Riigiasutused

Riigiasutustel tuleb pidevalt tegeleda hulgaliste algatustega. Microsoft Project & Portfolio Managementi intuitiivsed tööriistad aitavad teil erinevaid projekte tõhusalt juhtida, püsida ajagraafikus ning tagada kodanike rahulolu.

Microsoft Project & Portfolio Management riigiasutustele

Microsoft Project Professionali projektifail tööplaani ja Gantti diagrammiga Microsoft Surface’i tahvelarvutis

Avalike projektide järelevalve

Suuremahuliste avalike projektide algatuste optimaalsel viisil haldamine aitab otsustada, milliseid projekte rahastada. Saate luua ajakavu, määrata ressursse, jälgida ülesannete täitmist ja juhtida kulusid. See aitab jõuda soovitud tulemusteni ettenähtud aja ja eelarvega.

Valimiste kavandamine ja läbiviimine

Valimiskomisjonid saavad Microsoft Project & Portfolio Managementi abil hallata töötajate ja vabatahtlike tööd ning hoida silma peal valimistega seotud ettevõtmistel. Saadaval on ka tööriistad ürituste organiseerimiseks ja finantsvahendite haldamiseks.

Määruste järgimine

Soodustage riigiasutuste tõhusat koostööd, et tagada määruste järgimine ja kodanike kaitse. Kasutage ressursse optimaalselt, jälgige ülesannete täitmist ning hallake hõlpsalt erasektori päringuid.

Hangete kavandamine

Hästitoimivate protsesside töövoogusid saab kasutada edasi ka uues süsteemis. Hinnake potentsiaalsete tarnijate sobivust asjakohaste näitajate alusel ning valige välja need, kes vastavad nõuetele kõige paremini. Hallake hankedokumente usaldusväärse lahenduse abil.

Riigisektori kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Gwinnett Public Schoolsi logopilt

Haridusvaldkond

Gwinnett Public Schoolsi juhtumianalüüs

Gwinnett County Public Schools (GCPS) on Georgia suurim koolivõrgustik, millesse kuulub132 kooli. 2013.–2014. õppeaastal pakkus GCPS õppeteenust rohkem kui 169 000 õpilasele ning tööd üle 22 000 inimesele, mis tegi asutusest piirkonna suurima tööandja.

IT-lahenduste sujuva kasutuselevõtu kindlustamiseks tuli teha palju ja vaevarikast tööd n-ö kulisside taga. Keskne projektijuhtimissüsteem puudus. IMT-töötajad said töödega õigeks ajaks valmis puhtalt tänu ennastsalgavale kangelaslikkusele.

Eelised

Microsoft Project võimaldas GCPS-il hoida kokku aega, jaotada paremini ressursse, tuvastada kiiremini riske ning muuta koolivõrgustiku töö ladusamaks.

Lisateave
Microsoft Projecti kuvatõmmis

Valmistoodete tootmine

Microsoft IT juhtumianalüüs

Meeskond saab koondülevaate projekti edenemisest mistahes asukohas.

Project Online aitas Microsofti taristu- ja koostööteenuste meeskonnal projekte tõhusamalt juhtida ning vabaneda serverite ülalpidamiskuludest. Projektijuhid saavad nüüd ajakohast teavet kõigist seadmetest mis tahes asukohas.

Lisateave
TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga