Tootmisettevõtted

Microsoft Project & Portfolio Management aitab teil tootmismaastiku arengutega kaasas käia, pakkudes vahendeid projektiportfoolio optimeerimiseks, tootearenduse juhtimiseks ja kulude jälgimiseks.

Microsoft Project & Portfolio Management tootmisettevõtetele

Project Professionali projektifail tööplaani ja Gantti diagrammiga Microsoft Surface’i tahvelarvutis

Uuenduste juhtimine

Tooteportfoolio optimeerimisel saate kasutada lahendusi, mis aitavad analüüsida ideid eesmärke, eelarveid ja ressursse silmas pidades. Saate kasutada koostööriistu, et jõuda parima võimaliku toodete kombinatsioonini.

Tooteportfoolio haldus

Tootmise kavandamisel saate kasutada teada-tuntud parimaid võtteid (nt koostada Gantti diagrammi). Saate vältida plaanimisvigu ning soodustada tõhusat meeskonnatööd integreeritud suhtlusvahendite kasutamisega.

Tegevuskulude haldus

Teil on võimalus jälgida erinevaid tootmisprojektide finantsnäitajaid. Samuti saate luua ja jagada ettevõtte töötajatega ülevaatlikke kuluaruandeid.

Tootmisettevõtete kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Airbusi logo

Airbus

Airbus Group on Euroopa lennunduskorporatsioon, mis kasutab uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks ülemaailmset lähenemist, erinevaid talenditiime ning kaasaegset tehnoloogiat.

Keerukate rahvusvaheliste projektide optimaalseks juhtimiseks ning projekti edenemise ja kulude kasutamise jälgimiseks valis Airbus rakenduse Microsoft Project.

Eelised

  • Microsoft Project võimaldas Airbusil sujuvalt integreerida SAP-i projektijuhtimise, plaanimise ja finantssüsteemidega ning tagas parema ülevaate projektitegevustest, tänu millele saavad projektijuhid tegeleda oluliste küsimustega kiiremini. See aitas juurutada tõhusamad tegutsemistavad ning andis vahendid protsesside edukamaks juhtimiseks.

Pilt kolmest inimesest koosolekul

Tootmine, suurettevõtetele, Project Online Premium

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfooliohalduse büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga