Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimus

MICROSOFT OFFICE 2013 – TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO

Tarkista käyttöoikeuden määritys selvittääksesi kummat seuraavista kahdesta eri käyttöoikeusehdoista koskevat asiakasta. Käyttöoikeuden määritys on merkitty joko Product Key -tuotetunnukseen tai se saattaa olla asiakkaan Certificate of Authenticity -aitoustarrassa lähelle tuotteen nimeä tai verkossa hankitun tuotetunnuksen kohdalla lataussivustossa. Jos käyttöoikeuden määritys on "FPP," "Retail" tai "PIPC," asiakasta koskevat jäljempänä olevat Jälleenmyynti-käyttöoikeussopimuksen ehdot. Jos käyttöoikeuden määritys on "OEM", asiakasta koskevat jäljempänä olevat OEM-käyttöoikeussopimuksen ehdot. Apua käyttöoikeuden määrittämiseen on osoitteessa microsoft.com/office/eula .

JÄLLEENMYYNTI-KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

Kiitos, että valitsit Microsoft Office 2013 -ohjelmiston. Tämä on asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välinen käyttöoikeussopimus, jossa kuvataan asiakkaan oikeudet käyttää Office 2013 -ohjelmistoa. Käytännön syistä tämä sopimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää perusehdot. Sitä seuraavat Lisäehdot ja Rajoitettu takuu, jotka sisältävät tarkempia tietoja. Käy läpi koko sopimus, mukaan lukien linkitetyt ehdot, sillä kaikki ehdot ovat tärkeitä ja muodostavat yhdessä sinua koskevan sopimuksen. Linkitettyjä ehtoja voi tarkastella liittämällä linkin selainikkunaan. LISÄEHDOT SISÄLTÄVÄT SITOVAN SOVINTOMENETTELYLAUSEKKEEN JA JOUKKOKANTEISTA LUOPUMISEN. JOS ASIAKAS ELÄÄ YHDYSVALLOISSA, NÄMÄ VAIKUTTAVAT ASIAKKAAN OIKEUKSIIN SOPIA KIISTANSA MICROSOFTIN KANSSA JA NE PITÄÄ LUKEA HUOLELLA.
TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMÄLLÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS SITOUTUU KAIKKIIN NÄIHIN EHTOIHIN JA ANTAA SUOSTUMUKSENSA TIETTYJEN TIETOJEN SIIRROLLE AKTIVOINNIN AIKANA JA OHJELMISTON INTERNET-POHJAISIA PALVELUITA VARTEN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY JA NOUDATA NÄITÄ EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI TOIMINTOJA. Tällöin ohjelmisto tulee palauttaa sen myyneelle jälleenmyyjälle tai muuhun kyseisen ohjelmiston käyttöoikeuden ostopaikkaan hyvitystä vastaan.
Miten voin käyttää ohjelmistoa? Microsoft ei myy ohjelmistojaan tai niiden kopioita – Microsoft antaa niihin käyttöoikeudet. Käyttöoikeudella myönnämme asiakkaalle oikeuden asentaa ja suorittaa kyseistä yhtä kopiota yhdellä tietokoneella (käyttöoikeuden alainen tietokone), yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan, mutta vain, jos asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Microsoftin ohjelmistokäyttöoikeus määritetään pysyvästi käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle. Tiettyjä maita koskevat käyttöoikeudet ja ehdot, ohjelmiston Rajoitettujen oikeuksien versiot ja Special Edition -erikoisversiot on kuvattu Lisäehdoissa. Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus yhtenä yksikkönä, johon kuuluvat kaikki sen osat. Osia ei saa erottaa toisistaan, virtualisoida tai asentaa muihin tietokoneisiin. Ohjelmisto voi sisältää useita versioita, kuten 32-bittisen ja 64-bittisen version. Asiakas saa asentaa kerralla vain yhden version ja käyttää kerrallaan vain yhtä versiota. Jäljempänä olevassa kohdassa "Etäkäyttö" kuvattua sallittua käyttöä lukuun ottamatta tämä käyttöoikeus on tarkoitettu ohjelmiston suoraan käyttöön ainoastaan käyttöoikeuden alaisen tietokoneen syöttömekanismien, esimerkiksi näppäimistön, hiiren tai kosketusnäytön, kautta. Käyttöoikeus ei oikeuta asiakasta asentamaan ohjelmistoa palvelimeen tai käytettäväksi palvelimeen sisäisen tai ulkoisen verkon kautta yhdistetyissä tietokoneissa tai laitteissa tai niiden kautta. Ohjelmiston käyttöoikeudet eivät myöskään oikeuta käyttämään sitä kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen. Lisätietoja useiden käyttäjien skenaarioista ja virtualisoinnista on Lisäehdoissa.
Kuinka saan varmuuskopion? Asiakas voi tilata tai ladata ohjelmiston varmuuskopion osoitteesta microsoft.com/office/backup . Asiakas ei saa levittää varmuuskopiota. Kopiota voidaan käyttää vain ohjelmiston uudelleenasentamiseen käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen.
Saako ohjelmiston siirtää toiseen tietokoneeseen, laitteeseen tai käyttäjälle? Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa toiselle käyttäjälle. Voit siirtää ohjelmiston suoraan kolmannelle osapuolelle vain käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle asennettuna Certificate of Authenticity -aitoustarralla ja tällä sopimuksella. Ennen siirtoa kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että tätä sopimusta sovelletaan ohjelmiston siirtämiseen ja käyttämiseen. Asiakas ei saa pitää itsellään kopioita ohjelmistosta. Asiakas saa siirtää tämän ohjelmiston käyttöoikeuden toiseen tietokoneeseen niin monesti kuin haluaa, mutta vain kerran 90 päivässä. Jos asiakas siirtää käyttöoikeuden, toisesta tietokoneesta tulee ”käyttöoikeuden alainen tietokone”. Jos asiakas poistaa käyttöoikeuden alaisen tietokoneen käytöstä laitteistovian vuoksi, hän voi siirtää käyttöoikeuden ennen määräajan umpeutumista.
JOS ASIAKAS ASUU SAKSASSA, EDELLÄ OLEVA EHTO (Saako ohjelmiston siirtää toiseen tietokoneeseen, laitteeseen tai käyttäjälle?) EI KOSKE ASIAKASTA. Se korvataan seuraavalla: Ohjelmiston ja ohjelmiston käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle tapahtuu lain ehtojen mukaisesti.
Miten Internet-aktivointi toimii? Aktivointi yhdistää ohjelmiston käytön tiettyyn tietokoneeseen tai laitteeseen. Aktivoinnin aikana ohjelmisto muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin tai sen konserniyhtiöön vahvistaakseen, että käyttöoikeus liittyy käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen. Tätä prosessia kutsutaan‭ "aktivoinniksi". Koska aktivoinnin tarkoituksena on tunnistaa luvattomat muutokset ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoimintoihin ja muutoin estää ohjelmiston luvaton käyttö, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua ja ohjelmistoa aktivointiin varatun ajan jälkeen eikä asiakas saa ohittaa tai kiertää aktivointia. Jos asiakas ei syötä tuoteavainta aktivointiin varatun ajan kuluessa, useimmat ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
Kerääkö ohjelmisto henkilökohtaisia tietojani? Jos asiakas muodostaa Internet-yhteyden, jotkin ohjelmiston ominaisuudet voivat muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään lähettääkseen tai vastaanottaakseen tietoja. Asiakkaalle ei ehkä aina ilmoiteta erikseen, kun yhteys muodostetaan. Jos asiakas päättää käyttää jotain näistä ominaisuuksista, asiakas suostuu lähettämään tai vastaanottamaan nämä tiedot kyseistä ominaisuutta käyttäessään. Monet näistä ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä tai asiakas voi päättää olla käyttämättä niitä.
Kuinka Microsoft käyttää asiakkaan tietoja? Microsoft käyttää ohjelmiston ominaisuuksien kautta kerättyjä tietoja ohjelmiston päivittämiseen tai korjaamiseen ja tuotteittensa ja palveluittensa parantamiseen muuten. Tietyissä tilanteissa Microsoft myös jakaa tietoja muiden kanssa. Microsoft esimerkiksi jakaa virheraportit asiaankuuluvien laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta toimittajat voivat käyttää tietoja sen parantamiseen, miten heidän tuotteensa toimivat Microsoftin tuotteiden kanssa. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi käyttää ja paljastaa tietoja, osoitteessa sijaitsevassa Tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla. .
Mitä tämä sopimus koskee? Tämä sopimus koskee ohjelmistoa, asennusmedioita, joissa ohjelmisto on vastaanotettu sekä Microsoftin tarjoamia ohjelmiston päivityksiä, täydennyksiä ja palveluita, jollei niiden kanssa tule muita ehtoja.
Onko asioita, joita en saa tehdä ohjelmiston kanssa? Kyllä. Koska ohjelmistoa ei myydä vaan siihen myönnetään käyttöoikeus, Microsoft varaa kaikki oikeudet (kuten immateriaalioikeudellisten lakien takaamat oikeudet) joita ei erityisesti myönnetä tässä sopimuksessa. Erityisesti tämä käyttöoikeus ei anna asiakkaalle oikeutta ja asiakas ei saa: käyttää tai virtualisoida ohjelmiston ominaisuuksia erikseen, julkaista, kopioida (sallittua varmuuskopiota lukuun ottamatta), antaa ohjelmistoa vuokralle, liisaukseen tai lainaksi; siirtää ohjelmistoa (paitsi tässä sopimuksessa sallitulla tavalla), yrittää kiertää ohjelmiston teknisiä suojauksia; tai perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi jos asiakkaan asuinpaikan lainsäädäntö sen sallii, vaikka tämä sopimus ei niin tekisi. Siinä tapauksessa asiakas voi toimia vain lain sallimassa laajuudessa. Internet-pohjaisia ominaisuuksia käytettäessä Asiakas ei saa käyttää näitä ominaisuuksia tavalla, joka voisi haitata muiden käyttöä, eikä käyttää näitä ominaisuuksia minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
Entä ohjelmiston päivitykset tai muuntaminen? Jos asiakas asentaa tämän sopimuksen kattaman ohjelmiston päivityksenä tai muunnoksena asiakkaan olemassa olevaan ohjelmistoon, päivitys tai muunnos korvaa alkuperäisen ohjelmiston, jota asiakas on päivittämässä tai siitä muuntamassa. Asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia alkuperäiseen ohjelmistoon päivityksen jälkeen ja asiakas ei saa enää käyttää alkuperäistä ohjelmistoa tai siirtää sitä millään tavalla. Tämä sopimus hallitsee asiakkaan oikeuksia käyttää päivitettyä ohjelmistoa ja korvaa aiemman version käyttöoikeussopimuksen.

LISÄEHDOT

 • 1. KÄYTTÖOIKEUDET JA USEIDEN KÄYTTÄJIEN SKENAARIOT
  • 1. Tietokone. Tässä sopimuksessa "tietokone" tarkoittaa sellaisella tallennuslaitteella varustettua (fyysistä tai näennäistä) laitteistojärjestelmää, joka pystyy suorittamaan ohjelmistoa. Laitteisto-osiota tai -osaa pidetään tietokoneena.
  • 2. Useat tai jaetut yhteydet. Asiakas ei saa käyttää laitteistoa tai ohjelmistoa yhteyksien kanavointiin tai jakamiseen eikä millään muulla tavoin sallia useiden käyttäjien tai tietokoneiden tai laitteiden käyttää ohjelmistoa epäsuorasti käyttöoikeuden alaisen tietokoneen kautta.
  • 3. Käyttö virtualisoidussa ympäristössä. Jos asiakas käyttää virtualisointiohjelmistoa, myös Client Hyper-V -ohjelmistoa, luodakseen yhden tai useamman virtuaalisen tietokoneen yhteen tietokonelaitejärjestelmään, jokaista virtuaalista tietokonetta, sekä fyysistä tietokonetta, pidetään erillisenä tietokoneena tämän sopimuksen kannalta. Tämä käyttöoikeus sallii asiakkaan asentaa vain yhden ohjelmiston kopion käytettäväksi yhdellä tietokoneella, olipa tietokone fyysinen tai virtuaalinen. Jos asiakas haluaa käyttää ohjelmistoa useammalla kuin yhdellä tietokoneella, asiakkaan on hankittava erilliset kopiot ohjelmistosta ja erillinen käyttöoikeus jokaiselle kopiolle. Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla tai muulla koko aseman salauksella suojattu sisältö ei välttämättä ole yhtä suojattu virtualisoidussa ympäristössä.
  • 4. Etäkäyttö: Se käyttäjä,‭ ‬joka käyttää käyttöoikeuden alaista tietokonetta ensisijaisesti on‭ "ensisijainen käyttäjä". Ensisijainen käyttäjä saa käyttää käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa etäältä käsin mistä tahansa muusta laitteesta, kunhan käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen tai käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa ei käytä samanaikaisesti kukaan toinen käyttäjä ilman etäyhteyttä. Asiakas saa poikkeuksellisesti antaa muiden käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti ainoastaan teknisen tuen tarjoamiseksi asiakkaalle.
 • 2. SITOVA SOVINTOMENETTELY JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN
  • 1. Sovellusalue. Tämä kohta B koskee mitä tahansa riitaa PAITSI RIITAA, JOKA LIITTYY ASIAKKAAN, MICROSOFTIN TAI KUMMANKAAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄMME IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON TAI VOIMASSAOLOON. Riita tarkoittaa mitä tahansa riitaa, kannetta tai muuta erimielisyyttä asiakkaan ja Microsoftin välillä koskien ohjelmistoa (sen hinta mukaan lukien) tai tätä sopimusta, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, takuusta, oikeudenloukkauksesta, laista, säätelystä, säädöksestä tai muusta juridisesta tai oikeudellisesta perusteesta. "Riita" tulkitaan laajimmassa lain sallimassa merkityksessä.
  • 2. Riitailmoitus. Riidan tapauksessa asiakkaan tai Microsoftin on annettava toiselle osapuolelle Riitailmoitus. Siinä tulee kirjallisesti ilmoittaa sen antavan osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttaneet tosiseikat ja haettu korvaus. Asiakkaan on lähetettävä kaikki mahdolliset Riitailmoitukset postitse ja kuoreen tulee laittaa Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Kaavake on saatavana osoitteessa täältä . Microsoft lähettää Riitailmoituksen postitse asiakkaan osoitteeseen, mikäli se on saatavilla, tai muuten asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas ja Microsoft pyrkivät ratkaisemaan riidan epämuodollisilla neuvotteluilla 60 päivän sisällä Riitailmoituksen lähetyspäivästä. 60 päivän kuluttua asiakas tai Microsoft voi käynnistää sovintomenettelyn.
  • 3. Small Claims Court. Asiakas voi myös nostaa kanteen asuinpiirikuntansa small claims court -tuomioistuimessa tai King Countyssä, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, mikäli riita täyttää kaikki small claims court -käsittelyn edellytykset. Asiakas voi nostaa kanteen small claims court -tuomioistuimessa riippumatta siitä, onko riidasta neuvoteltu ensin epämuodollisesti.
  • 4. SITOVA SOVINTOMENETTELY. JOS ASIAKAS JA MICROSOFT, EIVÄT RATKAISE RIITAA EPÄMUODOLLISILLA NEUVOTTELUILLA TAI SMALL CLAIMS COURT -TUOMIOISTUIMESSA, MIKÄ TAHANSA MUU YRITYS RATKAISTA RIITA TEHDÄÄN SITOVALLA SOVINTOMENETTELYLLÄ. ASIAKAS LUOPUU OIKEUDESTA NOSTAA KANNE (TAI OSALLISTUA JOUKKOKANTEESEEN) KAIKISTA RIIDOISTA TUOMIOISTUIMESSA TUOMARIN TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Sen sijaan kaikki riidat ratkaistaan puolueettoman sovittelijan edessä, ja tämän päätös on lopullinen lukuun ottamatta rajoitettua valitusoikeutta Federal Arbitration Act -lain perusteella. Mikä tahansa tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuolten suhteen, voi panna täytäntöön sovittelijan päätöksen.
  • 5. LUOPUMINEN JOUKKOKANTEESTA. KAIKKI MENETTELYT MINKÄ TAHANSA RIIDAN RATKAISEMISEKSI MILLÄ TAHANSA FOORUMILLA SUORITETAAN YKSINOMAAN HENKILÖKOHTAISELTA PERUSTALTA. SEN ENEMPÄÄ ASIAKAS KUIN MICROSOFT EI PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITAA KÄSITELLYKSI JOUKKOKANTEENA TAI MISSÄÄN MENETTELYSSÄ, MISSÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI TOIMISI TAI PYRKISI TOIMIMAAN MUIDEN EDUSTAJANA. MITÄÄN SOVINTOMENETTELYÄ TAI MUUTA KÄSITTELYÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN KAIKKIEN ASIAANKUULUVIEN SOVINTOMENETTELYJEN TAI KÄSITTELYJEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA HYVÄKSYNTÄÄ.
  • 6. Välimiesmenettely, -kustannukset, -palkkiot ja -kannustimet. Kaikki sovittelumenettelyt suorittaa American Arbitration Association ("AAA") Commercial Arbitration Rules -sääntöjensä mukaisesti ja monissa tapauksissa sen Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes -menettelyn mukaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Jos riidan aihe on enintään 75 000 $, Microsoft hyvittää viivyttelemättä asiakkaan käsittelykustannukset ja maksaa AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kustannukset. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät osoitteessa olevat menettelyjä, palkkioita ja kannustimia koskevat ehdot. Välimiesmenettely käynnistetään toimittamalla osoitteessa oleva kaavake AAA:lle. Asiakas sitoutuu käynnistämään sovittelumenettelyn vain asiakkaan asuinpiirikunnassa tai King Countyssä, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Microsoft sitoutuu käynnistämään sovittelumenettelyn vain asiakkaan asuinpiirikunnassa.
  • 7. Kanteet tai riidat on toimitettava vuoden sisällä. Lain sallimassa laajuudessa kaikki tämän sopimuksen alaiset vaateet tai riidat, joita kohta B koskee, on toimitettava vuoden sisällä small claims court -tuomioistuimeen (kohta B.3) tai sovitteluun (kohta B.4). Vuoden jakso alkaa siitä, kun vaade tai riita ensin voitaisiin toimittaa. Jos vaadetta tai riitaa ei toimiteta vuoden sisällä, sitä ei voi koskaan myöhemmin toimittaa.
  • 8. Sopimusehtojen erillisyys. Jos kohdan B.5 joukkokanteesta luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan kaikilta tai joiltakin osilta, kohtaa B (sovittelu) ei sovelleta kyseisiin osiin. Sen sijaan kyseiset osat käsitellään erikseen oikeudessa ja loput osat käsitellään sovittelumenettelyssä. Jos jokin muu kohdan B ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan kohdasta B ja kaikki muut kohdan B ehdot pysyvät voimassa.
 • 3. LAINVALINTA
  • Asiakkaan kotiosavaltion tai maan lakeja sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen alaisiin vaateisiin ja riitoihin, mukaan lukien väitteet sopimusrikkomuksesta ja vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin, oletettuihin takuulakeihin, perusteettomaan etuun tai oikeudenvastaiseen tekoon. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita, myös kuluttajansuojaan liittyen, paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.
 • 4. AKTIVOINTI
  • 1. Lisätietoa siitä, miten aktivointi toimii. Aktivoinnin aikana ohjelmisto lähettää tietoja ohjelmistosta ja asiakkaan tietokoneesta Microsoftille. Näitä tietoja ovat ohjelmiston versio, käyttöoikeusversio, kieli ja tuoteavain, tietokoneen IP-osoite sekä tietokoneen laitteistokokoonpanosta saadut tiedot. Lisätietoja on osoitteessa microsoft.com/piracy/activation.mspx . Jos käyttöoikeuden alainen tietokone on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto ottaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin aktivointia varten. Asiakas voi myös aktivoida ohjelmiston manuaalisesti Internetin tai puhelimen välityksellä. Kummassakin tapauksessa asiakas vastaa itse mahdollisista Internet- tai puhelinkuluista.
  • 2. Uudelleenaktivointi. Joidenkin tietokonekomponentteihin tai ohjelmistoon tehtävien muutosten yhteydessä on mahdollista, että aktivointi täytyy suorittaa uudelleen.
  • 3. Aktivoinnin epäonnistuminen. Online-aktivointi epäonnistuu, jos aktivoinnin aikana käy ilmi, että ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoiminnot on väärennetty tai niille ei ole asianmukaista käyttöoikeutta. Ohjelmisto ilmoittaa asiakkaalle, jos asennetulla ohjelmiston kopiolla ei ole asianmukaisia käyttöoikeuksia. Lisäksi asiakas saa muistutuksia voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistokopion hankkimisesta.
  • 4. Päivitykset. Asiakas saa hankkia päivityksiä tai päivitettyjä versioita vain Microsoftilta tai Microsoftin hyväksymästä lähteestä. Tietyt päivitys-, tuki- ja muut palvelut voidaan tarjota vain aidon Microsoft-ohjelmiston käyttäjille. Lisätietoja aidon Microsoft-ohjelmiston tunnistamisesta löytyy osoitteesta howtotell.com .
 • 5. INTERNET-POHJAISET OMINAISUUDET, TIETOSUOJA
  • Seuraavat ohjelmiston ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät Microsoftille (tai sen toimittajille tai palveluntarjoajille) tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan Internet-protokollan (IP) mukaisen osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttäväntietokoneen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia ominaisuuksia asiakkaalle osoitteessa olevan Office 2013:n tietosuojatietojen mukaisesti . Jotkin Internet-pohjaiset ominaisuudet saatetaan toimittaa myöhemmin Microsoftin päivityspalvelun kautta.
  • 1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluja varten. Jäljempänä ja Office 2013:n tietosuojatiedoissa kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi joissain tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on osoitteessa olevassa Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa . KÄYTTÄMÄLLÄ NÄITÄ OMINAISUUKSIA ASIAKAS SUOSTUU NÄIDEN TIETOJEN AUTOMAATTISEEN LÄHETTÄMISEEN. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä.
  • 2. Käyttömukavuuden kehitysohjelma. Tämä ohjelmisto käyttää käyttömukavuuden kehitysohjelmaa. Käyttömukavuuden kehitysohjelma lähettää automaattisesti tietoja Microsoftille asiakkaan laitteistosta ja tämän ohjelmiston käytöstä. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä. Säännöllisin väliajoin käyttömukavuuden kehitysohjelma myös lataa asiakkaan tietokoneeseen pienen tiedoston. Tämä auttaa Microsoftia keräämään tietoja ohjelmiston käyttöön liittyvistä ongelmista. Virheiden ohjetietoja saatetaan myös ladata automaattisesti silloin, kun niitä on saatavilla. Käyttömukavuuden kehitysohjelmasta on lisätietoja osoitteessa microsoft.com/products/ceip/FI-FI/privacypolicy.mspx .
  • 3. Online-ominaisuudet ja -sisältö. Ohjelmistossa on ominaisuuksia, jotka voivat automaattisesti etsiä tiettyyn aiheeseen liittyvää online-sisältöä Microsoftin sivustoista asiakkaan käytettäväksi. Joidenkin toimintojen avulla voidaan myös etsiä ja käyttää online-tietoja. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, mallit, online-koulutus, online-tuki ja -ohjeet sekä Kalenteriin kuuluva Outlook Weather. Jos asiakas tallentaa jonkin Office.com-palvelussa olevan mallin, Microsoftille lähetetään esimerkiksi mallin tunnistetiedot, mutta ei mitään asiakkaan mallin pohjalta luomia asiakirjoja. Kyseisiä tietoja käytetään asiakkaan pyytämän sisällön toimittamiseen ja Microsoftin palvelujen parantamiseen. Asiakas voi halutessaan olla käyttämättä kyseisiä online-toimintoja ja -sisältöä. Lisätietoja on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 4. Evästeet. Evästeitä voidaan käyttää, jos asiakas käyttää ohjelmiston online-ominaisuuksia, esimerkiksi online-tukea ja -ohjeita tai asiakirjamalleja. Lisätietoja evästeiden estämisestä, hallitsemisesta ja poistamisesta on tämän sopimuksen loppuun linkitetyn Office 2013:n Tietosuojalausekkeen evästeitä käsittelevässä osiossa.
  • 5. Office 2013 Windows 8:ssa. Jos asiakas käyttää ohjelmistoa Windows 8 -tietokoneessa ja jos asiakas on ottanut käyttöön ohjelmiston online-ominaisuudet ja -sisällön, kun asiakas kirjautuu Windows 8:aan käyttämällä Microsoft-tiliä, hänet kirjataan automaattisesti myös ohjelmistoon samaa Microsoft-tiliä käyttäen. Näin asiakas voi tallentaa online-tiedostoja OneDrive -palveluun ja käyttää niitä sekä Office Roaming -palvelua ilman, että häntä pyydettäisiin syöttämään Microsoft-tilin käyttäjänimi ja salasana uudelleen. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta ja kirjautumisesta ohjelmistoon Microsoft-tilillä on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 6. Digitaaliset varmenteet. Tämä ohjelmisto käyttää digitaalisia varmenteita (sertifikaatteja). Niiden avulla vahvistetaan Internetin käyttäjän henkilöllisyys lähettämällä tiedot X.509-standardin mukaisesti salattuina. Niitä voidaan myös käyttää tiedostojen ja makrojen digitaaliseen allekirjoittamiseen tai tiedoston sisällön yhtenäisyyden ja alkuperän varmistamiseen. Ohjelmisto noutaa sertifikaatit ja päivittää sertifikaattien peruutusluettelot automaattisesti Internetin avulla, jos Internet on käytössä.
  • 7. Automaattinen päivitys. Ohjelmisto, jossa käytetään Click-to-Run-tekniikkaa, voi ajoittain tarkistaa Microsoftilta päivityksiä ja täydennyksiä ohjelmistoon. Jos päivityksiä tai täydennyksiä löytyy, ne saatetaan ladata ja asentaa automaattisesti käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen.
  • 8. Tietojen käyttäminen. Microsoft voi käyttää tietokoneen tietoja, virheraportteja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.
  • 9. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä niitä. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
  • 10. Sisältöoikeuksien hallinta. Ohjelmistossa on ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi luoda tiedostoja, joita ei voi tulostaa, kopioida tai lähettää eteenpäin ilman tiedoston tekijän lupaa. Asiakkaan saattaa täytyä muodostaa yhteys Microsoftiin ennen tämän ominaisuuden ensimmäistä käyttökertaa, ja asiakkaan on ehkä muodostettava yhteys Microsoftiin uudelleen säännöllisin väliajoin ominaisuuden päivittämiseksi. Lisätietoja on osoitteessa . Tätä toimintoa ei ole pakko käyttää.
  • 11. Office Roaming -palvelu. Jos asiakas päättää kirjautua ohjelmistoon Microsoft-tilillään, hän ottaa samalla käyttöön Office Roaming -palvelun. Kun Office Roaming -palvelu otetaan käyttöön, tiettyjä asetuksia (mukaan lukien viimeisimpien käytettyjen tiedostojen luettelo, käyttäjän sanasto ja käytetyt visuaaliset teemat) lähetetään Microsoftin palvelimille. Tiedot tallennetaan palvelimiin ja ladataan sieltä asiakkaan tietokoneeseen, kun asiakas seuraavan kerran kirjautuu palveluun Microsoft-tilillään. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
 • 6. TODISTUS KÄYTTÖOIKEUDESTA
  • 1. Aito todistus käyttöoikeudesta. Fyysisessä pakkauksessa toimitetun ohjelmiston käyttöoikeuden tunnistaa aidosta Microsoftin käyttöoikeudet todistavasta Certificate of Authenticity -aitoustarrasta, aidosta tuotetunnuksesta ja ostotodistuksesta. Jos asiakas on ostanut ja ladannut ohjelmiston Internetistä, käyttöoikeuden tunnistaa oston yhteydessä saadun ohjelmiston aidosta Microsoftin tuotetunnuksesta tai PIN-koodista ja aidon Microsoft-ohjelmiston valtuutetulta jälleenmyyjältä saadusta ostotodistuksesta. Ostotodistus täytyy mahdollisesti varmentaa myyjän arkistoista.
  • 2. Päivitys- tai muuntokäyttöoikeus. Jos asiakas päivittää tai muuntaa ohjelmiston, hänen todistuksensa käyttöoikeudesta on
   • aiemman käytössä olleen version aito ostotodistus ja
   • päivitetyn tai muunnetun myöhemmän version aito ostotodistus.
  • Lisätietoja aidon Microsoft-ohjelmiston tunnistamisesta löytyy osoitteesta howtotell.com .
 • 7. RAJOITETTUJEN OIKEUKSIEN VERSIOT
  • Joitakin ohjelmiston versioita, kuten Ei jälleenmyyntiin -versioita ja Ohjelmiston oppilaitosversioita, jaetaan rajoitettuihin tarkoituksiin. Asiakas ei saa myydä ohjelmistoa, jossa on merkintä "NFR" tai "Ei jälleenmyyntiin" ja jos ohjelmistossa on merkintä "University," "Academic Edition" tai "AE", asiakkaan on oltava Hyväksytty oppilaitoskäyttäjä. Lisätietoja ohjelmiston oppilaitosversioista tai oppilaitosvaatimukset täyttävistä käyttäjistä saa osoitteesta microsoft.com/education tai paikallisesta Microsoftin konserniyhtiöstä. Oppilaitosohjelmistoa ei saa käyttää kaupallisiin, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
 • 8. OHJELMISTON KOTI-‭ ‬JA OPPILASKÄYTTÖ‭
  • "Home and student"‭ -‬ohjelmistoversiota ei saa käyttää kaupallisiin,‭ ‬yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
 • 9. JAPANI
  • Jos käyttäjä asuu Japanissa tai on hankkinut ohjelmiston asuessaan Japanissa, Microsoft myöntää seuraavat oikeudet käyttöoikeuksien alaisesti:
   • 1. "PIPCquot;. Asiakas saa asentaa ja suorittaa merkinnällä "PIPC" varustetun ohjelmiston yhtä kopiota yhdellä käyttöoikeuden alaisella tietokoneella, mutta vain, jos asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Microsoftin ohjelmistokäyttöoikeus määritetään pysyvästi käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle.
   • 2. Muut kuin PIPC-versiot. Asiakas saa asentaa ja suorittaa kyseistä yhtä ohjelmiston kopiota yhdessä käyttöoikeuden alaisessa tietokoneessa (ensimmäinen käyttöoikeuden alainen tietokone), mutta ainoastaan, jos asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Jos asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, hän saa asentaa toisen ohjelmiston kopion toiselle käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle ensimmäisen käyttöoikeuden alaisen tietokoneen ensisijaisen käyttäjän käytettäväksi. Asiakas saa tehdä ohjelmistosta yhden kopion varmuuskopiointitarkoituksiin ja käyttää sitä jäljempänä kuvatulla tavalla. Ohjelmiston voi siirtää toiseen asiakkaalle kuuluvaan tietokoneeseen. Asiakas voi myös siirtää ohjelmiston (yhdessä käyttöoikeuden kanssa) jonkun muun omistamaan tietokoneeseen, jos a) asiakas on ohjelmiston ensimmäiset käyttöoikeudet omistava käyttäjä ja b) uusi käyttäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Tehdäkseen siirron asiakkaan on siirrettävä alkuperäinen asennusmedia, Certificate of Authenticity -aitoustodistus, tuotetunnus ja ostotodistus suoraan kyseiselle henkilölle säilyttämättä itsellään mitään ohjelmiston kopioita. Asiakas voi käyttää ohjelmiston siirtoon joko Microsoftin sallimaa yhtä ohjelmiston varmuuskopiota tai sitä mediaa, jossa ohjelmisto tuli. Asiakkaan on aina poistettava ohjelmisto edellisestä tietokoneesta, kun ohjelmisto siirretään uuteen tietokoneeseen. Ohjelmistoa ei saa siirtää käyttöoikeuksien jakamiseksi useiden tietokoneiden kesken.Kaupallisen käytön rajoitus koskien Academic, University tai Home and Student –ohjelmistoversioita ei koske asiakasta, jos asiakas asuu Japanissa tai on hankkinut ohjelmiston asuessaan Japanissa.
 • 10. OHJELMISTON ARMEIJAKÄYTTÖ
  • Jos ohjelmistossa on merkintä "Military Appreciation", asiakkaan on oltava "Hyväksytty armeijakäyttäjä" ("Qualified Military User") voidakseen hankkia ohjelmiston käyttöoikeuden. Hyväksytyn armeijakäyttäjän on Yhdysvalloissa oltava puolustusvoimien valtuutettu toimija Yhdysvaltojen asetusten ja säännösten mukaisesti. Military Appreciation -ohjelmistoversiota ei ole oikeus käyttää mihinkään kaupallisiin, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
 • 11. CANADIAN FORCES -OHJELMISTO
  • Jos ohjelmistossa on merkintä "Canadian Forces", asiakkaan on oltava "CANEX Authorized Patron". CANEX Authorized Patron -käyttäjän on oltava
  • Kanadan puolustusvoimien (Canadian Forces, CF) palveluksessa tai palveluksessa olevan henkilön puoliso
  • Kanadan puolustusvoimien reserviläinen
  • eläkkeellä oleva Kanadan puolustusvoimien jäsen tai DND:n (Department of National Defense) siviilityöntekijä, joka saa DND-eläkettä
  • vakituisessa työsuhteessa oleva koko- tai osa-aikainen NPF:n (Non-Public Fund) tai DND:n työntekijä tai hänen puolisonsa
  • CANEX-toimiluvanhaltija (vain johtajat)
  • ehdot täyttävä ulkomaisen armeijan henkilökuntaan kuuluva henkilö
  • eläkkeellä oleva NPF:n työntekijä, joka saa NPF-eläkettä
  • ostopalvelun toimittajan kokoaikainen työntekijä
  • CF-henkilöstöön kuuluneen henkilön leski, joka saa avustusta Child Family Services Act-, Defence Services Pension Contribution Act- tai Pension Act or the War Veterans Allowance Act -asetuksen nojalla
  • Kanadan järjestyksenvalvontajoukkojen (Canadian Corps of Commissionaires) jäsen, joka asuu tai on töissä tukikohdassa/rykmentissä, tai
  • Kanadan ratsupoliisien jäsen.
  • Canadian Forces -ohjelmistoversiota ei ole oikeus käyttää mihinkään kaupallisiin, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
 • 12. KOTIKÄYTTÖOHJELMISTO‭
  • Jos ohjelmistossa on merkintä‭ "‬Home Use Program Edition‭"‬,‭ ‬asiakkaan on oltava‭ "Kotikäyttökäyttäjä‭" ("‬Home Use Program User‭")‬.‭ ‬Kotikäyttökäyttäjän on täytettävä molemmat seuraavat ehdot:
  • Hänen on oltava sellaisen organisaation työntekijä, jolla on Microsoft Volume License -sopimus sekä Software Assurance -sopimus Microsoftin kanssa.
  • Hänen on oltava sellaisen ohjelmiston kopion tai ohjelmiston sisältävän tuotteen käyttäjä, johon on voimassa oleva käyttöoikeus sekä aktiivinen Software Assurance -sopimus.
  • 13. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET
   • Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Jos kolmansien osapuolten ohjelmista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.
   • Fonttiosat. Kun ohjelmistoa suoritetaan, asiakas voi käyttää sen fontteja sisällön näyttämiseen ja tulostamiseen. Asiakas saa ladata fontteja väliaikaisesti tulostimeen tai muuhun tulostuslaitteeseen sisältöä tulostaessaan ja upottaa fontteja sisältöön fonttien upotusrajoitusten mukaisesti.
   • Mediaelementit. Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden kopioida, levittää, käyttää ja näyttää ohjelmiston mukana toimitettuja mediaelementtejä (kuvia, Clip Art -kuvia, animaatioita, ääniä, musiikkia, videoleikkeitä, asiakirjamalleja ja muuntyyppistä sisältöä) projekteissaan ja asiakirjoissaan, paitsi että asiakas ei saa (i) myydä tai levittää minkään mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos mediaelementit ovat tuotteen pääasiallinen arvo, (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia levittää mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia edelleen, (iii) levittää kaupallisiin tarkoituksiin tai myöntää käyttöoikeuksia tai sellaisiin mediaelementteihin, joissa on tunnistettavia yksityishenkilöitä, hallituksia, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, eikä käyttää tämänkaltaisia kuvia tavoilla, jotka ilmaisevat, että asiakas suosittelisi jotakin tuotetta, yhteisöä tai toimintoa tai liittyisi jollakin tapaa niihin, tai (iv) luoda hävytöntä tai säädytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Sellaiset muut mediaelementit, jotka sijaitsevat osoitteessa Office.com tai muissa sivustoissa ja joihin pääsee ohjelmiston ominaisuuksien kautta, ovat kyseisten sivustojen käyttöoikeuksien alaisia.
   • Kielipaketit ja tekstintarkistustyökalut. Jos asiakas hankkii kielipaketin, LIP-lisäkielitukipaketin tai tekstintarkistustyökalun, joka tarjoaa ohjelmistolle lisäkieliversiotukea, asiakas saa käyttää paketissa tai työkalussa olevia lisäkieliä. Kielipaketit, LIP-paketit ja tekstintarkistustyökalut ovat osa ohjelmistoa, eikä niitä saa käyttää erikseen.
   • Kokeiluversio ja muuntaminen. Joihinkin ohjelmiston osiin tai koko ohjelmistoon on saatettu myöntää kokeiluversion käyttöoikeus. Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa rajoittuu kokeiluaikaan. Kokeiluversio-ohjelmisto ja kokeiluajan pituus määritetään aktivointiprosessin aikana. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus muuntaa kokeilukäyttöoikeutensa tilauskäyttöoikeudeksi tai pysyväksi käyttöoikeudeksi. Muuntovaihtoehdot esitetään asiakkaalle kokeilukäyttöoikeuden päätyttyä. Jos asiakas ei muunna kokeilukäyttöoikeuttaan käyttöoikeusajan loppuun mennessä, useimmat kokeiluversio-ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta. KOKEILUVERSIO-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN JA ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN OLLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA .
   • Tilausohjelmisto. Jos asiakas on hankkinut ohjelmistoon tilauskäyttöoikeuden, hänellä on oikeus käyttää ohjelmistoa vain tilausaikana. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus pidentää tilausaikaansa tai muuntaa käyttöoikeus pysyväksi käyttöoikeudeksi. Jos asiakas pidentää tilausaikaansa, hän voi jatkaa ohjelmiston käyttämistä pidennetyn tilausaikansa loppuun saakka. Lisätietoja tilauksesta saa ohjelmiston aktivoinnin aikana näyttöön tulevista ohjeista tai tilaustietoja sisältävistä oheisasiakirjoista. Jos asiakas ei muunna käyttöoikeuttaan tilausajan loppuun mennessä, useimmat ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
  • 14. MAANTIETEELLISET JA VIENTIRAJOITUKSET
   • Jos ohjelmistoon on merkitty tietty maantieteellinen alue, asiakas voi aktivoida ohjelmiston ainoastaan kyseisellä maantieteellisellä alueella. Asiakkaan on myös noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja ‑säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja maantieteellisistä rajoituksista ja vientirajoituksista on osoitteessa ja microsoft.com/exporting microsoft.com/exporting .
  • 15. TUKI- JA HYVITYSTOIMENPITEET
   • Microsoftin voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistoon liittyvät rajoitetut tukipalvelut ovat osoitteessa support.microsoft.com/common/international.aspx kuvatun mukaiset.
   • Jos asiakas on hakemassa hyvitystä ja hyvityksen saaminen ohjelmiston hankintapaikasta ei ole mahdollista, asiakas voi ottaa yhteyttä Microsoftiin Microsoftin hyvityskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Katso lisätietoja osoitteesta microsoft.com/worldwide tai Pohjois-Amerikassa soita numeroon (800) MICROSOFT tai käy osoitteessa microsoft.com/info/nareturns.htm .
  • 16. SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN
   • Tämä sopimus (mukaan lukien ohjelmiston täydennysosien, päivitysten ja Microsoftin tarjoamien ja asiakkaan käyttämien palveluiden mukana tulevat ehdot), ja tässä sopimuksessa lueteltujen Internet-linkkien päässä olevat ehdot ovat ohjelmiston ja kaikki kyseiset täydennysosat, päivitykset ja palvelut kattava sopimus kokonaisuudessaan (ellei Microsoft toimita muita ehtoja kyseisten täydennysosien, päivityksien tai palveluiden mukana). Käyttöoikeusehtoihin voi tutustua ohjelmistoa käytettäessä siirtymällä ohjelmiston Ohje-näyttöön ja napsauttamalla linkkiä Microsoftin ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot tai käymällä osoitteessa microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Asiakas voi tarkastella ehtoja myös tämän sopimuksen linkkien kautta kirjoittamalla ehtojen URL-osoitteet selaimen osoiteriville, ja asiakas suostuu siihen, että hän myös toimii näin. Asiakas hyväksyy, että liittyen jokaiseen tämän sopimuksen alaiseen palveluun ja myös tässä sopimuksessa määriteltyihin tiettyihin ehtoihin liittyen asiakas lukee kyseisen palvelun ehdot ennen kyseisen palvelun käyttämistä. Asiakas ymmärtää, että käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy tämän sopimuksen ja linkitetyt ehdot. Tässä sopimuksessa on myös tiedottavia linkkejä. Asiakasta ja Microsoftia sitovia ehtoja sisältävät linkit ovat:

  JÄLLEENMYYNNIN RAJOITETTU TAKUU

  Antaako Microsoft ohjelmistolle RAJOITETUN TAKUUN? Kyllä, paitsi kokeiluversio-ohjelmistoille, joiden käyttöoikeus myönnetään sellaisenaan ja ilman mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Microsoft takaa, että ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti siten, kuin on kuvattu ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa. Tämä rajoitettu takuu ei korvaa ongelmia, jotka asiakas aiheuttaa tai johtuva tilanteista, joissa asiakas ei noudata Microsoftin ohjeita tai sellaisista tapahtumista, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa. Ohjelmiston rajoitettu takuu astuu voimaan ja on voimassa yhden vuoden siitä hetkestä, kun asiakkaan ohjelmiston kopion alkuperäinen käyttäjä hankkii ohjelmiston kyseisen kopion. Kaikki asiakkaan vastaanottamat täydennykset, päivitykset tai korvaavat ohjelmistot, jotka asiakas saattaa vastaanottaa Microsoftilta takuuvuoden aikana kuuluvat myös takuun piiriin, mutta niiden takuu on voimassa ohjelmiston meneillään olevan takuuvuoden loppuun saakka tai 30 päivää sen mukaan, kumpi päättyy myöhemmin. Ohjelmiston siirtäminen ei jatka rajoitetun takuun voimassaoloaikaa. Microsoft ei myönnä mitään muita nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI MICROSOFTIN OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, NIIN KAIKKI OLETETUT TAKUUT, SITOUMUKSET TAI EHDOT OVAT VOIMASSA VAIN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAJAN VERRAN JA OVAT NIIN RAJOITETTUJA KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII. JOS SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTTÄÄ PIDEMPÄÄ RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA, TÄSTÄ SOPIMUKSESTA HUOLIMATTA, NIIN KYSEINEN PIDEMPI VOIMASSAOLOAIKA ON VOIMASSA, MUTTA ASIAKAS ON OIKEUTETTU VAIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KUVATTUIHIN KORVAUKSIIN . Tämän sopimuksen lopun lähellä oleva kohta kuvaa, kuinka asiakas voi tehdä takuuseen liittyvän hyvityspyynnön rajoitetun takuun piirissä.
  Vain Australia: Microsoftin tuotteissa on takuita, joita Australian kuluttajansuojalajin mukaan ei voi sulkea pois. Asiakkaalla on oikeus saada korvaava tuote tai palautus vakavissa virhetapauksissa. Asiakkaalla on myös oikeus korvaukseen sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka kohtuuden nimissä olisivat olleet estettävissä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuote, jos tuotteen laatu ei ole riittävän hyvä ja jos virhe ei ole luonteeltaan vakava.
  Entä jos Microsoft rikkoo takuunsa ehtoja? Jos Microsoft rikkoo rajoitetun takuunsa ehtoja, asiakkaan ainoa korvaus on ohjelmiston korjaaminen tai korvaaminen. Microsoftilla on myös vaihtoehtoisesti mahdollisuus hyvittää asiakkaan ohjelmistosta maksama hinta korjaamisen tai korvaamisen sijaan. Hyvitys edellyttää, että asiakas poistaa ohjelmiston asennukset sekä palauttaa Microsoftille ohjelmiston ja siihen liittyvän ostotodistuksen.
  Entä jos Microsoft rikkoo mitään kohtaa tässä sopimuksessa? JOS ASIAKKAALLA ON MITÄÄN PERUSTEITA VAHINGONKORVAUKSIIN MICROSOFTILTA, ASIAKKAAN SAAMAN VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMAA HINTAA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MIHINKÄÄN MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN – RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämän sopimuksen mukaiset vahingonkorvausvastuun rajoitukset ovat voimassa, vaikka korjaaminen, korvaaminen tai hyvitys ei täysin vastaisi asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä tai vaikka Microsoft olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. MIKÄLI EDELLÄ MAINITUT VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET OVAT SUOMEN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISIA, RAJOITUKSIA EI SOVELLETA ASIAKKAASEEN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETYT OIKEUDET. JOS SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ASIAKKAALLA ON OIKEUS MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN MICROSOFTILTA, VAIKKA MICROSOFTIN MUKAAN NÄIN EI OLE, ASIAKKAAN SAAMAN VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMAA HINTAA .

  TAKUUSEEN LIITTYVÄT TOIMET

  Takuuhuolto edellyttää, että asiakkaalla on näyttää ostotodistus.
  • 1. Yhdysvallat ja Kanada. Lisätietoja koskien rajoitettua takuuhuoltoa tai koskien Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostettua ohjelmistoa ja sen hyvitystä ota yhteys Microsoftiin puhelimitse numeroon (800) MICROSOFT, postitse osoitteeseen Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA tai käymällä osoitteessa microsoft.com/info/nareturns.htm .
  • 2. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. Jos ohjelmisto on hankittu Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa, rajoitetun takuun myöntäjä on Microsoft Ireland Operations Limited. Jotta asiakas voisi tehdä takuuseen liittyvän hyvityspyynnön rajoitetun takuun piirissä, hänen on otettava yhteyttä joko Microsoft Ireland Operations Limitediin osoitteessa Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland tai paikalliseen Microsoft-yhtiöön (lisätietoja on osoitteessa microsoft.com/worldwide ).
  • 3. Australia. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Australiassa, ota yhteys Microsoftiin joko soittamalla numeroon 13 20 58 tai postitse osoitteella Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
  • 4. Muut maat. Jos ohjelmisto on hankittu muussa maassa, ota yhteys paikalliseen Microsoftin konserniyhtiöön (lisätietoja on osoitteessa microsoft.com/worldwide ).

  OEM-KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

  Kiitos, että valitsit tietokoneen, johon on valmiiksi asennettu Microsoft Office 2013. Tämä on käyttöoikeussopimus asiakkaan ja Microsoft Office 2013 -ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan tai ohjelmistoasentajan välillä. Tässä sopimuksessa kuvataan asiakkaan oikeudet käyttää Office 2013 -ohjelmistoa. Käytännön syistä tämä sopimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää perusehdot. Sitä seuraavat Lisäehdot ja Rajoitettu takuu, jotka sisältävät tarkempia tietoja. Käy läpi koko sopimus, mukaan lukien linkitetyt ehdot, sillä kaikki ehdot ovat tärkeitä ja muodostavat yhdessä sinua koskevan sopimuksen. Linkitettyjä ehtoja voi tarkastella liittämällä linkin selainikkunaan. LISÄEHDOT SISÄLTÄVÄT SITOVAN SOVINTOMENETTELYLAUSEKKEEN JA JOUKKOKANTEISTA LUOPUMISEN. JOS ASIAKAS ELÄÄ YHDYSVALLOISSA, NÄMÄ VAIKUTTAVAT ASIAKKAAN OIKEUKSIIN SOPIA KIISTANSA VALMISTAJAN TAI OHJELMISTONASENTAJAN TAI MICROSOFTIN KANSSA JA NE PITÄÄ LUKEA HUOLELLA.
  TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMÄLLÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS SITOUTUU KAIKKIIN NÄIHIN EHTOIHIN JA ANTAA SUOSTUMUKSENSA TIETTYJEN TIETOJEN SIIRROLLE AKTIVOINNIN AIKANA JA OHJELMISTON INTERNET-POHJAISIA PALVELUITA VARTEN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY JA NOUDATA NÄITÄ EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI TOIMINTOJA. Sen sijaan asiakkaan on selvitettävä tuotteen hyvityskäytäntö valmistajalta tai asentajalta ja palautettava ohjelmisto tai tietokone hyvitystä vastaan. Asiakkaan on noudatettava tätä palautuskäytäntöä, joka saattaa vaatia asiakasta palauttamaan ohjelmiston kanssa koko tietokoneen, johon ohjelmisto on asennettu, hyvitystä vastaan.
  Miten voin käyttää ohjelmistoa? Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä sopimuksella myönnämme asiakkaalle oikeuden suorittaa yhtä kopiota vain yhdellä tietokoneella, joka on hankittu ohjelmiston kanssa (käyttöoikeuden alainen tietokone), yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan, mutta vain, jos asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Microsoftin ohjelmistokäyttöoikeus määritetään pysyvästi käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle. Tiettyjä maita koskevat käyttöoikeudet ja ehdot, ohjelmiston Rajoitettujen oikeuksien versiot ja Special Edition -erikoisversiot on kuvattu Lisäehdoissa. Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus yhtenä yksikkönä, johon kuuluvat kaikki sen osat. Osia ei saa erottaa toisistaan, virtualisoida tai asentaa muihin tietokoneisiin. Ohjelmisto voi sisältää useita versioita, kuten 32-bittisen ja 64-bittisen version. Asiakas saa käyttää kerrallaan vain yhtä versiota. Jäljempänä olevassa kohdassa "Etäkäyttö" kuvattua sallittua käyttöä lukuun ottamatta tämä käyttöoikeus on tarkoitettu ohjelmiston suoraan käyttöön ainoastaan käyttöoikeuden alaisen tietokoneen syöttömekanismien, esimerkiksi näppäimistön, hiiren tai kosketusnäytön, kautta. Käyttöoikeus ei oikeuta asiakasta asentamaan ohjelmistoa palvelimeen tai käytettäväksi palvelimeen sisäisen tai ulkoisen verkon kautta yhdistetyissä tietokoneissa tai laitteissa tai niiden kautta. Ohjelmiston käyttöoikeudet eivät myöskään oikeuta käyttämään sitä kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen. Lisätietoja useiden käyttäjien skenaarioista ja virtualisoinnista on Lisäehdoissa.
  Kuinka saan varmuuskopion? Asiakas voi tilata tai ladata ohjelmiston varmuuskopion osoitteesta microsoft.com/office/backup/ . Asiakas ei saa levittää varmuuskopiota. Kopiota voidaan käyttää vain ohjelmiston uudelleenasentamiseen käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen.
  Voinko siirtää ohjelmiston toiselle tietokoneelle tai käyttäjälle? Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa toiselle tietokoneelle tai käyttäjälle. Voit siirtää ohjelmiston suoraan kolmannelle osapuolelle vain käyttöoikeuden alaiselle tietokoneelle asennettuna Certificate of Authenticity -aitoustarralla ja tällä sopimuksella. Ennen siirtoa kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että tätä sopimusta sovelletaan ohjelmiston siirtämiseen ja käyttämiseen. Asiakas ei saa pitää itsellään kopioita ohjelmistosta.
  JOS ASIAKAS ASUU SAKSASSA, EDELLÄ OLEVA EHTO (Voinko siirtää ohjelmiston toiselle tietokoneelle tai käyttäjälle?) EI KOSKE ASIAKASTA. Se korvataan seuraavalla: Ohjelmiston ja ohjelmiston käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle tapahtuu lain ehtojen mukaisesti.
  Miten Internet-aktivointi toimii? Aktivointi yhdistää ohjelmiston käytön tiettyyn tietokoneeseen tai laitteeseen. Aktivoinnin aikana ohjelmisto muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin tai sen konserniyhtiöön vahvistaakseen, että käyttöoikeus liittyy käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen. Tätä prosessia kutsutaan‭ "aktivoinniksi". Koska aktivoinnin tarkoituksena on tunnistaa luvattomat muutokset ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoimintoihin ja muutoin estää ohjelmiston luvaton käyttö, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua ja ohjelmistoa aktivointiin varatun ajan jälkeen eikä asiakas saa ohittaa tai kiertää aktivointia . Jos asiakas ei syötä tuoteavainta aktivointiin varatun ajan kuluessa, useimmat ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
  Kerääkö ohjelmisto henkilökohtaisia tietojani? Jos asiakas muodostaa Internet-yhteyden, jotkin ohjelmiston ominaisuudet voivat muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään lähettääkseen tai vastaanottaakseen tietoja. Asiakkaalle ei ehkä aina ilmoiteta erikseen, kun yhteys muodostetaan. Jos asiakas päättää käyttää jotain näistä ominaisuuksista, asiakas suostuu lähettämään tai vastaanottamaan nämä tiedot kyseistä ominaisuutta käyttäessään. Monet näistä ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä tai asiakas voi päättää olla käyttämättä niitä.
  Miten Microsoft käyttää asiakkaan tietoja? Microsoft käyttää ohjelmiston ominaisuuksien kautta kerättyjä tietoja ohjelmiston päivittämiseen tai korjaamiseen ja tuotteittensa ja palveluittensa parantamiseen muuten. Tietyissä tilanteissa Microsoft myös jakaa tietoja muiden kanssa. Microsoft esimerkiksi jakaa virheraportit asiaankuuluvien laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta toimittajat voivat käyttää tietoja sen parantamiseen, miten heidän tuotteensa toimivat Microsoftin tuotteiden kanssa. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi käyttää ja paljastaa osoitteessa sijaitsevassa Tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla .
  Mitä tämä sopimus koskee? Tämä sopimus (mukaan lukien ohjelmiston mukana tulevat paperille painetut käyttöoikeussopimuksen ehdot) koskee ohjelmistoa, (mahdollisia) tallennusvälineitä, joissa ohjelmisto on vastaanotettu sekä Microsoftin tarjoamia ohjelmiston päivityksiä, täydennyksiä ja palveluita, jollei niiden kanssa tule muita ehtoja.
  Onko asioita, joita en saa tehdä ohjelmiston kanssa? Kyllä. Koska ohjelmistoa ei myydä vaan siihen myönnetään käyttöoikeus, valmistaja tai asentaja Microsoft varaavat kaikki oikeudet (kuten immateriaalioikeudellisten lakien takaamat oikeudet) joita ei erityisesti myönnetä tässä sopimuksessa. Erityisesti tämä käyttöoikeus ei anna asiakkaalle oikeutta ja asiakas ei saa: julkaista, kopioida (sallittua varmuuskopiota lukuun ottamatta), antaa ohjelmistoa vuokralle, liisaukseen tai lainaksi; siirtää ohjelmistoa (paitsi tässä sopimuksessa sallitulla tavalla), yrittää kiertää ohjelmiston teknisiä suojauksia; tai perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi jos asiakkaan asuinpaikan lainsäädäntö sen sallii, vaikka Microsoftin sopimus ei niin tekisi. Siinä tapauksessa asiakas voi toimia vain lain sallimassa laajuudessa. Internet-pohjaisia ominaisuuksia käytettäessä Asiakas ei saa käyttää näitä ominaisuuksia tavalla, joka voisi haitata muiden käyttöä, eikä käyttää näitä ominaisuuksia minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
  Entä ohjelmiston päivitykset tai muuntaminen? Jos asiakas asentaa tämän sopimuksen kattaman ohjelmiston päivityksenä tai muunnoksena olemassa olevaan ohjelmistoon, jonka asiakas on hankkinut käyttöoikeuden alaisen tietokoneen mukana, päivitys tai muunnos korvaa alkuperäisen ohjelmiston, jota asiakas on päivittämässä tai siitä muuntamassa. Asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia alkuperäiseen ohjelmistoon päivityksen jälkeen ja asiakas ei saa enää käyttää alkuperäistä ohjelmistoa tai siirtää sitä millään tavalla. Tämä sopimus hallitsee asiakkaan oikeuksia käyttää päivitettyä ohjelmistoa ja korvaa aiemman version käyttöoikeussopimuksen.

  LISÄEHDOT

  • 1. KÄYTTÖOIKEUDET JA USEIDEN KÄYTTÄJIEN SKENAARIOT
   • 1. Tietokone. Tässä sopimuksessa "tietokone" tarkoittaa sellaisella tallennuslaitteella varustettua (fyysistä tai näennäistä) laitteistojärjestelmää, joka pystyy suorittamaan ohjelmistoa. Laitteisto-osiota tai -osaa pidetään tietokoneena.
   • 2. Useat tai jaetut yhteydet. Asiakas ei saa käyttää laitteistoa tai ohjelmistoa yhteyksien kanavointiin tai jakamiseen eikä millään muulla tavoin sallia useiden käyttäjien tai tietokoneiden tai laitteiden käyttää ohjelmistoa epäsuorasti käyttöoikeuden alaisen tietokoneen kautta.
   • 3. Käyttö virtualisoidussa ympäristössä. Jos asiakas käyttää virtualisointiohjelmistoa, myös Client Hyper-V -ohjelmistoa, luodakseen yhden tai useamman virtuaalisen tietokoneen yhteen tietokonelaitejärjestelmään, jokaista virtuaalista tietokonetta, sekä fyysistä tietokonetta, pidetään erillisenä tietokoneena tämän sopimuksen kannalta. Tämä käyttöoikeus sallii asiakkaan asentaa vain yhden ohjelmiston kopion käytettäväksi yhdellä tietokoneella, olipa tietokone fyysinen tai virtuaalinen. Jos asiakas haluaa käyttää ohjelmistoa useammalla kuin yhdellä tietokoneella, asiakkaan on hankittava erilliset kopiot ohjelmistosta ja erillinen käyttöoikeus jokaiselle kopiolle. Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla tai muulla koko aseman salauksella suojattu sisältö ei välttämättä ole yhtä suojattu virtualisoidussa ympäristössä.
   • 4. Etäkäyttö: Se käyttäjä,‭ ‬joka käyttää käyttöoikeuden alaista tietokonetta ensisijaisesti on‭ "ensisijainen käyttäjä". Ensisijainen käyttäjä saa käyttää käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa etäältä käsin mistä tahansa muusta laitteesta, kunhan käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen tai käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa ei käytä samanaikaisesti kukaan toinen käyttäjä ilman etäyhteyttä. Asiakas saa poikkeuksellisesti antaa muiden käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti ainoastaan teknisen tuen tarjoamiseksi asiakkaalle.
  • 2. SITOVA SOVINTOMENETTELY JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN
   • 1. Sovellusalue. Tämä kohta B koskee mitä tahansa riitaa PAITSI RIITAA, JOKA LIITTYY ASIAKKAAN, VALMISTAJAN TAI ASENTAJAN TAI KUMMANKAAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄMME IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON TAI VOIMASSAOLOON. Riita tarkoittaa mitä tahansa riitaa, kannetta tai muuta erimielisyyttä asiakkaan ja valmistajan tai asentajan välillä tai asiakkaan ja Microsoftin välillä koskien ohjelmistoa (sen hinta mukaan lukien) tai tätä sopimusta, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, takuusta, oikeudenloukkauksesta, laista, säätelystä, säädöksestä tai muusta juridisesta tai oikeudellisesta perusteesta. "Riita" tulkitaan laajimmassa lain sallimassa merkityksessä.
   • 2. Riitailmoitus. Riidan tapauksessa asiakkaan tai valmistajan tai asentajan on annettava toiselle osapuolelle Riitailmoitus. Siinä tulee kirjallisesti ilmoittaa sen antavan osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttaneet tosiseikat ja haettu korvaus. Asiakkaan tulee lähettää ilmoitus postitse valmistajalle tai asentajalle ja kuoreen tulee laittaa merkintä "ATTN: LEGAL DEPARTMENT". Valmistaja tai asentaja lähettää Riitailmoituksen postitse asiakkaan osoitteeseen, mikäli se on saatavilla, tai muuten asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas ja valmistaja tai asentaja pyrkivät ratkaisemaan riidan epämuodollisilla neuvotteluilla 60 päivän sisällä Riitailmoituksen lähetyspäivästä. 60 päivän kuluttua asiakas tai valmistaja tai asentaja voi käynnistää sovintomenettelyn.
   • 3. Small Claims Court. Asiakas voi myös nostaa kanteen asuinpiirikuntansa tai valmistajan tai asentajan sijaintipaikan small claims court -tuomioistuimessa, mikäli riita täyttää kaikki small claims court -käsittelyn edellytykset. Asiakas voi nostaa kanteen small claims court -tuomioistuimessa riippumatta siitä, onko riidasta neuvoteltu ensin epämuodollisesti.
   • 4. SITOVA SOVINTOMENETTELY. JOS ASIAKAS JA VALMISTAJA TAI ASENTAJA, TAI MICROSOFT, EIVÄT RATKAISE RIITAA EPÄMUODOLLISILLA NEUVOTTELUILLA TAI SMALL CLAIMS COURT -TUOMIOISTUIMESSA, MIKÄ TAHANSA MUU YRITYS RATKAISTA RIITA TEHDÄÄN SITOVALLA SOVINTOMENETTELYLLÄ. ASIAKAS LUOPUU OIKEUDESTA NOSTAA KANNE (TAI OSALLISTUA JOUKKOKANTEESEEN) KAIKISTA RIIDOISTA TUOMIOISTUIMESSA TUOMARIN TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ . Sen sijaan kaikki riidat ratkaistaan puolueettoman sovittelijan edessä, ja tämän päätös on lopullinen lukuun ottamatta rajoitettua valitusoikeutta Federal Arbitration Act -lain perusteella. Mikä tahansa tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuolten suhteen, voi panna täytäntöön sovittelijan päätöksen.
   • 5. LUOPUMINEN RYHMÄKANTEESTA. KAIKKI MENETTELYT MINKÄ TAHANSA RIIDAN RATKAISEMISEKSI MILLÄ TAHANSA FOORUMILLA SUORITETAAN YKSINOMAAN HENKILÖKOHTAISELTA PERUSTALTA. SEN ENEMPÄÄ ASIAKAS KUIN VALMISTAJA TAI ASENTAJA, TAI MICROSOFT, EI PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITAA KÄSITELLYKSI JOUKKOKANTEENA TAI MISSÄÄN MENETTELYSSÄ, MISSÄ MIKÄÄN OSAPUOLI TOIMISI TAI PYRKISI TOIMIMAAN MUIDEN EDUSTAJANA. MITÄÄN SOVINTOMENETTELYÄ TAI MUUTA KÄSITTELYÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN KAIKKIEN ASIAANKUULUVIEN SOVINTOMENETTELYJEN TAI KÄSITTELYJEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA HYVÄKSYNTÄÄ.
   • 6. Sovintomenettely. Kaikki sovittelumenettelyt suorittaa American Arbitration Association (AAA) Commercial Arbitration Rules -sääntöjensä mukaisesti. Jos asiakas on henkilö ja käyttää ohjelmistoa henkilökohtaiseen ja kotikäyttöön, tai jos riidan aihe on enintään 75 000 $ riippumatta siitä, onko asiakas henkilö tai miten asiakas käyttää ohjelmistoa, AAA:n Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes -menettely soveltuu myös kiistaan. Sovittelumenettely käynnistetään toimittamalla Commercial Arbitration Rules -sovitteluvaatimus AAA:lle. Asiakas voi pyytää puhelimitse tapahtuvaa tai henkilökohtaista kuulemista noudattamalla AAA:n sääntöjä. Jos riidan aihe on enintään 10 000 $, kuuleminen järjestetään aina puhelimitse, jollei sovittelija näe hyvää syytä järjestää sen sijaan henkilökohtainen kuuleminen. Lisätietoja saa osoitteesta adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Asiakas sitoutuu käynnistämään sovittelumenettelyn vain asuinpiirikunnassaan tai valmistajan tai asentajan sijaintipaikassa. Valmistaja tai asentaja sitoutuvat käynnistämään sovittelumenettelyn vain asiakkaan asuinpiirikunnassa. Sovittelija voi myöntää asiakkaalle samat korvaukset kuin tuomioistuin. Sovittelija voi myöntää vahvistus- tai velvoitekorvauksen asiakkaalle henkilökohtaisesti ja vain siinä laajuudessa, joka vaaditaan tämän henkilökohtaisen kanteen tyydyttämiseen.
   • 7. Sovittelupalkkiot ja -kannustimet.
     • 1. Riidat, joiden aihe on enintään 75 000 $. Valmistaja tai asentaja hyvittää viivyttelemättä asiakkaan käsittelykustannukset ja maksaa AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kustannukset. Jos asiakas hylkää valmistajan tai asentajan viimeisen kirjallisen tarjouksen, joka on tehty ennen sovittelijan nimittämistä ("viimeinen kirjallinen tarjous"), riita siirtyy sovittelijan päätökseen ("vahingonkorvaus") ja sovittelija myöntää vahingonkorvauksena enemmän kuin viimeinen kirjallinen tarjous, valmistaja tai asentaja antaa asiakkaalle kolme kannustinta: (1) maksaa vahingonkorvauksen tai vähintään 1 000 $; (2) maksaa kaksi kertaa mahdolliset kohtuulliset asianajajan palkkiot ja (3) hyvittää kaikki kustannukset (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kustannukset), joita asianajajalle kohtuullisesti kertyy kanteen tutkimisesta, valmistelusta ja ajamisesta sovittelumenettelyssä. Sovittelija määrää summat.
     • 2. Riidat, joiden aihe on yli 75 000 $. AAA:n sääntöjä sovelletaan käsittelykustannuksiin ja AAA:n ja sovittelijan palkkioihin ja kustannuksiin.
     • 3. Kaikki riidat summasta riippumatta. Kaikissa asiakkaan käynnistämissä sovitteluissa valmistaja tai asentaja hakee maksamiaan AAA:n tai sovittelijan palkkioita ja kustannuksia tai asiakkaalle hyvittämiään käsittelykustannuksia vain, jos sovittelija toteaa sovittelun perusteettomaksi tai epäsopivassa tarkoituksessa käynnistetyksi. Kaikissa sovitteluissa, jotka valmistaja tai asentaja käynnistää, se maksaa kaikki käsittelykustannukset sekä AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kustannukset. Se ei hae asianajajan palkkioita tai kustannuksia asiakkaalta missään sovittelussa. Palkkioita ja kustannuksia ei lasketa mukaan arvioitaessa riidan arvoa.
   • 8. Kanteet tai riidat on toimitettava vuoden sisällä. Lain sallimassa laajuudessa kaikki tämän sopimuksen alaiset vaateet tai riidat, joita kohta B koskee, on toimitettava vuoden sisällä small claims court -tuomioistuimeen (kohta B.3) tai sovitteluun (kohta B.4). Vuoden jakso alkaa siitä, kun vaade tai riita ensin voitaisiin toimittaa. Jos vaadetta tai riitaa ei toimiteta vuoden sisällä, sitä ei voi koskaan myöhemmin toimittaa.
   • 9. Sopimusehtojen erillisyys. Jos kohdan B.5 joukkokanteesta luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan kaikilta tai joiltakin osilta, kohtaa B (sovittelu) ei sovelleta kyseisiin osiin. Sen sijaan kyseiset osat käsitellään erikseen oikeudessa ja loput osat käsitellään sovittelumenettelyssä. Jos jokin muu kohdan B ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan kohdasta B ja kaikki muut kohdan B ehdot pysyvät voimassa.
   • 10. Kolmannen osapuolen edunsaaja. Microsoft Corporation ei ole tämän sopimuksen osapuoli mutta se on kolmannen osapuolen edunsaaja asiakkaan ja valmistajan tai asentajan sopimuksessa ratkaista riidat epämuodollisilla neuvotteluilla ja sovintomenettelyllä. Jos asiakkaan riita on Microsoftin kanssa, Microsoft sitoutuu tekemään kaiken, minkä valmistaja tai asentaja sitoutuu tekemään kohdassa B, ja asiakas sitoutuu tekemään Microsoftia kohtaan kaiken, minkä kohta B vaatii tekemään valmistajaa tai asentajaa kohtaan. Asiakkaan tulee postittaa Riitailmoitus riidasta Microsoftin kanssa Microsoft Corporationille osoitteeseen ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Asiakas voi käynnistää sovittelumenettelyn tai small claims court –käsittelyn Microsoftia vastaan asiakkaan asuinpiirikunnassa tai King Countyssä, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.
  • 3. LAINVALINTA
   • Asiakkaan kotiosavaltion tai maan lakeja sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen alaisiin vaateisiin ja riitoihin, mukaan lukien väitteet sopimusrikkomuksesta ja vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin, oletettuihin takuulakeihin, perusteettomaan etuun tai oikeudenvastaiseen tekoon. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita, myös kuluttajansuojaan liittyen, paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.
  • 4. AKTIVOINTI
   • 1. Lisätietoa siitä, miten aktivointi toimii. Aktivoinnin aikana ohjelmisto lähettää tietoja ohjelmistosta ja asiakkaan tietokoneesta Microsoftille. Näitä tietoja ovat ohjelmiston versio, käyttöoikeusversio, kieli ja tuoteavain, tietokoneen IP-osoite sekä tietokoneen laitteistokokoonpanosta saadut tiedot. Lisätietoja on osoitteessa microsoft.com/piracy/activation.mspx . Jos käyttöoikeuden alainen tietokone on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto ottaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin aktivointia varten. Asiakas voi myös aktivoida ohjelmiston manuaalisesti Internetin tai puhelimen välityksellä. Kummassakin tapauksessa asiakas vastaa itse mahdollisista Internet- tai puhelinkuluista.
   • 2. Uudelleenaktivointi . Joidenkin tietokonekomponentteihin tai ohjelmistoon tehtävien muutosten yhteydessä on mahdollista, että aktivointi täytyy suorittaa uudelleen.
   • 3. Aktivoinnin epäonnistuminen. Online-aktivointi epäonnistuu, jos aktivoinnin aikana käy ilmi, että ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoiminnot on väärennetty tai niille ei ole asianmukaista käyttöoikeutta. Ohjelmisto ilmoittaa asiakkaalle, jos asennetulla ohjelmiston kopiolla ei ole asianmukaisia käyttöoikeuksia. Lisäksi asiakas saa muistutuksia voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistokopion hankkimisesta.
   • 4. Päivitykset. Asiakas saa hankkia päivityksiä tai päivitettyjä versioita vain Microsoftilta tai Microsoftin hyväksymästä lähteestä. Tietyt päivitys-, tuki- ja muut palvelut voidaan tarjota vain aidon Microsoft-ohjelmiston käyttäjille. Lisätietoja aidon Microsoft-ohjelmiston tunnistamisesta löytyy osoitteesta howtotell.com .
  • 5. INTERNET-POHJAISET OMINAISUUDET, TIETOSUOJA
   • Seuraavat ohjelmiston ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät Microsoftille (tai sen toimittajille tai palveluntarjoajille) tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan Internet-protokollan (IP) mukaisen osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän tietokoneen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia ominaisuuksia asiakkaalle osoitteessa olevan Office 2013:n tietosuojatietojen mukaisesti . Jotkin Internet-pohjaiset ominaisuudet saatetaan toimittaa myöhemmin Microsoftin päivityspalvelun kautta.
   • 1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluja varten. Jäljempänä ja Office 2013:n tietosuojatiedoissa kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi joissain tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on osoitteessa Office 2013:n tietosuojatiedoissa . KÄYTTÄMÄLLÄ NÄITÄ OMINAISUUKSIA ASIAKAS SUOSTUU NÄIDEN TIETOJEN AUTOMAATTISEEN LÄHETTÄMISEEN. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä.
   • 2. Käyttömukavuuden kehitysohjelma. Tämä ohjelmisto käyttää käyttömukavuuden kehitysohjelmaa. Käyttömukavuuden kehitysohjelma lähettää automaattisesti tietoja Microsoftille asiakkaan laitteistosta ja tämän ohjelmiston käytöstä. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä. Säännöllisin väliajoin käyttömukavuuden kehitysohjelma myös lataa asiakkaan tietokoneeseen pienen tiedoston. Tämä auttaa Microsoftia keräämään tietoja ohjelmiston käyttöön liittyvistä ongelmista. Virheiden ohjetietoja saatetaan myös ladata automaattisesti silloin, kun niitä on saatavilla. Käyttömukavuuden kehitysohjelmasta on lisätietoja osoitteessa microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx .
   • 3. Online-ominaisuudet ja -sisältö. Ohjelmistossa on ominaisuuksia, jotka voivat automaattisesti etsiä tiettyyn aiheeseen liittyvää online-sisältöä Microsoftin sivustoista asiakkaan käytettäväksi. Joidenkin toimintojen avulla voidaan myös etsiä ja käyttää online-tietoja. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, mallit, online-koulutus, online-tuki ja -ohjeet sekä Kalenteriin kuuluva Outlook Weather. Jos asiakas tallentaa jonkin Office.com-palvelussa olevan mallin, Microsoftille lähetetään esimerkiksi mallin tunnistetiedot, mutta ei mitään asiakkaan mallin pohjalta luomia asiakirjoja. Kyseisiä tietoja käytetään asiakkaan pyytämän sisällön toimittamiseen ja Microsoftin palvelujen parantamiseen. Asiakas voi halutessaan olla käyttämättä kyseisiä online-toimintoja ja -sisältöä. Lisätietoja on tämän sopimuksen loppuun linkitetyissä Office 2013:n tietosuojatiedoissa.
   • 4. Evästeet. Evästeitä voidaan käyttää, jos asiakas käyttää ohjelmiston online-ominaisuuksia, esimerkiksi online-tukea ja -ohjeita tai asiakirjamalleja. Lisätietoja evästeiden estämisestä, hallitsemisesta ja poistamisesta on tämän sopimuksen loppuun linkitettyjen Office 2013:n tietosuojatietojen evästeitä käsittelevässä osiossa.
   • 5. Office 2013 Windows 8:ssa. Jos asiakas käyttää ohjelmistoa Windows 8 -tietokoneessa ja jos asiakas on ottanut käyttöön ohjelmiston online-ominaisuudet ja -sisällön, kun asiakas kirjautuu Windows 8:aan käyttämällä Microsoft-tiliä, hänet kirjataan automaattisesti myös ohjelmistoon samaa Microsoft-tiliä käyttäen. Näin asiakas voi tallentaa online-tiedostoja OneDrive ja käyttää niitä sekä Office Roaming -palvelua ilman, että häntä pyydettäisiin syöttämään Microsoft-tilin käyttäjänimi ja salasana uudelleen. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta ja kirjautumisesta ohjelmistoon Microsoft-tilillä on tämän sopimuksen loppuun linkitetyissä Office 2013:n tietosuojatiedoissa.
   • 6. Digitaaliset varmenteet. Tämä ohjelmisto käyttää digitaalisia varmenteita (sertifikaatteja). Niiden avulla vahvistetaan Internetin käyttäjän henkilöllisyys lähettämällä tiedot X.509-standardin mukaisesti salattuina. Niitä voidaan myös käyttää tiedostojen ja makrojen digitaaliseen allekirjoittamiseen tai tiedoston sisällön yhtenäisyyden ja alkuperän varmistamiseen. Ohjelmisto noutaa varmenteet ja päivittää niiden peruutusluettelot automaattisesti Internetin avulla, jos Internet on käytössä.
   • 7. Automaattinen päivitys. Ohjelmisto, jossa käytetään Click-to-Run-tekniikkaa, voi ajoittain tarkistaa Microsoftilta päivityksiä ja täydennyksiä ohjelmistoon. Jos päivityksiä tai täydennyksiä löytyy, ne saatetaan ladata ja asentaa automaattisesti käyttöoikeuden alaiseen tietokoneeseen.
   • 8. Tietojen käyttäminen. Microsoft voi käyttää tietokoneen tietoja, virheraportteja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.
   • 9. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä niitä. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
   • 10. Sisältöoikeuksien hallinta. Ohjelmistossa on ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi luoda tiedostoja, joita ei voi tulostaa, kopioida tai lähettää eteenpäin ilman tiedoston tekijän lupaa. Asiakkaan saattaa täytyä muodostaa yhteys Microsoftiin ennen tämän ominaisuuden ensimmäistä käyttökertaa, ja asiakkaan on ehkä muodostettava yhteys Microsoftiin uudelleen säännöllisin väliajoin ominaisuuden päivittämiseksi. Lisätietoja on osoitteessa täällä . Tätä toimintoa ei ole pakko käyttää.
   • 11. Office Roaming -palvelu. Jos asiakas päättää kirjautua ohjelmistoon Microsoft-tilillään, hän ottaa samalla käyttöön Office Roaming -palvelun. Kun Office Roaming -palvelu otetaan käyttöön, tiettyjä asetuksia (mukaan lukien viimeisimpien käytettyjen tiedostojen luettelo, käyttäjän sanasto ja käytetyt visuaaliset teemat) lähetetään Microsoftin palvelimille. Tiedot tallennetaan palvelimiin ja ladataan sieltä asiakkaan tietokoneeseen, kun asiakas seuraavan kerran kirjautuu palveluun Microsoft-tilillään. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 6. TODISTUS KÄYTTÖOIKEUDESTA
   • Voimassa olevan käyttöoikeuden elementtejä ovat aito tuotetunnus, ohjelmiston onnistunut aktivointi, aito Microsoft Certificate of Authenticity (COA) -tarra ja Microsoft-ohjelmiston valtuutetulta jälleenmyyjältä saatu ostotodistus. Voimassa oleva käyttöoikeus sisältää myös valmistajan laitteeseen asentaman Office-aktivointitiedoston. Jos mukana on COA tai muu Office-tarra, sen pitää olla kiinnitettynä tietokoneeseen tai näkyä valmistajan tai asentajan pakkauksessa tai lisälaitteissa tietokonetta ostettaessa. Tietokoneesta erillisenä vastaanotettu aitoustarra ei ole todistus käyttöoikeudesta.
   • Lisätietoja aidon Microsoft-ohjelmiston tunnistamisesta löytyy osoitteesta howtotell.com .
  • 7. OHJELMISTON KOTI-‭ ‬JA OPPILASKÄYTTÖ‭
   • "Home and student".‭ -‬ohjelmistoversiota ei saa käyttää kaupallisiin,‭ ‬yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
  • 8. JAPANI
   • Kaupallisen käytön rajoitus koskien Home and Student -ohjelmistoversioita ei koske asiakasta, jos asiakas asuu Japanissa tai on hankkinut ohjelmiston asuessaan Japanissa.
  • 9. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET
   • 1. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Jos kolmansien osapuolten ohjelmista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.
   • 2. Fonttiosat. Kun ohjelmistoa suoritetaan, asiakas voi käyttää sen fontteja sisällön näyttämiseen ja tulostamiseen. Asiakas saa ladata fontteja väliaikaisesti tulostimeen tai muuhun tulostuslaitteeseen sisältöä tulostaessaan ja upottaa fontteja sisältöön fonttien upotusrajoitusten mukaisesti.
   • 3. Mediaelementit. Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden kopioida, levittää, käyttää ja näyttää ohjelmiston mukana toimitettuja mediaelementtejä (kuvia, Clip Art -kuvia, animaatioita, ääniä, musiikkia, videoleikkeitä, asiakirjamalleja ja muuntyyppistä sisältöä) projekteissaan ja asiakirjoissaan, paitsi että asiakas ei saa (i) myydä tai levittää minkään mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos mediaelementit ovat tuotteen pääasiallinen arvo, (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia levittää mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia edelleen, (iii) levittää kaupallisiin tarkoituksiin tai myöntää käyttöoikeuksia tai sellaisiin mediaelementteihin, joissa on tunnistettavia yksityishenkilöitä, hallituksia, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, eikä käyttää tämänkaltaisia kuvia tavoilla, jotka ilmaisevat, että asiakas suosittelisi jotakin tuotetta, yhteisöä tai toimintoa tai liittyisi jollakin tapaa niihin, tai (iv) luoda hävytöntä tai säädytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Sellaiset muut mediaelementit, jotka sijaitsevat osoitteessa Office.com tai muissa sivustoissa ja joihin pääsee ohjelmiston ominaisuuksien kautta, ovat kyseisten sivustojen käyttöoikeuksien alaisia.
   • 4. Kielipaketit ja tekstintarkistustyökalut. Jos asiakas hankkii kielipaketin, LIP-lisäkielitukipaketin tai tekstintarkistustyökalun, joka tarjoaa ohjelmistolle lisäkieliversiotukea, asiakas saa käyttää paketissa tai työkalussa olevia lisäkieliä. Kielipaketit, LIP-paketit ja tekstintarkistustyökalut ovat osa ohjelmistoa, eikä niitä saa käyttää erikseen.
   • 5. Kokeiluversio ja muuntaminen. Joihinkin ohjelmiston osiin tai koko ohjelmistoon on saatettu myöntää kokeiluversion käyttöoikeus. Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa rajoittuu kokeiluaikaan. Kokeiluversio-ohjelmisto ja kokeiluajan pituus määritetään aktivointiprosessin aikana. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus muuntaa kokeilukäyttöoikeutensa tilauskäyttöoikeudeksi tai pysyväksi käyttöoikeudeksi. Muuntovaihtoehdot esitetään asiakkaalle kokeilukäyttöoikeuden päätyttyä. Jos asiakas ei muunna kokeilukäyttöoikeuttaan käyttöoikeusajan loppuun mennessä, useimmat kokeiluversio-ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta. KOKEILUVERSIO-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN JA ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. VALMISTAJA TAI ASENTAJA JA MICROSOFT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN OLLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, VALMISTAJA TAI ASENTAJA JA MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
   • 6. Tilausohjelmisto. Jos asiakas on hankkinut ohjelmistoon tilauskäyttöoikeuden, hänellä on oikeus käyttää ohjelmistoa vain tilausaikana. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus pidentää tilausaikaansa tai muuntaa käyttöoikeus pysyväksi käyttöoikeudeksi. Jos asiakas pidentää tilausaikaansa, hän voi jatkaa ohjelmiston käyttämistä pidennetyn tilausaikansa loppuun saakka. Lisätietoja tilauksesta saa ohjelmiston aktivoinnin aikana näyttöön tulevista ohjeista tai tilaustietoja sisältävistä oheisasiakirjoista. Jos asiakas ei muunna käyttöoikeuttaan tilausajan loppuun mennessä, useimmat ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
  • 10. MAANTIETEELLISET JA VIENTIRAJOITUKSET
   • Jos asiakkaan ohjelmisto on rajoitettu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella, asiakas voi aktivoida ohjelmiston ainoastaan kyseisellä maantieteellisellä alueella. Asiakkaan on myös noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja ‑säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja maantieteellisistä rajoituksista ja vientirajoituksista on tällä sivulla osoitteessa microsoft.com/exporting .
  • 11. TUKI- JA HYVITYSTOIMENPITEET
   • Yleisissä ohjelmiston tukipalvelua koskevissa kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai asentajaan. Asiakkaan on käytettävä ohjelmiston mukana toimitettua tukipuhelinnumeroa. Suoraan Microsoftilta saaduille päivityksille ja täydennyksille Microsoft voi tarjota rajoitettuja tukipalveluja, kuten kuvataan osoitteessa support.microsoft.com/common/international.aspx . Jos asiakkaalla ei ole ohjelmistoon voimassa olevaa käyttöoikeutta, hänellä ei ole oikeutta tukipalveluihin.
   • Asiakkaan on otettava hyvityksen saadakseen yhteyttä valmistajaan tai asentajaan selvittääkseen palautuskäytännön. Asiakkaan on noudatettava tätä palautuskäytäntöä, joka saattaa vaatia asiakasta palauttamaan ohjelmiston kanssa koko tietokoneen, johon ohjelmisto on asennettu, hyvitystä vastaan.
  • 12. KOKO SOPIMUS
   • Tämä sopimus (mukaan lukien valmistajan tai asentajan, tai Microsoftin, tarjoamien ohjelmiston täydennysosien, päivitysten ja asiakkaan käyttämien palveluiden mukana tulevat painetut käyttöoikeusehdot sekä muut ehdot), ja tässä sopimuksessa lueteltujen Internet-linkkien päässä olevat ehdot ovat ohjelmiston ja kaikki kyseiset täydennysosat, päivitykset ja palvelut kattava sopimus kokonaisuudessaan (ellei valmistaja tai asentaja, tai Microsoft, toimita muita ehtoja kyseisten täydennysosien, päivityksien tai palveluiden mukana). Tähän sopimukseen voi tutustua osoitteessa microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Asiakas voi tarkastella ehtoja myös tämän sopimuksen linkkien kautta kirjoittamalla URL-osoitteet selaimen osoiteriville, ja asiakas suostuu siihen, että hän myös toimii näin. Asiakas hyväksyy, että liittyen jokaiseen tämän sopimuksen alaiseen palveluun ja tässä sopimuksessa määriteltyihin tiettyihin ehtoihin liittyen asiakas lukee kyseisen palvelun ehdot ennen kyseisen palvelun käyttämistä. Asiakas ymmärtää, että käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy tämän sopimuksen ja linkitetyt ehdot. Tässä sopimuksessa on myös tiedottavia linkkejä. Asiakasta sitovia ehtoja sisältävät linkit ovat:

  OEM RAJOITETTU TAKUU

  Onko ohjelmistolle RAJOITETTU TAKUU? Kyllä, paitsi kokeiluversio-ohjelmistoille, joiden käyttöoikeus myönnetään sellaisenaan ja ilman mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Valmistaja tai asentaja takaa, että ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten kuvataan ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa. Jos asiakas saa päivityksiä tai täydennyksiä suoraan Microsoftilta tämän 90 päivän rajoitetun takuun ollessa voimassa, tämän rajoitetun takuun niille myöntää Microsoft eikä valmistaja tai asentaja. Tämä rajoitettu takuu ei korvaa ongelmia, jotka asiakas aiheuttaa tai jotka johtuvat tilanteista, joissa asiakas ei noudata Microsoftin ohjeita tai sellaisista tapahtumista, joista valmistajan tai asentajan, tai Microsoftin, ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa. Tämä rajoitettu takuu astuu voimaan ja on voimassa 90 päivää siitä hetkestä, kun asiakkaan ohjelmiston kopion alkuperäinen käyttäjä hankkii ohjelmiston kyseisen kopion. Kaikki asiakkaan vastaanottamat täydennykset, päivitykset tai korvaavat ohjelmistot, jotka asiakas saattaa vastaanottaa valmistajalta tai asentajalta, tai Microsoftilta, 90 päivän jakson aikana kuuluvat myös takuun piiriin, mutta niiden takuu on voimassa vain meneillään olevan jakson loppuun, kuitenkin vähintään 30 päivää. Ohjelmiston siirtäminen ei jatka tämän rajoitetun takuun voimassaoloaikaa. Valmistaja tai asentaja ja Microsoft eivät myönnä mitään muita nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. VALMISTAJA JA ASENTAJA JA MICROSOFT SULKEVAT POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, KAIKKI OLETETUT TAKUUT, SITOOMUKSET TAI EHDOT OVAT VOIMASSA VAIN TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAJAN VERRAN JA OVAT NIIN RAJOITETTUJA KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII. Jos sovellettava laki edellyttää pidempää rajoitetun takuun voimassaoloaikaa, tästä sopimuksesta huolimatta, niin kyseinen pidempi voimassaoloaika on voimassa, mutta asiakas on oikeutettu vain tässä sopimuksessa kuvattuihin korvauksiin.
  Vain Australia: "Rajoitettu Takuu" viittaa valmistajan tai asentajan myöntämään nimenomaiseen takuuseen. Tämä takuu myönnetään asiakkaalle lain myöntämien muiden oikeuksien ja korvausoikeuksien lisäksi, mukaan lukien Australian kuluttajansuojalain kuluttajille myöntämät korvaus- ja muut oikeudet. Microsoftin tuotteissa on takuita, joita Australian kuluttajansuojalajin mukaan ei voi sulkea pois. Asiakkaalla on oikeus saada korvaava tuote tai palautus vakavissa virhetapauksissa. Asiakkaalla on myös oikeus korvaukseen sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka kohtuuden nimissä olisivat olleet estettävissä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuote, jos tuotteen laatu ei ole riittävän hyvä ja jos virhe ei ole luonteeltaan vakava. Korjattaviksi esitetyt tuotteet voidaan uudella korvaamisen sijaan vaihtaa samaa tyyppiä oleviin, kunnostettuihin tuotteisiin. Tuotteiden korjaamiseen saatetaan käyttää kunnostettuja osia. Tätä takuuta koskevia lisätietoja ja (soveltuvissa tapauksissa myös) takuuseen liittyvien kulujen takaisinmaksua voi pyytää ottamalla yhteyttä valmistajaan tai asentajaan. Yhteystiedot ovat järjestelmän pakkauksessa.
  Entä, jos valmistaja tai asentaja, tai Microsoft, rikkoo takuuehtoja? JOS VALMISTAJA TAI ASENTAJA RIKKOO RAJOITETUN TAKUUN EHTOJA, VALINTANSA MUKAAN VALMISTAJA TAI ASENTAJA JOKO (I) KORJAA TAI KORVAA OHJELMISTON MAKSUTTA TAI (II) HYVITTÄÄ SIITÄ MAHDOLLISESTI MAKSETUN HINNAN. VALMISTAJA TAI ASENTAJA (TAI MICROSOFT, JOS TUOTE ON SAATU SUORAAN MICROSOFTILTA) VOI MYÖS KORJATA TAI KORVATA TÄYDENNYKSET, PÄIVITYKSET JA KORVAAVAT OHJELMISTOT TAI HYVITTÄÄ NIISTÄ MAHDOLLISESTI MAKSETUN HINNAN. NÄMÄ OVAT ASIAKKAAN AINOAT OIKEUDET KORVAUKSIIN, JOS TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU RIKKOUTUU. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai asentajaan selvittääkseen, kuinka ohjelmiston takuupalvelu toimii. Saadakseen hyvityksen asiakkaan tulee toimittaa kopio ostokuitista ja toimia valmistajan tai asentajan palautuskäytännön mukaisesti. Alkuperäisen, tuotetunnuksen sisältävän, aitoustarran pitää olla kiinnitettynä tietokoneeseen, jos se on toimitettu sen mukana.
  Entä, jos valmistaja tai asentaja, tai Microsoft, rikkoo jotain tämän sopimuksen osaa? VALMISTAJAN TAI ASENTAJAN TAIKKA MICROSOFTIN MAHDOLLISESTI TARJOAMAN HYVITYKSEN LISÄKSI ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO/ONKO KYSEESSÄ SUORAT, VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämän sopimuksen vahingon poissulkemiset ja rajoitukset ovat voimassa, vaikka korjaaminen, korvaaminen tai ohjelman palautuksen yhteydessä maksettu hyvitys ei täysin vastaa asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä tai vaikka valmistaja tai asentaja, tai Microsoft, on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. MIKÄLI EDELLÄ MAINITUT VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET OVAT SUOMEN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISIA, RAJOITUKSIA EI SOVELLETA ASIAKKAASEEN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETYT OIKEUDET. JOS SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ASIAKKAALLA ON OIKEUS MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN VALMISTAJALTA TAI ASENTAJALTA, TAI MICROSOFTILTA, VAIKKA TÄMÄ SOPIMUS EI SELLAISIA OIKEUKSIA MYÖNNÄ, ASIAKKAAN SAAMAN VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMAA HINTAA.