Microsofti tarkvara litsentsitingimused Office'i tavatarbijatele mõeldud tellimuste jaoks

MICROSOFTI TEENUSELEPINGU LISA

MICROSOFT OFFICE 365 TARBIJA TELLIMISE TEENUS JA TARKVARA:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Täname, et valisite Microsoft Office 365 tarbija tellimuse. Office 365 tarbija tellimise teenusele ja tarkvara kasutamisele kehtivad Microsofti teenuselepingu tingimused, millega nõustusite Microsofti konto (varasema nimetusega Windows Live’i ID) registreerimisel, ja selle täienduse tingimused, mis koos muude selles täienduses toodud veebilinkides sisalduvate tingimustega on teie ja Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping. Tarkvara installimisel ja kasutamisel litsentsitud seadmes võidakse esitada eraldi litsents. See eraldi litsents on ülimuslik mis tahes konflikti puhul selle täiendusega. Teie mugavuse huvides jaotasime täienduse kaheks osaks. Esimene osa hõlmab tutvustavaid tingimusi; sellele järgnevad täiendavad tingimused, mis kirjeldavad üksikasju. Lugege läbi kogu täiendus, sealhulgas seotud tingimused, kuna kõik tingimused on olulised ja moodustavad teie jaoks kehtiva lepingu. Lingitud tingimused saate üle vaadata, kui kleebite edasilingi brauseriaknasse. Microsofti mis tahes teenuselepingu ja selle täienduse vahelise konflikti korral kehtib Office 365 tarbijatellimuse kasutamisel see täiendus.
LEPINGUGA NÕUSTUMISEL VÕI TARKVARA/TEENUSE KASUTAMISEL NÕUSTUTE KÕIKIDE TINGIMUSTEGA JA SOOSTUTE EDASTAMA TEATUD TEAVET TARKVARA/TEENUST AKTIVEERIDES VÕI INTERNETI-PÕHISEID FUNKTSIOONE KASUTADES. KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA EGA SOOVI NEID JÄRGIDA, SIIS EI TOHI TE TEENUST EGA TARKVARA KASUTADA.
Kuidas kasutada tarkvara, mis on osa teenusest? Me ei müü oma tarkvara (sh teie koopiat), vaid litsentsime seda. Anname teile litsentsi alusel õiguse installida ja käitada koopiat ühes litsentsitud seadmes (esimene litsentsitud seade) ja seda võib korraga kasutada üks inimene, kuid ainult juhul, kui järgite kõiki selle täienduse tingimusi. Kasutaja, kelle Microsofti konto on seotud esimese litsentsitud seadme tarkvara litsentsiga, on "litsentsitud tellija". Kui nõustute kõigi selle täienduse tingimustega, võite installida ja käitada tarkvara lisakoopiaid litsentsitud seadmetes (sh esimeses litsentsitud seadmes) järgmiselt.
Office 365 Home: viiel Windowsiga arvutil / Macil ja viiel tahvelarvutil, kasutamiseks ainult litsentsitud tellijaga samas majapidamises elavatele liikmetele.1
Office 365 University: ühel Windowsiga arvutil / Macil või tahvelarvutil ja ühel täiendaval Windowsiga arvutil / Macil või tahvelarvutil, kasutamiseks ainult litsentsitud tellijale.2
Office 365 Personal: ühel Windowsiga arvutil / Macil ja ühel tahvelarvutil, kasutamiseks ainult litsentsitud tellijale.1
1 Lugege kvalifitseerumise ja nõuete lisatingimusi, mis kehtivad tellimustele "Military" ja "Canadian Forces".
2 Lugege kvalifitseerumise ja nõuete lisatingimusi, mis kehtivad "kvalifitseeritud koolituskasutajatele".
Igas litsentsitud seadmes võib tarkvara korraga kasutada ainult üks inimene. Teenust/tarkvara ei tohi kasutada äri-, mittetulundus- või tulundustegevuseks. Tarkvara komponendid litsentsitakse terviküksusena ja te ei tohi komponente eraldada ega virtualiseerida ja muudesse seadmetesse installida. Kui välja arvata allolevas jaotises "Kaugpöördus" kirjeldatud lubatud kasutamine, on see litsents mõeldud ainult tarkvara otseseks kasutamiseks litsentsitud seadme sisestusmehhanismide kaudu, nagu klaviatuur, hiir või puuteekraan. See ei anna õigust installida tarkvara serverisse või kasutada seda sise- või välisvõrgus serveriga ühendatud muude seadmete kaudu. Samuti ei ole tarkvara litsentsitud äri otstarbel majutusteenuseks. Lisateavet kasutusstsenaariumite ja virtualiseerimise kohta vaadake täiendavatest tingimustest.
Kui kaua saab tarkvara kasutada? Teie õigus teenuse/tarkvara kasutamisele on piiratud tellimisperioodiga. Teil võib olla võimalus tellimust pikendada. Tellimuse pikendamise korral võite teenuse/tarkvara kasutamist jätkata pikendatud tellimisperioodi lõpuni. Üksikasjalikku teavet tellimuse kohta saate tarkvara aktiveerimiskuvadelt või muudest kaasnevatest materjalidest. Pärast tellimuse aegumist ei tööta enamik teenuse ja tarkvara funktsioone.
Kas tarkvara võib määrata või üle kanda mõnele teisele seadmele või kasutajale? Litsentsi ülekandmine ei ole lubatud. Tarkvara litsentsi saate määrata mõnele teisele seadmele eespool toodud installimis- ja kasutusõiguste põhjal. Millal tahes te tarkvaralitsentsi uuele seadmele määrate, lõpetab tarkvara töötamise algses seadmes.
Kuidas toimub Interneti kaudu aktiveerimine? Aktiveerimine seostab teenuse/tarkvara kasutamise ühe kindla seadmega. Aktiveerimine on kohustuslik igale litsentsitud seadmele, millele tarkvara litsents on määratud. Aktiveerimise käigus võtab tarkvara automaatselt ühendust Microsofti või selle sidusettevõttega kinnitamaks, et litsents on seotud litsentsitud seadmega. Kuna see toiming on mõeldud volitamata muudatuste tuvastamiseks tarkvara litsentsides ja aktiveerimisfunktsioonides ning litsentsita tarkvara muu kasutuse vältimiseks, siis ei ole teil lubatud teenust ja tarkvara kasutada pärast aktiveerimiseks antud aja lõppemist ja te ei tohi aktiveerimisest kõrvale hiilida ega seda vältida. Kui te pole sisestanud tootevõtit aktiveerimiseks antud aja jooksul, lakkavad enamik teenuse ja tarkvara funktsioone töötamast.
Kas tarkvara kogub minu isiklikke andmeid? Seadme ühendamisel Internetiga võivad mõned tarkvarafunktsioonid teabe saatmiseks või vastuvõtmiseks luua ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Ühenduse loomisel ei pruugita selle kohta alati eraldi teadet kuvada. Kui otsustate mõnda neist funktsioonidest kasutada, nõustute funktsiooni kasutades seda teavet saatma või vastu võtma. Paljud neist funktsioonidest saab välja lülitada või te ei pea neid kasutama.
Kuidas me teie andmeid kasutame? Microsoft kasutab teenuse- ja tarkvarafunktsioonide kaudu kogutud andmeid teenuse ja tarkvara uuendamiseks või parandamiseks ja muul viisil kasutusmugavuse täiustamiseks ning meie toodete ja teenuste parandamiseks. Võime kasutada seda kogutud teavet teie tuvastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks. Teatud olukordades jagame neid meie toodete ja teenuste täiustamiseks ka teistega. Jagame näiteks tõrketeatisi asjakohaste riist- ja tarkvaratarnijatega, et nad saaksid nende andmete abil parandada oma toodete toimimist Microsofti toodetes. Nõustute, et võime teavet kasutada ja avaldada meie privaatsusavalduses kirjeldatu põhjal, mille leiate siit: Privaatsusavaldus.
TÄIENDAVAD TINGIMUSED
 • 1. LITSENTSIÕIGUSED JA STSENAARIUMID MITME KASUTAJA PUHUL
  • 1. Seade. Selles lepingus tähendab "seade" tarkvara käitamist võimaldavat mäluseadmega arvuti riistvarasüsteemi (füüsiline või virtuaalne) või mobiilsideseadet. Riistvarasektsiooni või plaati käsitletakse seadmena.
  • 2. Mitu ühendust või ühendatud ühendused. Te ei tohi kasutada riist- või tarkvara mitme ühenduse loomiseks või ühendamiseks ega lubada muul viisil mitmel kasutajal või seadmel saada juurdepääsu või kasutada tarkvara kaudselt litsentsitud seadme kaudu.
  • 3. Kasutamine virtuaalkeskkonnas. Kui kasutate ühes arvuti riistvarasüsteemis ühe või mitme virtuaalseadme loomiseks virtualiseerimistarkvara, sealhulgas Client Hyper-V-d, loetakse iga virtuaalseadet ja füüsilist seadet selles lepingus eraldi seadmeks. See litsents lubab teil installida ainult ühe tarkvara koopia kasutamiseks igas seadmes, mis on lubatud eespool toodud installimis- ja kasutusõigustes, olenemata sellest, kas tegemist on füüsilise või virtuaalse seadmega. Kui soovite tarkvara virtualiseerida, peate hankima tarkvarast eraldi koopiad ja litsentsid igale koopiale. Digitaalõiguste halduse tehnoloogiaga või muu kettaajami täismahulise krüptimistehnoloogiaga kaitstud sisu võib virtuaalkeskkonnas olla vähem turvaline.
  • 4. Kaugpöördus. Litsentsitud tellija võib kaugpöörduse abil mis tahes teise arvuti või seadme kaudu avada ja kasutada litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara, kui litsentsitud arvutisse või seadmesse installitud tarkvara ei kasuta samaaegselt mõni teine kasutaja mittekaugpöördusega. Erandina saate teistele lubada samaaegset juurdepääsu tarkvarale ainult tehnilise toe pakkumiseks.
 • 2. AKTIVEERIMINE
  • 1. Lisateave selle kohta, kuidas aktiveerimine toimub. Aktiveerimisel saadab tarkvara Microsoftile tarkvaraandmed ja teie seadme andmed. Nende andmete seas on tarkvara versioon, litsentsiversioon, keel ja tootenumber, seadme IP-aadress ning seadme riistvarakonfiguratsioonist pärinev teave. Aktiveerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebilehte microsoft.com/piracy/activation.mspx. Kui litsentsitud seadmel on Interneti-ühendus, loob tarkvara aktiveerimiseks automaatselt ühenduse Microsoftiga. Saate tarkvara Interneti või telefoni teel ka käsitsi aktiveerida. Sellisel juhul võivad kehtida Interneti-teenuste hinnad.
  • 2. Taasaktiveerimine. Seadme komponentides või tarkvaras muudatuste tegemine võib nõuda teilt tarkvara uuesti aktiveerimist.
  • 3. Aktiveerimise nurjumine. Kui võrgu teel aktiveerimise ajal tuvastatakse tarkvara litsentsimis- või aktiveerimisfunktsioonide võltsimine või valesti litsentsimine, siis aktiveerimine nurjub. Tarkvara teavitab teid, kui tarkvara installitud koopia on valesti litsentsitud. Lisaks saate meeldetuletusi õigesti litsentsitud tarkvarakoopia hankimise kohta.
  • 4. Värskendused ja uuendused. Tarkvaravärskendusi või -uuendusi saate hankida ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Teatud värskendused, tugi ja muud teenused võivad olla pakutavad ainult ehtsa Microsofti tarkvara kasutajatele. Teavet ehtsa Microsofti tarkvara äratundmise kohta leiate aadressilt howtotell.com.
 • 3. INTERNETI-PÕHISED FUNKTSIOONID; PRIVAATSUS
  • Järgmised tarkvarafunktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad Microsoftile (või selle tarnijatele või teenusepakkujatele) seadme teavet, näiteks teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle seadme keelekoodi, kuhu olete tarkvara installinud. Microsoft võimaldab teil selle teabe alusel kasutada Interneti-põhiseid funktsioone Office 2013 privaatsusavalduse järgi, mille leiate aadressilt. Mõned Interneti-põhised funktsioonid võidakse Microsoft Update'i teenuse kaudu hiljem edastada.
  • 1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Allpool ja Office 2013 privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Mõnel juhul ei saa te ühenduse loomisel selle kohta eraldi teadet. Mõnel juhul võite need funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Nende funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake Office 2013 privaatsusavaldust aadressilt. NENDE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEGA ANNATE OMA NÕUSOLEKU SELLE TEABE EDASTAMISEKS. Microsoft ei kasuta andmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.
  • 2. Office’i kasutusmugavuse täiustamise kava (OPEP). Teil on võimalus liituda OPEP-ga. Liitumise korral saadab OPEP Microsoftile automaatselt teavet teie riistvara ja selle kohta, kuidas te tarkvara ja meie teenuseid kasutate. Me kogume seda teavet suundumuste ja kasutusmustrite tuvastamiseks, et saaksime muuta kasutamise teile mugavamaks ja täiustada Office’i tarkvara ja teenuseid. Võime kasutada kogutud teavet teie isiku tuvastamiseks ja teiega ühenduse võtmiseks. Lisaks laadib OPEP korrapäraselt teie seadmesse alla väikese faili. See fail aitab meil koguda teavet probleemide kohta, mis teil tarkvara ja teenust kasutades tekivad. Lisaks võidakse tarkvaratõrgete kohta alla laadida ka uut abiteavet, kui see on saadaval. Kui valite soovitatud sätted tarkvara esimese käitamise käigus, lülitate OPEP sisse. OPEP kohta leiate lisateavet veebiaadressilt o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1061.
  • 3. Veebipõhised funktsioonid ja sisu. Teenuse ja tarkvara funktsioonid võivad teile Microsoftist veebipõhist sisu tuua. Teatud funktsioonid võimaldavad teil ka võrgust teavet otsida ja sellele juurde pääseda. Sellised funktsioonid on näiteks lõikepildid, mallid, võrgukoolitus, võrguabi ja spikker ning Outlooki funktsioon Ilm kalendris. Saidi Office.com pakutava malli salvestamisel saadetakse teave võrgu kaudu Microsofti, näiteks teave, mis näitab malli, kuid ühtki malli abil loodud dokumenti ei saadeta. Seda teavet kasutatakse soovitud sisu võimaldamiseks ning meie teenuste ja tarkvara täiustamiseks. Võite otsustada neid veebipõhiseid funktsioone ja sisu mitte kasutada. Lisateabe saamiseks vaadake lingitud Office 2013 privaatsusavaldust selle lepingu lõpus.
  • 4. Küpsised. Kui otsustate kasutada veebipõhiseid funktsioone teenuses/tarkvaras, näiteks veebiabis ja -spikris, võivad mallid ja küpsised seatud olla. Lisateavet küpsiste blokeerimise, kontrollimise ja kustutamise kohta saate lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavalduse küpsiste kohta käivast jaotisest.
  • 5. Office’i rändlusteenus. Kui logite tarkvarasse/teenusesse sisse oma Microsofti kontoga, lülitate sisse Office’i rändlusteenuse. Office’i rändlusteenuse sisselülitamine saadab teatud sätted (sh teie enimkasutatavate dokumentide loend, kohandatud sõnastik ja visuaalne teema) võrku Microsofti serveritesse, kus need salvestatakse ja laaditakse teie seadmesse järgmisel korral, kui Microsofti kontoga teenusesse sisse logite. Lisateavet Office’i rändlusteenuse kohta saate selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldusest.
  • 6. Office 2013 operatsioonisüsteemis Windows 8. Kui kasutate tarkvara Windows 8-ga seadmes ja olete aktiveerinud tarkvara võrgupõhised funktsioonid ja sisu, siis logite Microsofti kontoga Windows 8-sse sisselogimisel sama Microsofti kontoga automaatselt sisse ka tarkvarasse. See võimaldab teil talletada ja avada võrgupõhiseid faile OneDrive’isteenuses OneDrive ja nautida Office’i rändlusteenust nii, et teil ei paluta Microsofti konto kasutajanime ja parooli uuesti sisestada. Microsofti konto ja Office’i rändlusteenuse abil teenusesse/tarkvarasse sisselogimise kohta lisateabe saamiseks lugege selle lepingu lõpus lingitud Office 2013 privaatsusavaldust.
  • 7. Digitaalserdid. Tarkvara kasutab digitaalserte. Digitaalserdid kinnitavad standardile X.509 vastavat krüptitud teavet edastavate Interneti-kasutajate isikud. Samuti võib neid kasutada failide ja makrode digitaalseks allkirjastamiseks, kinnitamaks faili sisu terviklust ja päritolu. Tarkvara laadib serdid alla ja värskendab sertide tühistusloendid Interneti kaudu, kui see on võimalik.
  • 8. Automaatvärskendused. Tarkvaravärskenduste ja -täienduste küsimiseks võib klõpsake-käivitamiseks-tehnoloogiaga tarkvara Microsoftiga korrapäraselt ühendust võtta. Värskenduste ja täienduste leidmisel võidakse need automaatselt teie litsentsitud seadmesse alla laadida ja installida.
  • 9. Teabe kasutamine. Microsoft võib teie seadme andmeid, tõrkearuandeid ja ründevara-aruandeid kasutada meie pakutava tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riist- ja tarkvaratarnijatega. Nad võivad seda teavet kasutada oma toodete ja Microsofti tarkvara koostöö täiustamiseks.
  • 10. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine. Te ei tohi neid teenuseid kasutada ühelgi neid kahjustaval viisil või takistada kellelgi teisel nende teenuste kasutamist. Te ei tohi teenuseid ühelgi viisil kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule volitamata juurdepääsu saamise katseks.
  • 11. Teabeõiguste haldus. Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis lubab teil luua sisu, mida ei saa ilma teie loata printida, kopeerida ega teistele saata. Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel peate võib-olla Microsoftiga ühenduse looma ja funktsiooni uuendamiseks peate perioodiliselt Microsoftiga taasühenduma. Lisateavet leiate aadressilt o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1061. Kui te ei soovi, ei pea te seda funktsiooni kasutama.
 • 4. TÄIENDAVAD LITSENTSIMISPIIRANGUD JA/VÕI KASUTUSÕIGUSED
  • 1. Office 365 Military Subscription. Teenuse/tarkvara, mis on määratletud tellimusena "Military", tellimiseks ja kasutamiseks peate olema "kvalifitseeritud sõjaväelasest kasutaja". Et olla kvalifitseeritud sõjaväelasest kasutaja, peate kehtivate USA föderaalseaduste ja -määruste alusel olema Ameerika Ühendriikides programmi Armed Services Exchanges volitatud patroon.
  • 2. Tellimus Canadian Forces. Teenuse/tarkvara, mis on määratletud tellimusena "Canadian Forces", tellimiseks ja kasutamiseks peate olema "CANEX-i volitatud patroon". CANEX-i volitatud patroon olemiseks peate olema
   • Kanada relvajõudude (CF) tegevteenistuses liige või sellise liikme abikaasa,
   • Kanada relvajõudude reservväe liige,
   • Kanada relvajõudude erus olev liige või Kaitseministeeriumi (DND) pensioni saav tsiviilteenistuja,
   • alaline täis- või osalise tööajaga Mitteriikliku fondi (NPF) või DND töötaja ja/või sellise töötaja abikaasa,
   • CANEX-i kontsessionäär (ainult juhatajad),
   • kvalifitseeruv välisriigi sõjaväepersonal,
   • erus NPF-i töötaja, kes saab NPF-i pensioni,
   • täisajaga töötav alternatiivteenistuse hankija,
   • Kanada relvajõudude teenistuja lesk, kes saab toetust mõne järgmise määruse alusel: Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act või War Veterans Allowance Act,
   • turvaettevõtte Canadian Corps of Commissionaires liige, kui ta elab või töötab baasis/tiival, või
   • Kanada ratsapolitsei liige.
  • 3. Tellimus University. "University" väljaande teenuse ja tarkvara tellimiseks ja kasutamiseks peate olema kvalifitseeritud koolituskasutaja. Kui soovite lisateavet tellimuse University kohta või tahate teada, kas olete kvalifitseeritud koolituskasutaja, minge aadressile microsoft.com/education või võtke ühendust kohaliku Microsofti sidusettevõttega.
  • 4. Edasimüügiõiguseta tellimus. Edasimüügiõiguseta tellimuste kaardid antakse kasutamiseks piiratud võimalustega. Te ei tohi müüa tellimuse kaarte, mis on tähistatud edasimüügiõiguseta tarkvarana ("NFR" ehk "Not for Resale").
  • 5. Muude tootjate programmid. Tarkvara võib sisaldada muude tootjate programme, mida Microsoft (mitte muu tootja) litsentsib teile selle lepingu alusel. Teated muude tootjate programmide kohta (kui neid on) on lisatud ainult teie teavitamiseks.
  • 6. Fondikomponendid. Tarkvara käitamise ajal võite kasutada selle fonte sisu kuvamiseks ja printimiseks. Võite fondid sisu printimiseks ajutiselt printerisse või muusse väljundseadmesse alla laadida ja võite fonte sisus manustada ainult viisil, mis on fontide piirangutega lubatud.
  • 7. Meediaelemendid. Microsoft annab teile litsentsi kopeerida, levitada, esitada ja kuvada teenuses/tarkvaras sisalduvaid meediumielemente (pildid, lõikepildid, animatsioonid, helid, muusika, videoklipid, mallid ja sisu muud vormid) projektides ja dokumentides, kuid te ei tohi teha järgmist: (i) mis tahes meediaelementide koopiaid eraldiseisvalt või tootena müüa, litsentsida või nende koopiaid jagada, kui toote peamine väärtus on meediaelemendid; (ii) anda oma klientidele õigust meediaelemente edasi litsentsida või levitada; (iii) kommertseesmärgil litsentsida või levitada meediaelemente, mis sisaldavad äratuntavate inimeste, riigiasutuste, logode, kaubamärkide või embleemide kujutisi või kasutada seda tüüpi kujutisi viisil, mis võib viidata teie toote, isiku või tegevuse toetamisele või sellega seotusele või (iv) kasutada meediaelemente siivutute või skandaalsete tööde loomiseks. Muudele meediaelementidele, millele on Office’i funktsioonide kaudu juurdepääs muudelt veebisaitidelt, kehtivad nende veebisaitide tingimused.
  • 8. Katseperiood ja teisendus. Osa teenusest/tarkvarast või kogu teenust/tarkvara võidakse litsentsida prooviversioonina. Teie õigus prooviteenuse/-tarkvara kasutamiseks on piiratud katseperioodiga. Prooviteenus/-tarkvara ja proovitellimuse pikkus määratletakse aktiveerimisprotsessi käigus. Teil võib olla võimalus teisendada katseperioodi õigused abonendi- või püsiõigusteks. Teisendusvalikud esitatakse teile katseperioodi lõppemisel. Pärast mis tahes prooviperioodi lõppemist, kui teisendamist ei toimu, lakkab enamik prooviteenuse/-tarkvara funktsioone töötamast.
 • 5. GEOGRAAFILISED JA EKSPORDIPIIRANGUD
  • Võite aktiveerida teenuse/tarkvara ainult selles piirkonnas, kus selle hankisite. Microsofti tarkvarale ja teenustele kehtivad USAja eraldi osariikide ekspordi- ja tehnoloogiaseadused ja nõustute järgima kõiki neid tarkvarale ja/või teenustele kehtivaid seaduseid ja eeskirju. Nende tarkvarade ja teenuste edastamiseks mis tahes keelatud riigi valitsusele või teatud keelatud osapoolele on tarvis USA valitsuse nõusolekut. (Vt lisateavet aadressilt treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf ). Lisaks kehtivad tasulistele teenustele Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -piirangud, mida peate järgima. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse suhtes. Lisateavet leiate aadressilt www.microsoft.com/exporting.
 • 6. TUGI
 • 7. KOGU LEPING
  • See täiendus (kaasa arvatud Microsofti pakutavate ja teie kasutatavate tarkvaratäienduste, -värskenduste ja -teenustega kaasasolevad tingimused ning mis tahes eraldi litsentsitingimused, mis võidakse esitada tarkvara installimisel ja kasutamisel litsentsitud seadmes) ja selle täienduse veebilinkides olevad tingimused moodustavad teenuse ja tarkvara ning nende täienduste, värskenduste ja teenuste terviklepingu (v.a juhul, kui Microsoft annab niisuguste täienduste, värskenduste või teenustega kaasa muid tingimusi). Pärast tarkvara käivitamist saate seda täiendust lugeda, minnes tarkvara spikrikuvale ja klõpsates Microsofti tarkvara litsentsitingimuste linki. Tingimused saate üle vaadata ka lepingus olevate linkide abil, tippides URL-id brauseri aadressiribale, sellega ühtlasi nõustudes. Mõistate, et teenust kasutades nõustute selle täienduse ja lingitud tingimustega. Sellesse lepingusse on lisatud ka teavet sisaldavad lingid. Teid ja meid siduvate tingimuste lingid on järgmised: