Nafta- ja gaasitööstus

Arvukate puurimiskohtade, sadade seadmete ja tuhandete inimeste tegevuse haldamine nõuab töökindlaid terviklahendusi. Microsoft Project & Portfolio Managementi lahendus võimaldab hallata mis tahes mastaabis ja keerukusega projekte.

Microsoft Project & Portfolio Management nafta- ja gaasitööstusele

Microsoft Surface’i tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud Project Professionali projektifail tööplaani ja ajagraafikuga

Puurimiskoha ettevalmistustööde jälgimine

Saate hallata ja korraldada puurimiseelseid tegevusi lubade hankimisest analüüside läbiviimiseni, et puurimiskoht edukalt tööle saada.

Projektiteabe haldamine

Saate koguda vajalikku teavet ja talletada seda eriti turvalises lahenduses. Samuti saate lisada portfoolio koondvaatelehele uusi projekte ning hankida kiiresti ülevaade kõigist tegemistest.

Tööjõu ja seadmete kasutamise kavandamine

Saate luua ja juhtida meeskondi andmete analüüsi abil, kasutades nii ettevõtte kui ka partnerite ressursse. Saate muuta plaanimise lihtsamaks ja töö tõhusamaks tuttavate lahenduste rakendamise teel.

Puurplatvormi töö optimaalne plaanimine

Tulude maksimeerimiseks organiseerige puurplatvorm õigel ajal õigesse kohta. Kasutage tuttavaid plaanimislahendusi, mis võimaldavad kiiresti tuvastada ebatõhusa ressursikasutuse (näiteks puurplatvormi alakasutuse).

Nafta- ja gaasitööstuse kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Gran Tierra Energy logopilt

Protsesside kavandamine ja ressursid

Gran Tierra Energy

Energiaettevõte viib tõhusama projektijuhtimisega oma tegevuse vastavusse investorite nõudmistega.

Gran Tierra Energy muutis Project Serveri abil oma puurimisprojektide protsessijuhtimise tõhusamaks. Projektijuhid said suhelda n-ö ühtses projektijuhtimiskeeles ning juhid kiiresti teavet projekti edenemise ja riskide kohta.

Lisateave
Microsoft Projecti kuvatõmmis

Valmistoodete tootmine

Microsoft IT juhtumianalüüs

Meeskond saab koondülevaate projekti edenemisest mistahes asukohas.

Project Online aitas Microsofti taristu- ja koostööteenuste meeskonnal projekte tõhusamalt juhtida ning vabaneda serverite ülalpidamiskuludest. Projektijuhid saavad nüüd ajakohast teavet kõigist seadmetest mis tahes asukohas.

Lisateave
TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga