Saate optimeerida oma projektiportfelli, et seada algatused tähtsuse järjekorda ja saavutada soovitud tulemusi. Sujuvalt integreeritav Power BI pakub täiustatud analüüsivahendeid ja valmisaruanded aitavad kõigil kasutajatel vajalikuga pidevalt kursis püsida.

Portfellide optimeerimine

Microsoft Project aitab otsustajatel parima strateegilise kava väljatöötamiseks hõlpsalt modelleerida erinevaid portfellistsenaariume, võttes arvesse projektiettepanekuid ja strateegilisi ärimõjureid ning hinnates ettevõtte kulu- ja ressursipiiranguid.

Seadmes on avatud Projecti fail ning kuvatud on aruanded ja diagrammid

Projektiettepanekute süstemaatiline hindamine

Microsoft Projecti abil saavad ettevõtte töötajad pea kõikjalt hankida projektiideid ja neid hinnata. See hõlmab ühtlustatud protsessi, mille käigus suunatakse ärijuhtumite ja projektipõhikirjade üksikasjalik teave läbivaatuseks juhtkonnale.

Seadmes on kuvatud Projecti aruanne, sh projektide loend ja diagramm

Ärianalüüsi sujuv integreerimine

Power BI Pro ja Exceli abil saate eri portfellidest koguda mitmesugust teavet. Kohaliku OData abil saate täiendavaks aruandluseks kiiresti ühendada portfelliandmed teiste valdkonnasüsteemide andmetega.

Seadmes on avatud Power BI rakendus, kus on näha visualiseeritud andmed

Valmisaruanded

Saate anda ühe valmisaruande ettevõttes meeskonnaliikmetega ühiskasutusse ning hoida neid projektiga kursis. Aruanded sisaldavad kõike alates edenemistrendidest kuni finantsteabeni.

Seadmes on kuvatud Projecti fail koos aruande, diagrammide ja tabelitega