Miten menestyvät johtajat osallistavat ja sitouttavat työntekijöitä nykyaikaisilla yritysviestintätyökaluilla?


Ei ole mikään salaisuus, että monet työntekijät eivät koe olevansa kovin sitoutuneita työhönsä.

Aon Hewittin vuonna 2017 tekemän maailmanlaajuisen analyysin, joka käsitti yli viisi miljoonaa työntekijää, mukaan vain 24 % on erittäin sitoutuneita työhönsä. Gallupin luvut ovat vieläkin hälyttävämpiä: vain 15 % työntekijöistä (ja vain 33 % amerikkalaisista työntekijöistä) on sitoutuneita.

Ratkaisut työntekijöiden sitoutumis- ja osallistamisongelmiin ovat selkeitä. Meidän täytyy kyetä saamaan oikeat ihmiset paremmin oikeisiin rooleihin, jotta voimme tarjota ihmisille merkityksellisiä työtehtäviä, sekä panostaa johtajien ja esimiesten koulutukseen, jotta he osaavat innostaa tiiminsä toimimaan tehokkaammin.

Eräs ratkaisu sitoutumis- ja osallistamisongelmaan jää kuitenkin usein paitsioon: se on kaksisuuntainen viestintä johtajien ja työntekijöiden välillä organisaation kaikilla tasoilla. Avoimen ja jatkuvan viestinnän tehokkuus voi mullistaa yrityksesi.

Ihmisten sitouttaminen ja innostaminen yrityksen missioon

Menestyvät johtajat viestivät usein yrityksen missiosta ja arvoista. He myös pyytävät rehellistä palautetta ja vastaavat kysymyksiin. Tämä vapaa ja avoin tiedonkulku innostaa työntekijöitä ja tekee yrityksen mission konkreettiseksi kaikille. Tämän ansiosta kaikki tietävät, miten he voivat omalta osaltaan edistää sitä.

Chief Executive -lehti haastatteli useita ylimpään johtoon kuuluvia kokeneita johtajia, jotka panostavat erittäin vahvasti viestintään työntekijöiden kanssa ja mallintavat sitä, mitä he haluavat työntekijöiltä. Bob Leduc, Pratt & Whitneyn pääjohtaja, kertoi lehdelle seuraavaa: ”Uskon vakaasti siihen, että minun tehtäväni on määrittää haluamamme kulttuuri, mallintaa haluamamme kulttuuri sekä vaalia haluamaamme kulttuuria.” 7-Elevenin toimitusjohtaja Joe DePinton mukaan ”johtajan täytyy olla näkyvä, hänen täytyy olla mukana; se on tärkeää kaikissa yrityksissä, ja etenkin franchise-liiketoiminnassa. Franchise-yrittäjien täytyy tietää, että johto on tavoitettavissa. Olemme siis erittäin avoimia ja erittäin hyvin tavoitettavissa sekä käytettävissä.”

Työntekijöiden osallistaminen ja sitouttaminen strategisiin hankkeisiin

Tehokkaat johtajat myös viestivät yrityksen strategiset hankkeet organisaatiolle selkeästi ja yksinkertaisesti. Tällä tavoin kaikki ymmärtävät, minne yritys on matkalla ja mistä syystä sekä miten kukin työtekijä voi omalla panoksellaan edistää tätä. Lisäksi tämä auttaa työntekijöitä valmistautumaan paremmin muutoksiin yrityksen suunnassa ja mahdollisesti heidän omissa töissään. Kun työntekijät ymmärtävät syyt hankkeille, he kykenevät sopeutumaan muutoksiin niiden vastustamisen asemesta.

Keskustelupohjaisten työkalujen täydellinen opas

Tutustu keskustelupohjaisten työkalujen neljään tärkeimpään vaatimukseen

LATAA MAKSUTON INTERAKTIIVINEN SÄHKÖINEN KIRJA (englanniksi)

Maailmanlaajuinen tietoliikenneyhtiö Telefónica nosti tämän konseptin aivan uudelle tasolle avaamalla strategiakeskustelut koko yritykselle. ”Kun työntekijämme ovat mukana keskustelussa... he omaksuvat ja sisäistävät strategiamme ja työstävät niitä sitoutuneesti”, kertoo Telefonican sosiaalisen yritysstrategian asiantuntija Luz Rodrigo.

Kuunteleminen ja keskustelut suuressa mittakaavassa

Kun kyseessä on todellinen kaksisuuntainen viestintä, organisaatioilla (etenkin isommilla) on usein vaikeuksia työntekijöiden kuuntelemisessa. Tämä on harmillista, sillä monet tällaisista yrityksistä kuuntelevat asiakkaitaan erinomaisesti. Ne voisivat ottaa käyttöön monia niistä työkaluista, järjestelmistä ja palauteketjuista, joita niillä on käytössä ja joilla ne voisivat kuunnella myös työntekijöitään paremmin. Työntekijät ovat korvaamaton tiedonlähde yrityksen työympäristöön, mahdollisiin tuottavan toiminnan esteisiin ja haittatekijöihin, uusiin innovatiivisiin tuote- ja palveluideoihin sekä moniin muihin liittyen.

Nykyaikaisen tekniikan avulla johtajat voivat käydä keskusteluita suuressakin mittakaavassa. Yammerin kaltaisilla yritysten yhteisöpalveluilla johtajat voivat viestiä suurtenkin työntekijämassojen kanssa persoonallisesti ja usein ilman suurta vaivaa tai suuria kustannuksia. Lisäksi nämä ratkaisut on suunniteltu nimenomaan kaksisuuntaiseen viestintään, mikä ei ole mahdollista perinteisillä viestintäkanavilla.

Kun johtajamme nostavat rimaa työntekijöiden kanssa viestimisen ja heidän kuuntelemisensa suhteen, tämä paitsi edistää osallistamista ja sitoutumista, mutta myös antaa ihmisille mahdollisuuden työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla koko organisaatiossa.

Aiheeseen liittyviä tuotteita

kannettava surface-laite, jolla näkyy word

Microsoft 365:n käytön aloittaminen

Tuttu Office ja yhteistyötä helpottavat työkalut, joilla työnteko on helpompaa sekä tehokkaampaa missä ja milloin vain.

Osta nyt