Projecti logo

Project Standard

Project 2016 aitab teil tegevusi paremini organiseerida, pakkudes lihtsaid tööriistu, mis võimaldavad projekte hõlpsasti kavandada, käivitada ja jälgida.

{PS2016Buy|price}

Saate projekte tõhusalt organiseerida ja graafikus püsida

Microsoft Surface’i tahvelarvuti, mille ekraanil kuvatakse Microsoft Projecti kuva „Uus projekt“.

Tööd saab kiiresti alustada

Projecti uute võimalustega kiiresti tutvumiseks lugege avakuval toodud juhiseid. Pakutavad projektimallid teevad alustamise lihtsaks ja annavad suuna.

Tõhus plaanimine

Tuttavad automatiseeritud plaanimistööriistad aitavad vähendada ebatõhusat tegutsemist ja koolitusele kuluvat aega. Keerukaid ajakavasid saab lihtsasti esitada erinevate ajaskaalade abil.

Tööülesannete optimeerimine

Visualiseerimise tööriistad aitavad ülesannetevahelisi seoseid paremini haarata ja mõista. Nn juhul-kui-stsenaariumi rakendamine võimaldab ülesannete parimal moel kavandamist.

Funktsioonid

Nutikas häälestus

+

Kiire alustamine

Alustuskuval tutvustatakse teile põhifunktsioone, nt ülesannete linkimine ja ajaskaala loomine, et saaksite kiirelt tööd alustada.

Oma klassi parimad mallid

Projektiga õigesti alustamiseks kasutage mõnd Project Standardi rakenduses või Office.com lehel pakutavatest arvukatest valmismallidest.

Intuitiivne otsing

Otsinguriba „Juhata mind“ (enamiku Office’i toodete standardfunktsioon) kasutades leiate kiirelt Projecti kasulikke funktsioone, mis aitavad teil tõhusamalt töötada.

Tõhus plaanimine

+

Tuttavad diagrammid

Project Standardis saab kasutada tuttavaid tööriistu (nt Gantti diagramme), tänu millele kulgeb plaanimine ladusamalt ning väheneb ajakulu koolitusele.

Nutikalt automaatne

Automaatsete funktsioonide abil saate vähendada ebatõhusat tegutsemist. Kasutage algus- ja lõpukuupäevade automaatse täitmise funktsiooni ning muid võimalusi plaanide tõhusamaks koostamiseks.

Mitu ajaskaalat

Keerukaid ajakavasid saab visuaalselt esitada mitmesuguste ajaskaalade abil, mis aitavad projekti aspekte paremini mõista. Ajakavasid saab hõlpsasti teistega jagada tuttavaid Office’i tööriistu (nt PowerPointi) kasutades.

Intuitiivsed lähteplaanid

Saate kasutada lähteplaane, et võimaldada otsustajatel võrrelda projekti tegelikku kulgu algselt kavandatuga.

Optimeeritud ülesandehaldus

+

Visualiseeritud seosed

Tööülesande tee esiletõstmine Gantti diagrammis aitab mõista ülesannete vahelisi seoseid ja tuvastada, millised neist on projekti õnnestumiseks kõige olulisemad.

Ühendatud rakendused

+

Lihtsustatud ühiskasutus

Projectist saab andmeid hõlpsalt kopeerida Office’i muudesse rakendustesse, nt PowerPointi ja Wordi. Projektifailid saab salvestada OneDrive’i.

Parem otsustusprotsess

+

Kasulikud aruanded

Põhjalikud valmisaruanded (nt edenemistrend ja ressursside ülevaade) võimaldavad saada projektist korraliku ülevaate ja esitada andmeid huvirühmadele. See aitab saavutada soovitud tulemusi.

Office’i pood

+

Office’i lisandmoodulid

Külastage uut Office’i poodi, kust saate hankida Office’i lisandmooduleid, mis suurendavad Projecti võimalusi ning aitavad lahendada ainulaadseid äri- ja projektiprobleeme.

Kas teil on veel küsimusi?

Kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Hilti logo. Lugege teavet selle kohta, kuidas Hilti kasutab oma projektide juhtimiseks Microsoft Projectit

Tootmine, suurettevõte, Project Online Premium

Hilti

Liechtensteinis Schaanis asuv Hilti Corporation on eraettevõte, mis pakub uuenduslikke tooteid, süsteeme ja teenuseid ehitusvaldkonna spetsialistidele. Praeguseks on Hiltil tehased kuuel mandril enam kui 20 riigis.

Olukord
Hilti vajas tänapäevast tehnoloogiat, mis võimaldaks juhtida projekte tõhusalt ja paindlikult. Neil puudus korralik ülevaade projektimaastikul toimuvast. Hiltil oli vaja keskset ressursihaldussüsteemi töötajatele sobiva töökoormuse määramiseks.

Eelised

  • Lihtsam IT-struktuur, tänu millele saavad töötajad projekte hõlpsamalt käivitada, määratleda ja tähtsuse järjekorda seada
  • Suurem tootlikkus ja kulude kokkuhoid
  • Ladusamad protsessid, tõhusam koostöö, paindlikumad lahendused

Lisateave
Kolm inimest peavad konverentsilaua taga koosolekut. Lugege teavet selle kohta, kuidas Arup kasutab Project Online Premiumit

Nõustamine, ettevõte, Project Online Premium

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfellijuhtimise büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
TEI-uuringu diagramm. Lugege teavet Microsoft PPM-i majandusliku kogumõju kohta

Tehnoloogiatooted ja -teenused

TEI-uuring

Microsoft PPM-i majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted kasutanud Microsofti projektiportfoolio halduse (PPM) lahendust, et töötada välja ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutada parem ülevaade oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti rakenduse Project 2016 uue projekti vaatega.

Hankige Project 2016

Project 2016 aitab teil tegevusi paremini organiseerida, pakkudes tööriistu, mis võimaldavad projekte hõlpsasti kavandada, käivitada ja jälgida.

Ostke kohe