Projecti logi

Project Professional

Organiseerige oma projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt ning püsige graafikus. Project Professional 2016 teeb kavandamise ja koostöö lihtsaks ning võimaldab projektidega tegeleda praktiliselt kõikjalt.

{PP2016Buy|price}

Või proovige kohe tasuta

Organiseerige oma projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt ning püsige graafikus.

Project Professionali rakendusega sülearvuti, mille ekraanil on kuvatud Office'i lisandmoodulid.

Töö kiire alustamine

Uute võimalustega kiiresti tutvumiseks lugege avakuval toodud juhiseid. Pakutavad projektimallid teevad alustamise lihtsaks ja annavad suuna.

Tõhus plaanimine

Tuttavad automatiseeritud plaanimistööriistad aitavad vähendada ebatõhusat tegutsemist ja koolitusele kuluvat aega. Keerukaid ajakavasid saab lihtsasti esitada erinevate ajaskaalade abil.

Hõlbus ressursihaldus

Ressursihalduse tööriistad aitavad kokku panna projektimeeskondi, tellida vajalikke ressursse ja luua tõhusamaid ajakavasid.

Nutikad otsused

Pakutavad aruandevormid aitavad projekti huvirühmadel andmeid visualiseerida, võimaldades saada projektidest hea ülevaate ja teha teadlikumaid otsuseid.

Funktsioonid

Nutikas häälestus

Nutikas häälestus

+

Kiire alustamine

Rakenduse avakuva tutvustab teile selle põhifunktsioone (nagu näiteks ülesannete linkimine ja ajaskaala loomine), võimaldades tööga kiiresti alustada.

Oma klassi parimad mallid

Project Professional ja Office.com pakuvad arvukalt valmismalle, mis võimaldavad teil koostada parimaid projektiplaane.

Intuitiivne otsing

Otsinguriba „Juhata mind“ (enamiku Office’i toodete standardfunktsioon) kasutades leiate kiirelt Projecti kasulikke funktsioone, mis aitavad teil tõhusamalt töötada.

Tõhus plaanimine

Tõhus plaanimine

+

Tuttavad diagrammid

Professionaalsete projektijuhtide jaoks loodud Project Professional võimaldab kasutada tuttavaid tööriistu (nt Gantti diagramme), mille abil saate hõlpsalt luua ajakavasid ja vähendada koolituseks kuluvat aega.

Nutikalt automaatne

Automatiseeritud funktsioonide abil saate vähendada ebatõhusat tegutsemist. Sõltuvuste põhjal saab automaatselt täita algus- ja lõpukuupäevi ning ülesandeinspektor aitab tuvastada tõhusamaid ülesande- ja ressursijaotusi.

Mitu ajaskaalat

Keerukaid ajakavasid saab visuaalselt esitada mitmesuguste ajaskaalade abil, mis aitavad projekti aspekte paremini mõista. Ajakavasid saab hõlpsasti teistega jagada tuttavaid Office’i tööriistu (nt PowerPointi) kasutades.

Intuitiivsed lähteplaanid

Saate kasutada lähteplaane, et võimaldada otsustajatel võrrelda projekti tegelikku kulgu algselt kavandatuga.

Optimaalne ülesandehaldus

Optimaalne ülesandehaldus

+

Visualiseeritud seosed

Tööülesande tee esiletõstmine Gantti diagrammis aitab mõista ülesannete vahelisi seoseid ja tuvastada, millised neist on projekti õnnestumiseks kõige olulisemad.

Juhul-kui-plaanimine

Saate märkide ülesandeid passiivseks ja käivitada nn juhul-kui-stsenaariume, et leida kõige sobivam ülesannete jaotus, ilma et peaksite kogu projektiplaani uuesti looma.

Sünkroonitud ülesandeloendid

Ülesandeloendi sünkroonimise funktsiooni abil saavad meeskonnaliikmed värskendada oma ülesandeid SharePointis. Uued andmed ilmuvad ka Project Professionalis.

Ressursihaldus

Ressursihaldus

+

Koondvaade

Kõik potentsiaalsed projektiressursid on võimalik koondada ühte vaatesse, et ressursihaldurid saaksid standardsete andmete alusel ressursse võrrelda ning koostada sobivaimad meeskonnad.

Optimaalne ressursikasutus

Ressursside kaasamise funktsioon Kohtspikriikoon võimaldab tellida konkreetseid ressursse. Töörühma plaanimise tööriista abil saate tuvastada ja lahendada võimalikke ressursijaotuse probleeme. See aitab püsida graafikus.

Tõhusad koostöölahendused

Tõhusad koostöölahendused

+

Skype'i ärirakendus

Integreeritud suhtlustööriistad (nt Skype’i ärirakendus) hõlbustavad koostööd. Projecti rakenduses on võimalik teha hääl- ja videokõnesid ning pidada vestlusi – rakendusi pole vaja vahetada.

Ühendatud rakendused

Projectist saab andmeid hõlpsalt kopeerida tuttavatesse Office’i rakendustesse, nt PowerPointi ja Wordi. OneDrive for Business võimaldab projektifaile mugavalt salvestada.

Ühistööruumid

Saate luua spetsiaalse projektisaidi andmete (nt olekuvärskendused, vestlused ja projekti ajaskaalad) jagamiseks ning hoida meeskonnaliikmeid toimuvaga kursis.

Project Online’i ja Project Serveri sünkroonimine

Rakenduse Project Professional 2016 ajakavasid saab sünkroonida Project Online’i ja Project Server 2016 andmetega.

Parem otsustusprotsess

Parem otsustusprotsess

+

Projektiaruanded

Põhjalikud valmisaruanded (nt edenemistrend ja ressursside ülevaade) võimaldavad saada projektist korraliku ülevaate ja esitada andmeid huvirühmadele. See aitab saavutada soovitud tulemusi.

Office'i pood

Office'i pood

+

Office’i lisandmoodulid

Külastage uut Office’i poodi, kust saate hankida Office'i lisandmoodulid, mis suurendavad Projecti võimalusi ning aitavad lahendada ainulaadseid äri- ja projektiprobleeme.

Kas teil on veel küsimusi?

Kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Xeroxi logo

Professionaalsed teenused, projekteerimine

Xerox

Xerox Services Healthcare Payer Group on globaalne teenuseorganisatsioon, kus töötab üle 860 IT-spetsialisti, sealhulgas 410 tarkvaraarendajat. Emafirma Xerox on üks suurematest äriprotsesside juhtimise ja dokumendihalduse teenuse pakkujatest maailmas.

Olukord:
Ettevõte soovis muuta globaalsete arendusprojektide meeskonnad sidusamaks, produktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Mitmete firmade ülevõtmiste tulemusena kasutati segamini enda ja muude tootjate tarkvaraarendus- ja projektijuhtimistööriistu ning meetodeid.

Eelised:

  • Tööviljakuse suurendamine kuni 40 protsenti
  • IT-kulude vähendamine kuni 30 protsenti
  • Arendusressursside paindlikum kasutamine

Core Constructioni logo

Ehitusvaldkond

Core Construction

Phoenixis (Arizona) asuv Core Construction on üleriiklikult tuntud ehitusettevõte, mis tegutseb vankumatult, jäädes truuks oma põhiväärtustele: õiglus, ausus, pidev arenemine ja väärtuse loomine.

Olukord:
CORE Constructionil oli vaja standardset ja kasutajasõbralikku lahendust ehitusprojektide ajakavade haldamiseks. Juhtivtöötajad soovisid saada ettevõtte 700 miljoni dollarilise eelarvega projektiportfellist paremat ülevaadet.

Eelised:

  • Väiksemad kulud
  • Täpsemad andmed ning põhjaliku ülevaate tagav projektiandmete koondesitus
  • Paremad, projektiandmetel põhinevad otsused ning suurem kasumimarginaal

 TEI-uuringust võetud diagramm, mis näitab neljaosalist strateegiat ettevõtte töö ümberkorraldamiseks

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Microsoft PPM-i majanduslik kogumõju

Lugege, kuidas on ettevõtted kasutanud Microsoft Project & Portfolio Managementi (PPM-i), et juurutada ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ning saada parem ülevaade projektiportfellide olukorrast.

Microsoft Surface tahvelarvuti Project Professionali projektifailiga.

Projecti tasuta prooviversioon

Koostage hõlpsalt plaane, jälgige asjade kulgu ja tehke ladusat koostööd kust iganes. Project Professional 2016 aitab organiseerida projekte, ressursse ja meeskondi tõhusalt ning püsida graafikus. Proovige tasuta juba täna!

Proovige kohe