Projecti logo

Project Standard

Project 2016 aitab teil tegevusi paremini organiseerida, pakkudes lihtsaid tööriistu, mis võimaldavad projekte hõlpsasti kavandada, käivitada ja jälgida.

{PS2016Buy|price}

Organiseerige projekte tõhusalt ning püsige graafikus

Microsoft Surface’i tahvelarvuti Microsoft Projecti uue projekti vaatega

Töö kiire alustamine

Projecti uute võimalustega kiiresti tutvumiseks lugege avakuval toodud juhiseid. Pakutavad projektimallid teevad alustamise lihtsaks ja annavad suuna.

Tõhus plaanimine

Tuttavad automatiseeritud plaanimistööriistad aitavad vähendada ebatõhusat tegutsemist ja koolitusele kuluvat aega. Keerukaid ajakavasid saab lihtsasti esitada erinevate ajaskaalade abil.

Tööülesannete optimeerimine

Visualiseerimise tööriistad aitavad ülesannetevahelisi seoseid paremini haarata ja mõista. Nn juhul-kui-stsenaariumi rakendamine võimaldab ülesannete parimal moel kavandamist.

Funktsioonid

Nutikas häälestus

Nutikas häälestus

+

Kiire alustamine

Rakenduse avakuva tutvustab teile selle põhifunktsioone (nagu näiteks ülesannete linkimine ja ajaskaala loomine), võimaldades tööga kiiresti alustada.

Oma klassi parimad mallid

Projektiga õigesti alustamiseks kasutage mõnd Project Standardi rakenduses või Office.com lehel pakutavatest arvukatest valmismallidest.

Intuitiivne otsing

Otsinguriba „Juhata mind“ (enamiku Office’i toodete standardfunktsioon) kasutades leiate kiirelt Projecti kasulikke funktsioone, mis aitavad teil tõhusamalt töötada.

Tõhus plaanimine

Tõhus plaanimine

+

Tuttavad diagrammid

Project Standardis saab kasutada tuttavaid tööriistu (nt Gantti diagramme), tänu millele kulgeb plaanimine ladusamalt ning väheneb ajakulu koolitusele.

Nutikalt automaatne

Automaatsete funktsioonide abil saate vähendada ebatõhusat tegutsemist. Kasutage algus- ja lõpukuupäevade automaatse täitmise funktsiooni ning muid võimalusi plaanide tõhusamaks koostamiseks.

Mitu ajaskaalat

Keerukaid ajakavasid saab visuaalselt esitada mitmesuguste ajaskaalade abil, mis aitavad projekti aspekte paremini mõista. Ajakavasid saab hõlpsasti teistega jagada tuttavaid Office’i tööriistu (nt PowerPointi) kasutades.

Intuitiivsed lähteplaanid

Saate kasutada lähteplaane, et võimaldada otsustajatel võrrelda projekti tegelikku kulgu algselt kavandatuga.

Optimaalne ülesandehaldus

Optimaalne ülesandehaldus

+

Visualiseeritud seosed

Tööülesande tee esiletõstmine Gantti diagrammis aitab mõista ülesannete vahelisi seoseid ja tuvastada, millised neist on projekti õnnestumiseks kõige olulisemad.

Ühendatud rakendused

Ühendatud rakendused

+

Lihtsustatud ühiskasutus

Projectist saab andmeid hõlpsalt kopeerida Office’i muudesse rakendustesse, nt PowerPointi ja Wordi. Projektifailid saab salvestada OneDrive’i.

Parem otsustusprotsess

Parem otsustusprotsess

+

Kasulikud aruanded

Põhjalikud valmisaruanded (nt edenemistrend ja ressursside ülevaade) võimaldavad saada projektist korraliku ülevaate ja esitada andmeid huvirühmadele. See aitab saavutada soovitud tulemusi.

Office’i pood

Office'i pood

+

Office’i lisandmoodulid

Külastage uut Office’i poodi, kust saate hankida Office'i lisandmoodulid, mis suurendavad Projecti võimalusi ning aitavad lahendada ainulaadseid äri- ja projektiprobleeme.

Kas teil on veel küsimusi?

Kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Hilti logo

Tootmine, projekteerimine, Project Online

Hilti

Schaanis (Liechtenstein) asuv Hilti Corporation on eraettevõte, mis pakub uuenduslikke tooteid, süsteeme ja teenuseid ehitusvaldkonna spetsialistidele. Praeguseks on Hiltil tehased kuuel mandril enam kui 20 riigis.

Olukord
Hilti vajas kaasaegset tehnoloogiat, mis võimaldaks juhtida projekte tõhusalt ja paindlikult. Neil puudus korralik ülevaade projektimaastikul toimuvast. Neil oli vaja keskset ressursihaldussüsteemi töötajatele sobiva töökoormuse määramiseks.

Eelised:

  • Lihtsam IT-struktuur, tänu millele saavad töötajad projekte hõlpsamalt käivitada, määratleda ja tähtsuse järjekorda seada.
  • Suurem tootlikkus ja kulude kokkuhoid
  • Ladusamad protsessid, tõhusam koostöö, paindlikumad lahendused.

Lisateave
Kolm inimest istuvad sülearvutitega konverentsilaua ääres ja peavad koosolekut

Nõustamine, projekteerimine, Project Online

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfellijuhtimise büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised:

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, kuid tõhus ideede loomise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
 TEI-uuringust võetud diagramm, mis näitab neljaosalist strateegiat ettevõtte töö ümberkorraldamiseks

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Microsoft PPM-i majanduslik kogumõju

Lugege, kuidas on ettevõtted kasutanud Microsoft Project & Portfolio Managementi (PPM-i), et juurutada ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ning saada parem ülevaade projektiportfellide olukorrast.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti rakenduse Project 2016 uue projekti vaatega.

Hankige Project 2016

Project 2016 aitab teil tegevusi paremini organiseerida, pakkudes lihtsaid tööriistu, mis võimaldavad projekte hõlpsasti kavandada, käivitada ja jälgida.

Ostke kohe