Project Server 2016

Paindlik lahendus projektiportfoolio halduseks ja igapäevatööks.

Hõlpsasti mastaabitav ja kohandatav asutusesisene projektiportfoolio halduse lahendus

Sülearvuti, mille ekraanil on kuvatud Project Serveri SharePointi-põhised funktsioonid

Paindlik projektiportfoolio haldus

Microsoft Project Server 2016 on paindlik asutusesisene lahendus projektiportfoolio halduseks ja igapäevatööks.

Juurdepääs kõikjalt

SharePoint 2016 (eraldi litsentsiga) osana pakutav Project Server 2016 võimaldab meeskonnaliikmetel, projektist osavõtjatel ja otsustajatel töödega kiiresti alustada, projekti portfoolioinvesteeringuid tähtsuse järjekorda seada ja soovitud tulemusi saavutada peaaegu kõikjalt.

Funktsioonid

Paindlik asutusesisene lahendus

+

Microsoft Project & Portfolio Managementi nutikam lahendus

Ladusamaks alustamiseks kasutage tuttavaid lahendusi – nii kindlustate suurema osavõtu ning saate rohkem tehtud.

 • Projektiportfoolio halduse võimalusi saate kiiresti kasutama hakata või neid vajadusel kohandada Project Serverile juurdepääsu võimaldava veebirakenduse Project Web App (PWA) uute visuaalpaanide abil.
 • Projektide, portfooliote ja igapäevatöödega ühiseks tegelemiseks, nende vaatamiseks, redigeerimiseks ja edastamiseks valige teile sobiv seade ning brauser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome või muu).

Olge aktiivne

Tegutsege lähtuvalt visioonidest. Seadke algatused tähtsuse järjekorda, valige optimaalsed projektiportfooliod ja viige oma äristrateegia edukalt ellu.

 • Hinnake ideid või mõõtke konkureerivate taotluste strateegilist panust, et parimaid valikuid teha ning projekte ladusalt käivitada.
 • Projektide edenemisele või tagasilükkamisele standardse käigu andmiseks ning parema juhtimise ja kontrolli huvides saate Visios ja SharePoint Designeris hõlpsasti töövooge luua.
 • SharePointi ülesandeloendi saate kiiresti muuta PWA ettevõtteprojektiks.

Paindlik projektiportfoolio haldus

Tegutsege ja hoidke end tööde käiguga kursis teile sobivas kohas ja teile sobivate seadmete kaudu.

 • Vaadake oma ülesandeid (nii tööalaseid kui ka isiklikke) ja tegelege nendega ühest kohast.
 • Kavandage ja hallake tööülesandeid tõhusalt uute plaanimisfunktsioonide abil.
 • Meeskonnatöö tõhusaks organiseerimiseks kasutage ühte keskset kohta (projektisaiti), kust vaadata projekti kokkuvõtteid, dokumente, tööülesandeid, uudisvooge ja kalendreid.

Tõhus ressursihaldus

Hallake ressursse tõhusamalt. Hoidke end kursis sellega, millega teie meeskonnaliikmed tegelevad – ka siis, kui neil on käsil igapäevatööd või SharePointi kiirprojektid.

 • Projekti tõhusamaks haldamiseks ja meeskonnaliikmete tegemistel silma peal hoidmiseks koguge nende ideed SharePointi ülesandeloenditesse ning analüüsige neid PWA-s.
 • Saate täpselt mõõta ressursside kasutamist ja paremini hallata ressursside sellist jaotamist, mis on teie strateegiaga kooskõlas.
 • Meeskonnaliikmete Exchange’is olevate kalendrite teabe saate sujuvalt Project Server 2016 üle tuua. See teeb projektide kavandamise ja ülesannete edenemise seisu vaatamise lihtsamaks ning avardab ülesannete jagamise võimalusi.

Uued võimalused koostööks ja kiireks tegutsemiseks

Igapäevast koostööd saate soodustada SharePointi suhtluslahendustega, mis lihtsustavad arutelude algatamist, teabejagamist ja ühiselt tegutsemist.

 • Jälgides inimesi, saite, silte ja dokumente uudisvoogude kaudu, saate mugavalt teavet jagada ning hoida silma peal sellel, millest inimesed räägivad ja mille kallal nad töötavad.
 • SharePointi otsinguvõimalusi kasutades saate teha igapäevatööd, viia ellu projekte ning otsida õiget teavet senisest tõhusamalt.
 • Tänu võimsatele turbefunktsioonidele saate julgelt teavet vahetada ning usaldusväärsete äripartneritega nii projektide kui ka igapäevaülesannete juures koostööd teha.
 • Koostööriistade abil saate mugavalt ühte tuua kogu asutuse kalendrid, töötajate olekuteabe ning andmed ressursside ja võimaluste kohta.

Sujuv suhtlus

Uued suhtluslahendused võimaldavad töökaaslastel omavahel nõu pidada igalt poolt ja igal ajal ning muudavad seeläbi meeskonnatöö tõhusamaks.

 • Viies kursori projektiplaanis mõne töötaja nimele, näete kohe, kas ta on Lyncis vestlemiseks või kiirsõnumite vahetamiseks kättesaadav.
 • Meeskonnaliikmetega kiiresti suhtlemiseks saate nad hiirega otse Lynci koosolekusse lohistada – sealsete võimaluste hulgas on nii rühmakonverentsid, kiirsõnumside, kuva ühiskasutus kui ka ühistööruumid.

Ladusam ja paremini juhitav töö

Tehke andmetel põhinevaid otsuseid. Jagage töötajate ja osanikega tõhusaks tööks vajalikku teavet.

 • PWA ressursikeskuse abil saate oma asutuse vajadusi analüüsida ning ressursse optimaalselt kasutada.
 • Kokkuvõtte armatuurlauad aitavad andmetest ülevaadet saada ja otsuseid vastu võtta.
 • Exceli teenuste iseteenindusliku juurdepääsu abil saate eri dimensiooni andmeid kiiresti kaevandada ja koondada.

Lihtsam IT

IT lihtsustamisel on abiks SharePointiga integreeritud haldusliides.

 • PWA Active Directory (AD) sünkroonimise funktsiooni abil saate valida AD rühma, mis kaasab projektidega tegelema määratud meeskonnad.
 • Uue SharePointi integreeritud turbemudel võimaldab meeskondadele ja usaldusväärsetele äripartneritele PWA-s määrata hõlpsalt vajaliku juurdepääsutaseme.
 • Andmete kaevandamiseks ja ärianalüüsiks on valdkonna standardite (nt ODATA) tugi.

Kiired uuendused

Tänu projektiportfelli halduse paindlikule platvormile käivad uuendused kiiresti.

 • Teie äri erivajaduste rahuldamiseks saate valida uuest SharePointi poest sobiva minirakenduse.
 • Minirakendusi, mis aitavad võita aega mingite kindlate protsesside läbimisel või võimaldavad luua ühenduse ettevõtte enda tarkvarasüsteemidega, saate ka ise kiiresti välja töötada ja käiku anda.
 • Saate ära kasutada Project Serveri, SharePointi, Exchange’i, Lynci ja Office’i integreerimise eelistest: nii reageerite võimalustele kiiresti ja tegutsete tõhusalt.
 • Ühendatud ja mastaabitava projektiportfoolio halduse platvormi kaudu saate kombineerida erinevaid haldusvaldkondi (nt ALM, NPD ja IPM).

Lihtne haldus ja juhtimine

+

Alustamine

Project aitab teie asutusel projekte kiiresti käivitada, projekti portfoolioinvesteeringuid tähtsuse järgi reastada ja soovitud äritulemusteni jõuda.

Active Directory integreerimine

Kasutajamandaadi ja -õiguste haldus.

PowerShell

Lihtne kasutada ja juhtida. Kasutajaid saab kiiresti lisada ja eemaldada. PowerShell võimaldab luua kohandatud skripte ja automatiseerida protsesse.

Juhtimine

Projektitegevuste ühtsustamiseks või tõhusama juhtimise ja kontrolli tagamiseks saate Visios ja SharePoint Designeris hõlpsasti töövooge luua koodi kirjutamata.

Suhtlus ja koostöö

+

Koostöö

Koostöö soodustamiseks ja projektide eduka elluviimise võimaldamiseks saate kasutada mugavaid suhtluslahendusi nagu näiteks kiirsõnumside ja meeskonnatöö saidid.

Juurdepääs kõikjalt

Töötage tõhusalt mis tahes seadmest ja kust iganes.

Kõigi tööülesannete ühishaldus

+

Tööhaldus

Ühtse meeskonnana saate üheskoos töötada ja tööd hallata ka ilma kindlakujulise projektita – teil on tööst kavandamise ja aruandluse jaoks ülevaade alati olemas.

Nõudluse haldamine

Saage ülevaade projektidest, juhtimistegevustest ja igapäevatööst. Asjakohaseid juhtimisvõtteid kasutades saate projekte käivitada ladusamalt ning viia neid ellu edukamalt.

Aja ja ülesannete haldamine

Ajaaruandluse ja ülesannete haldamise juures saate kasutada ühtset lähenemist.

Ressursihaldus

Lisaks tänasele viljakale tööle saate ka edaspidiseid tegevusi kavandada, et hallata üle- ja puudujääke terve plaaniperioodi lõikes.

Ajakava haldamine

Teostusraamistiku ajakava võimaldab jälgida projekti edenemist ja hallata muudatusi ning seeläbi projekti õigeaegselt lõpule viia.

Programmijuhtimine

Lisaks üldprogrammi ja selle aluseks olevate jooksvate projektide prognoositavatele eelistele saate kasu lõigata ka lahendustest, mis pakuvad programmide algatamise ja valimise raamistikku.

Täiustatud portfooliohaldus

+

Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimisprotsesside lahendus võimaldab tõhusalt jälgida kulude kasutamist ning aitab tagada selle, et jääksite oma projektiga eelarve piiridesse ja saaksite portfooliost prognoositud kasu.

Portfoolio analüüs ja valik

Saate vaevata tuvastada ja valida projektiportfoolioid, mis sobivad teie ettevõtte äristrateegiaga kõige paremini ning tagavad suurima investeeringutasuvuse.

Andmetele tuginev otsustamine

+

Probleemi- ja riskihaldus

Saate ära hoida, kindlaks teha ja leevendada potentsiaalseid äritegevuse või projektiga seotud riske ja probleeme.

Aruandlus ja ärianalüüs

Nüüd on lihtsam projekti andmeid koguda, liigitada, mõista ja nendega seotud otsuseid langetada. Ärianalüüsi (BI) lahendused tagavad protsesside läbipaistvuse ja pakuvad tuge otsustamisel, võimaldades projekte, programme ja portfoolioid ettenägelikult hallata.

Office 365

+

Laiendatavus

SharePointi poest saate hankida teie ettevõtte erivajaduste rahuldamiseks sobivaid minirakendusi. Minirakendusi saate ka ise kerge vaevaga kirjutada ning need oma ärisüsteemidega integreerida.

Tugiteenused

Teatud lepingud hõlmavad ööpäevaringset telefonituge keerukate IT-probleemide lahendamiseks. Microsofti kogukonna tugiteenused pakuvad võrgus vastuseid levinumatele küsimustele, juhendeid ja muid ressursse ning võimaldavad suhelda teiste Projecti kasutajatega.

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerite ökosüsteem

Microsoft Project & Portfolio Managementi lahendust pakub Microsoft koostöös oma sadade partneritega, kes on saanud Microsoft Project & Portfolio Managementi pädevustunnistuse, sooritanud asjakohased eksamid ja juurutanud arvukalt lahendusi enam kui 80 riigis. Kui vajate abi kavandamise, eesmärkide püstitamise, juurutamise või koolituse juures ning olete valmis selleks asjatundjatega ühendust võtma, pöörduge mõne oma regioonis tegutseva Microsoft Project & Portfolio Managementi partneri poole.

Korduma kippuvad küsimused

Kuva kõik

Project Online Premium on meie uus teenusekomplektil Office 365 põhinev projektiportfoolio halduse võrguteenus. Project Server 2016 on meie kohapeal installitav projektiportfoolio halduse toode.

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 ja Google Chrome 17.

Ei, Project Server 2016 ei hõlma rakendust SharePoint Server 2016. Küll aga tuleb installida SharePoint 2016 enne Project Server 2016 installimist. Lisateavet riist-ja tarkvaranõuete kohta saate Technetist.

Project Server 2016 ei tööta koos Project Serveri varasemate versioonidega. Lisateavet versioonitäienduse ja migreerimise kavandamise kohta leiate TechNetist.

Meie poole saate pöörduda Projecti foorumite kaudu.

Palju lisamaterjali leiate võrgust (osa materjalist ei pruugi olla teie keeles saadaval).
Üldteave
Project Online Premiumi kasutamise alustamine
IT-spetsialistidele (TechNet)
Arendajatele (MSDN)
Ajaveeb

PWA-le pääseb juurde Project Online Premiumi või Project Online Professionaliga Project Online Premiumi kaudu. Kui teil on Project Server 2016 ja ühendus rakendusega Project Server 2016 või kliendilitsents (CAL), pääsete PWA-le juurde Project Professional 2016 kaudu.

Lisateave

Sisu ei pruugi olla kõigis keeltes saadaval

Kliendilood

Lugege Project Serveriga seotud edulugusid meie suurettevõtetest klientide kohta, kes kasutavad oma ärieesmärkide saavutamiseks meie uusimaid asutusepõhiseid projektiportfoolio halduse lahendusi.

Tutvuge installimisprotsessiga

Selles installimise ja juurutamise lühijuhendis on toodud rakenduse Project Server 2016 installimise ja konfigureerimise põhisammud.

SharePointi ühendamine

Aidake oma meeskondadel tööd organiseerida ja ülesandeid tähtsuse järgi reastada, ühendades SharePointi ülesandeloendid Project Web Appiga.

Microsoft Surface’i tahvelarvuti, mille ekraanil on kuvatud Microsoft Projecti projektikeskus

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga