisestusmehhanismide kaudu, nagu klaviatuur, hiir või puuteekraan. See ei anna luba installida tarkvara serverisse ega kasutada seda muude sise- või välisvõrgu kaudu serveriga ühendatud arvutite või seadmetega. Samuti ei ole tarkvara litsentsitud äriotstarbeliseks majutusteenuseks. Vaadake täiendavatest tingimustest lisateavet mitme kasutaja ja virtualiseerimise kohta.
  Kuidas hankida varukoopiat? Tarkvara varukoopia võite tellida või alla laadida aadressilt microsoft.com/office/backup . Te ei tohi levitada tarkvara varukoopiat. Seda võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks litsentsitud arvutis.
  Kas tarkvara võib üle kanda mõnda teise arvutisse või kasutajale? Tarkvara ei tohi üle kanda teisele arvutile või kasutajale. Tarkvara võite edasi anda otse kolmandatele isikutele ainult litsentsitud arvutisse installituna koos autentsusserdi (Certificate of Authenticity) sildi ja käesoleva lepinguga. Enne edasiandmist peab teine osapool nõustuma käesoleva lepingu kohaldamisega tarkvara edasiandmisele ja kasutamisele. Te ei tohi ühtegi eksemplari endale jätta.
  KUI ELATE SAKSAMAAL, SIIS ÜLALTOODUD SÄTE (Kas saan tarkvara teisele kasutajale või muusse arvutisse edastada?) TEILE EI KEHTI. See on asendatud järgmisega. Tarkvara ja selle kasutusõiguse mis tahes edastamine muule osapoolele peab toimuma kooskõlas kohustuslike seadusesätetega.
  Kuidas toimub Interneti kaudu aktiveerimine? Aktiveerimine seob tarkvara kasutamise kindla arvuti või seadmega. Aktiveerimise käigus võtab tarkvara automaatselt ühendust Microsofti või selle sidusettevõttega kinnitamaks, et litsents on seotud litsentsitud arvutiga. Seda protsessi nimetatakse aktiveerimiseks. Kuna aktiveerimine on mõeldud volitamata muudatuste tuvastamiseks tarkvara litsentsides ja aktiveerimisfunktsioonides ning litsentsita tarkvara muu kasutuse vältimiseks, siis ei ole teil lubatud tarkvara kasutada pärast aktiveerimiseks antud aja lõppemist ja te ei tohi aktiveerimisest kõrvale hiilida ega seda vältida . Kui te pole sisestanud tootenumbrit aktiveerimiseks antud aja jooksul, lakkavad enamik tarkvara funktsioone töötamast.
  Kas tarkvara kogub minu isiklikke andmeid? Arvuti ühendamisel Internetiga võivad osad tarkvarafunktsioonid teabe saatmiseks või vastuvõtmiseks luua ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Ühenduse loomisel ei pruugita selle kohta alati eraldi teadet kuvada. Kui otsustate mõnda neist funktsioonidest kasutada, nõustute funktsiooni kasutades seda teavet saatma või vastu võtma. Paljud neist funktsioonidest saab välja lülitada või te ei pea neid kasutama.
  Kuidas Microsoft teie andmeid kasutab? Microsoft kasutab tarkvarafunktsioonide kaudu kogutud andmeid tarkvara uuendamiseks või parandamiseks ning muul viisil oma toodete ja teenuste parandamiseks. Teatud olukordades jagab Microsoft neid ka teistega. Näiteks jagab Microsoft tõrketeatisi vastavate riist- ja tarkvaratarnijatega, et nad saaksid nende andmetega parandada oma toodete toimimist Microsofti toodetes. Nõustute, et Microsoft võib teavet kasutada ja avaldada vastavalt Microsofti privaatsusavalduses kirjeldatule .
  Mille suhtes see leping kehtib? See leping (sh mis tahes prinditud paberkandjal litsentsitingimused, mis on tarkvaraga kaasas) kehtib tarkvarale, selle kandjale, millel tarkvara saite (kui on olemas), ja ka mis tahes Microsofti versiooniuuendustele, täiendustele ja tarkvarateenustele, kui nendega ei ole kaasas teisi tingimusi.
  Kas on asju, mida tarkvaraga teha ei tohi? Jah. Kuna tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda, jäävad tootjale või installijale ja Microsoftile kõik õigused (näiteks õigused intellektuaalomandiseaduste alusel), mida selles lepingus selgesõnaliselt edasi ei anta. Täpsemalt ei anna see litsents teile järgmisi õigusi ja te ei tohi teha järgmist: tarkvara avaldada, kopeerida (v.a lubatud varukoopia), rentida, liisida või laenutada; tarkvara edasi anda (v.a vastavalt selle lepinguga lubatud viisil); üritada vältida tarkvara tehnilisi kaitsemeetmeid; tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, v.a juhul, kui teie elukohariigi seadused seda lubavad, kuigi see leping seda ei luba. Sellisel juhul võite teha vaid seda, mida teie elukohariigi seadused lubavad. Kui kasutate Interneti-põhiseid funktsioone, ei tohi te neid funktsioone kasutada viisil, mis võivad häirida teistel nende kasutamist, ega üritada ilma volituseta juurde pääseda mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule.
  Tarkvara versiooni uuendamine või teisendamine? Kui installite selles lepingus kirjeldatud tarkvara olemasoleva litsentsitud arvutiga soetatud tarkvara versiooniuuenduse või -täiendusena, siis asendab versiooniuuendus või -täiendus algse uuendatud või teisendatud tarkvara. Te ei säilita algsele tarkvarale mitte mingeid õigusi, kui olete selle versiooni uuendanud, ja te ei tohi selle kasutamist jätkata ega seda mingil moel edasi anda. Käesolev leping reguleerib teie õigusi uuendatud tarkvara kasutamisel ja asendab uuendatava tarkvara lepingu.

  TÄIENDAVAD TINGIMUSED

  • 1. LITSENTSIÕIGUSED JA STSENAARIUMID MITME KASUTAJA PUHUL
   • 1. Arvuti. Selles lepingus tähendab "arvuti" tarkvara käitamist võimaldavat mäluseadmega riistvarasüsteemi (füüsiline või virtuaalne). Riistvarasektsiooni või laba loetakse arvutiks.
   • 2. Mitu ühendust või ühendatud ühendused. Te ei tohi kasutada riist- või tarkvara mitme ühenduse loomiseks või ühendamiseks ega lubada muul viisil mitmel kasutajal, arvutil või seadmel saada juurdepääsu või kasutada tarkvara kaudselt litsentsitud arvuti kaudu.
   • 3. Kasutamine virtuaalkeskkonnas. Kui kasutate ühes arvuti riistvarasüsteemis ühe või mitme virtuaalarvuti loomiseks virtualiseerimistarkvara, sealhulgas Client Hyper-V-d, loetakse iga virtuaalarvutit ja füüsilist arvutit selles lepingus eraldi arvutiks. See litsents lubab teil kasutada ainult ühe tarkvara koopia kasutamiseks ühes arvutis, olgu see füüsiline või virtuaalne arvuti. Kui soovite tarkvara kasutada rohkem kui ühes arvutis, peate tarkvarast hankima eraldi koopiad ja litsentsid igale koopiale. Digitaalõiguste halduse tehnoloogiaga või muu kettaajami täismahulise krüptimistehnoloogiaga kaitstud sisu võib virtuaalkeskkonnas olla vähem turvaline.
   • 4. Kaugpöördus. Kasutaja, kes põhiliselt litsentsitud arvutit kasutab, on "põhikasutaja". Põhikasutaja võib kaugühenduse abil mis tahes teise arvuti või seadme kaudu avada ja kasutada litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara, kui litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara ei kasuta samaaegselt mõni teine kasutaja mittekaugühendusega. Erandina saate lubada teistele samaaegset juurdepääsu tarkvarale ainult tehnilise toe pakkumiseks.
  • 2. SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE
   • 1. Kohaldumine. See jaotis B kehtib kõigi vaidluste puhul, KUID SEE EI HÕLMA VAIDLUSI, MIS ON SEOTUD TEIE, TOOTJA VÕI INSTALLIJA VÕI MICROSOFTI VÕI MÕNE MEIE LITSENTSIAARI INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE JÕUSTAMISE VÕI KEHTIVUSEGA. Vaidlus tähendab mis tahes vaidlust, toimingut või mõnda muud dispuuti teie ja tootja või installija või teie ja Microsofti vahel, mis puudutab tarkvara (sh selle hinda) või seda lepingut, olgu see vaidlus seotud lepingu, garantii, kahjude, põhikirja, eeskirjade, määruste või mõne muu juriidilisust või õiglust puudutava küsimusega. Sõnal "vaidlus" on kõige laiem seadusega lubatud tähendus.
   • 2. Teatis vaidluse kohta. Vaidluse korral peate teie või tootja või installija esitama vastaspoolele teatise vaidluse kohta, mis on kirjalik avaldus seda esitava osapoole nime, aadressi ja kontaktandmetega, vaidluse põhjustanud faktidega ning soovitud lahendusega. Saatke see USA postiteenusega tootjale või installijale, saaja: LEGAL DEPARTMENT. Tootja või installija saadab teatise vaidluse kohta USA postiteenuse kaudu teie aadressile, kui see olemas on, või teisel juhul teie meiliaadressile. Teie ja tootja või installija üritate vaidluse lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel 60 päeva jooksul alates vaidluse teatise saatmise kuupäevast. Pärast 60 päeva möödumist võite teie või tootja või installija paluda vahekohtu sekkumist.
   • 3. Kohus väiksemate vaidluste lahendamiseks. Võite vaidlused lahendada ka oma elukohariigis või tootja või installija peamises tegevuskohas, kui vaidlus vastab nõuetele, mis kehtivad väiksemate vaidluste lahendamise puhul. Võite väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtusse pöörduda sõltumata sellest, kas üritasite lahendust leida esmalt mitteametlikult või mitte.
   • 4. SIDUV VAHEKOHUS. KUI TEIE JA TOOTJA VÕI INSTALLIJA VÕI MICROSOFT VAIDLUST MITTEAMETLIKE LÄBIRÄÄKIMISTE KÄIGUS VÕI VÄIKSEMATE VAIDLUSTE KOHTUS LAHENDADA EI SUUDA, TEGELEB VAIDLUSE LAHENDAMISEGA EDASPIDI AINULT SIDUV VAHEKOHUS. LOOBUTE ÕIGUSEST ESITADA SÜÜDISTUS (VÕI OSALEDA OSAPOOLE VÕI KOLLEKTIIVI LIIKMENA) MIS TAHES VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS KOHTUNIKU VÕI VANDEKOHTU EES . Selle asemel lahendatakse kõik vaidlused neutraalse vahekohtu ees, kelle otsus on lõplik, v.a piiratud õigus edasikaebamiseks Föderaalse Vahekohtu seaduse alusel. Mis tahes kohus, millel on osapooltest kõrgem kohtupädevus, võib vahekohtu otsuse jõustada.
   • 5. KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE. MIS TAHES KOHTUMENETLUSED MIS TAHES VAIDLUSTE (KOHTUS) LAHENDAMISEKS MIS TAHES FOORUMIS VIIAKSE LÄBI AINULT ÜKSIKJUHTUMIT ARVESSE VÕTTES. EI TEIE, TOOTJA EGA INSTALLIJA EGA KA MICROSOFT ÜRITA VAIDLUST ISTUNGIL LAHENDADA KOLLEKTIIVSE TOIMINGUNA, ISIKLIKU ADVOKAADI ÜLDTOIMINGUNA VÕI MIS TAHES MUUS MENETLUSES, KUS ÜKS OSAPOOLTEST TEGUTSEB VÕI SOOVIB TEGUTSEDA ENDA ESINDAJANA. ÜHTEGI VAHEKOHUST VÕI MENETLUST EI ÜHENDATA TEISEGA, KUI KÕIK KÕNEALUSE VAHEKOHTU VÕI MENETLUSEGA SEOTUD OSAPOOLED POLE SELLES KIRJALIKULT KOKKU LEPPINUD.
   • 6. Vahekohtu protseduur. Mis tahes vahekohtu protsessi viib läbi Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioon (AVA) ärilisi vaidlusi puudutavate vahekohtu reeglite järgi. Kui olete eraisik ja kasutate tarkvara isiklikuks otstarbeks või kui vaidluse väärtus on alla 75 000 USA dollari, olenemata sellest, kas olete eraisik või kuidas tarkvara kasutate, kehtivad ka AVA tarbijatega seotud vaidluste täiendavad protseduurid. Vahekohtu menetluse alustamiseks tuleb esitada AVA-le ärilisi vaidlusi puudutavate vahekohtu reeglite kohane vahekohtu menetluse nõude vorm. AVA reeglite kohaselt võite nõuda istungit telefoni teel või isiklikult kohale tulles. Kui vaidluse summa on alla 10 000 USA dollari, viiakse mis tahes istung läbi telefoni teel, v.a juhul, kui vahekohtunik leiab, et isiklik istung on põhjendatud. Lisateavet saate aadressilt adr.org või helistades numbril 1 800 778 7879. Nõustute vahekohtu sekkumisega ainult oma elukohapiirkonnas või tootja või installija peamises tegevuskohas. Tootja või installija nõustub vahekohtu sekkumisega ainult teie elukohapiirkonnas. Vahekohtunik võib teile isiklikult samasugused kahjutasud määrata, nagu kohus seda teeks. Vahekohtunik võib väljastada määruse või otsuse üksnes teile isiklikult ning ainult sellises ulatuses, mis rahuldab teie individuaalse nõude.
   • 7. ‬Vahekohtu tasud ja lisatasud.
    • 1. Alla 75 000 USA dollari suurused vaidlused. Tootja või installija hüvitab kohe teie kohtutasud ja maksab AVA ja vahekohtu tasud ning katab kulud. Kui lükkate tagasi tootja või installija viimase kirjaliku kokkuleppepakkumise, mis esitati enne vahekohtuniku määramist ("viimane kirjalik pakkumine"), teie vaidlus läbib kõik etapid vahekohtuniku otsuseni ("otsus") ja vahekohtunik määrab teile suurema hüvitise, kui oli lubatud kirjalikus pakkumises, siis annab tootja või installija teile kolm hüvitist: (1) tasub hüvitise või 1000 USA dollarit, arvestades suuremat; (2) tasub kahekordselt teie mõistlikud advokaaditasud, kui neid on, ja (3) kompenseerib mis tahes kulud (sh eksperdist tunnistaja tasud ja kulud), mis teie advokaadil seoses teie vahekohtu nõude uurimise, ettevalmistamise ja läbiviimisega mõistlikult tekivad. Vahekohtunik määrab summad.
    • 2. Üle 75 000 USA dollari suurused vaidlused. Kohtutasude ja AVA ning vahekohtu tasude maksmisel ja kulude katmisel kehtivad AVA eeskirjad.
    • 3. Vaidlused mis tahes summa ulatuses. Mis tahes algatatava vahekohtu menetluse korral nõuab tootja või installija oma AVA või vahekohtuniku tasude maksmist ja kulude kompenseerimist või teile kompenseeritud kohtutasude maksmist ainult siis, kui vahekohtunik leiab, et vahekohtu menetlust on alustatud kergekäeliselt või sobimatul eesmärgil. Mis tahes vahekohtu menetluse korral, mille algatab tootja või installija, tasub tema kõik menetluse algatamise, AVA ja vahekohtuniku tasud ja kompenseerib kulud. Ta ei nõua teilt üheski vahekohtu menetluses advokaaditasusid ega kulude kompenseerimist. Vaidluse summa määramisel ei arvestata selle hulka tasusid ja kulusid.
   • 8. Nõuded tuleb esitada või vaidlused algatada ühe aasta jooksul. Selle lepingu alusel tekkinud mis tahes nõue või vaidlus, millele kehtib jaotis B, tuleb seadusega lubatud piires esitada ühe aasta jooksul väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtule (jaotis B.3) või vahekohtule (jaotis B.4). See aastane periood algab päevast, mil nõuet või vaidlust on esmakordselt võimalik esitada. Kui sellist nõuet või vaidlust ühe aasta jooksul ei esitata, on see lõplikult välistatud.
   • 9. Lepingu osade lahutamine. Kui jaotises B.5 olev kollektiivsest hagist loobumine on ebaseaduslik või jõustamatu kogu vaidluse või mingi selle osa suhtes, siis nendele osadele jaotis B (vahekohus) ei kehti. Selle asemel lahutatakse lepingu need osad lepingust ja neile kehtivad kohtu poolt määratud seadused; ülejäänud osadele kehtivad vahekohtu otsused. Kui mõni muu jaotise B säte on ebaseaduslik või jõustamatu, lahutatakse see säte lepingust ja ülejäänud jaotis B jääb täies ulatuses jõusse ja kehtima.
   • 10. Muu kasusaaja. Microsoft Corporation ei ole selle lepingu osapool, vaid kasusaaja teie ja tootja või installija vahelise kokkuleppe alusel lahendada vaidlused mitteformaalsete läbirääkimiste ja vahekohtu kaudu. Kui vaidlus toimub teie ja Microsofti vahel, nõustub Microsoft tegema kõik, mida tootja või installija nõustub tegema jaotises B, ning teie nõustute tegema kõik Microsofti puudutava, mida te jaotise B alusel tootja või installija suhtes tegema kohustute. Microsoftiga seotud vaidluse kohta esitage teade Microsoft Corporationile, saaja: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Võite algatada vahekohtu menetluse või väikesemahuliste nõuete kohtuasja Microsofti vastu oma elukohapiirkonnas või King Countys, Washingtonis.
  • 3. KOHALDATAV SEADUS
   • Kõigile selle lepinguga seotud nõuetele ja vaidlustele kehtivad selle osariigi või riigi seadused, kus elate, sh lepingu nõuete rikkumise, riikliku tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi seaduse, kaudsete garantiiseaduste, ebaõiglase rikastumise ja kahjude valdkonda kuuluvad pretensioonid. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Samuti võib teil olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.
  • 4. AKTIVEERIMINE
   • 1. Lisateave selle kohta, kuidas aktiveerimine toimib. Aktiveerimise ajal saadab tarkvara Microsoftile tarkvara ja arvuti andmed. See teave hõlmab tarkvara versiooni, litsentsi versiooni, keelt ja tootenumbrit, arvuti Interneti-protokolli aadressi ning arvuti riistvarakonfiguratsioonist saadud teavet. Aktiveerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebilehte microsoft.com/piracy/activation.mspx . Kui litsentsitud arvutil on Interneti-ühendus, loob tarkvara aktiveerimiseks automaatselt ühenduse Microsoftiga. Saate tarkvara Interneti või telefoni teel ka käsitsi aktiveerida. Mõlemal juhul võidakse rakendada Interneti- ja telefoniteenuste hindu.
   • 2. Taasaktiveerimine . Arvutikomponentides või tarkvaras muudatuste tegemine võib nõuda teilt tarkvara taasaktiveerimist.
   • 3. Aktiveerimise nurjumine. Kui võrgu teel aktiveerimise ajal tuvastatakse tarkvara litsentsimis- või aktiveerimisfunktsioonide võltsimine või valesti litsentsimine, aktiveerimine nurjub. Tarkvara teavitab teid, kui tarkvara installitud koopia on valesti litsentsitud. Lisaks saate meeldetuletusi õigesti litsentsitud tarkvarakoopia hankimise kohta.
   • 4. Värskendused ja uuendused. Tarkvara värskendusi või uuendusi saate hankida ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Teatud värskendused, tugi ja muud teenused võivad olla pakutavad ainult ehtsa Microsofti tarkvara kasutajatele. Teavet ehtsa Microsofti tarkvara äratundmise kohta leiate aadressilt howtotell.com .
  • 5. INTERNETI-PÕHISED FUNKTSIOONID; PRIVAATSUS
   • Järgmised tarkvarafunktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad Microsoftile (või selle tarnijatele või teenusepakkujatele) arvutiteavet, näiteks teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle arvuti keelekoodi, kuhu tarkvara on installinud. Microsoft võimaldab teil selle teabe alusel kasutada Interneti-põhiseid funktsioone Office 2013 privaatsusavalduse järgi, mille leiate aadressilt . Mõned Interneti-põhised funktsioonid võidakse Microsoft Update’i teenuse kaudu hiljem edastada.
   • 1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Allpool ja Office 2013 privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Mõnel juhul ei saa te ühenduse loomisel selle kohta eraldi teadet. Mõnel juhul võite need funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Nende funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake Office 2013 privaatsusavaldust aadressilt . NENDE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEGA ANNATE OMA NÕUSOLEKU SELLE TEABE EDASTAMISEKS. Microsoft ei kasuta andmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.
   • 2. Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP). See tarkvara kasutab CEIP-i. CEIP saadab Microsoftile automaatselt teavet teie riistvara ja selle kohta, kuidas te tarkvara kasutate. Me ei kasuta seda teavet teie tuvastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks. Lisaks laadib CEIP korrapäraselt teie arvutisse alla väikese faili. See aitab meil koguda teavet probleemide kohta, mis teil tarkvara kasutades tekivad. Lisaks võidakse alla laadida ka uut abiteavet tõrgete kohta, kui see on saadaval. CEIP-i kohta leiate lisateavet aadressilt microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx .
   • 3. Võrgupõhised funktsioonid ja sisu. Tarkvara funktsioonid võivad Microsofti serveritest laadida võrgusisu ja seda teile anda. Teatud funktsioonid võimaldavad teil ka võrgust teavet otsida ja sellele juurde pääseda. Sellised funktsioonid on näiteks lõikepildid, mallid, võrgukoolitus, võrguabi ja spikker ning Outlooki funktsioon Ilm kalendris. Saidi Office.com pakutava malli salvestamisel saadetakse teave võrgu kaudu Microsofti, näiteks teave, mis näitab malli, kuid ühtki konkreetset malli abil loodud dokumenti ei saadeta. Seda teavet kasutatakse soovitud sisu võimaldamiseks ning meie teenuste täiustamiseks. Võite valida nende võrgupõhiste funktsioonide ja sisu mittekasutamise. Lisateabe saamiseks vaadake selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldust.
   • 4. Küpsised. Kui otsustate kasutada tarkvara võrgupõhiseid funktsioone, nagu võrguabi ja –spikker ning mallid, võidakse arvutisse lisada küpsised. Lisateavet küpsiste blokeerimise, kontrollimise ja kustutamise kohta saate lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavalduse küpsiste kohta käivast jaotisest.
   • 5. Office 2013 operatsioonisüsteemis Windows 8. Kui käitate tarkvara Windows 8-ga arvutis ning olete lubanud tarkvara võrgufunktsioonid ja sisu, logib Microsofti kontoga Windows 8-sse sisselogimine teid automaatselt tarkvarasse sisse, kasutades sama Microsofti kontot. See võimaldab teil teenuses OneDrive võrgufaile salvestada ja neile juurde pääseda ning nautida Office’i rändlusteenust, ilma et peaksite uuesti Microsofti konto kasutajanime ja parooli sisestama. Microsofti konto ja Office’i rändlusteenusega tarkvarasse sisselogimise kohta lisateabe saamiseks lugege selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldust.
   • 6. Digitaalserdid. Tarkvara kasutab digitaalserte. Digitaalserdid kinnitavad standardile X.509 vastavat krüptitud teavet edastavate Interneti-kasutajate isikud. Samuti võib neid kasutada failide ja makrode digitaalseks allkirjastamiseks, kinnitamaks faili sisu terviklust ja päritolu. Tarkvara laadib sertifikaadid alla ja värskendab sertifikaatide tühistusloendid Interneti kaudu, kui see on võimalik.
   • 7. Automaatvärskendused. Tarkvara värskenduste ja täienduste küsimiseks võib klõpsake-käivitamiseks-tehnoloogiaga tarkvara Microsoftiga korrapäraselt ühendust võtta. Värskenduste ja täienduste leidmisel võidakse need automaatselt teie litsentsitud arvutisse alla laadida ja installida.
   • 8. Teabe kasutamine. Microsoft võib teie arvuti andmeid, tõrkearuandeid ja ründevara-aruandeid kasutada meie pakutava tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nad võivad seda teavet kasutada oma toodete ja Microsofti tarkvara koostöö täiustamiseks.
   • 9. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine. Te ei tohi neid teenuseid kasutada ühelgi neid kahjustaval viisil või takistada kellelgi teisel nende teenuste kasutamist. Te ei tohi teenuseid ühelgi viisil kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule volitamata juurdepääsu saamise katseks.
   • 10. Teabeõiguste haldus. Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis lubab teil luua sisu, mida ei saa ilma teie loata printida, kopeerida ega teistele saata. Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel peate võib-olla Microsoftiga ühenduse looma ja funktsiooni uuendamiseks peate perioodiliselt Microsoftiga taasühenduma. Lisateabe saamiseks minge lehele o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1061 . Kui te ei soovi, ei pea te seda funktsiooni kasutama.
   • 11. Office’i rändlusteenus. Kui logite tarkvarasse sisse oma Microsofti kontoga, lülitate sisse Office’i rändlusteenuse. Office’i rändlusteenuse sisselülitamine saadab teatud sätted (sh teie enimkasutatavate dokumentide loend, kohandatud sõnastik ja visuaalne teema) võrku Microsofti serveritesse, kus need salvestatakse ja laaditakse teie arvutisse järgmisel korral, kui Microsofti kontoga teenusesse sisse logite. Lisateavet Office’i rändlusteenuse kohta saate selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldusest.
  • 6. LITSENTSITÕEND
   • Kehtiva litsentsi elemendid sisaldavad ehtsat tootenumbrit, edukat tarkvara aktiveerimist, ehtsa Microsofti autentsusserdi (COA) märgist ja ostutõendit ehtsa Microsofti tarkvara tarnijalt. Kehtiv litsents hõlmab ka Office’i aktiveerimisfaili, mille tootja on arvutisse installinud. COA või muu Office’i märgise olemasolul peab see ostmisel olema arvuti külge või tootja või installija pakendile või välisseadmetele kinnitatud. Kui saate autentsusmärgise arvutist eraldi, ei ole tegemist litsentsitõendiga.
   • Teavet ehtsa Microsofti tarkvara äratundmise kohta leiate aadressilt howtotell.com .
  • 7. ‬KODUKASUTAJA JA ÕPPURI TARKVARA‭
   • Kodukasutaja ja õppuri tarkvaraversiooni ei tohi kasutada äri-, mittetulundus- või tulundustegevuseks.
  • 8. JAAPAN
   • Kodukasutaja ja õppuri tarkvaraversiooni mittekaubandusliku kasutamise piirangud ei kehti teile, kui elate Jaapanis või kui soetasite tarkvara Jaapanis elades.
  • 9. TÄIENDAVAD LITSENTSIMISNÕUDED JA/VÕI KASUTUSÕIGUSED
   • 1. Kolmanda osapoole programmid. Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole programme, mida Microsoft (mitte kolmas osapool) litsentsib teile selle lepingu alusel. Teated muude tootjate programmide kohta (kui neid on) on lisatud ainult teie teavitamiseks.
   • 2. Fondikomponendid. Tarkvara käitamise ajal võite kasutada selle fonte sisu kuvamiseks ja printimiseks. Võite fondid sisu printimiseks ajutiselt printerisse või muusse väljundseadmesse alla laadida, ja võite fonte sisus manustada ainult viisil, mis on fontide piirangutega lubatud.
   • 3. Meediumielemendid. Microsoft annab teile litsentsi kopeerida, levitada, esitada ja kuvada tarkvaras sisalduvaid meediumielemente (pildid, lõikepildid, animatsioonid, helid, muusika, videoklipid, mallid ja sisu muud vormid) projektides ja dokumentides, kuid te ei tohi teha järgmist: (i) mis tahes meediumielementide koopiaid eraldiseisvalt või tootena müüa, litsentsida või nende koopiaid jagada, kui toote peamine väärtus on meediumielemendid; (ii) anda oma klientidele õigust meediumielemente edasi litsentsida või levitada; (iii) kommertseesmärgil litsentsida või levitada meediumielemente, mis sisaldavad äratuntavate inimeste, valitsuste, logode, kaubamärkide või embleemide kujutisi või kasutada seda tüüpi kujutisi viisil, mis võib viidata teie toote, isiku või tegevuse toetamisele või sellega seotusele või (iv) kasutada meediumielemente siivutute või skandaalsete tööde loomiseks. Muudele meediumielementidele, millele on juurdepääs veebisaidilt Office.com või tarkvara funktsioonide kaudu muudelt veebisaitidelt, kehtivad nende veebisaitide tingimused.
   • 4. Keelepaketid ja õigekeelsuse kontrollimise tööriistad. Kui soetate keelepaketi, keeleliidese paketi või õigekeelsuse kontrollimise tööriista, mis pakub täiendavat tarkvara keeleversiooni tuge, võite kasutada selle paketi või tööriistaga kaasasolevaid lisakeeli. Keelepaketid, keeleliidese paketid ja õigekeelsuse kontrollimise tööriistad moodustavad osa tarkvarast ning neid ei tohi eraldi kasutada.
   • 5. Katseperiood ja teisendus. Osa tarkvarast või kogu tarkvara võidakse litsentsida katsetamiseks. Teie õigus katsetarkvara kasutada piirneb katseperioodiga. Katsetarkvara ja katseperioodi pikkus määratletakse aktiveerimisprotsessi käigus. Teil võib olla võimalus teisendada katseperioodi õigused abonendi- või püsiõigusteks. Teisendusvalikud esitatakse teile katseperioodi lõppemisel. Pärast mis tahes katseperioodi lõppemist, kui teisendamist ei toimu, lõpetab enamik katsetarkvara funktsioone töötamise. PROOVITARKVARA ON LITSENTSITUD PAKUTAVAL KUJUL. SELLE KASUTAMISE RISKID JÄÄVAD TEIE KANDA. TOOTJA, INSTALLIJA JA MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI OTSEST GARANTIID EGA TINGIMUST. TEIL VÕIB VASTAVALT KOHALIKELE SEADUSTELE OLLA MUID TARBIJALE KEHTIVAID ÕIGUSI, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SAA MUUTA. SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB TOOTJA, INSTALLIJA VÕI MICROSOFT KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID.
   • 6. Tellitav tarkvara. Kui litsentsisite tarkvara abonemendi alusel, piirduvad teie õigused tarkvara kasutada tellimisperioodiga. Teil võib olla võimalus tellimust pikendada või teisendada see püsilitsentsiks. Tellimuse pikendamisel võite tarkvara kasutamist jätkata pikendatud tellimisperioodi lõpuni. Üksikasjalikku teavet tellimuse kohta saate tarkvara aktiveerimiskuvadelt või muudest kaasnevatest materjalidest. Pärast tellimuse aegumist lõpetab enamik tarkvara funktsioone töötamise.
  • 10. GEOGRAAFILISED JA EKSPORDIPIIRANGUD
   • Kui tarkvara on mõeldud kasutamiseks üksnes teatud geograafilises piirkonnas, tohite selle tarkvara aktiveerida ainult selles piirkonnas. Peale selle peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse kohta. Lisateavet geograafiliste ja ekspordipiirangute kohta vaadake aadressidelt go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 ja microsoft.com/exporting .
  • 11. TUGI- JA TAGASTAMISPROTSEDUURID
   • Tarkvara tugiteenuste võimaluste kohta teabe saamiseks pöörduge tootja või installija poole. Helistage tarkvara dokumentatsioonis antud tugiteenuste numbril. Otse Microsoftilt saadud värskenduste ja täienduste puhul võib Microsoft osutada piiratud tugiteenuseid aadressil support.microsoft.com/common/international.aspx kirjeldatu kohaselt . Kui kasutate õigesti litsentsimata tarkvara, pole teil õigust tugiteenustele.
   • Kui soovite raha tagastamist, pöörduge tootja või installija poole, et teha kindlaks, milline on nende tagastuspoliitika ostusumma hüvitamise või krediidi saamise osas. Peate järgima seda poliitikat, mille puhul võib ostusumma tagastamiseks olla nõutav tarkvara tagastamine koos kogu arvutiga, kuhu tarkvara on installitud.
  • 12. KOGU LEPING
   • See leping (kaasa arvatud tootja või installija või Microsofti pakutavate ja teie kasutatavate tarkvara täienduste värskenduste ja teenustega kaasasolevad prinditud paberkandjal litsentsitingimused või muud tingimused) ja selles lepingus loetletud veebilinkides olevad tingimused moodustavad tarkvara ja nende täienduste, värskenduste ja teenuste terviklepingu (v.a juhul, kui tootja või installija või Microsoft annab niisuguste täienduste, värskenduste või teenustega kaasa muid tingimusi). Seda lepingut saate lugeda veebiaadressil microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Lisaks võite vaadata tingimusi selles lepingus sisalduva mis tahes lingi kaudu, sisestades URL-id brauseri aadressiribale, olles sellega nõustunud. Nõustute, et iga teenuse puhul, millele kehtib käesolev leping ja spetsiifilised selles lepingus lingitud tingimused, loete enne teenuse kasutamist selle tingimusi. Mõistate, et teenust kasutades nõustute käesoleva lepingu ja lingitud tingimustega. Sellesse lepingusse on lisatud ka teavet sisaldavad lingid. Teid siduvaid tingimusi sisaldavad lingid on järgmised:

  OEM-i PIIRATUD GARANTII

  Kas tarkvarale kehtib PIIRATUD GARANTII? Jah, välja arvatud proovitarkvara, mis litsentsitakse pakutaval kujul ja ilma otseste garantiide ja tingimusteta. Tootja või installija garanteerib, et õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Kui olete värskendusi või täiendusi saanud otse Microsoftilt, annab Microsoft, mitte tootja ega installija, selle piiratud garantii 90 päeva pikkuse kehtivusaja jooksul neile piiratud garantii. See piiratud garantii ei hõlma teie põhjustatud probleeme või mis tekivad sellest, et te ei järgi juhiseid või mis on tingitud sündmustest, mis ei allu tootja või installija või Microsofti mõistlikule kontrollile. See piiratud garantii algab, kui teie tarkvaraeksemplari esimene kasutaja tarkvara omandab ja kestab 90 päeva. Kui saate selle 90 päeva pikkuse perioodi jooksul tootjalt või paigaldajalt või Microsoftilt täiendusi, värskendusi või asendustarkvara, kehtib garantii neile algse piiratud garantii ülejäänud perioodi või 30 päeva jooksul, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Tarkvara edasiandmisel ei pikene piiratud garantii tingimused. Tootja või installija ega Microsoft ei anna muid selgesõnalisi garantiisid ega tingimusi. TOOTJA VÕI INSTALLIJA JA MICROSOFT VÄLISTAVAD KÕIK KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTEÜLEASTUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID. KUI TEIE KOHALIKUD SEADUSED EI LUBA VÄLISTADA KAUDSEID GARANTIISID, KEHTIVAD KAUDSED GARANTIID, TAGATISED JA TINGIMUSED AINULT PIIRATUD GARANTII JOOKSUL JA ON PIIRATUD SEL MÄÄRAL, KUI PALJU KOHALIK SEADUS LUBAB. Kui kohalik seadus nõuab pikemat piiratud garantiiperioodi käesolevast lepingust sõltumata, rakendub see pikem periood, kuid saate hüvitada ainult käesolevas lepingus kirjeldatud hüvitisi.
  Ainult Austraalia jaoks. Väljend "piiratud garantii" tähendab tootja või installija antud garantiid. See garantii on antud lisaks muudele õigustele ja hüvitistele, millele teil seaduste alusel võib õigus olla, sh teie õigused ja hüvitised Austraalia tarbijaõiguse alusel kehtivate kohustuslike garantiide järgi. Meie kaupadele kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguse alusel välistada. Teil on õigus olulise rikke puhul kaup välja vahetada või raha tagasi saada ja saada kompensatsiooni muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole aktsepteeritava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast olulist riket. Parandamiseks esitatud toode võidakse asendada sama tüüpi remonditud tootega, mitte täiesti uuega. Toote parandamiseks võidakse kasutada remonditud osi. Selle garantii kohta lisateabe saamiseks ja garantiiga seotud kulude sissenõudmiseks (kui on rakendatav) võtke ühendust tootja või installijaga; vaadake süsteemi pakendiga kaasasolevat kontaktteavet.
  Mis juhtub, kui tootja või installija või Microsoft garantiid rikub? KUI TOOTJA VÕI INSTALLIJA RIKUB OMA PIIRATUD GARANTIID, NÕUSTUB TOOTJA VÕI INSTALLIJA OMA ÄRANÄGEMISE KOHASELT (I) TARKVARA TASUTA PARANDAMA VÕI VÄLJA VAHETAMA VÕI (II) HÜVITAMA TOOTE EEST TASUTUD SUMMA (OLEMASOLUL). TOOTJA VÕI INSTALLIJA (VÕI MICROSOFT, KUI OSTSITE NEED OTSE MICROSOFTILT) VÕIB SAMUTI PARANDADA VÕI VAHETADA VÄLJA TÄIENDUSED, VÄRSKENDUSED NING ASENDUSTARKVARA VÕI TAGASTADA TEILE NENDE EEST TASUTUD SUMMA (KUI ALGSELT NENDE EEST MAKSITE). NEED ON TEIE AINSAD HÜVITISED PIIRATUD GARANTII RIKKUMISE EEST. Tarkvarale garantiiteeninduse hankimiseks pöörduge tootja või installija poole. Ostusumma tagasisaamiseks peate esitama ostutõendi ja toimima vastavalt tootja või installija tagastuspoliitikale. Kui see on arvutiga kaasas, peab arvuti külge jääma algne autentsusserdi märgis, millel on kirjas tootenumber.
  Mis juhtub, kui tootja või installija või Microsoft selle lepingu mis tahes osa rikub? VÄLJA ARVATUD TOOTJA VÕI INSTALLIJA VÕI MICROSOFTI PAKUTAV HÜVITIS, EI SAA TE NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS OTSESTE JA KAUDSETE KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI SPETSIIFILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE HÜVITAMIST. Selle lepingu kahjude välistamised ja piirangud kehtivad ka juhul, kui teile kahjusid täies ulatuses ei hüvitata või kui tootja või installija või Microsoft teadis või oleks pidanud teadma võimalikest kahjudest. KUNA MÕNI OSARIIK JA RIIK EI LUBA KAUDSETE, ETTENÄGEMATUTE VÕI MUUDE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, NII ET NEED PIIRANGUD VÕI VÄLISTAMISED EI PRUUGI TEIE PUHUL KEHTIDA. KUI TEIE KOHALIK SEADUS LUBAB SAADA TOOTJALT VÕI INSTALLIJALT VÕI MICROSOFTILT HÜVITIST MUUDE KAHJUDE EEST, KUIGI SEE LEPING SEDA EI LUBA, EI OLE VÕIMALIK SAADA HÜVITIST SUUREMAS SUMMAS, KUI MAKSITE TARKVARA EEST.