Microsoft Software License Terms for Office Consumer Subscriptions

MICROSOFTIN PALVELUSOPIMUKSEN TÄYDENNYSOSA

MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION -PALVELU JA -OHJELMISTO:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Kiitos, että valitsit Microsoft Office 365 Consumer Subscription -palvelun. Office 365 Consumer Subscription -palvelun ja -ohjelmiston käyttö on niiden Microsoftin Palvelusopimuksen ehtojen ja määräysten alaista, joihin käyttäjä suostui, kun hän aloitti Microsoft-tilin (aiemmalta nimeltään Windows Live ID) käytön, sekä tämän Täydennysosan ehtojen ja määräysten alaista. Tämä Täydennysosa ja siihen sisältyvien web-linkkien sisältämät ehdot muodostavat yhdessä sopimuksen asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaisen Microsoftin konserniyhtiön) välillä. Asiakas saattaa joutua hyväksymään jotkin erilliset käyttöoikeudet asentaessaan ohjelmiston ja käyttäessään sitä jossakin käyttöoikeuden alaisessa laitteessa ja, jos kyseisen erillisen käyttöoikeuden ja tämän Täydennysosan ehtojen välillä on jokin ristiriita, kyseisen erillisen käyttöoikeuden ehtoja sovelletaan. Tämä Täydennysosa on käytännön syistä jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää perusehdot. Sitä seuraavat Lisäehdot, jotka sisältävät tarkempia tietoja. Asiakkaan tulisi käydä läpi tämä Täydennysosa kokonaisuudessaan, mukaan lukien linkitetyt ehdot, sillä kaikki ehdot ovat tärkeitä ja muodostavat yhdessä tämän asiakasta koskevan sopimuksen. Linkitettyjä ehtoja voi tarkastella liittämällä linkin selainikkunaan. Jos Microsoftin Palvelusopimuksen ja tämän Täydennysosan välillä esiintyy jokin ristiriita, tämän Täydennysosan ehtoja sovelletaan Office 365 Consumer Subscription -palvelun käyttöön.
HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA/PALVELUA ASIAKAS SITOUTUU KAIKKIIN NÄIHIN EHTOIHIN JA ANTAA SUOSTUMUKSENSA TIETTYJEN TIETOJEN SIIRROLLE AKTIVOINNIN AIKANA JA OHJELMISTON/PALVELUN INTERNET-POHJAISIA PALVELUITA VARTEN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY JA NOUDATA NÄITÄ EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ PALVELUA TAI OHJELMISTOA.
Miten palvelun osana toimitettavaa ohjelmistoa käytetään? Microsoft ei myy ohjelmistojaan tai niiden kopioita – Microsoft antaa niihin käyttöoikeudet. Käyttöoikeuden nojalla myönnämme asiakkaalle oikeuden asentaa ja suorittaa kyseistä yhtä ohjelmiston kopiota yhdessä käyttöoikeuden alaisessa laitteessa (ensimmäinen käyttöoikeuden alainen laite). Ohjelmiston kopiota saa käyttää yksi henkilö kerrallaan, mutta ainoastaan, jos asiakas noudattaa kaikkia tämän Täydennysosan ehtoja. Se käyttäjä, jonka Microsoft-tili yhdistetään ohjelmiston käyttöoikeuteen ensimmäisessä käyttöoikeuden alaisessa laitteessa, on "käyttöoikeuden alainen tilaaja". Jos asiakas noudattaa kaikkia tämän Täydennysosan ehtoja, hän saa asentaa ja suorittaa ohjelmiston kopioita käyttöoikeuden alaisissa laitteissa (ensimmäinen käyttöoikeuden alainen laite mukaan lukien) seuraavien ehtojen mukaisesti:
Office 365 Home: Viidessä tietokoneessa tai Macissa ja viidessä taulutietokoneessa, joita saavat käyttää ainoastaan käyttöoikeuden alaisen tilaajan kanssa samaan talouteen kuuluvat henkilöt.1
Office 365 University: Yhdessä tietokoneessa, Macissa tai taulutietokoneessa ja yhdessä ylimääräisessä tietokoneessa, Macissa tai taulutietokoneessa, joita saa käyttää ainoastaan käyttöoikeuden alainen tilaaja. 2
Office 365 Personal: Yhdessä tietokoneessa tai Macissa ja yhdessä taulutietokoneessa, joita saa käyttää ainoastaan käyttöoikeuden alainen tilaaja. 1
1 "Military"- ja "Canadian Forces" -tilauksia koskevat edellytykset ja vaatimukset on kuvattu Lisäehdoissa.
2 "Hyväksyttyjä Oppilaitoskäyttäjiä" koskevat edellytykset ja vaatimukset on kuvattu Lisäehdoissa.
Ohjelmistoa saa käyttää kussakin käyttöoikeuden alaisessa laitteessa vain yksi käyttäjä kerrallaan. Palvelua/ohjelmistoa ei saa käyttää kaupallisiin, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin. Ohjelmiston komponenteille myönnetään käyttöoikeudet yhtenä kokonaisuutena, eikä asiakas saa erottaa tai virtualisoida ohjelmiston komponentteja eikä asentaa niitä eri laitteisiin. Jäljempänä olevassa kohdassa "Etäkäyttö" kuvattua sallittua käyttöä lukuun ottamatta tämä käyttöoikeus on tarkoitettu ohjelmiston suoraan käyttöön ainoastaan käyttöoikeuden alaisen laitteen syöttömekanismien, esimerkiksi näppäimistön, hiiren tai kosketusnäytön, kautta. Käyttöoikeus ei oikeuta asiakasta asentamaan ohjelmistoa palvelimeen tai käytettäväksi muissa palvelimeen sisäisen tai ulkoisen verkon kautta yhdistetyissä laitteissa tai niiden kautta. Ohjelmiston käyttöoikeudet eivät myöskään oikeuta käyttämään sitä kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen. Lisätietoja useiden käyttäjien skenaarioista ja virtualisoinnista on Lisäehdoissa.
Kuinka kauan ohjelmistoa saa käyttää? Asiakkaan oikeus käyttää palvelua/ohjelmistoa rajoittuu tilausaikaan. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus pidentää tilausaikaa. Jos asiakas pidentää tilausaikaa, hän voi jatkaa palvelun/ohjelmiston käyttöä pidennetyn tilausajan loppuun asti. Lisätietoja tilauksesta saa ohjelmiston aktivoinnin aikana näyttöön tulevista ohjeista tai tilaustietoja sisältävistä oheisasiakirjoista. Tilauksen päätyttyä useimmat palvelun ja ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
Saako ohjelmiston siirtää toiseen laitteeseen tai toiselle käyttäjälle? Käyttöoikeuksien siirtoja ei sallita. Asiakas saa siirtää ohjelmiston käyttöoikeudet toiseen laitteeseen edellä olevien asennus- ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Kun ohjelmiston käyttöoikeudet siirretään uuteen laitteeseen, ohjelmisto ei enää toimi aiemmassa laitteessa.
Miten Internet-aktivointi toimii? Aktivointi yhdistää palvelun tai ohjelmiston käytön tiettyyn laitteeseen. Kukin käyttöoikeuden alainen laite, johon ohjelmiston käyttöoikeudet siirretään, täytyy aktivoida. Aktivoinnin aikana ohjelmisto muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin tai sen konserniyhtiöön vahvistaakseen, että käyttöoikeus liittyy käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen. Koska aktivoinnin tarkoituksena on tunnistaa luvattomat muutokset ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoimintoihin ja muutoin estää ohjelmiston luvaton käyttö, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua eikä ohjelmistoa aktivointiin varatun ajan jälkeen eikä asiakas saa ohittaa tai kiertää aktivointia.. Jos asiakas ei syötä tuotetunnusta aktivointiin varatun ajan kuluessa, useimmat palvelun ja ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
Kerääkö ohjelmisto henkilökohtaisia tietojani? Jos asiakas muodostaa Internet-yhteyden, jotkin palvelun tai ohjelmiston ominaisuudet voivat muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään lähettääkseen tai vastaanottaakseen tietoja. Asiakkaalle ei ehkä aina ilmoiteta erikseen, kun yhteys muodostetaan. Jos asiakas päättää käyttää jotain näistä ominaisuuksista, asiakas suostuu lähettämään tai vastaanottamaan nämä tiedot kyseistä ominaisuutta käyttäessään. Monet näistä ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä tai asiakas voi päättää olla käyttämättä niitä.
Kuinka Microsoft käyttää asiakkaan tietoja? Microsoft käyttää palvelun ja ohjelmiston ominaisuuksien kautta kerättyjä tietoja palvelun ja ohjelmiston päivittämiseen tai korjaamiseen ja käyttökokemuksen yksilöllistämiseen tai tuotteiden ja palvelujen parantamiseen muulla tavoin. Microsoft saattaa käyttää keräämiään tietoja asiakkaan tunnistamiseen ja ottaakseen tähän yhteyttä. Tietyissä tilanteissa Microsoft myös jakaa tietoja muiden kanssa tuotteidensa ja palvelujensa parantamiseksi. Microsoft esimerkiksi jakaa virheraportit asiaankuuluvien laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta toimittajat voivat käyttää tietoja sen parantamiseen, miten heidän tuotteensa toimivat Microsoftin tuotteiden kanssa. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi käyttää ja paljastaa tietoja osoitteessa sijaitsevassa Tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla.
LISÄEHDOT
 • 1. KÄYTTÖOIKEUDET JA USEIDEN KÄYTTÄJIEN SKENAARIOT
  • 1. Laite. Tässä sopimuksessa "laite" tarkoittaa sellaisella tallennuslaitteella varustettua (fyysistä tai näennäistä) laitteistojärjestelmää tai mobiililaitetta, joka pystyy suorittamaan ohjelmistoa. Laitteisto-osiota tai -osaa pidetään laitteena.
  • 2. Useat tai jaetut yhteydet. Asiakas ei saa käyttää laitteistoa tai ohjelmistoa yhteyksien kanavointiin tai jakamiseen eikä millään muulla tavoin sallia useiden käyttäjien tai laitteiden käyttää ohjelmistoa epäsuorasti käyttöoikeuden alaisen laitteen kautta.
  • 3. Käyttö virtualisoidussa ympäristössä. Jos asiakas käyttää virtualisointiohjelmistoa, mukaan lukien Hyper-V-asiakas, luodakseen yhden tai useamman virtuaalisen laitteen yhteen tietokonelaitejärjestelmään, jokaista virtuaalista laitetta sekä fyysistä laitetta pidetään erillisenä laitteena tämän sopimuksen kannalta. Asiakas saa tämän käyttöoikeuden nojalla asentaa ainoastaan yhden ohjelmiston kopion käytettäväksi kussakin edellä olevien asennus- ja käyttöoikeuksien sallimassa käyttöoikeudellisessa laitteessa, olipa kyseinen laite sitten fyysinen tai virtuaalinen. Jos asiakas haluaa virtualisoida ohjelmiston, asiakkaan on hankittava erilliset kopiot ohjelmistosta ja erillinen käyttöoikeus jokaiselle kopiolle. Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla tai muulla koko aseman asemansalauksella suojattu sisältö ei välttämättä ole yhtä suojattu virtualisoidussa ympäristössä.
  • 4. Etäkäyttö: Käyttöoikeuden alainen tilaaja saa käyttää käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa etäältä käsin mistä tahansa muusta laitteesta, kunhan käyttöoikeuden alaiseen käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa ei käytä samanaikaisesti kukaan toinen käyttäjä ilman etäyhteyttä. Asiakas saa poikkeuksellisesti antaa muiden käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti ainoastaan teknisen tuen tarjoamiseksi asiakkaalle.
 • 2. AKTIVOINTI
  • 1. Lisätietoja aktivoinnin toiminnasta. Aktivoinnin aikana ohjelmisto lähettää tietoja ohjelmistosta ja asiakkaan laitteesta Microsoftille. Näitä tietoja ovat ohjelmiston versio, käyttöoikeusversio, kieli ja tuotetunnus, laitteen IP-osoite sekä laitteen laitteistokokoonpanosta saadut tiedot. Lisätietoja on osoitteessa tällä sivulla Jos käyttöoikeuden alainen laite on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto ottaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin aktivointia varten. . Jos käyttöoikeuden alainen laite on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto ottaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin aktivointia varten. Asiakas voi myös aktivoida ohjelmiston manuaalisesti Internetin kautta. Internet-kulut ovat asiakkaan vastuulla.
  • 2. Uudelleenaktivointi. Joidenkin laitekomponentteihin tai ohjelmistoon tehtävien muutosten yhteydessä on mahdollista, että aktivointi täytyy suorittaa uudelleen.
  • 3. Aktivoinnin epäonnistuminen. Online-aktivointi epäonnistuu, jos aktivoinnin aikana käy ilmi, että ohjelmiston käyttöoikeus- tai aktivointitoiminnot on väärennetty tai niille ei ole asianmukaista käyttöoikeutta. Ohjelmisto ilmoittaa asiakkaalle, jos asennetulla ohjelmiston kopiolla ei ole asianmukaisia käyttöoikeuksia. Lisäksi asiakas saa muistutuksia voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistokopion hankkimisesta.
  • 4. Päivitykset. Asiakas saa hankkia päivityksiä tai päivitettyjä versioita vain Microsoftilta tai Microsoftin hyväksymästä lähteestä. Tietyt päivitys- ja tukipalvelut sekä muut palvelut voidaan tarjota vain aidon Microsoft-ohjelmiston käyttäjille. Lisätietoja aidon Microsoft-ohjelmiston tunnistamisesta löytyy osoitteesta howtotell.com.
 • 3. INTERNET-POHJAISET OMINAISUUDET, TIETOSUOJA
  • Seuraavat ohjelmiston ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät Microsoftille (tai sen toimittajille tai palveluntarjoajille) laitetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan Internet-protokollan (IP) mukaisen osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän laitteen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia ominaisuuksia asiakkaalle osoitteessa Office 2013:n Tietosuojalausekkeen mukaisesti. Jotkin Internet-pohjaiset ominaisuudet saatetaan toimittaa myöhemmin Microsoftin päivityspalvelun kautta.
  • 1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluja varten. Jäljempänä ja Office 2013:n tietosuojatiedoissa kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi joissain tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on osoitteessaOffice 2013:n tietosuojatiedoissa. KÄYTTÄMÄLLÄ NÄITÄ OMINAISUUKSIA ASIAKAS SUOSTUU NÄIDEN TIETOJEN AUTOMAATTISEEN LÄHETTÄMISEEN. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä.
  • 2. Officen mukauttamiskokemusohjelma (OPEP). Asiakas voi halutessaan osallistua OPEP-ohjelmaan. Jos asiakas osallistuu, OPEP lähettää Microsoftille automaattisesti tietoja asiakkaan laitteistosta sekä siitä, millä tavoin asiakas käyttää ohjelmistoa ja Microsoftin palveluita. Microsoft kerää näitä tietoja trendien ja ohjelmiston käyttötapojen määrittelyä varten, jotta Microsoft voisi mukauttaa asiakkaan käyttökokemuksen ja parantaa Office-ohjelmistoja ja -palveluita. Microsoft saattaa käyttää kerättyjä tietoja asiakkaan tunnistamiseen ja ottaakseen tähän yhteyttä. OPEP myös lataa säännöllisin väliajoin asiakkaan laitteeseen pienen tiedoston. Tämä auttaa Microsoftia keräämään tietoja ohjelmiston ja palvelun käyttöön liittyvistä ongelmista. Ohjelmistovirheiden ohjetietoja saatetaan myös ladata automaattisesti silloin, kun niitä on saatavilla. Jos asiakas valitsee suositellut asetukset suorittaessaan ohjelmiston ensimmäistä kertaa, hän ottaa samalla käyttöön OPEP:n. Lisätietoa OPEP-ohjelmasta on osoitteessa.
  • 3. Online-ominaisuudet ja -sisältö. Palvelussa ja ohjelmistossa on ominaisuuksia, jotka voivat noutaa tiettyyn aiheeseen liittyvää online-sisältöä Microsoftilta asiakkaan käytettäväksi. Joidenkin toimintojen avulla voidaan myös etsiä ja käyttää online-tietoja. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, mallit, online-koulutus, online-tuki ja -ohjeet sekä Kalenteriin kuuluva Outlook Weather. Jos asiakas tallentaa jonkin Office.com-palvelussa olevan asiakirjamallin, Microsoftille lähetetään esimerkiksi asiakirjamallin tunnistavia tietoja, mutta ei mitään sellaisia asiakirjoja, jotka asiakas luo asiakirjamallin pohjalta. Kyseisiä tietoja käytetään asiakkaan pyytämän sisällön toimittamiseen ja Microsoftin palveluiden ja ohjelmiston parantamiseen. Asiakas voi halutessaan olla käyttämättä kyseisiä online-toimintoja ja -sisältöä. Lisätietoja on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 4. Evästeet. Evästeitä voidaan käyttää, jos asiakas käyttää palvelun/ohjelmiston online-ominaisuuksia, esimerkiksi online-tukea ja -ohjeita tai asiakirjamalleja. Lisätietoja evästeiden estämisestä, hallitsemisesta ja poistamisesta on tämän sopimuksen loppuun linkitetyn Office 2013:n Tietosuojalausekkeen evästeitä käsittelevässä osiossa.
  • 5. Office Roaming -palvelu. Jos asiakas päättää kirjautua ohjelmistoon/palveluun Microsoft-tilillään, hän ottaa samalla käyttöön Office Roaming -palvelun. Kun Office Roaming -palvelu otetaan käyttöön, tiettyjä asetuksia (mukaan lukien viimeisimpien käytettyjen tiedostojen luettelo, käyttäjän sanasto ja käytetyt visuaaliset teemat) lähetetään Microsoftin palvelimille. Tiedot tallennetaan palvelimiin ja ladataan sieltä asiakkaan laitteeseen, kun asiakas seuraavan kerran kirjautuu palveluun Microsoft-tilillään. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 6. Office 2013 Windows 8:ssa. Jos asiakas käyttää ohjelmistoa Windows 8 -laitteessa ja jos asiakas on ottanut käyttöön ohjelmiston online-ominaisuudet ja -sisällön, kun asiakas kirjautuu Windows 8:aan käyttämällä Microsoft-tiliä, hänet kirjataan automaattisesti myös ohjelmistoon samaa Microsoft-tiliä käyttäen. Näin asiakas voi tallentaa online-tiedostoja OneDrive ja käyttää niitä sekä Office Roaming -palvelua ilman, että häntä pyydettäisiin syöttämään Microsoft-tilin käyttäjänimi ja salasana uudelleen. Lisätietoja Office Roaming -palvelusta ja kirjautumisesta palveluun/ohjelmistoon Microsoft-tilillä on tämän sopimuksen loppuun linkitetyssä Office 2013:n Tietosuojalausekkeessa.
  • 7. Digitaaliset varmenteet. Tämä ohjelmisto käyttää digitaalisia varmenteita (sertifikaatteja). Niiden avulla vahvistetaan Internetin käyttäjän henkilöllisyys lähettämällä tiedot X.509-standardin mukaisesti salattuina. Niitä voidaan myös käyttää tiedostojen ja makrojen digitaaliseen allekirjoittamiseen tai tiedoston sisällön yhtenäisyyden ja alkuperän varmistamiseen. Ohjelmisto noutaa sertifikaatit ja päivittää sertifikaattien peruutusluettelot automaattisesti Internetin avulla, jos Internet on käytössä.
  • 8. Automaattinen päivitys. Ohjelmisto, jossa käytetään Click-to-Run-tekniikkaa, voi ajoittain tarkistaa Microsoftilta päivityksiä ja täydennyksiä ohjelmistoon. Jos päivityksiä tai täydennyksiä löytyy, ne saatetaan ladata ja asentaa automaattisesti käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen.
  • 9. Tietojen käyttäminen. Microsoft voi käyttää laitteen tietoja, virheraportteja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmiston kanssa.
  • 10. Internet-pohjaisten palveluiden väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä niitä. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluita minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
  • 11. Sisältöoikeuksien hallinta. Ohjelmistossa on ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi luoda tiedostoja, joita ei voi tulostaa, kopioida tai lähettää eteenpäin ilman tiedoston tekijän lupaa. Asiakkaan saattaa täytyä muodostaa yhteys Microsoftiin ennen tämän ominaisuuden ensimmäistä käyttökertaa, ja asiakkaan on ehkä muodostettava yhteys Microsoftiin uudelleen säännöllisin väliajoin ominaisuuden päivittämiseksi. Lisätietoja on osoitteessa. Tätä toimintoa ei ole pakko käyttää.
 • 4. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄRAJOITUKSET, -VAATIMUKSET JA/TAI -OIKEUDET
  • 1. Office 365 Military -tilaus. Asiakkaan on oltava "Hyväksytty Armeijakäyttäjä", jotta hän voisi tilata ja käyttää "Military"-tilaukseksi kutsuttua palvelua/ohjelmistoa. Hyväksytyn armeijakäyttäjän on Yhdysvalloissa oltava puolustusvoimien valtuutettu toimija Yhdysvaltojen asetusten ja säännösten mukaisesti.
  • 2. Canadian Forces -tilaus. Asiakkaan on oltava "CANEX Authorized Patron", jotta hän voisi tilata ja käyttää "Canadian Forces" -tilaukseksi kutsuttua palvelua/ohjelmistoa. CANEX Authorized Patron -käyttäjän on oltava
   • Kanadan puolustusvoimien (Canadian Forces, CF) palveluksessa tai palveluksessa olevan henkilön puoliso
   • Kanadan puolustusvoimien reserviläinen
   • eläkkeellä oleva Kanadan puolustusvoimien jäsen tai DND:n (Department of National Defense) siviilityöntekijä, joka saa DND-eläkettä
   • vakituisessa työsuhteessa oleva koko- tai osa-aikainen NPF:n (Non-Public Fund) tai DND:n työntekijä tai hänen puolisonsa
   • CANEX-toimiluvanhaltija (vain johtajat)
   • ehdot täyttävä ulkomaisen armeijan henkilökuntaan kuuluva henkilö
   • eläkkeellä oleva NPF:n työntekijä, joka saa NPF-eläkettä
   • ostopalvelun toimittajan kokoaikainen työntekijä
   • CF-henkilöstöön kuuluneen henkilön leski, joka saa avustusta Child Family Services Act-, Defence Services Pension Contribution Act-, Pension Act- tai War Veterans Allowance Act -asetuksen nojalla
   • Kanadan järjestyksenvalvontajoukkojen (Canadian Corps of Commissionaires) jäsen, joka asuu tai on töissä tukikohdassa/rykmentissä, tai
   • Kanadan ratsupoliisien jäsen.
  • 3. University-tilaus. Asiakkaan on oltava "Hyväksytty Oppilaitoskäyttäjä", jotta hän voisi tilata ja käyttää University-versioon sisältyvää palvelua ja ohjelmistoa. Lisätietoja ohjelmiston University-tilauksesta ja Hyväksyttyä Oppilaitoskäyttäjää koskevista vaatimuksista saa osoitteesta tai paikallisesta Microsoft-yhtiöstä.
  • 4. Ei jälleenmyyntiin -tilaus. Ei jälleenmyyntiin -tilauskortteja jaellaan rajoitettuihin tarkoituksiin. Asiakas ei saa myydä tilauskortteja, jossa on merkintä ”NFR” tai ”Ei jälleenmyyntiin”.
  • 5. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Jos kolmansien osapuolten ohjelmista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.
  • 6. Fonttiosat. Kun ohjelmistoa suoritetaan, asiakas voi käyttää sen fontteja sisällön näyttämiseen ja tulostamiseen. Asiakas saa ladata fontteja väliaikaisesti tulostimeen tai muuhun tulostuslaitteeseen sisältöä tulostaessaan ja upottaa fontteja sisältöön fonttien upotusrajoitusten mukaisesti.
  • 7. Mediaelementit. Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden kopioida, levittää, käyttää ja näyttää palvelun/ohjelmiston mukana toimitettuja mediaelementtejä (kuvia, Clip Art -kuvia, animaatioita, ääniä, musiikkia, videoleikkeitä, asiakirjamalleja ja muuntyyppistä sisältöä) projekteissaan ja asiakirjoissaan, paitsi että asiakas ei saa (i) myydä tai levittää minkään mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos mediaelementit ovat tuotteen pääasiallinen arvo, (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia levittää mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia edelleen, (iii) levittää kaupallisiin tarkoituksiin tai myöntää käyttöoikeuksia tai sellaisiin mediaelementteihin, joissa on tunnistettavia yksityishenkilöitä, hallituksia, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, eikä käyttää tämänkaltaisia kuvia tavoilla, jotka ilmaisevat, että asiakas suosittelisi jotakin tuotetta, yhteisöä tai toimintoa tai liittyisi jollakin tapaa niihin, tai (iv) luoda hävytöntä tai säädytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Sellaiset muut mediaelementit, jotka sijaitsevat muissa sivustoissa ja joihin pääsee Officen ominaisuuksien kautta, ovat kyseisten sivustojen käyttöoikeuksien alaisia.
  • 8. Kokeiluversio ja muuntaminen. Joihinkin palvelun/ohjelmiston osiin tai koko palveluun/ohjelmistoon on saatettu myöntää kokeiluversion käyttöoikeus. Asiakkaan oikeus käyttää kokeilupalvelua/-ohjelmistoa rajoittuu kokeiluaikaan. Kokeilupalvelu/-ohjelmisto ja kokeilutilauksen pituus määritellään aktivointiprosessin aikana. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus muuntaa kokeilukäyttöoikeutensa tilauskäyttöoikeudeksi tai pysyväksi käyttöoikeudeksi. Muuntovaihtoehdot esitetään asiakkaalle kokeilukäyttöoikeuden päätyttyä. Jos asiakas ei muunna kokeilukäyttöoikeuttaan käyttöoikeusajan loppuun mennessä, useimmat kokeilupalvelun/-ohjelmiston ominaisuudet lakkaavat toimimasta.
 • 5. MAANTIETEELLISET RAJOITUKSET JA VIENTIRAJOITUKSET
  • Asiakas saa aktivoida palvelun tai ohjelmiston vain sillä alueella, jossa se on hankittu. Microsoftin ohjelmistot ja palvelut ovat Yhdysvaltainja muiden alueiden vienti- ja teknologialakien alaisia, ja asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia tällaisia ohjelmiston ja/tai palvelun käyttöön sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Yhdysvaltain hallituksen lupa vaaditaan ohjelmistojen ja/tai palvelujen siirtämiseksi kauppasaarrossa oleviin maihin tai tietyille kielletyille osapuolille. (Lisätietoja on tästä PDF-tiedostosta .) Maksulliset palvelut ovat lisäksi Yhdysvaltain vientilakien ja -säännösten alaisia, ja asiakkaan on noudatettava kyseisiä lakeja ja säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.
 • 6. TUKI
 • 7. KOKO SOPIMUS
  • Tämä Täydennysosa (mukaan lukien Microsoftin toimittamat, asiakkaan käyttämien ohjelmiston täydennysosien, päivitysten ja palveluiden mukana tulevat ehdot sekä ohjelmistoa käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettaessa mahdollisesti esitetyt erilliset käyttöoikeudet), ja tässä Täydennysosassa lueteltujen Internet-linkkien sisältämät ehdot muodostavat palvelun ja ohjelmiston sekä kaikki täydennysosat, päivitykset ja palvelut kattavan sopimuksen kokonaisuudessaan (ellei Microsoft toimita muita ehtoja kyseisten täydennysosien, päivityksien tai palveluiden mukana). Asiakas voi ohjelmiston käynnistämisen jälkeen tutustua tähän Täydennysosaan siirtymällä ohjelmiston Ohje-näyttöön ja napsauttamalla linkkiä Microsoftin ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot. Asiakas voi tarkastella ehtoja myös tämän sopimuksen linkkien kautta kirjoittamalla ehtojen URL-osoitteet selaimen osoiteriville, ja asiakas suostuu siihen, että hän myös toimii näin. Asiakas ymmärtää, että käyttämällä palvelua hän hyväksyy tämän Täydennysosan ja siihen linkitetyt ehdot. Tässä sopimuksessa on myös tiedottavia linkkejä. Asiakasta ja Microsoftia sitovia ehtoja sisältävät linkit ovat: