Project Professional

Organiseerige oma projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt ning püsige graafikus. Project Professional 2016 teeb kavandamise ja koostöö lihtsaks ning võimaldab projektidega tegeleda praktiliselt kõikjalt.

{PP2016Buy|price}

Või proovige kohe tasuta

Saate hoida oma projektid, ressursid ja meeskonnad hästi organiseerituna ja graafikus

Sülearvuti, mille ekraanil on kuvatud Project Professionali Office’i lisandmoodulite aken

Töö kiire alustamine

Uute võimalustega kiiresti tutvumiseks lugege avakuval toodud juhiseid. Pakutavad projektimallid teevad alustamise lihtsaks ja annavad suuna.

Tõhus plaanimine

Tuttavad automatiseeritud plaanimistööriistad aitavad vähendada ebatõhusat tegutsemist ja koolitusele kuluvat aega. Keerukaid ajakavasid saab lihtsasti esitada erinevate ajaskaalade abil.

Hõlbus ressursihaldus

Ressursihalduse tööriistad aitavad kokku panna projektimeeskondi, tellida vajalikke ressursse ja luua tõhusamaid ajakavasid.

Nutikate otsuste tegemine

Valmisaruanded aitavad projekti huvirühmadel andmeid visualiseerida, et saada projektidest ülevaade ja teha teadlikumaid otsuseid.

Funktsioonid

Nutikas häälestus

+

Kiire alustamine

Alustuskuval tutvustatakse teile põhifunktsioone, nt ülesannete linkimine ja ajaskaala loomine, et saaksite kiirelt tööd alustada.

Oma klassi parimad mallid

Project Professional ja Office.com pakuvad arvukalt valmismalle, mis võimaldavad teil koostada parimaid projektiplaane.

Intuitiivne otsing

Otsinguriba „Mida soovite teha?“ (enamiku Office’i toodete standardfunktsioon) abil leiate kiirelt Projecti kasulikke funktsioone, mis aitavad teil tõhusamalt töötada.

Tõhus plaanimine

+

Tuttavad diagrammid

Professionaalsete projektijuhtide jaoks loodud Project Professional võimaldab kasutada tuttavaid tööriistu (nt Gantti diagramme), mille abil saate hõlpsalt luua ajakavasid ja vähendada koolituseks kuluvat aega.

Nutikalt automaatne

Automatiseeritud funktsioonide abil saate vähendada ebatõhusat tegutsemist. Sõltuvuste põhjal saab automaatselt täita algus- ja lõpukuupäevi ning ülesandeinspektor aitab tuvastada tõhusamaid ülesande- ja ressursijaotusi.

Mitu ajaskaalat

Keerukaid ajakavasid saab visuaalselt esitada mitmesuguste ajaskaalade abil, mis aitavad projekti aspekte paremini mõista. Ajakavasid saab hõlpsasti teistega jagada tuttavaid Office’i tööriistu (nt PowerPointi) kasutades.

Intuitiivsed lähteplaanid

Saate kasutada lähteplaane, et võimaldada otsustajatel võrrelda projekti tegelikku kulgu algselt kavandatuga.

Optimeeritud ülesandehaldus

+

Visualiseeritud seosed

Tööülesande tee esiletõstmine Gantti diagrammis aitab mõista ülesannete vahelisi seoseid ja tuvastada, millised neist on projekti õnnestumiseks kõige olulisemad.

Juhul-kui-plaanimine

Saate märkida ülesandeid passiivseks ja käivitada nn juhul-kui-stsenaariume, et leida kõige sobivam ülesannete jaotus, ilma et peaksite kogu projektiplaani uuesti looma.

Sünkroonitud ülesandeloendid

Ülesandeloendi sünkroonimise funktsiooni abil saavad meeskonnaliikmed värskendada oma ülesandeid SharePointis. Uued andmed ilmuvad ka Project Professionalis.

Ressursihaldus

+

Koondvaade

Kõik potentsiaalsed projektiressursid on võimalik koondada ühte vaatesse, et ressursihaldurid saaksid standardsete andmete alusel ressursse võrrelda ning koostada sobivaimad meeskonnad.

Optimaalne ressursikasutus

Ressursside kaasamiseKohtspikker ressursside kaasamise nõuetega funktsioon võimaldab taotleda konkreetseid ressursse. Töörühma plaanur aitab teil tuvastada ja lahendada võimalikke ressursijaotuse probleeme, mis võivad mõjutada ajakavast kinnipidamist.

Integreeritud koostöölahendus

+

Skype’i ärirakendus

Integreeritud suhtlustööriistad (nt Skype’i ärirakendus) hõlbustavad koostööd. Projecti rakenduses on võimalik teha hääl- ja videokõnesid ning pidada vestlusi – rakendusi pole vaja vahetada.

Ühendatud rakendused

Projectist saab andmeid hõlpsalt kopeerida tuttavatesse Office’i rakendustesse, nt PowerPointi ja Wordi. OneDrive for Business võimaldab projektifaile mugavalt salvestada.

Ühistööruumid

Saate luua spetsiaalse projektisaidi andmete (nt olekuvärskendused, vestlused ja projekti ajaskaalad) jagamiseks ning hoida meeskonnaliikmeid toimuvaga kursis.

Project Online Premiumi ja Project Serveri sünkroonimine

Rakenduse Project Professional 2016 ajakavasid saab sünkroonida Project Online Premiumi ja Project Server 2016 andmetega.

Parem otsustusprotsess

+

Projektiaruanded

Põhjalikud valmisaruanded (nt edenemistrend ja ressursside ülevaade) võimaldavad saada projektist korraliku ülevaate ja esitada andmeid huvirühmadele. See aitab saavutada soovitud tulemusi.

Office’i pood

+

Office’i lisandmoodulid

Külastage uut Office’i poodi, kust saate hankida Office’i lisandmooduleid, mis suurendavad Projecti võimalusi ning aitavad lahendada ainulaadseid äri- ja projektiprobleeme.

Kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Xeroxi logopilt

Professionaalsed teenused, suurettevõtetele

Xerox

Xerox Services Healthcare Payer Group on globaalne teenuseorganisatsioon, kus töötab üle 860 IT-spetsialisti, sealhulgas 410 tarkvaraarendajat. Emafirma Xerox on üks maailma suurimaid äriprotsesside ja dokumendihalduse teenusepakkujaid.

Olukord
Ettevõte soovis muuta globaalsete arendusprojektide meeskonnad sidusamaks, produktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Mitmete firmade ülevõtmiste tulemusena kasutati segamini enda ja muude tootjate tarkvaraarendus- ja projektijuhtimistööriistu ning meetodeid.

Eelised

  • Tööviljakuse suurendamine kuni 40 protsenti
  • IT-kulude vähendamine kuni 30 protsenti
  • Arendusressursside paindlikum kasutamine

Core Constructioni logopilt

Ehitusvaldkond, keskmine turg

Core Construction

Phoenixis (Arizona) asuv Core Construction on üleriiklikult tuntud ehitusettevõte, mis tegutseb vankumatult, jäädes truuks oma põhiväärtustele: õiglus, ausus, pidev arenemine ja väärtuse loomine.

Olukord
CORE Constructionil oli vaja standardset ja kasutajasõbralikku lahendust ehitusprojektide ajakavade haldamiseks. Juhtivtöötajad soovisid saada ettevõtte 700 miljoni dollarilise eelarvega projektiportfooliost paremat ülevaadet.

Eelised

  • Väiksemad kulud
  • Täpsemad andmed ning põhjaliku ülevaate tagav projektiandmete koondesitus
  • Paremad projektiandmetel põhinevad otsused ning suurem kasumimarginaal

TEI-uuringu diagrammi pilt

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Microsoft Surface tahvelarvuti Project Professionali projektifailiga

Projecti tasuta prooviversioon

Saate koostada hõlpsalt plaane, jälgida asjade kulgu ja teha ladusat koostööd kust iganes. Project Professional 2016 aitab tõhusalt projekte, ressursse ja meeskondi organiseerida ning graafikus püsida. Proovige tasuta prooviversiooni juba täna!

Proovige kohe