Öljy ja kaasu

Lukuisten poraustyömaiden, satojen laitteistojen osien ja tuhansien henkilöiden koordinoiminen edellyttää tehokasta ja kokonaisvaltaista ratkaisua. Hoida monimutkaiset projektit koosta riippumatta Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla.

Microsoft-projektisalkun hallinta öljy- ja kaasuteollisuudelle

Microsoft Surface -tabletin näyttö, jossa näkyy Project-tiedosto sekä aikataulu ja aikajana Project Professionalissa.

Seuraa poraustyömaan valmiutta

Hallitse ja tee yhteistyötä kaikissa porausta edeltävissä toiminnoissa, aina lupien hankinnasta arviointien tekemiseen, jotta voit paremmin valmistella onnistuneen poraustyömaan.

Kerää projektin edustatiedot

Kehitä ja kerää kaikki tarvittavat tiedot suojatussa ratkaisussa. Lisää uusia projekteja koottuun portfolionäkymään, jolloin voit hankkia tietoja kaikista hankkeista.

Ajoita henkilöstöä ja laitteistoja

Luo ja hallitse ryhmiä standardoitujen tietojen perusteella, olivatpa resurssit sitten sisäisiä tai sopimuksen tehneitä kumppaneita. Yksinkertaista ajoittamista käyttämällä tuttuja työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta.

Optimoi porauslauttojen aikataulut

Maksimoi arvo ajoittamalla porauslauttojen toiminnot oikeille lähteille oikeaan aikaan. Käytä tuttuja ajoitustyökaluja, jotka tunnistavat automaattisesti tehottomuudet, kuten ei-käytössä olevat porauslautat.

Öljy ja kaasu -asiakkaiden kertomuksia

Asiakaskertomukset ovat saatavilla vain englanniksi

Gran Tierra Energy -logon kuva

Prosessi, valmistus ja resurssit

GranTierra Energy

Energiayhtiö täyttää sijoittajasitoumuksia entistä paremman projektinhallinnan avulla.

Gran Tierra Energy paransi prosessejaan saadakseen porausprojektit suoritettua valmiiksi ajoissa ottamalla käyttöön Project Serverin, jolloin projektipäälliköt saivat käyttöönsä yhteisen projektinhallintaohjelman ja johtajat saivat nopeasti tarkat tiedot projektien tilasta ja riskeistä.

Lue lisää
Microsoft Project -näyttökuva

Erillistuotanto

Microsoft IT -esimerkkitapaus

Työryhmä sai käyttöönsä keskitetyt projektinäkymät paikasta riippumatta.

Microsoft Infrastructure and Collaboration Services -työryhmä sai Project Onlinen avulla käyttöönsä entistä tehokkaammat projektinhallinnan toiminnot ja pääsi eroon palvelimien ylläpitokustannuksista. Projektipäälliköt saavat nyt päivitykset välittömästi kaikista sijainneista ja laitteista.

Lue lisää
TEI-tutkimuksen kaavion kuva

Teknologiatuotteet ja -palvelut

TEI-tutkimus

Microsoft-projektisalkun hallinnan taloudellinen kokonaisvaikutus

Lue lisää siitä, miten yritykset ovat pystyneet Microsoft-projektisalkun hallinnan avulla kehittämään yhdenmukaisempia projektinhallinnan käytäntöjä ja saamaan paremman näkyvyyden projektisalkkujen tilanteeseen.

Lue lisää
Microsoft Surface -tabletti, jossa näkyy Project Online Professionalin Uusi projekti -ikkuna.

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppanit

Microsoft-projektisalkun hallinnan kumppaneilla on todettua osaamista Projectin käyttöönotoista ja laajentamisesta. Ota yhteyttä kumppaniin, joka auttaa määrittämään tarpeet ja toteuttamaan ratkaisun, joka sopii liiketoimintasi tarpeisiin.

Kokeile nyt kumppanin kanssa