Projecti logo

Project Online Professional

Hoidke oma projektid, ressursid ja meeskonnad hästi organiseerituna ja graafikus. Plaanige hõlpsalt ja tõhusalt oma projekte, jälgige nende edenemist ja tehke teistega koostööd praktiliselt kõikjalt.

{PP365Buy|price}

kasutaja kohta kuus

Või proovige seda tasuta

Hind ei sisalda käibemaksu.

Organiseerige oma projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt ning püsige graafikus

Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha ressurssi kokkuvõtlik tööaruanne rakenduses Project Online Professional.

Tõhus plaanimine

Tuttavad automatiseeritud plaanimistööriistad aitavad vähendada ebatõhusat tegutsemist ja koolitusele kuluvat aega. Keerukaid ajakavasid saab lihtsasti esitada erinevate ajaskaalade abil.

Nutikate otsuste tegemine

Valmisaruanded aitavad projekti huvirühmadel andmeid visualiseerida, et saada projektidest ülevaade ja teha teadlikumaid otsuseid.

Tõhusam koostöö

Sujuv integreerimine koostööriistadega (nt Skype’i ärirakendus ja Yammer) soodustab meeskonnatööd ja aitab projektides saavutada paremaid tulemusi.

Hõlbus ressursihaldus

Ressursihalduse tööriistad aitavad kokku panna projektimeeskondi, tellida vajalikke ressursse ja luua tõhusamaid ajakavasid.

Funktsioonid

Kiire alustamine

Alustuskuval tutvustatakse teile põhifunktsioone, nt ülesannete linkimine ja ajaskaala loomine, et saaksite kiirelt tööd alustada.

Oma klassi parimad mallid

Teie käsutuses on arvukalt valmismalle Projecti klientrakenduses ja saidil Office.com, mis võimaldavad teil kasutada oma klassi parimaid projektiplaane.

Intuitiivne otsing

Otsinguriba „Juhata mind“ (enamiku Office’i toodete standardfunktsioon) kasutades leiate kiirelt Projecti kasulikke funktsioone, mis aitavad teil tõhusamalt töötada.

Tuttavad diagrammid

Professionaalsete projektijuhtide jaoks loodud Projecti klientrakendus pakub tuttavlikke tööriistu, nt Gantti diagramme, mille abil saate hõlpsalt luua ajakavasid ja vähendada koolituseks kuluvat aega.

Nutikalt automaatne

Automatiseeritud funktsioonide abil saate vähendada ebatõhusat tegutsemist. Sõltuvuste põhjal saab automaatselt täita algus- ja lõpukuupäevi ning ülesandeinspektor aitab tuvastada tõhusamaid ülesande- ja ressursijaotusi.

Mitu ajaskaalat

Keerukaid ajakavasid saab visuaalselt esitada mitmesuguste ajaskaalade abil, mis aitavad projekti aspekte paremini mõista. Ajakavasid saab hõlpsasti teistega jagada tuttavaid Office’i tööriistu (nt PowerPointi) kasutades.

Intuitiivsed lähteplaanid

Saate kasutada lähteplaane, et võimaldada otsustajatel võrrelda projekti tegelikku kulgu algselt kavandatuga.

Visualiseeritud seosed

Tööülesande tee esiletõstmine Gantti diagrammis aitab mõista ülesannete vahelisi seoseid ja tuvastada, millised neist on projekti õnnestumiseks kõige olulisemad.

Juhul-kui-plaanimine

Saate märkida ülesandeid passiivseks ja käivitada nn juhul-kui-stsenaariume, et leida kõige sobivam ülesannete jaotus, ilma et peaksite kogu projektiplaani uuesti looma.

Sünkroonitud ülesandeloendid

Ülesandeloendi sünkroonimine võimaldab meeskonnaliikmetel värskendada oma ülesandeid SharePointis, nii et andmed ilmuvad ka Projecti klientrakenduses.

Optimaalne ressursikasutus

Ressursside kaasamine Kohtspikker ressursside kaasamise nõuetega. See funktsioon võimaldab projektijuhtidel tellida ametlikult konkreetseid ressursse. Töörühma plaanur aitab teil tuvastada ja lahendada võimalikke ressursijaotuse probleeme, mis võivad mõjutada ajakavast kinnipidamist.

Skype’i ärirakendus

Integreeritud suhtlustööriistad (nt Skype’i ärirakendus) hõlbustavad koostööd. Projecti rakenduses on võimalik teha hääl- ja videokõnesid ning pidada vestlusi – rakendusi pole vaja vahetada.

Ühendatud rakendused

Projectist saab andmeid hõlpsalt kopeerida tuttavatesse Office’i rakendustesse, nt PowerPointi ja Wordi. OneDrive for Business võimaldab projektifaile mugavalt salvestada.

Ühistööruumid

Saate luua spetsiaalse projektisaidi andmete (nt olekuvärskendused, vestlused ja projekti ajaskaalad) jagamiseks ning hoida meeskonnaliikmeid toimuvaga kursis.

Projektiaruanded

Põhjalikud valmisaruanded (nt edenemistrend ja ressursside ülevaade) võimaldavad saada projektist korraliku ülevaate ja esitada andmeid huvirühmadele. See aitab saavutada soovitud tulemusi.

Office’i lisandmoodulid

Külastage uut Office’i poodi, kust saate hankida Office'i lisandmoodulid, mis suurendavad Projecti võimalusi ning aitavad lahendada ainulaadseid äri- ja projektiprobleeme.

Klõpskäivitus

Vootehnoloogia võimaldab teil installida Projecti klientrakenduse kiirelt Internetist, sisevõrgust, kohaliku failisüsteemi kaudu või vallaskandjalt.

Alati ajakohane

Sarnaselt teistele Office 365 lahendustele pakub Projecti klientrakendus automaatvärskendusi. Nii on teil alati uusimad tööriistad ja funktsioonid, vähendades sellega IT-toe koormust.

Mitmesse arvutisse installimise võimalus

Meeskonnaliikmed saavad Projecti klientrakenduse installida kuni viide arvutisse, nii et neil on juurdepääs projektiplaanidele igalt poolt, kus nad parasjagu töötavad.

Mitme rentniku tugi

Saate eraldi käitada teenuse isoleeritud eksemplare. Iseseisvad IT- ja PMO-sätted võimaldavad igal pool hallata oma eraldi sätteid.

Usaldusväärne teenus

Microsoft PPM-il on 99,9% töövõimeaja garantii ja oma klassi parim andmevarundus, avariijärgne taaste ja globaalselt hajutatud andmekeskused.

Maailmaklassi nõuetele vastavus

Microsoft PPM vastab mitmesuguste valdkonnaspetsiifiliste standardite nõuetele, sh ISO 27001, EL-i tüüptingimused, HIPAA Business Associate Agreement (BAA) ja FISMA.

Active Directory sünkroonimine

Täiustatud Active Directory sünkroonimine abil saate kiirelt ja usaldusväärselt ressursse lisada, vähendades haldustoimingutele kuluvat aega.

Ööpäevaringne tugi

Microsofti ööpäevaringselt pakutava IT-toega aitab Project teie äritegevust pidevalt käigus hoida ja jätab IT-spetsialistidele rohkem aega strateegilistele algatustele keskendumiseks.

Kohandatud programmeeritavus

Teie IT-meeskond saab kasutada töökindlat rakendusearhitektuuri, et luua saadaoleva tarkvara arenduskomplekti (SDK) abil kohandatud funktsioone.

Kas teil on veel küsimusi?

Kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Hilti logo. Siit saate teada, kuidas Hilti kasutab projektijuhtimise sujuvamaks muutmiseks Microsoft Projectit. link

Tootmine, ettevõte, Project Online

Hilti

Liechtensteinis Schaanis asuv Hilti Corporation on eraettevõte, mis pakub uuenduslikke tooteid, süsteeme ja teenuseid ehitusvaldkonna spetsialistidele. Praeguseks on Hiltil tehased kuuel mandril enam kui 20 riigis.

Olukord
Hilti vajas tänapäevast tehnoloogiat, mis võimaldaks juhtida projekte tõhusalt ja paindlikult. Neil puudus korralik ülevaade projektimaastikul toimuvast. Hiltil oli vaja keskset ressursihaldussüsteemi töötajatele sobiva töökoormuse määramiseks.

Eelised

  • Lihtsam IT-struktuur, tänu millele saavad töötajad projekte hõlpsamalt käivitada, määratleda ja tähtsuse järjekorda seada
  • Suurem tootlikkus ja kulude kokkuhoid
  • Ladusamad protsessid, tõhusam koostöö, paindlikumad lahendused

Lisateave
Kolm inimest kohtuvad konverentsilaua taga. Siit saate teada, kuidas Arup kasutab Microsoft Projectit

Nõustamine, ettevõte, Project Online

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfooliohalduse büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
TEI-uuringu diagramm. Lugege Microsoft PPM-i majandusliku kogumõju kohta

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Microsoft PPM-i majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted kasutanud Microsoft Project & Portfolio Managementi (PPM) lahendust, et töötada välja ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutada parem ülevaade oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional.

Project Online Professional

Saate hõlpsalt plaane teha, jälgida asjade edenemist ja töötada koos teistega kust iganes. Project Online Professional aitab teie projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt organiseerida ning püsida graafikus. Alustage juba täna!

Tooted ja hinnad