Tervishoid

Microsoft Project & Portfolio Management aitab tervishoiuasutustel paremini hallata protsesse ja määrustega seonduvat jms ning saavutada oma peamise eesmärgi – pakkuda patsientidele esmaklassilist teenindust.

Microsoft Project & Portfolio Management tervishoiuasutustele

Project Professionali projektifail tööplaani ja Gantti diagrammiga Microsoft Surface’i tahvelarvutis

Elektroonilise tervisekaardi (EHR) kasutuselevõtt ja säilitamine

Valige sobivaim EHR-i tarnija andmepõhiste kriteeriumite alusel. Microsoft Project & Portfolio Managementi abil saate hallata protsesse algusest lõpuni, olgu tegu meeskondade moodustamise või kliiniku töövoogude kujundamisega.

Tervishoiuteenuste kvaliteedinõuded

Kvaliteedinõuete täitmisega seotud protsesse ja ressursikasutust saate koordineerida ühe lahenduse abil. Kulude kasutamise jälgimiseks ning aruannete loomiseks on rakendusel vastavad finantsfunktsioonid.

Toodete valimine ja arendamine

Patsientidele ja asutusele suurimat kasu pakkuvate toodete valimisel aitavad teid optimeerimistööriistad. Saate koostada ajakavu, jälgida ülesannete täitmist ning võimaldada tõhusat meeskonnatööd.

Toetuste kasutamise ja kliiniliste katsete koordineerimine

Saate jälgida ja juhtida tegevusi, et täita toetuste saamiseks vajalikud tingimused tähtaegselt. Kliiniliste katsete läbiviimisel saate abi protokolli järgimisel, optimaalsete uuringurühmade kokku panemisel ning katsete edasise rahastamise üle otsustamisel.

Tervishoiuasutuste kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

E-plus Cancer Care’i logopilt

Tervis

e + CancerCare

Vähikliinik läheb üle pilvepõhisele lahendusele

Lugege teavet selle kohta, kuidas Project Online võimaldab e+CancerCare’il teha täpsemaid projektiprognoose ja vähendada IT-juhtide ajakulu haldustoimingutele.

Lisateave
Naine lapsega kliiniku registratuuris

Tervis

Philadelphia lastehaigla

Lastekliinik parandab protsesse ja juhtimist

Philadelphia lastehaigla kasutab parema andmehalduse ja suurema tööviljakuse tagamiseks ning optimaalse väärtuse loomiseks Project Serveril ja UMT Project Essentialsil põhinevat projektiportfoolio halduslahendust.

TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga