Professionaalsed teenused

Projektid on professionaalsete teenuste valdkonnas määrava tähtsusega. Iga töötaja on selles valdkonnas projektijuht. Microsoft Project & Portfolio Managementi intuitiivsed tööriistad muudavad tööülesannete täitmise jälgimise, ajakavade koostamise ning personaliga seotud tegevuste korraldamise lihtsaks.

Microsoft Project & Portfolio Management professionaalsete teenuste pakkujatele

Project Professionali projektifail tööplaani ja Gantti diagrammiga Microsoft Surface’i tahvelarvutis

Nõustamine: ühinemised ja omandamised

Ühinemiste ja omandamistega seonduvate protsesside juhtimine on lihtsam, kui kasutate ülesannete haldamiseks, kavandamiseks ja koostöö tegemiseks ette nähtud tööriistu. Eelnevate projektide juures hästi töötanud kohandatavaid malle saab kasutada uuesti.

Reklaamindus: kampaaniate kavandamine ja elluviimine

Optimeerige portfoolioid ja otsustage targalt, milliseid kampaaniaid käivitada. Saate luua kohandatavaid kampaania haldamise malle ning hoida silma peal kõigel seonduval, sealhulgas jälgida sisemiste ja välimiste ressursside kasutamist.

Professionaalsete teenuste valdkonna kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Pilt kolmest inimesest koosolekul

Nõustamine, suurettevõtetele, Project Online

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfooliohalduse büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised
  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm
Lisateave
Bassier, Bergmann & Kindleri logopilt

Meedia ja meelelahutus, Project Online

BBK juhtumianalüüs

Bassier, Bergmann & Kindler (BB&K) on üks Saksamaa suurematest digitaalmeedia agentuuridest. Ettevõte keskendub kliendikogemuse pakkumisele ning loob digitaalsetel lahendustel põhineva suhtluse strateegiaid.

2007. aastal otsustas BB&K lõpetada omaloodud portaali kasutamise ning minna üle turul pakutavale haldusrakendusele. Ettevõte valis Microsoft Project Server 2007. Senikasutatud projektihalduse lahendused olid olnud ka üsna korralikud, kuid BB&K soovis saavutada veelgi paremaid tulemusi.

Eelised

  • Microsoft Project Server aitas projekte paremini hallata ning kulusid vähendada. Samuti võimaldas see tõhusamat suhtlust ja koostööd.

Lisateave
TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga