Ressursihaldus

Microsoft Project & Portfolio Management annab ettevõtetele võimaluse ennetavalt projektide kasutust hallata, varakult kitsaskohti tuvastada, prognoosida täpseid ressursivajadusi ning muuta projektide valimist ja õigeaegset valmimist tõhusamaks.

Ressursside parem optimeerimine ja projektide valmimine

Tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud Project Web Appi aken „Ressursitaotlused“
 

Projektide personalivajaduse täitmiseks saab ressursilepete abil ressursse taotleda ja lukustada.

Tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud Office 365 Microsoft Projecti jõudluse ja kokkulepitud aegadega intensiivsuskaart
 
 

Jõudluse intensiivsuskaartide abil saate vaadata oma ressursikasutust. Ülesannete optimeerimiseks saate kiiresti vaadata, millised ressursid on saadaval ja millised hõivatud.

Tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud mitmesugused Power BI-s saadaolevad valmisaruanded
 
 

Saate võrrelda ressurssikasutust olemasolevate põhiandmete lõikes ja prognoosida eeldatavat kasutust. Valmisaruannete abil saate jälgida projekti edenemist ja tegeleda probleemidega.

Tahvelarvuti ekraan, kus on kuvatud Microsoft Projecti Gantti diagramm ja Skype’i ärirakenduses kuvatav kiirsõnum
 
 

Skype’i ärirakendus ja muud sarnased tööriistad innustavad tegema koostööd. Meeskonnad pääsevad Skype’ile juurde ka projektiplaanide kasutamise ajal, nii et rakendusi pole vaja vaheldumisi aktiveerida.

Tahvelarvuti ja mobiiltelefon, mille ekraanil on kuvatud ühe projekti üksikasjad teenusekomplektis Office 365, mis võimaldab ülesandehaldust ja ajajuhtimist ka mobiilsideseadme kaudu
 
 

Tänu mobiilsideseadmetes kasutatavatele ülesandehaldus- ja ajajuhtimisrakendustele saate anda töötajatele võimaluse töötada oma seadmetega. Värskendatud teavet saab postitada mis tahes seadmest ning projekti edenemist saab jälgida kõikjal.

Ressursihalduse kliendilood

Kliendilood on saadaval ainult inglise keeles

Microsoft Projecti kuva, teave selle kohta, kuidas Project Online aitas Microsofti meeskonnal projektijuhtimist tõhustada

Valmistoodete tootmine

Microsoft I T juhtumianalüüs

Meeskond saab koondülevaate projekti edenemisest mistahes asukohas.

Project Online Premium aitas Microsofti taristu- ja koostööteenuste meeskonnal projekte tõhusamalt juhtida ning vabaneda serverite ülalpidamiskuludest. Projektijuhtid saavad nüüd ajakohast teavet kõigist seadmetest mistahes asukohas.

Lisateave
Arupi logo, teave selle kohta, kuidas Arup kasutab Microsoft Projectit

Tootmine, suurettevõtetele, Project Online Premium

ARUP

Arup on paljude maailma olulisemate tehiskeskkonnaprojektide peamiseks loominguliseks jõuks. Maailma eri paigus asuvast 90 kontorist käivitavad Arupi plaanijad, disainerid, insenerid ja konsultandid uuenduslikke projekte kogu planeedil.

Olukord
Arupil oli ülemaailmne IT-portfooliohalduse büroo (PMO), kus olekuaruandeid loodi käsitsi piirkondlikest esindustest saadetavate arvutustabelite ja meilide põhjal.

Eelised

  • Ülevaate projekti olekust saab kiiresti ja hõlpsalt
  • Lihtne, ent samas tõhus ideede genereerimise platvorm
  • Juurdepääs projektiandmetele igalt poolt
  • Pidevat täiustamist võimaldav platvorm

Lisateave
TEI-uuringust võetud diagramm, mis näitab neljaosalist strateegiat ettevõtteülese teisenemise korraldamiseks, teave Microsoft Project & Portfolio Managementi majandusliku kogumõju kohta (pilt)

Tehnoloogiatooted ja -teenused

T E I-uuring

Lahenduse Microsoft Project & Portfolio Management majanduslik kogumõju

Lugege teavet selle kohta, kuidas on ettevõtted Microsoft Project & Portfolio Managementi abil välja töötanud ühtsemaid projektijuhtimise tavasid ja saavutanud parema ülevaate oma projektiportfooliote tegevusest.

Lisateave
Microsoft Surface’i tahvelarvuti, kus on kuvatud rakenduse Project Online Premium uus projekt

Project Online Premium

Project Online Premiumi abil portfoolioid, programme ja ressursse hallates saavutate optimaalsed tulemused. Alustage juba täna!

Lepingud ja hinnad