Portfooliohaldus

Microsoft Project & Portfolio Managementi abil saate optimeerida oma projektiportfooliot ja saavutada püstitatud eesmärke. Sujuv integratsioon Power BI annab teie käsutusse täiustatud portfoolio analüüsilahendused ja valmisaruanded, et kõigil oleks alati olemas vajalik teave.

Teostus kooskõlas strateegiaga

Microsoft Surface’i tahvelarvuti, mille ekraanil kuvatakse Project Web Appis saadaval olevad diagrammid
 

Microsoft Project & Portfolio Management aitab otsustajatel parima strateegilise kava väljatöötamiseks hõlpsalt modelleerida erinevaid portfooliostsenaariume, võttes arvesse projektiettepanekuid ja strateegilisi ärimõjureid ning hinnates ettevõtte kulu- ja ressursipiiranguid.

iPadi tahvelarvuti, mille ekraanil kuvatakse Microsoft Projecti projektiandmed ja juhtimismõõdikud
 
 

Saate anda ühe valmisaruande ettevõttes meeskonnaliikmetega ühiskasutusse ning hoida neid projektiga kursis. Aruanded sisaldavad kõike alates edenemistrendidest kuni finantsteabeni ning on saadaval mitmesugustes seadmetes.

Microsoft Surface’i tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud Microsoft Project & Portfolio Managementi Power BI graafid
 
 

Power BI Pro ja Exceli abil saate eri portfooliotest koguda mitmesugust teavet. Kohaliku OData abil saate portfoolio andmed täiendavaks aruandluseks kiiresti teiste tegevusalasüsteemide andmetega ühendada.

Microsoft Surface’i tahvelarvuti, mille ekraanil kuvatakse Microsoft Projecti projekti mõõdikutega projektide loend
 
 

Microsoft Project & Portfolio Managementi abil saavad ettevõtte töötajad pea kõikjalt hankida projektiideid ning neid hinnata. See hõlmab ühtlustatud protsessi, mille käigus suunatakse ärijuhtumite ja projektipõhikirjade üksikasjalik teave läbivaatuseks juhtkonnale.

Portfooliohalduse kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Microsoft Projecti kuva, teave selle kohta, kuidas Project Online aitas Microsofti meeskonnal projektijuhtimist tõhustada

Valmistoodete tootmine

Microsoft IT juhtumianalüüs

Meeskond saab koondülevaate projekti edenemisest mistahes asukohas.

Project Online aitas Microsofti taristu- ja koostööteenuste meeskonnal projekte tõhusamalt juhtida ning vabaneda serverite ülalpidamiskuludest. Projektijuhid saavad nüüd ajakohast teavet kõigist seadmetest mis tahes asukohas.

Lisateave
ARUPi logo, teave selle kohta, kuidas Arup kasutab Microsoft Projectit

Tootmine, suurettevõtetele, Project Online

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfooliohalduse büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt

Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
TEI-uuringu diagramm, teave Microsoft Project & Portfolio Managementi majandusliku kogumõju kohta

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on näha uue projekti aken rakenduses Project Online Professional

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid

Microsoft Project & Portfolio Managementi partnerid on tõestanud end Projecti juurutamise ja laiendamise asjatundjatena. Võtke partneriga ühendust – ta aitab kindlaks teha teie vajadused ning juurutada lahenduse, mis sobib just teie ärimudelile.

Proovige kohe koostöös partneriga