Kehitä yrityksesi toimintaa Office 365 Enterprise E5:n uusilla suojaus- ja vaatimustenmukaisuustoiminnoilla. Lisätietoja

Sisäinen tietoturva
Office 365:ssä

Tervetuloa hankkimaan lisätietoja tietoturvaan, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista.
Toista sivun sisäinen video siitä, miten Microsoft valmistautuu Office 365:n nouseviin tietoturvauhkiin

Sisältö ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Office 365 on erittäin hyvin suojattu palvelu, joka on suunniteltu Microsoftin suojauselinkaaren periaatteiden mukaisesti. Yhdistämme parhaat käytännöt kahden vuosikymmenen kokemuksestamme yritysohjelmistojen kehittämisestä sekä verkkopalveluiden hallinnasta, jotta voimme tarjota sinulle integroidun ohjelmisto palveluna -ratkaisun (SaaS).

Office 365 käyttää palvelutasolla defence-in-depth -lähestymistapaa, joka takaa fyysiset, loogiset ja tietokerroksiin perustuvat tietoturvaominaisuudet ja toiminnan parhaat käytännöt. Lisäksi Office 365 sisältää yritystason hallintatoiminnot käyttäjille ja järjestelmänvalvojille, joilla ympäristön suojausta voi parantaa entisestään.

 
Näytä kaikki
 • Palvelinkeskuksia valvotaan ympäri vuorokauden.
 • Hyödynnämme monimenetelmäistä todennusta, esimerkiksi palvelinkeskusten biometristä kulunvalvontaa.
 • Palvelinkeskusten sisäverkko on erotettu ulkoisesta verkosta.
 • Roolien erottelun ansiosta tiettyjen asiakastietojen sijainti ei ole sen henkilökunnan luettavissa, jolla on fyysinen pääsy tietoihin.
 • Vialliset asemat ja laitteet demagnetoidaan ja tuhotaan.
 • Lockbox-lukitusprosessit mahdollistavat erittäin tarkasti valvotun ongelmanratkaisuprosessin, jossa ihmisillä on hyvin rajoitetut käyttöoikeudet tietoihisi. Lue ohjeet Lockboxin käyttöönottoon.
 • Palvelimessa suoritetaan vain sallittuja prosesseja, mikä vähentää haittakoodien riskiä.
 • Uhkien hallintaan keskittyvät tiimit ennakoivat, estävät ja ehkäisevät haitallista käyttöä.
 • Porttien valvonta, eteisalueiden heikkouksien valvonta sekä tunkeutumisen estäminen ja haitallisen käytön havaitseminen.
 • Palvelimiin tallennetut tietosi salataan.
 • Siirrettävien tietojen SSL- tai TLS-salaus suojaa sinun ja Microsoftin välillä siirrettäviä tietoja.
 • Tietoturvauhkien hallinta, suojauksen valvonta ja tiedostojen/tietojen eheyden varmistaminen estävät tai havaitsevat tietojen luvattoman käsittelyn.
 • Exchange Online Protection suojaa sinua tehokkaasti roskapostilta ja haittaohjelmilta. Lisäksi se suojaa tietojasi ja sähköpostiasi.
 • Office 365 -salaus tekee Office 365:n käyttäjille mahdolliseksi salatun sähköpostin lähettämisen kenelle tahansa, riippumatta vastaanottajan käyttämästä sähköpostipalvelusta.
 • Tietojen menetyksen estäminen voidaan yhdistää oikeuksien hallintaan ja Office 365 -salaukseen, jolloin järjestelmänvalvojat saavat paremmat hallintatoiminnot arkaluonteisten tietojen suojaamiseen käytäntöjen avulla.
 • S/MIME mahdollistaa varmenteisiin perustuvan turvallisen sähköpostin käytön.
 • Azure Rights Management estää tiedostotason käytön ilman oikeita käyttäjän tunnistetietoja.
 • Monimenetelmäinen todentaminen suojaa palvelun toisellakin todennustavalla, esimerkiksi puhelimella.
 • Tietojen menetyksen esto estää arkaluonteisten tietojen vuotamisen organisaation sisällä tai sen ulkopuolella. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden käyttäjien kouluttamiseen ja omatoimisuuteen.
 • Mobiililaitteiden hallintatoiminnoilla voit hallita yritystietojen käyttöoikeuksia.
 • Office-mobiilisovellusten hallinta Intunella mahdollistaa mobiilisovellusten ja niiden tietojen tarkan ja eriytetyn hallinnan.
 • Palveluun sisältyvä virustorjunta- ja roskapostisuojaus suojaavat tehokkaasti ulkoisilta uhilta.
 • Office 365 Cloud App Security tarjoaa paremmat Office 365 -ympäristön näkyvyys- ja hallintaominaisuudet.

British Airways suojaa tiedot kaikissa mobiililaitteissa ja käyttöjärjestelmissä

British Airways -logo, tutustu siihen, miten British Airways käyttää Yammeria ja Office 365:tä

Halusimme turvallisen ja hyvin suojatun ratkaisun, joka on myös kustannustehokas ja heti käyttövalmis useissa mobiililaitteissa ja käyttöjärjestelmissä. – Julie Boddy

Lue koko juttu

Office 365:n tekninen tietoturvaraportti

Kun harkitset organisaatiosi siirtämistä pilvipalveluihin, on suojausta ja tietoturvaa harkittava tarkkaan. Lue lisätietoja siitä, miten Office 365 huolehtii näistä seikoista.

Lue raportti

10 tärkeintä tietoturva- ja tietosuojaomi­naisuutta

Tutustu tärkeimpiin tietosuoja- ja tietoturvaseikkoihin, jotka auttavat määrittämään pilvipalveluntarjoajien ja niiden tarjoamien palveluiden turvallisuuden ja luotettavuuden.

Tutustu ominaisuuteen

Sähköpostin suojaaminen Microsoft Exchange Online Protectionilla (EOP)

Tässä raportissa kerrotaan syvällisestä suojauksesta, jota Microsoft Exchange Online Protection (EOP) -verkkopalvelu käyttää estääkseen haitallisia sähköpostiviestejä vaarantamasta organisaation turvallisuutta.

Lue raportti

Raportti: Asiakkaan hallintatoiminnot tietojen suojaukseen

Tässä raportissa kerrotaan, miten Office 365 antaa sinulle tarvitsemasi tietoturva- ja yhteensopivuustoiminnot, miten Office 365 on täyttänyt ja ylittänyt nämä vaatimukset ja miten innovointi jatkuu.

Lue raportti

Arkaluontoisten tietojen seuranta ja suojaus Office 365:ssä

Microsoft IT on luonut Power BI -koontinäyttöjä oppiakseen, miten yrityskäyttäjät jakavat tietoja. Lue lisää siitä, miten tämä ratkaisu auttaa tunnistamaan arkaluonteisten tietojen jakamista ja hallitsemaan tietoturvariskejä ennakoivasti.

Lue esimerkkitapaus

Office-blogit

Office 365 -logo, lue Office 365:n huhtikuun suojaus- ja vaamustenmukaisuuspäivityksestä Office-blogissa

Office 365:n huhtikuun suojaus- ja vaamustenmukaisuus­päivitys

Office 365 -ryhmä on viime kuukauden aikana ilmoittanut asiakkaiden Lockboxin laajennuksesta uusille työmäärille ja uusista Office 365:n ominaisuuksista, jotka muun muassa parantavat suojauksen hallintaa ja pienentävät eDiscoveryn kustannuksia.

Rudra Mitra kertoo Office 365:n tietojen suojauksesta, lue Office 365:n tietojen suojauksesta Office-blogissa

From Inside the Cloud: miten tietojasi suojataan Office 365:ssä?

Lue lisätietoja uusimmista panostuksista asiakkaidemme tietojen suojaamiseen, esimerkiksi tietojen menetyksen estämisestä (DLP), laajennetusta uhkien torjunnasta (ATP) ja älykkäästä suojauksesta.

Exchange Online Protectionin päivitysten esittely, lue Office 365:n ominaisuuksista, joilla torjutaan vaarallisia sähköpostiuhkia

Vaarallisten sähköpostiuhkien torjuminen

Lue lisätietoja uusista hienoista Exchange Online Protectionin ja Advanced Threat Protectionin toiminnoista, jotka tunnistavat ennakoivasti ja estävät vaarallisimmat sähköpostiuhat.

iTunes, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android on Google Inc:n tavaramerkki.
yxvzAcdXEjY
Huomautus: Video on englanninkielinen.